Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

Bulharsko - Svetoslav Terter ( Theodor Svetoslav ) 1300 - 1321

Stav

V.cena

D.cena

2501. AE trachy 22 mm A: Svetoslav na koni vpravo R: velký kříž Mušmov 45, pěkná pat., RR -1/2 300,- 320,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michalem 1331 - 1355

Stav

V.cena

D.cena

2502. AE stameon A: obranná stěna ( hradby ) R: postava Alexandra a Michala
Avdev 152 Mušmov 107, nep.okr.
1/1 180,- --.-
2503. AE stameon A: obranná stěna ( hradby ) R: postava Alexandra a Michala
Avdev 152 Mušmov 107, nep.okr.
-1/1- 140,- 140,-
2504. AE stameon A: obranná stěna ( hradby ) R: postava Alexandra a Michala
Avdev 152 Mušmov 107, nep.okr.
1/1 180,- 180,-
2505. AE stameon A: obranná stěna ( hradby ) R: postava Alexandra a Michala
Avdev 152 Mušmov 107, vyl.okr.
2/1 120,- --.-

Pol.

Bulharsko - Ivan Alexander a carevna Theodora 1331 - 1371

Stav

V.cena

D.cena

2506. AE stameon A: monogram R: stojící car a carevna, mezi nimi kříž
Avdev 160, nep.ned., R
1/1- 280,- --.-
2507. AE stameon A: monogram R: stojící car a carevna, mezi nimi kříž
Avdev 160, nep.ned., R
-1/1 280,- --.-

Pol.

Bulharsko - Ivan Alexander 1331 - 1371

Stav

V.cena

D.cena

2508. AE asarion A: kříž vyrůstající z listů R: postava cara čelně Avdev 168 Muš.168 1/1 260,- 260,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1396

Stav

V.cena

D.cena

2509. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. hvězda Mušmov 176 -1/1- 180,- 190,-
2510. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. hvězda Mušmov 176 -1/1- 180,- 180,-
2511. Ag 1/2 groš - aspra, minc. zn. hvězda Mušmov 176, nep.okr. 2/2 100,- --.-
2512. AE tornese A: velký kříž s X, v úsečích tečky R: městský monogram
Avdev 200 Mušmov 211, 2 ks
-1-2- 200,- 200,-

Pol.

Bulharsko - Ivan Sracimír 1360 - 1396

Stav

V.cena

D.cena

2513. AE asarion A: dvojhlavá orlice čelně R: panovník čelně Mušmov přiděluje
Michailu Šišmanovi Avdev 234 Mušmov 62, pěkná pat.
2/1- 180,- 180,-
2514. AE asarion A: dvojhlavá orlice čelně R: panovník čelně Mušmov přiděluje
Michailu Šišmanovi Avdev 234 Mušmov 62, pěkná pat.
2/1- 180,- 180,-
2515. AE asarion A: poprsí žehnajícího Krista R: carský monogram Avdev 237
Mušmov 179 krajový střižek, nep.ned., R
2/2 180,- --.-
2516. AE asarion A: poprsí žehnajícího Krista R: carský monogram Avdev 237
Mušmov 179, nep.ned., R
2/2 180,- --.-

Pol.

Dánsko - Christian VII 1766 - 1808

Stav

V.cena

D.cena

2517. 2 skilling 1778 CHL, minc. Altona KM. 51.3 2/2 90,- 140,-

Pol.

Dánsko - Frederik IX. 197 - 1972

Stav

V.cena

D.cena

2518. 5 kronor 1964 Ag svatba princezny Anny Marie Y: 72 0/0 260,- --.-

Pol.

Elbing - Gustaf II. Adolph 1611 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2519. 1/24 tolaru 1630 KM 11 2/2 160,- --.-
2520. 1/24 tolaru 1630 KM 11 2/2 160,- --.-
2521. 1/24 tolaru 1631 KM 11 2/1- 180,- 180,-

Pol.

Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2522. 1 markka 1915 S Y 3.2 0/0 380,- 420,-

Pol.

Francie - Monneron

Stav

V.cena

D.cena

2523. 2 sols 1791 KM T 23, pěkná pat. -2/2 60,- 60,-

Pol.

Francie - 1. republika 1793 - 1794

Stav

V.cena

D.cena

2524. Sol 1793 D KM. 122.5 2/2 220,- --.-
2525. 12 derniers L´AN II 1793 W KM 122.12 -2/2- 50,- --.-

Pol.

Francie - 5. republika 1959 -

Stav

V.cena

D.cena

2526. 10 frank 1965 KM 932 0/0 340,- --.-
2527. 10 frank 1967 KM 932 0/0 380,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2528. Konvolut mincovních závaží 17. - 18. století 1 x šestiboké, nep.kor., 3 ks 2-3 300,- --.-

Pol.

Irsko - Jiří III. 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

2529. 1/2 penny 1781 Cr. 4 a), pěkná pat. -2/2- 120,- 160,-
2530. 1/2 penny 1782 používaná jako token, v Av vbité kontramarky IP Cr 4 a), R -2/2- 180,- --.-

Pol.

Island

Stav

V.cena

D.cena

2531. 2 krónur 1929 N - GS KM 4.1 1/1 180,- 240,-

Pol.

Isle of Man - Alžběta II. 1952 -

Stav

V.cena

D.cena

2532. 1 crown 1989 - perská kočka KM 250 0/0 180,- 190,-
2533. 1 crown 1992 - sedící siamská kočka zprava KM 332 0/0 180,- 190,-
2534. 1 crown 1998 - Marco Polo KM 825 0/0 180,- 180,-
2535. 1 crown 1999 - Scott - dobytí pólu 0/0 180,- 180,-
2536. 1 crown 2000 - kočka s míčem 0/0 180,- 190,-
2537. 1 crown 2007 - sedící kočka, vpravo dvě koťata 0/0 180,- 180,-
2538. 1 crown 2009 - stojící kočka, vpravo sedící kotě 0/0 180,- 180,-
2539. 1 crown 2010 - stojící kočka, mezi nohama kotě 0/0 180,- 180,-
2540. 1 crown 2016 - sedící kočka, vpravo a vlevo koťata 0/0 180,- 180,-

Pol.

Italské státy - Papežský stát - Pius IX. 1846 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

2541. 2 baiocchi 1851 R KM 1344 -1/1- 260,- 260,-

Pol.

Itálie - království - Napoleon I. 1804 - 1814

Stav

V.cena

D.cena

2542. 1 soldo 1810 M KM 3.2 2/2 190,- --.-

Pol.

Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

2543. 5 lira 1872 BN KM 8.3 vlas.škráb., m.o. 1/1 400,- --.-

Pol.

Itálie - Umberto I. 1878 - 1900

Stav

V.cena

D.cena

2544. 2 lira 1887 KM 23 2/2 260,- --.-

Pol.

Itálie - Vittorio Emanuel III. 1900 - 1946

Stav

V.cena

D.cena

2545. 2 lira 1915 KM 55, nep.hr. 1/0 200,- --.-
2546. 2 lira 1915 KM 55, nep.hr. 0/0 200,- --.-
2547. 2 lira 1915 KM 55 1/0 200,- --.-
2548. 2 lira 1916 KM 55 1/0 200,- --.-

Pol.

Itálie - republika 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

2549. 500 lir 1966 KM 98 Y: 105, patina 0/0 160,- --.-
2550. 500 lir 1967 KM 98 0/0 150,- --.-
2551. 500 lir 1982 300. výročí Galilea 0/0 240,- --.-

Pol.

Lichtenštejnsko - Johann II. 1858 - 1929

Stav

V.cena

D.cena

2552. 1 koruna 1904 KM 2 -1/1 280,- 280,-

Pol.

Litva - Alexander 1492 - 1506

Stav

V.cena

D.cena

2553. 1/2 groš b.l. typ jezdec / orlice Sa 5504 -1/1- 140,- --.-
2554. 1/2 groš b.l. typ jezdec / orlice Sa 5504 -1/1- 140,- --.-
2555. 1/2 groš b.l. typ jezdec / orlice Sa 5504 2/2 100,- --.-

Pol.

Litva - Sigismund I. 1506 - 1544

Stav

V.cena

D.cena

2556. 1/2 groš b.l. typ jezdec / orlice Sa 5509 zbytky nálezové patiny 2/1- 90,- --.-
2557. 1/2 groš b.l. typ jezdec / orlice Sa 5509, vryp 2/1- 80,- --.-
2558. 1/2 groš 1510 Sa 5510 2/2 90,- 90,-
2559. 1/2 groš 1511 Sa 5511, nep.ned. 2/2 80,- --.-
2560. 1/2 groš (15)13 Sa 5513, nep.ned. 1/1 120,- --.-
2561. 1/2 groš (15)13 Sa 5513, nep.ned. 1/1 120,- --.-
2562. 1/2 groš (15)14 Sa 5513 2/2 80,- --.-
2563. 1/2 groš 1518 Sa 5518 zbytky koroze -1/1- 90,- --.-

Pol.

Litva - Sigismund August 1548 - 1572

Stav

V.cena

D.cena

2564. 1/2 groš 1548 Sa 5560 KRÁSNÝ 0/0 400,- --.-
2565. 1/2 groš 1548 Sa 5560 1/1 300,- --.-
2566. 1/2 groš 1548 Sa 5560 1/1 300,- --.-
2567. 1/2 groš 1557 Sa 5569 1/1 300,- 300,-
2568. 1/2 groš 1557 Sa 5569, nep.ned. 1/1 260,- --.-
2569. 1/2 groš 1564 Sa 5576, nedor. -1/1- 180,- --.-
2570. 1/2 groš 1565 Sa 5577, nep.ned. 1/1 240,- --.-

Pol.

Litva - Sigismund III. 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2571. Schilling (16)15 1 - S - 5 Ag KM 16.1 2/1 120,- --.-
2572. Schilling 1616 16 - S - 16 Ag KM 16.2, exc. 1/1 140,- 140,-
2573. Schilling (16)17 1-S-7, (16)18 1-S-8, (16)19 1-S-9 KM 16.3, nep.exc., 3 ks 1-1- 360,- --.-
2574. Schilling (16)15 1 - S - 5 Ag KM 16.1 krajový střižek -1/1- 120,- --.-
2575. Schilling 1616 16 - S - 16 Ag KM 16.2 -1/1- 140,- --.-
2576. Schilling (16)17 1 - S - 7 Ag KM 16.3, exc. 1/1 140,- --.-
2577. Schilling (16)18 1 - S - 8 Ag KM 16.3 přeražba, exc. 1/1- 120,- --.-
2578. Schilling (16)19 1 - S - 9 Ag KM 16.3, exc. 2/2 100,- --.-
2579. Grosz 1625 Ag KM 32 -1/1- 140,- --.-
2580. Grosz 1625 Ag KM 32 jiná varianta koruny a opisu než v pol. 2579 2/2 100,- --.-
2581. Grosz 1626 Ag KM 32 -1/1- 120,- 120,-
2582. Grosz 1626 Ag KM 32 2/2 100,- --.-

Pol.

Litva - Johan Casimir 1648 - 1668

Stav

V.cena

D.cena

2583. 2 denar 1652 billon KM 41, pěkná pat. -1/1- 120,- 120,-
2584. 2 denar 1652 billon KM 41, pěkná pat. -1/1- 120,- 120,-
2585. 2 denar 1652 billon KM 41, pěkná pat. -1/1- 120,- 120,-
2586. Schilling 1660, 1661, 1665, 1666 vše TLB KM 50, 4 ks 1-1- 280,- --.-
2587. Schilling Cu - konvolut KM 50, 10 ks -1-2 300,- --.-

Pol.

Livonie - Kristina Švédská 1632 - 1654

Stav

V.cena

D.cena

2588. Solidus (16)47 Ag …SOLIDUS LIVONIAE KM 2 1/1 90,- --.-
2589. Solidus (16)48 Ag KM 2, nep.exc. 1/1 90,- --.-
2590. Solidus (16)49 Ag KM 2 1/1 90,- --.-
2591. Solidus (16)51 Ag KM 2 1/1 90,- 90,-
2592. Solidus (16)52 Ag KM 2 zbytky nálezové patiny, nep.exc. 0/0 90,- --.-
2593. Solidus (16)53 Ag KM 2 1/1 90,- --.-
2594. Solidus (16)54 Ag KM 2 zcela nep. prasklý střižek 0/0 90,- --.-
2595. Solidus (16)47 Ag - SOLIDUS LIVONIAE KM 2, n.exc. 1/1 90,- --.-
2596. Solidus (16)48 Ag KM 2 zbytky nálezové patiny 1/1- 70,- --.-
2597. Solidus (16)49 Ag KM 2, n.exc. 1/1 90,- --.-
2598. Solidus (16)51 Ag KM 2, kraj.stř. 1/1 90,- --.-
2599. Solidus (16)52 Ag KM 2 zbytky nálezové patiny, n.exc. 1/1 90,- --.-
2600. Solidus (16)53 Ag KM 2, kraj.stř. 1/1 90,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor