Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2401. 2 koruna 1912 KB 1/1 120,- 170,-
2402. 2 koruna 1913 b.zn., nep.hr. 1/1 120,- 120,-
2403. 2 koruna 1913 b.zn. 0/0 170,- --.-
2404. 2 koruna 1913 b.zn. 1/1 190,- --.-
2405. 2 koruna 1913 KB 1/1 180,- 190,-
2406. 1 koruna 1892 KB 2/1 180,- 260,-
2407. 1 koruna 1892 KB 2/1- 190,- 190,-
2408. 1 koruna 1893 b.zn. -1/2 90,- --.-
2409. 1 koruna 1893 KB 2/1- 100,- --.-
2410. 1 koruna 1894 b.zn. 2/1- 85,- --.-
2411. 1 koruna 1895 b.zn. -2/2 100,- --.-
2412. 1 koruna 1895 KB 2/2 95,- --.-
2413. 1 koruna 1896 b.zn. 2/1- 120,- 120,-
2414. 1 koruna 1896 b.zn. 2/1- 120,- 140,-
2415. 1 koruna 1902 b.zn. 2/1- 95,- 120,-
2416. 1 koruna 1902 b.zn. 2/2 95,- --.-
2417. 1 koruna 1903 b.zn. 2/1- 130,- 220,-
2418. 1 koruna 1904 b.zn. -1/1 300,- 300,-
2419. 1 koruna 1908 - jubilejní 1/1 130,- --.-
2420. 1 koruna 1915 b.zn. 0/0 95,- --.-
2421. 20 fillér 1892 KB 2/1 340,- 340,-
2422. 10 fillér 1894 KB -1/1 190,- --.-
2423. 2 haléř 1900 b.zn. -1/1 75,- --.-
2424. 1 fillér 1893 KB -1/1 50,- 50,-
2425. 1 fillér 1894, 1895, 1902 vše KB, 3 ks 0-1 40,- 110,-
2426. 1 fillér 1896 KB 1/1 50,- 130,-
2427. 1 fillér 1896 KB -1/1- 170,- --.-
2428. 1 haléř 1897 b.zn. 0/0 130,- 130,-
2429. 1 fillér 1897 KB 1/1 100,- 150,-
2430. 1 fillér 1899 KB 1/1 50,- 75,-
2431. 1 fillér 1900 KB -1/1 50,- 65,-
2432. 1 fillér 1901 KB 1/1 100,- 140,-
2433. 1 fillér 1901 KB -1/1- 110,- 110,-

Pol.

Augsburg

Stav

V.cena

D.cena

2434. Pfennig 1799 KM 189 Cr. 3 b 2/2 80,- 80,-

Pol.

Baden - Carl Friedrich jako velkovévoda 1806 - 1811

Stav

V.cena

D.cena

2435. 1 krejcar 1811 - nejlepší ročník Cr. 52, pěkná pat. 1/1 180,- 190,-

Pol.

Bavory - Mnichov - Štěpán I. 1347 - 1375

Stav

V.cena

D.cena

2436. Mnichovský fenik Rad. VIII / 1 2/2 75,- --.-

Pol.

Bavory - Landshut - Jindřich IV. 1393 - 1450

Stav

V.cena

D.cena

2437. Fenik Rad. VIII / 47, lakov. 1/1 100,- --.-
2438. Fenik Rad. VIII / 57 (?) 2/2- 40,- 40,-
2439. Fenik, blíže neurčený -2/2- 40,- 40,-

Pol.

Bavory - Albrecht III. 1438 - 1460

Stav

V.cena

D.cena

2440. Fenik se čtyřrázem Rad. Viii / 23 2/3 120,- --.-

Pol.

Brandenburg - Georg Wilhelm 1619 - 1640

Stav

V.cena

D.cena

2441. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1621 Ag KM 56, nep.ned. 2/2 100,- --.-
2442. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1621 Ag KM 56 2/2 100,- 100,-
2443. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1622 Ag KM 56, nep.perf. 2/2 30,- --.-

Pol.

Brandenburg Prusko - Georg Wilhelm 1619 - 1640

Stav

V.cena

D.cena

2444. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1625 Ag MONE NOVA DVC PRVS KM 56.4 2/2 100,- --.-
2445. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1625 Ag MONE NOVA DVC PRVS KM 56.4 2/2 100,- --.-
2446. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1626 Ag MONE NOVA DVC PRVS KM 56.4 2/2 100,- --.-
2447. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1626 Ag MONE NOVA DVC PRVS KM 56.4 2/2 100,- 100,-
2448. Dreipölker ( 3 baltic schillimg ) 1627 Ag MONE NOVA DVC PRVS KM 56.4 -1/1- 120,- --.-

Pol.

Brunswick - Wolfenbuttel - Karl Wilhelm Ferdinand 1780 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

2449. Pfennig 1801 MC KM 995 2/2 120,- --.-

Pol.

Gdaňsk

Stav

V.cena

D.cena

2450. 10 pfennig 1923 KM 143 1/1 130,- --.-
2451. 10 pfennig 1932 KM 152 1/1 130,- --.-
2452. 5 pfennig 1932 KM 15 1/1 120,- --.-
2453. 1 pfennig 1937 KM 140 1/1 110,- --.-

Pol.

Hannover

Stav

V.cena

D.cena

2454. 1 groschen 1858 B KM 236 2/2 40,- --.-

Pol.

Nassau - Friedrich August 1803 - 1816

Stav

V.cena

D.cena

2455. III krejcar 1812 KM A 4 ročník neuvádí 2/2 80,- 80,-

Pol.

Pfalz - Karel Philip 1716 - 1742

Stav

V.cena

D.cena

2456. 1 krejcar 1728 - zemská mince Schön 35 1/1 80,- --.-

Pol.

Prusko - vévodství - Friedrich Wilhelm 1640 - 1688

Stav

V.cena

D.cena

2457. Solidus prusie 1654 Ag zbytky nálezové patiny, vyl.okr. 1/1 60,- --.-

Pol.

Prusko - Friedrich Wilhelm IV. 1840 - 1861

Stav

V.cena

D.cena

2458. 1/2 silber groschen 1849 A KM 434 2/1- 44,- --.-

Pol.

Prusko - Wilhelm I. 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

2459. 3 pfennig 1867 B KM 482 -1/1- 44,- 44,-

Pol.

Sasko - Friedrich August II. 1836 - 1854

Stav

V.cena

D.cena

2460. 2 nové groše 1844 G KM 1160, skvrnky 1/1 130,- 130,-

Pol.

Westphalia - Hieronymus Napoleon 1807 - 1813

Stav

V.cena

D.cena

2461. 5 cent 1809 C KM C 24 nepatrně nedor., hrana -1/1- 220,- --.-

Pol.

Wurttemberg - Karel I. 1864 - 1891

Stav

V.cena

D.cena

2462. 1/4 krejcar 1872 KM 610 1/1 75,- 110,-

Pol.

Německé státy

Stav

V.cena

D.cena

2463. Bavory 1 pf. 1821 (KM 341), 1 pf. 1841 (KM 420), Prusko 1/48 tolaru
1734, 1/12 tolaru 1769 E (KM 18f), 1/2 pf. b.l. blíže neurčený, 5 ks
2-2- 50,- 50,-

Pol.

Německo císařství - Wilhelm I. 1871 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2464. 1 marka 1873 D KM 7 2/2 90,- 90,-
2465. 1 marka 1874 A KM 7 2/2 90,- --.-
2466. 1 marka 1874 C KM 7 2/2 90,- 90,-
2467. 1 marka 1874 D KM 7 2/2 90,- --.-
2468. 1 marka 1874 E KM 7 2/2 90,- 90,-
2469. 1 marka 1874 G KM 7 2/1- 90,- 90,-
2470. 1 marka 1875 A KM 7 2/2 90,- --.-
2471. 1 marka 1875 B KM 7 2/2 90,- 90,-
2472. 1 marka 1875 D KM 7 2/1- 90,- 90,-
2473. 1 marka 1875 E KM 7 2/2 90,- 90,-
2474. 1 marka 1875 G KM 7 2/2 90,- --.-
2475. 1 marka 1875 H KM 7 2/2 90,- 90,-
2476. 1 marka 1875 J KM 7 2/2 90,- 90,-
2477. 1 marka 1876 F KM 7 -1/2 90,- --.-
2478. 1 marka 1876 F KM 7 2/2 90,- 90,-
2479. 1 marka 1878 A KM 7 2/2 90,- 90,-
2480. 1 marka 1878 F KM 7 -1/2 90,- 90,-
2481. 1 marka 1881 A KM 7 2/2 90,- 90,-
2482. 1 marka 1901 A KM 14 -1/1 90,- 90,-
2483. 1 marka 1904 A KM 14 -1/1- 90,- 90,-
2484. 1 marka 1904 D KM 14 1/1 90,- 90,-
2485. 1 marka 1914 A KM 14 0/0 90,- 100,-
2486. 20 pfennig 1876 F KM 5 1/1- 130,- 150,-

Pol.

Německo III. říše 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2487. 2 marka 1937 A, nep.hr. -1/1 80,- --.-
2488. 2 marka 1937 G 1/1- 100,- --.-

Pol.

Spolková republika Německo

Stav

V.cena

D.cena

2489. 10 marka 1972 G Olympijské hry "uzel" KM 131 1/1 190,- --.-
2490. 10 marka 1988 F 110. výročí úmrtí C. Zeisse KM 169 0/0 160,- 160,-
2491. 10 marka 1998 J 1648 - výročí Vestfálského míru KM 191, kapsle PROOF 220,- --.-
2492. 10 marka 1999 D Německá ústava KM 196, kapsle PROOF 220,- 220,-
2493. 10 marka 2000 F NATUR - TECHNIK - MENSCH, kapsle PROOF 220,- --.-
2494. 5 marka 1975 F Evropský monument KM 142.1 0/0 95,- 95,-
2495. 2 marka 1980 G Schumacher KM 149 1/1 30,- 32,-

Pol.

Belgie - Leopold II. 1865 - 1909

Stav

V.cena

D.cena

2496. 1 frank 1887 DER BELGEN KM 29.1, otř.portr. 2/1- 160,- 160,-

Pol.

Bulharsko - Constantin Asen 1257 - 1277

Stav

V.cena

D.cena

2497. AE trachy 25 mm A: Asen na koni vpravo R: poprsí Krista Mušmov 13, pěkná pat., RR -1/2 180,- 220,-
2498. AE trachy 24 mm A: sedící Asen čelně ( přeražba ) R: velký kříž, tečky
a hvězdy Mušmov 16 zřetelná přeražba na starší minci, pěkná pat., R
-1/1- 300,- --.-
2499. AE trachy 24 mm A: postava Asena čelně R: poprsí Krista čelně Muš. 22, pěkná pat., R 2/2 300,- --.-
2500. AE trachy 24 mm A: postava Asena čelně R: poprsí Krista čelně Muš. 0
Dočev tab. XVII / 7, RR
2/2 280,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor