Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

Rakousko republika

Stav

V.cena

D.cena

2901. 1 schilling ročníky, 37 ks 1-2- 30,- 42,-
2902. 50 groschen (8x), 10 groschen (14x), 5 groschen (2x), 2 groschen (4x),
1 groschen (3x) ročníky, 31 ks
1-2- 16,- 16,-

Pol.

Rusko federace

Stav

V.cena

D.cena

2903. 10 rubl (4x), 5 rubl (1x), 2 rubl (8x), 1 rubl (7x), 50 kopějek (1x). 10 ko-
pějek (4x), 5 kopějek (1x), 1 kopějka (1x), 27 ks
0-1- 40,- 40,-
2904. 20 kopějka 1983, 1984 15 kopějka 1977, 1982, 1991 Л 10 kopějek 1970,
1984, 1986 5 kopějek 1961, 1962, 1977, 1987, 1990 b.zn., 1991 Л, 14 ks
0-1 20,- 20,-

Pol.

Slovenská republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2905. 10 Sk 1993, 1994, 1995, 2003 5 Sk 1993 (2x), 1994, 1995
50 haléř 1996, 1998, 2000, 2003, 2004, 2006 někde menší skvr., 14 ks
1-2 40,- --.-
2906. 10 Sk 1994, 5 Sk 1993, 1994, 2 Sk 1993, 1994 1 Sk 1993, 1995, 2005
50 haléř 1993 20 haléř 1993, 1994, 1999, 2000 10 haléř 1994, 1996,
2001 někde menší skvr., 16 ks
1-2 40,- --.-
2907. 5 Sk 1993 (3x), 2 Sk 1993, 1994, 1995 1 Sk 1993 (3x), 1995 50 haléř
1993 (3x), 20 haléř 1994 10 haléř 1993, 1994 (2x), 17 ks
1-2 36,- --.-

Pol.

Spolková republika Německo

Stav

V.cena

D.cena

2908. 5 marek 1975 G, 1977 J, 1979 J, 1981 D, 1989 G, J, 6 ks 1-1- 40,- 260,-
2909. 2 marky 1961 F (Planck), 1969 F (3x), G (Adenauer), 1978 F (Heuss),
1979 J, 1988 D, 1990 J (Schumacher), 9 ks
1-2 28,- 160,-
2910. 1 marka 1950 D, F (skvr.), G, J, 1963 F, 1969 J,F, 1991 J, 1972 D,G
(obě skvr.), 1979 F, 1981 J, 1992 G, 13 ks
1-2 20,- 110,-
2911. 1 marka 1956 D, 1973 F, 1975 D, 1976 D, 1989 D, 1990 D, 1994 F,
1991 A, D, F, J 1985 D drob.skvr., 12 ks
1-2 20,- 110,-
2912. 1 marka 1962 F, 1955 J, 1956 D, 1970 D, 1971 G, 1990 A,D,G, 1991 D,
1966 J, 1974 D, 1985 D některé drob.skvr., 12 ks
1-2 22,- 110,-
2913. 50 pfennig ročníky, mincovny, 16 ks 1-2 36,- 65,-
2914. 50 pfennig ročníky, mincovny, 15 ks 1-2 36,- 65,-
2915. 10 pfennig ročníky, mincovny, 14 ks 1-2 24,- 24,-
2916. 10 pfennig ročníky, mincovny, 14 ks 1-2 24,- 24,-
2917. 5 pfennig ( 12 ks ) 2 pfennig ( 7 ks ) ročníky, mincovny, 19 ks 1-2 36,- 36,-
2918. 5 pfennig ( 11 ks ) 2 pfennig ( 7 ks ) ročníky, mincovny, 18 ks 1-2 36,- 36,-
2919. 1 pfennig ročníky, mincovny, 20 ks 1-2 20,- --.-
2920. 1 pfennig ročníky, mincovny, 20 ks 1-2 20,- --.-

Pol.

Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

2921. Švédsko (23), Norsko ( 5 ), Finsko ( 2 ), Dánsko ( 2 ), 32 ks 0-2 20,- 55,-

Pol.

Švýcarsko

Stav

V.cena

D.cena

2922. 2 frank 1968, 1969, 1973, 1981, 1988 1 frank 1975, 20 rapp 1980
10 rapp 1981, 1989, 9 ks
1-1- 44,- 180,-

Pol.

Ukrajina

Stav

V.cena

D.cena

2923. 50 kopějek (2x), 25 kop., 10 kop., 5 kop. (2x), 2 kop., 7 ks 0-1- 24,- --.-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2924. 50 new pence 1970, 20 pence 1983, 10 pence 1992, 2013 5 pence
2012, 2 pence 2007, 2011 1 penny 1989, 1993, 1998, 2000, 2004,
2009, 2012 KM 913, 931, 938 b) (nový Rev), 14 ks
1-2 50,- 50,-
2925. 50 pence 1997, 20 pence 1982, 10 pence 1990, 1992, 5 pence 2010,
2 pence 1975, 2007 1 penny 1975, 1992, 1993, 1999, 2002, 2008,
2011, 2013 KM 940.2, 931, 938 b) (nový Rv), 15 ks
1-2 50,- --.-
2926. 1 shilling 1962 ( skotský znak ) 6 pence 1955 1/2 penny 1967 1 new
penny 1973, 1975 KM 905, 903, 896, 915, 5 ks
1-2 30,- --.-
2927. 1 penny 1901, 1921, 1944, 1963, 1/2 penny 1952, farthing 1864 (dr,vada), 6 ks 1-2 20,- --.-

Pol.

Filipíny

Stav

V.cena

D.cena

2928. 10 piso, 5 piso (2x), 1 piso (4x) KM 278, 272, 269, 7 ks 1-1- 24,- --.-

Pol.

Indie

Stav

V.cena

D.cena

2929. 5 rupií b.d. (2005) Basaweshora, KM 324, 2000 KM 154.1 2011 květiny
2 rupie 2008 prsty 2011 květina, 5 ks
0-1 24,- 32,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

2930. 1 dollar 1979 D Anthony, 2008 Monroe 1 cent 1994 b.zn., 1996 D,
2003 D KM 207, 201 b), 5 ks
-1-2 40,- 40,-
2931. 1/4 dollar 2000 Maryland P 2001 Kentucky D, Vermont P 2002 Missi-
ssippi D 2004 Iowa P 2005 California D, Oregon P 2006 South
Dakota D, 8 ks
0/0 70,- --.-
2932. 1/4 dollar 1976 - výročí ( 1 x b. zn., 1 x D ), dime 1966 b. zn., 1970 D, 4 ks 1/1 15,- --.-
2933. 1/4 dollar 1987 P, 1983 D, 1984 P, 1995 D, 5 cent 1989 P, 1996 P, 1991 P
(Jefferson), 2007 P (změna portr.) dime 1965 b.zn., 1975 b.zn.,
1994 P, 1999 P, 2002 P, 2006 P, 2007 P, 15 ks
1-1- 30,- 44,-
2934. Dime 1965 b.zn. 1970 D 5 cent 1939 b.zn. 1940 D 1948 b.zn.
1964 b.zn. 1964 D, 7 ks
1-1- 15,- 22,-
2935. 1 cent, každý jiný, ročníky, mincovny, žádná mince se neopakuje, 61 ks 0--1 60,- 85,-
2936. 1 cent 1947, 1957, 1969, 1979, 1983 vše D 1943 (zinek), 1965 b.zn., 7 ks 1-1- 15,- 32,-

Pol.

Pobočka v České Lípě

Stav

V.cena

D.cena

2937. 300. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna, vydal českolipský spolek,
jako Nov. IX, tmavý kov,(Sn?) 39 mm ( nevydala pobočka v České Lípě )
0/0 110,- 320,-

Pol.

Pobočka v Kroměříži

Stav

V.cena

D.cena

2938. Bruno ze Schaumurku. Poprsí Bruna ze Schaumburku / Veduta Kromě-
říže POLDAUFOVÁ + NOVOTNÝ BK 24/8 Bz 60 mm 300 ks
0/0 150,- 190,-

Pol.

Pobočka v Opavě

Stav

V.cena

D.cena

2939. Pamětní medaile. Vladislav Vančura portrét zleva / Památník na Ostré hůrce
UCHYTILOVÁ + HAMPL BK 29/15 Bz 60 mm 200 ks
0/0 140,- --.-
2940. Přemek Opavský. Postava knížete čelně / Kaple sv. Kříže VITANOVSKÝ
BK 29/17 Bz 60 mm 300 ks
0/0 170,- 200,-
2941. Mikuláš I. Opavský. Postava Mikuláše I., za ním kůň / Hrad Cvitlín VITA-
NOVSKÝ BK 29/18 Bz 60 mm 200 ks
0/0 170,- 200,-
2942. Mikuláš II. Opavský. Sedící postava Mikuláše II. / Opavský klášter domi-
nikánů VITANOVSKÝ FM 29/19 Bz 60 mm 200 ks
0/0 160,- 220,-

Pol.

Pobočka v Plzni

Stav

V.cena

D.cena

2943. 1000 let Staré Plzně Jaromírův denár / Jaromírův denár KOLÁŘSKÝ
Ag 900 27 mm 460 ks BK 32 / 5, dr.skvr.
1/1 240,- --.-

Pol.

Pobočka v Praze

Stav

V.cena

D.cena

2944. Karel IV. Trůnící Karel IV / Gotická výzdoba BK I / 14 Ag 0,900, 40 mm
etue
0/0 200,- 460,-
2945. Národní divadlo. Budova ND, přes ni tři siluety / 100. výročí znovuotev-
ření VITANOVSKÝ BK 1/23 Bz postř. 40 mm 700 ks
0/0 100,- 100,-
2946. 75 let numismatické společnosti. Portrét Břetislava I. / Tři mince Břetislava I.
KOZÁK + VITANOVSKÝ FM A 1/37 Bz 60 mm 100 ks
0/0 150,- 160,-
2947. Novoročenka 2003 ČNS SVÝM ČLENŮM Al FM A1/41 C 24 mm 0/0 20,- --.-

Pol.

Pobočka v Táboře

Stav

V.cena

D.cena

2948. Medaile k 80. aukci táborské pobočky.z cyklu Mincovní nálezy Táborska
A: Pohled přes Žižkovo náměstí R: Denár knížete Jaromíra z Choust-
nického pokladu 1923 Cu 35 mm 17 gr + průvodní lístek náklad 100 ks
0/0 100,- --.-

Pol.

Medaile s numismatickým námětem

Stav

V.cena

D.cena

2949. Šlikové, tolar 1525 Jáchymov, Weizelmenn / URANOVÉ DOLY ZÁPADNÍ
ĆECHY, těžní věž KOREŇ Bz 50 mm
0/0 80,- 80,-
2950. Replika denáru Soběslava Slavníkovce C 157 ( na obv. RHO ) 23,5 mm 0/0 44,- 44,-
2951. Denár Emmy C 145 26 mm Sv. Václavský denár k mileniu 929 - 1929
ŠEJNOST Ag 22 mm, 2 ks
0/0 40,- 170,-
2952. Pražský groš Václava II. Ag 925, punc, spec.etue 0/0 140,- 140,-
2953. Pražský groš 1547 Ferdinanda I. / Lehký groš ( jako MKČ 72 ) 34 mm 0/0 28,- --.-
2954. Rudolf II. Tolar 1609 K. Hora, Škréta Mos. 41 mm 1/1 200,- --.-
2955. Rudolf II. Malý groš 1580 Praha, Gebhart Bk 40 mm znač. COPY PROOF 140,- --.-
2956. Stavové. Tolar 1620 CC Olomouc, Cantor 42 x 42 mm klipa Pb (?) 1/1 190,- 190,-
2957. Stavové. Tolar 1620 CC Olomouc, Cantor 41 mm Pb (?) 1/1 190,- --.-
2958. Albrecht z Valdštejna. Tolar 1626 Jičín INVITA INVIDIA poprsí mírně zpra-
va / Znak, orlice se čtvrceným štítkem Al 42 mm
0/0 40,- 40,-
2959. Albrecht z Valdštejna. Tolar, pod portétem 1628 - 1693 / SACRI ROMANI,
orlice se čtvrceným štítkem Al 28 mm
0/0 24,- 24,-
2960. Albrecht z Valdštejna, poprsí zprava / S R IMP PRINCIPES… orlice pod
korunou Mos. 30 mm
0/0 30,- 65,-
2961. 1 krejcar 1800 C Praha Mos. 30 mm KOPIE 1/1 95,- --.-
2962. ČSR jubilejní dukát sv. Václava 1918 - 1923, číslovaný, 660 / ….1918.28.X.
1923 Žlutá úprava 39 mm, kapsle
0/0 130,- 130,-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

2963. Baňská Štiavnica. 700. výročí hornického práva, horník při kutání / Znak
Ag 987 27 mm
1/1 110,- 130,-
2964. Bratislava. Znak Bratislavy, kolem opis, lipové lístky / Český dělník tiskne
ruku sovětskému vojákovi VĎAKA VÁM… 1945 - 1960 Bz 60 mm
1/1 110,- 110,-
2965. Česká Lípa. Leipa 12. - 13. 8. 1888, městský znak / Lyra (?) pod zářícím
sluncem Bz 20 mm, A:škr.
1/1 50,- --.-
2966. Kremnica. Pohled na Kremnici / Dům mincovny HÁM Bz 30 mm 1/1 40,- --.-
2967. Praha. Pěvecká slavnost Hlaholu 16.5.1864 Český lev, opis / Nápis ve věnci
Sn 23 mm
1/1 60,- --.-
2968. Praha. Velké národní divadlo - pohled na ND / Nový řetězový most pražský,
pohled na most 1868 Sn 27 mm ulomené ouško
1/1 80,- --.-
2969. Praha. Na památku odhalení pomníku J. Jungmanna v Praze 15.5.1878
Pomník, data / nápis Sn 27 mm, pův.ouš.
1/1 100,- --.-
2970. Praha. 100. výročí Národního divadla 1983. Budova ND, Národ sobě 1883 -
1983 / Styliz. růže, Divadlo z lásky zrozené KNOBLOCH AE 79 mm
0/0 150,- 260,-
2971. Praha. 670. výročí položení základního kamene, 1344, výzdoba katedrály
/ Katedrála sv. Víta, výjevy a výzdoba 45 mm
0/0 190,- 190,-
2972. Slovenské hrady a zámky. Svätý Anton, Banská Bystrica, Zvolenský zámok,
Bojnice, Kremnica, Bratislava žlutá úprava, 27 mm, 6 ks
0/0 50,- --.-
2973. Tábor. Žižkova socha na Žižkově náměstí BÓDI Bz 40 mm, jednostranná, etue 0/ 100,- 100,-
2974. Uničov. 750 let města. Pohled na středověké město 1213 - 1963, latinský
nápis / Znaky, letopočty, nápis sig. JP AE 60 mm
1/1 120,- 120,-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

2975. Alžběta císařovna rakouská, poprsí mírně zprava / Císařská koruna
Ag 999 35 mm
PROOF 280,- 280,-
2976. Anežka Česká. Korunované poprsí čelně PATRONKA CHARITY 1989
Bz 60 mm, jednostranná
1/ 110,- --.-
2977. Dubček Alexandr. Poprsí se zdviženýma rukama, sovětský tank / HISTORICKÉ
MOMENTY Ag 35 mm, kapsle
PROOF 240,- --.-
2978. FJI. a Alžběta, poprsí poločelně / Rakouský orel se dvěmi znaky Ag 999
35 mm
PROOF 360,- 400,-
2979. Hašek Jaroslav portrét čelně / NEJVĚTŠÍ OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA
Žlutá úprava 40 mm, kapsle
0/0 120,- --.-
2980. Havel Václav. Portrét v rozhalence čelně 75.V.H. / NEJVĚTŠÍ OSOBNO-
STI…. Ag 999, 34 mm, kapsle
PROOF 300,- --.-
2981. Jirásek Alois. Poprsí zprava, MÁNES SVÝM ČLENŮM NA ROK MCMXVIII
ŠPANIEL tmavý kov 60 mm, jednostr.
1/ 110,- --.-
2982. Jungmann Josef Poprsí vlevo / V ozdobné kartuši Jungmannův pomník
vlevo, odstr.ouš.
1/1 80,- --.-
2983. Karel IV. Korunované poprsí zprava, v pozadí část katedrály / NEJVĚTŠÍ
OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA Ag 999 34 mm
PROOF 300,- 300,-
2984. Karel IV. Korunované poprsí zprava, v pozadí chrám sv. Víta / NEJVĚTŠÍ
OSOBVNOSTI ČESKÉHO NÁRODA 40 mm, zlacená, papírové pouzdro, kapsle
PROOF 280,- --.-
2985. Karel IV. Barevný obrázek, ČEŠTÍ PANOVNÍCI / Rev 20 Kč ČR 26 mm, hry 0/0 120,- --.-
2986. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / Karlův most, Žlutá úprava 40 mm, kapsle PROOF 140,- 160,-
2987. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / Karlův most, Žlutá úprava 40 mm, kapsle PROOF 140,- 140,-
2988. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / Karlův most, Ag 999, punc 40 mm, kapsle PROOF 500,- 500,-
2989. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / Karlův most, Ag 999, punc 40 mm, kapsle PROOF 500,- --.-
2990. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / Korunovace císařem římským Žlutá
úprava 40 mm, kapsle
PROOF 140,- --.-
2991. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / Korunovace císařem římským Ag 999,
punc 40 mm, kapsle
PROOF 500,- --.-
2992. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / ZEMĚ KORUNY ČESKÉ, názvy území,
mapa Žlutá úprava 40 mm, kapsle
PROOF 140,- 140,-
2993. Karel IV. OTEC VLASTI, koruna / ZEMĚ KORUNY ČESKÉ, názvy území,
mapa Ag 999, punc 40 mm, kapsle
PROOF 500,- --.-
2994. Komenský Jan Amos. Portrét čelně s čepičkou, zleva, opis PETER
Bz 70 mm, jednostranná
1/ 130,- 150,-
2995. Masaryk T. G. Medaile k 85. narozeninám Bz 50 mm Novák 01. 098 e), hry 1/1 20,- 42,-
2996. Mucha Alfons poprsí čelně / NEJVĚTŠÍ OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA
Žlutá úprava 40 mm
PROOF 120,- --.-
2997. Rudolf II. Zlacený portrét s bohatým okružím, 1552 1612 / NEJVĚTŠÍ
OSOBNOSTI ČESKÉHO NÁRODA 40 mm, kapsle
0/0 110,- --.-
2998. Rudolf II. Zlacená půl postava, vlevo koruna se vsazeným kamínkem /
ČEŠTÍ PANOVNÍCI, kapsle
PROOF 110,- --.-
2999. Tyrš Miroslav Dr. Portrét v čapce zleva / Ke 100. výročí narození - 1932
BRŮHA Bz 41 mm, pův.etue
1/1 90,- 120,-
3000. Sv. Václav. Barevný obrázek panovníka na koni / Rev 20 Kč ČR, kapsle 0/0 120,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor