Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

Pol.

Odznaky sokolské, DTJ, Orel

Stav

V.cena

D.cena

3201. Slet sokolstva v Brně 1914. Hlava muže čelně, za ním tři znaky, vše v lipo-
vém věnci 32 x 47 mm, špendlík
1/ 85,- --.-
3202. Jubilejní slet župy Tyršovy v Kolíně 1914. Text v ozdobném štítu, nad ním
letící sokol s činkou 36 x 41 mm, špendlík
1/ 80,- 80,-
3203. VII. slet všesokolský 1920. Odznak pro dorost. Obnažený cvičenec zpředu,
kolem krouží sokoli Novák VII.01 42 x 28 mm chybí trikolóra, špendlík
1/ 30,- 30,-
3204. VII. slet všesokolský 1920. Slavnostní sletový odznak členstva. Na podstavci
klečící žena, nad ní 6 sokolů. Novák VII.02 37 x 50 mm chybí trikolóra, jehla
1/ 30,- 30,-
3205. Slavnost v Jemnici1921. Městský znak, pod ním sokol s roztaženými kří-
dly na čince 28 x 36 mm, jehla
1/ 24,- 36,-
3206. Krajský slet v Kladně 1921. Obnažený atlet drží ve zdvižené ruce sokola
21 x 50 mm, jehla
1/ 24,- 24,-
3207. Na paměť otevření sokolovny. Sokol Praha I. 15. X. 1921, letící dvojice
andělů nad sokolovnou, 9ti řádkový text 2 x 37 mm, jehla
1/ 24,- 24,-
3208. Slet župy Havlíčkovy 14.-15.VIII.1921 ve Žďáře na Moravě. Poprsí K. H.
Borovského, pod ním letící sokol 26 x 37 mm, špendlík
1/ 28,- 38,-
3209. Dvacetileté trvání družstva 1901 - 1921. Letící sokol nad městem ( Bez
bližší specifikace ) 25 x 39 mm, špendlík
1/ 28,- 38,-
3210. 60 let Sokola v Jíčíně 1922. letící sokol drží činku 26 mm, jehla 1/ 30,- --.-
3211. 60. jubileum Sokola Kolín a župní slet Tyršovy župy 1922. Do pasu obna-
žený sokol s čapkou, nad ním sokol s činkou 26 x 40 mm, špendlík
1/ 28,- 28,-
3212. Krajový slet sokolstva Trocnov - Č. Budějovice 1924.Obnažený muž klečící
na skále, objímá lípu, v pozadí sokol 27 x 37 mm, jehla
1/ 30,- 30,-
3213. Slet II. okrsku sokolské župy Havlíčkovy v Lipnici n.Sáz. 31.V.1925. Slunce
vycházející nad Lipnicí, letící sokol 27 x 38 mm, jehla
1/ 28,- 38,-
3214. Slet I. okrsku sokolské župy Havlíčkovy 14.VI.1925 v Německém Brodě.
Obnažený atlet kráčí vlevo, drží sokola 30 x 29 mm setřené postříbř., jehla
1/ 24,- 24,-
3215. Sokolský župní slet v Chrudimi 14. a 21. VI. 1925 36 x 37 mm, jehla 1/ 34,- 34,-
3216. VIII. slet všesokolský v Praze 1926. Sletový odznak pro členstvo Novák
VIII.02 - s trikolórou Bz 30 x 32 mm, špendlík
1/ 30,- 30,-
3217. VIII. slet všesokolský v Praze 1926. Sletový odznak pro dorost. Polo postava
dorostence, za ním sokol Novák VIII.03 34x25 mm chybí trikolóra, špendlík
1/ 24,- 24,-
3218. VIII. slet všesokolský v Praze 1926. Slavnostní sletový odznak. Nad mapou
republiky letí sokol Novák VIII.09 čs. vlaječka 30 x 26 mm, špendlík
1/ 22,- 22,-
3219. Slet sokolského kraje Pojizeří v Ml. Boleslavi 17.VII.1927. Sokol s roztaže-
nými křídly nad Ml. Boleslaví 46 x 38 mm, špendlík
1/ 28,- 28,-
3220. Otevření sokolovny v Bubenči 28.10.1927. Sokol se vztyčenou paží, za ním
silueta sokola, sokolovna 34 x 36 mm, jehla
1/ 30,- 30,-
3221. II. dělnická olympiáda Československá Praha 1927. Muž s kladivem, druhý
s praporem, žena 36 x 39 mm, špendlík
1/ 30,- 30,-
3222. Župní slet Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské v Náchodě 24.VI. - 1.
VII. 1928 36 x 38 mm, jehla
1/ 34,- 44,-
3223. Zájezd Č.O.S. na Slovensko 1928. Stojící sokol se zvednutými křídly, tři
hory, dvojramenný kříž ODEHNAL 37 x 30 mm trikolóra, špendlík
1/ 30,- 40,-
3224. Slet Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské v Novém Hrádku 23.VI.1929.
Lipová větvička, sokol na meči, vycházející slunce 24 x 38 mm, jehla
1/ 34,- 44,-
3225. Zájezd Č.O.S. do Plzně 1929. Běžící hoch vlevo PICHL 23 x 35 mm, špendlík 1/ 28,- --.-
3226. Slavnostní otevření sokolovny v Dolní Sloupnici 20.VII.1930. Pohled na
sokolovnu 36 x 23 mm, jehla
1/ 24,- 40,-
3227. Slet župy Tyršovy v Uhlířských Janovicích 8.VI.1930. Do pasu obnažený
sokol, nad ním letící sokol s větvičkou 22 x 31 mm, jehla
1/ 26,- 26,-
3228. Krajský slet sokolstva v Hodoníně 1930. Sokol s roztaženými křídly před
budovou 33 x 33 mm, jehla
1/ 26,- 26,-
3229. Zájezd sokolstva do Liberce 14.IX.1930. Pět sokolů s roztaženými křídly
26 x 47 mm, špendlík
1/ 28,- 38,-
3230. Zájezd ČOS do Bělehradu 1930 35 x 25, špendlík 1/ 30,- 30,-
3231. IX. všesokolský slet v Praze ( 1932 ). Jednostranná sletová plaketka. Děv-
čátko s chlapcem, nad nimi sokoli Novák IX.03 30 x 32 přiletovaný špendllík
1/ 24,- --.-
3232. IX. všesokolský slet v Praze ( 1932 ). Sletový odznak pro dorost. Tři mladí
sokoli s roztaženými křídly Novák IX.06 chybí trikolóra, špendlík
1/ 28,- 28,-
3233. IX. všesokolský slet v Praze ( 1932 ). Sletový odznak. Ve věnci XI. Novák
IX.18, ale v doplňku místo lva sokol, sedící na modré čince, jedno roz-
tažené křídlo červené, druhé bílé, špendlík
1/ 34,- 42,-
3234. IX. všesokolský slet v Praze ( 1932 ). Pamětní medaile ČOS pro armádu.
Portrét M. Tyrše, vavřínová snítka Novák IX.32 čs. vlaječka
1/1 140,- 140,-
3235. Slet sokolské podkrkonošské župy Jiráskovy, Police n. Met. 19.6.41932.
Obnažený sokol, v pozadí logo, nad ním letící sokol 26 x 46 Mm, špendlík
1/ 26,- 26,-
3236. Lyžařské závody SSS a ČOS 3.-.6. marca 1932 Štrbské pleso BŘEZA.
Sokol stojící na skále, pod ním lyže 39 mm, špendlík
1/ 28,- 42,-
3237. Dr. Miroslav Tyrš 1832 - 1932 poprsí zprava 20 mm menší skvr., jehla 1/ 20,- --.-
3238. Verejné cvičenie 50. okres R.T.J 2. VIII. 1933 Bratislava. Cvičenec na
skále s věnečkem 19 x 39 mm, jehla
1/ 30,- 30,-
3239. Sokolský slet v hraničářském Broumově 1933. Klečící cvičenec, před ním
sokol 24 x 30 mm, jehla
1/ 24,- 42,-
3240. Veřejné cvičení D.T.J Nymburk 18.6.1933 24 x 36 mm, jehla 1/ 30,- 38,-
3241. Veřejné cvičení I. kraje D.T.J.Č. Praha 1933. Trojúhelníkový odznak, po-
prsí cvičence, trikolóra 43 x 30 mm chybí špendlík
1/ 26,- 40,-
3242. Otevření sokolovny na Vyšehradě 1.X.1933. Pohled na sokolovnu 40 x
30 mm, trikolóra na části odznaku tmavá skvrna, jehla
1/ 28,- 28,-
3243. Zájezd Č.O.S. do Lublaně 1923. Stojící sokol s roztaženými křídly
26 x 30 mm, vlaječka, špendlík
1/ 24,- 36,-
3244. Otevření sokolovny v Praze - Krči 28.10.1934. Tři sokoli s roztaženými
křídly v zákrytu. trikolóra 35 x 30 mm, jehla
1/ 26,- 40,-
3245. Jubilejní slavnost Sokola v Jemnici 29.6. - 1.7..1934 Pohled na budovu, jehla 1/ 26,- 38,-
3246. 50 let župy Tyršovy a sokol. dorostu v Kolíně 9. - 10.VI.1934. Sokol s roz-
taženými křídly, v medailonu Tyrš 39 x 32 mm, jehla
1/ 30,- 30,-
3247. III. dělnická olympiáda Československá v Praze 1934. Čtyři postavy 37x31, špendlík 1/ 30,- 38,-
3248. Slet orelské župy Pospíšilovy 16. - 17.6.1934 v Praze. Hlava orla na kříži
plech Bz 23 x 27 mm, špendlík
1/ 120,- 120,-
3249. Slet sokolské župy Šumavské v Domažlicích 1935. Sekyrka, sokol, Doma-
žlická věž 28 x 43 mm, jehla
1/ 34,- 34,-
3250. 40 let Sokola v Zásmukách 1895 - 2.VI.1935. Sedící sokol s mírně roztaže-
nými křídly 28 x 42 mm, jehla
1/ 26,- 36,-
3251. Slet župy Kukaňovy v Chomutově 14.VI. - 21.VI.1936. Sokol v čapce, s me-
čem, v pozadí sokol 26 x 39 mm, jehla
1/ 34,- 55,-
3252. I. okrskové veřejné cvičení v Malšovicích 7.VI.1936. Sedící sokol s polo-
roztaženými křídly 28 x 31 mm, jehla
1/ 24,- 34,-
3253. 50 let sokolské župy Havlíčkovy. Župní slet 14.-21.VI.1936. Otevření sokolo-
vny Přibyslav. Poprsí K.H.Borovského zleva, lipová větvička 28 x 36 mm, jehla
1/ 28,- 38,-
3254. Zájezd Č.O.S. na Slovensko a "podkrrus" ( v azbuce ) 28.-29.VII.1936. Dva
sokoli v letu proti sobě bz 42 x 25 mm, špendlík
1/ 24,- 24,-
3255. Zájezd sokolské župy orlické Zvolen 29.-30.VI.1936. Stylizovaný sokol
s roztaženými křídly 25 x 43 mm, jehla
1/ 30,- 42,-
3256. Zájezd dorostu župy Tyršovy do Horního Tanvaldu 26.-29.7.1937. Sokol
s roztaženými křídly na lipové větvičce 30 x 40 mm, jehla
1/ 26,- 36,-
3257. Slet sokolské župy východočeské Pipichovy Vysoké Mýto, červen 1937
Stojící sokol s roztaženými křídly J.VÍTEK 33 x 31 mm, jehla
1/ 24,- 42,-
3258. X. všesokolský slet v Praze 1948. Sletový odznak pro dorost. R:PICHL
Novák X.10 30 x 35 mm, chybí trikolora, špendlík
1/ 30,- 30,-
3259. X. všesokolský slet 1938. Propagační sletový odznak. Sokol s roztaženými
křídly, nad červeným terčíkem s bílou "X" 11x21 mm , sklo Nov. X.17, jehla
1/ 20,- --.-
3260. XXV. slet sokolské župy Havlíčkovy v Kutné Hoře 1938. Sokol v kroji, vedle
něho anděl, portrét K.H.Borovského 30 x 30 mm, jehla
1/ 28,- 28,-
3261. Zimní sletové hry vo Vysokých Tatrách 1938. Sokol s roztaženými křídly
na větvičce 20 x 32 mm, špendlík
1/ 20,- 42,-
3262. TJ.Sokol Praha Libeň 1945. Obnažený klečící muž trhá okovy, před ním
stojící sokol 23 x 36 mm
1/ 20,- 32,-
3263. Slet župy Jetědské Liberec 1947. Stojící sokol s roztaženými křídly
35 x 24 mm, jehla
1/ 22,- 22,-
3264. Slet sokolské župy Tyršovy v Přelouči 15.VI. - 6.VII.1947. Rozkročený so-
kol s roztaženými křídly 33 mm, jehla
1/ 30,- 38,-
3265. Slet sokolské župy Havlíčkovy, město Žďár 5.-6.VII.1947. Stojící sokol s
napolo roztaženými křídly 27 x 39 mm, jehla
1/ 22,- 32,-
3266. Slet župy Východočeské Pippichovy v Chrudimi 29.VI. - 6.VII.1947. Se-
dící sokol na čince s větvičkou 25 x 37 mm, trikolora, jehla
1/ 30,- 38,-
3267. XI. všesokolský slet 1948. Slavnostní sletový odznak pro dospělé cvičence.
Stojící rozkročený sokol, XI., trikolora Nov. XI.09 dr. měď., špendlík
1/ 20,- 34,-
3268. XI. všesokolský slet 1948. Pamětní sletový odznak "hornický". Silueta sokola,
na hrudi "XI" 24 x 25 mm, chybí kahan Nov. XI. 31 a), špendlík
1/ 28,- 28,-
3269. Slet sokolské župy Barákovy 5.-6.VI.1948 v Lysé nad Labem. Stojící sokol
s roztaženými křídly, pod ním kostel 23 x 32 mm, žlutá úprava, jehla
1/ 22,- 60,-
3270. IX.sjezd ČOS 1951. Logo Sokola na vlajce 15 x 20 mm, jehla 1/ 20,- 20,-
3271. Odznak Sokola "vysekávaný" 15 x 20 mm, jehla 1/ 20,- 20,-

Pol.

Odznaky hasičské

Stav

V.cena

D.cena

3272. 50 let trvání 1. čes. sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech 1864 - 1914.
Sekerky, přilba, vycházející slunce PODIVÍN 33 x 29 mm, jehla
1/ 130,- 130,-
3273. Upomínka na hasičský den II. okrsku v Radotíně 1.X.1922. Text ve štítu
pod přilbou, sekerky 26 x 34 mm, jehla
1/ 120,- --.-
3274. 40 let hasičské župy č. 16 a 50 let hasičského sboru Německý Brod 10.6.
1923. Text ve štítu pod přilbou, sekerky 26 x 34 mm část setř.postř., jehla
1/ 120,- --.-
3275. Celoštátny sjazd 3.-6.VII.1937 v Bratislave. Hasič hasí požár ( vyjádřený
kohoutem ) 30 x 38 mm těžký kov, jehla
1/ 50,- --.-
3276. Ochranný sbor. Na červeném podkladu přilba, sekerky, lipové lístky
plech 62 x 30 mm, špendlík
1/ 140,- 140,-
3277. V trojúhelníku hlava hasiče v přilbě a s pochodní. bez textu a ltp. 34x30 mm, jehla 1/ 40,- --.-
3278. Záslužný odznak OSH Tábor, žlutý okraj 35 x 35 mm, 2 úchyty 1/ 120,- 120,-

Pol.

Odznaky náboženské

Stav

V.cena

D.cena

3279. Pouť katolického studentstva do Říma 1931. Svatopetrské náměstí Bz
23 x 34 mm na R + úchyt ( asi na trikoloru ), špendlík
1/ 130,- --.-

Pol.

Odznaky ostatní

Stav

V.cena

D.cena

3280. Sjezd pěvectva českoslovanského 1904. Lyra na lipovém věnci 35x50 mm, jehla 1/ 160,- --.-
3281. VI. sjezd přírodozpytců, lékařů a inženýrů Praha 1928. Lev vlevo Bk 25 mm, jehla 1/ 30,- --.-
3282. Na zlaté kokardě "vysekávaný" zlatý lev, trikolora 31 mm, špendlík 1/ 140,- --.-
3283. Národní sdružení v Košířích sekce odb. 1927 - 1937. Kladivo na knize
Bz plech 23 x 25 mm, jehla
1/ 30,- 40,-
3284. Pravda vítězí 1945. V srdíčku lev, nahoře červený plamen 21 x 25 mm, jehla 1/ 30,- --.-
3285. 5.5.1945 OSVOBOZENÍ. Fotografie Dr. Beneše a Stalina, zlatý znak,
barevná vlajka, sklo 33 mm dr.škráb., špendlík
1/ 40,- 40,-
3286. Květen 1945. Zlaté Hradčany s vycházejícím sluncem, po stranách vlevo
vlajka ČSR, vpravo SSSR, USA, GB 22 x 34 mm sklo, špendlík
1/ 22,- 22,-
3287. ZDRAVOTNÍK ČSČR červený kříž na bílém kruhu, zlaté ozubené kolo a
klasy 22 x 26 mm poškozený smalt, špendl.
1/ 15,- --.-
3288. SČSP, na rudé hvězdě sousoší " Sbratření "
SSM Za socialistickou výstavbu Západní vojenský okruh ČSLA
Náprsní stužka "Za zásluhy o obranu vlasti" s miniaturou VM 43
Náprsní stužka s miniaturou " srp a kladivo ", 5 ks
1/ 24,- 24,-

Pol.

Odznaky ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

3289. R-U. VLASTEN VÁLEČNÁ SBÍRKA KOVŮ 1915 ( český text ). Tmavé sklo,
žlutý text 21 mm, jehla
1/ 140,- --.-
3290. R-U. FJI. odznak na úmrtí. Na černém porcelánu bílý portrét FJI. zprava,
1830 - 1916 19 x 23 mm, jehla
1/ 150,- --.-
3291. R-U. Vdovám. Anděl stojí před dítětem 1914 - 16 porcelán 19 x 24 mm, jehla 1/ 140,- --.-
3292. Jugoslávie. I. JUGOSLAVENSKI SVESOKOLSKI SLET V LJUBLJANI
1922. Hlava muže čelně, po stranách sokoli 36 x 50, trikolora, špendlík
1/ 130,- --.-
3293. Německo. Kříž 1916 W 15 x 15 mm smalt, jehla 1/ 65,- --.-
3294. Německo. Deutsches Jugendfest 1936, orel, na něm v kosočtverci svas-
tika plech 35 x 39 mm chybí špendlík
1/ 300,- --.-
3295. Německo. Portrét A. Hitlera zleva ( bez další specifikace ) plech 34 mm, špendlík 1/ 400,- --.-
3296. Německo. Orlice nad svastikou, dole 1942 tmavý kov 30 x 25 mm, špendlík 1/ 140,- --.-
3297. Německo. Zimní pomoc - sekyrka se vsazeným fialovým kamínkem. Na
R: "55" 22 mm, špendlík
1/ 50,- --.-
3298. Německo. Matka se dvěmi dětmi v náručí, v kovovém středu, kolem okruží
z červeného skla 38 mm, 2 jehly
1/ 180,- --.-
3299. Německo. V bílém mezikruží MEHR LICHT!, v zeleném kruhu FREIE
SCHULE 22 mm smalt, jehla
1/ 80,- --.-
3300. Slovenská republika. Vojenský čepicový odznak. Na lipovém věnci tři meče,
barevný slovenský znak 30 x 42 mm, úchyt
1/ 95,- --.-

Pol.

Jetony, nouzovky, svátostky

Stav

V.cena

D.cena

3301. Telefonní známky, Protektorát Čechy a Morava, 6 ks 1-1- 80,- 130,-
3302. Jeton. KASINO V PIEŠŤANECH, orel s roztaženými křídly nad křížem
na třech horách / Klasy obilí, srp "5", vyraženo 220 - I. republika 35 mm
-1/1 50,- 190,-
3303. VICTORIA REGINA 1849 portrét zleva / THE PRINCE OF WALES MODEL
SOV, znak Bz 22 mm
1/1 130,- --.-
3304. Německo - Alzey - 10 pf. 1917 nouzovka, R:skvr. -1/2 30,- 30,-
3305. Německo - Baden - Baden - 10 pf. 1919 nouzovka 1/1 30,- --.-
3306. Německo - Buchsweiler - 20 pf. 1917 nouzovka -1/1 30,- 36,-
3307. Německo - Cassel - 50 pf. 1920 nouzovka, nep.oxid. 1/1 15,- --.-
3308. Německo - Coblenz - 10 pfennig 1918 0/0 30,- --.-
3309. Německo - Darmstadt - 10 pf. 1917 nouzovka 1/1 30,- 30,-
3310. Německo - Dortmund - 5 pf. 1917 nouzovka 1/1 30,- --.-
3311. Německo - Düren - 5 pfennig 1918 0/0 30,- --.-
3312. Německo - Elberfeld - 10 pf. 1917 nouzovka 1/1 30,- --.-
3313. Německo - Grailsheim - 10 pf. 1917 nouzovka 1/1 30,- 30,-
3314. Německo - Hagen - 10 pf. 1918 nouzovka 1/1 30,- 30,-
3315. Německo - Mainz - 10 pf. 1917 nouzovka 1/1 30,- --.-
3316. Německo - Ohligs - 5 pf. 1917 nouzovka 1/1 30,- 30,-
3317. Německo - Pirmasens - 10 pf. 1918 nouzovka 1/1 30,- 30,-
3318. Německo - Rieg Arbeitskomando kriegsgafangenen R.W.K - 5 pf. b.l. nouzovka 1/1 30,- --.-
3319. Německo - Sachs - Hüttenwerk - 1 milion mark 1923, tavič s pochodní 1/1 65,- --.-
3320. Německo Kriegsnotgeld der gemeinde vohwinkel 5 pf. 1916 1/1 30,- 30,-
3321. Německo Kreisverwaltung Mettmann 50 pf. 1917 1/1 30,- --.-
3322. Německo festungs Feuerwehr 10 pf. b.l. 1/1 30,- 30,-
3323. Německo Hindenburg / 5 marka 1937 Zn 16 mm 2/2 30,- 30,-

Pol.

RŮZNÉ

Stav

V.cena

D.cena

3324. Krabička na vyznamenání pro "tlapatý kříž" 2/ 150,- --.-
3325. Přezka ke skautskému opasku ČESKOSLOVENSKÝ SKAUT - BUĎ PŘI-
PRAVEN
1/ 140,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor