Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 31. března 2018

StranaPoložkyObdobí
11František Josef I. 1848 - 1916
5Česká republika 1993 -
7Japonsko - císař Mutsuhito 1867 - 1912
9Nizozemí.
10Austrálie - Victorie 1837 - 1901
11Keltové - Bojové - Roseldorf II.
12Keltové - Gallie - Sequanes okolo roku 52 př. n. l.
14Keltové - Gallie - Leuci 1. stol. př. n. l.
15Keltové - Galie - Torons 80 - 50 př. n. l.
16Keltové - Gallie - Seine 2. - 1. stol. př. n. l.
17Keltové - Galie 2. - 1. stol. př. n. l.
18Keltové - Britanie - Barbarous radiates
19Keltové - Eraviskové
20Keltové - východní
23Keltové - východní 2. - 1. stol. př. n. l.
25Keltové - barbaři východní
27Řecko - Sicilie - Panormos - římský protektorát po roce 241 př. n. l.
29Řecko - Sicilie - Syracusy - Timoleon 344 - 336 př. n. l.
30Řecko - Sicílie - Syracusy - Hieron II. 275 - 215
31Řecko - Makedonská města - archaické období - Aigai 500 - 480 př. n. l.
32Řecko - Makedonská města - archaické období - Eion cca 480 př. n. l.
33Řecko - Makedonaská města - Mende 460 - 423 př. n. l.
34Řecko - Thrácké ostrovy - archaické období - Thasos 510 - 490 př. n. l.
35Řecko - Makedonská města - Ampipholis před rokem 357 př. n. l.
36Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
37Řecko - Makedonská města - Ampipholis 2. - 1. stol. př. n. l.
39Řecko - Makedonská města - autonomní ražby z počátku 1. stol. n. l.
40Řecko - Makedonská města - Herakleia Sintike 1. stol. př. n. l.
41Řecko - Makedonská města - Orthagoreia cca 350 před n. l.
43Řecko - Makedonská města - Paroreia 185 - 168 př. n. l.
45Řecko - Makedonská města - Philippi 357 - 330 př. n. l.
46Řecko - Makedonaská města - Thessalonika - Aesillas 90 - 75 př. n. l.
47Řecko - Makedonská města - Thessalonika 158 - 149 př. n.l.
48Řecko - Makedonská města - Thessalonika autonomní ražba za Fláviovců 1. stol. n. l.
49Řecko - Makedonská města - Thessalonika autonomní ražba za Fláviovců 69 - 92
50Řecko - Makedonská města - Thessalonika ražby za císařství 1. st. n. l.
51Řecko - Makedonská města - Uranopolis cca 300 př. n. l.
52Řecko - Makedonie pod Římem 168 - 148 př. n. l.
53Řecko - Makedonie - autonomní ražby 2. - 3. stol. n. l.
57Řecko - Thrakie - Ainos 280 - 200 př. n. l.
58Řecko - Thrakie - Ainos 400 - 342 př. n. l.
59Řecko - Thrakie - Alopekonnesos před rokem 341 př. n. l.
60Řecko - Thrakie - Cherronesos 400 - 350 př.n.l.
61Řecko - Thrakie - Elaius 330 - 280 př. n. l.
62Řecko - Thrakie - Kardia cca 350 př. n. l.
63Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.
69Řecko - Thrakie - Maroneia 400 - 350 př.n.l.
71Řecko - Thrakie - Maroneia po roce 148 př. n. l.
72Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.
75Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 450 - 425 př. n. l.
77Řecko - Thrakie - Mesembria 450 - 350 př. n.l.
78Řecko - Thrakie - Mesembria 400 - 350 př. n.l.
79Řecko - Thrakie - Mesembria pol. 3. stol. př. n. l.
80Řecko - Thrakie - Mesembria 3. - 2. stol. př. n. l.
81Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) po roce 200 př. n. l.
84Řecko - Thrakie - Trierus 450 - 400 př. n. l.
85Řecko - Odryské království Adaios 260 / 50 - 240 př. n. l.
86Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kersibaulos 3. stol. př. n. l.
87Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kavaros 219 - 200 př. n. l.
88Řecko - Thrakie
89Řecko - Illyrie - Apollonia po roce 229 př. n. l.
92Řecko - Thessalie - Krannon 3. stol. př. n. l.
93Řecko - Thessalie - Larissa 480 - 460 př. n. l.
94Řecko - Thessalie - Larissa 352 - 336 př. n. l.
95Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př.n.l. ( pod Makedonskou nadvládou )
98Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.
100Řecko - Thessalie - Phalanna 400 - 344 př. n. l.
StranaPoložkyObdobí
2101Řecko - Thessalie - Skotussa 400 - 367 př. n. l.
102Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.
103Řecko - Lokris - Lokris Opuntia 350 - 338 př. n. l.
104Řecko - Phokis Phokis 460 - 430 př. n. l.
105Řecko - Phokis 357 - 346 př. n. l.
106Řecko - Boetia Thebes 349 - 371 př. n. l.
107Řecko - Euboia - minc. Histiaia 3. stol. př. n. l.
108Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.
111Řecko - Attica - Atheny
112Řecko - Attica - Atheny - autonomní ražba za císařství 1. - 2. stol. n. l.
113Řecko - Peloponnesos - Philiasia - Phillius 4. - 3. stol. př. n. l.
114Řecko - Peloponnesos - Sikyon před rokem 146 př. n. l.
115Řecko - Argous - minc. Argos 4. - 3. sol. př. n. l.
116Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.
117Řecko - Kolchis - Dioscurias 2. - 1. st. př. n. l.
118Řecko - Pontos - Amisos 3. - 2. st. př. n. l.
119Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.
120Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.
121Řecko - Mysia - Pergamon 400 - 350 př. n. l.
122Řecko - Troas - Abydos polovina 4. stol. př. n. l.
123Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. stol. př. n. l.
124Řecko - Troas - Alexandria Troas autonomní ražby 3. stol. n. l.
125Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.
126Řecko - Troas - Gargara cca 350 př. n. l.
127Řecko - Troas - Neandrea 350 - 310 př. n. l.
128Řecko - Troas - Skepsis 350 - 310 př. n. l.
129Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.
131Řecko - Aiolis - Elaia 5. stol. př. n. l.
132Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.
133Řecko - Ionia - Magnesia 4. st. př. n. l.
134Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.
136Řecko - Ionia - Miletos 4. stol. př. n. l.
137Řecko - Lydia - Sardy aut. ražba v období vlády Hadriána a Ant. Pia 117 - 161
138Řecko - Phoenicia - Arados 2. stol. př. n. l.
139Řecko - Zeugitana - Kartago 3. stol. př. n. l.
140Řecko - Makedonie - Amyntas III. 389 - 383 a 381 - 369 př. n. l.
142Řecko - Makedonie - Perdikkas III. 365 - 359 př. n. l.
143Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.
148Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.
151Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.
152Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.
155Řecko - Makedonie - Demetrios II. 239 - 229 př. n. l.
156Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př. n. l.
159Řecko - Makedonie - období Philipa V. a Persea 185 - 168 př. n. l.
160Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.
163Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.
165Řecko - Seleukovci - Demetrios I. 162 - 150 př. n. l.
166Řecko - Seleukovci - Antichos VII. Evergetes 138 - 129 př. n. l.
167Řecko - Seleukovci - Antichos VIII 121 - 96 př. n. l.
168Řecko - Seleukovci - Antichos IX. Kizikenos 113 - 95 př. n. l.
170Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.
171Egypt - Ptolemy II. Philadelphos 285 - 246 př. n. l.
172Egypt - Ptolemy IV. Philopator a Cleopatra 180 - 145 př. n. l.
173Předreformní díly Aes Grave 217 - 211 př. n. l.
174Řím republika 211 - 206 př. n. l.
177C. Terentius Lucanus 147 př. n.l.
178Fam. Pomponia - L. Pomponius
179Fam. Curtia - Q. CURTIUS 116 - 115 př. n. l.
180Fam. Aemilia - Aemilius Lepidus
181Fam. Crepusia - Pub. Crepusius
182Fam. Naevia - Naevius Balbus
183Fam. Cassia - Q. Cassius Longinus
184Fam. Hostilia - L. Hostilius Saserna
185Marcus Antonius + 30 př. n. l.
187Augustus 27 - 14 n. l.
189Augustus - posmrtná ražba za Tiberia - Řím 34 - 34
191Caligula 37 - 41
192Agrippa + 12 př. n. l. - ražba za Caliguly
193Claudius 41 - 54
195Nero - 54 - 68
196Galba 69 duben 68 - leden 69
197Vespasianus 69 - 79
StranaPoložkyObdobí
3201Titus 79 - 81
203Domitianus jako augustus 81 - 96
205Nerva 96 - 98
207Trajanus 98 - 117
209Hadrianus 117 - 138
215Sabina ( manželka Hadriana )
216Antoninus Pius 138 - 161
219Faustina starší, manželka Antonia Pia + 141
221Faustina mladší + 175
224Septimus Severus 193 - 211
229Julia Domna + 217
230Caracalla jako caesar pod Septimem Severem prosinec 195 - leden 198
231Caracalla 198 - 217
232Geta jako caesar 198 - 209
234Elabagalus 218 - 222
236Julia Paula 1. manželka Elabagala
237Julia Maesa - babička Elagabala
239Alexander Severus 222 - 235
242Maximinus I. 235 - 238
244Gordianus III. 238 - 244
246Philipus I. 244 - 249
248Philipus II. jako caesar 244 - 247
249Trajanus Decius 249 - 251
250Herennia Etruscilla manželka Trajana Decia
251Postumus 260 - 269
252Claudius II. Gothicus 268 - 270
253Aurelianus 270 - 275
259Severina manželka Aureliana
260Tacitus 12 / 275 - 6 / 276
262Probus 276 - 282
264Carus jako augustus 282 - 283
265Numerianus jako augustus 283 - 284
266Carinus jako augustus 283 - 285
267Diocletianus 284 - 305
270Constantius I. jako caesar 293 - 305
271Maximinus II. jako augustus 310 - 313
272Licinius I. 308 - 324
275Constantinus I. 307 - 337
277Fausta + 326
278Crispus 316 - 326
280Constantinus II. jako caesar 317 - 337
281Constantius II. jako augustus 337 - 361
282Vetranio 350
283Julianus II. ' Apostatus ' 360 - 363
288Jovianus 363 - 364
289Valentinianus I. 364 - 375
290Valentinianus II. 375 - 392
291Theodosius I. 379 - 395
297Aelia Flacilla - manželka Theodosia I. + 386
298Arcadius 383 - 408
300Theodosius II. 402 - 450
StranaPoložkyObdobí
4301Řím - císařství 3. - 4. století
302Augustus 27 - 14 n. l.
303Tiberius 14 - 37
305Claudius 41 - 54
306Claudius a Augustus
307Nero 54 - 68
308Trajanus 98 - 117
310Hadrianus 117 - 138
311Sabina - manželka Hadriana
312Antonius Pius 138 - 161
315Marcus Aurelius 161 - 180
316Faustina mladší
317Commodus 177 - 192
318Septimus Severus 193 - 211
321Septimus Severus a Julia Domna
322Julia Domna
323Caracalla 198 - 217
334Geta 209 - 212
335Diadumenianus 218
336Elagabalus 218 - 222
338Severus Alexandr 222 - 235
345Julia Mamea matka Alexandra Severa
347Maximinus I. Thrax 235 - 238
348Gordianus III. 238 - 244
358Philipus I. 244 - 249
363Trajan Decius 249 - 251
364Valerianus I. 253 - 260
366Gallienus 253 - 268
370Salonina + 278 manželka Galiena
371Probus 276 - 282
372Diocletianus 284 - 305
373Anastasius I. 491 - 518
374Justin I. 518 - 527
378Maurice Tiberius 582 - 602
379Phocas 602 - 610
380Heraclius 610 - 641
384Constans II. 641 - 668
391Constantinus V. 741 - 775
392Nicephoros 802 - 811
393Leo V. 813 - 820
395Theophilus 829 - 842
396Basil I. 867 - 886
397Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944
399Romanus III 1028 - 1034
400Romanus IV. 1068 - 1071
StranaPoložkyObdobí
5401Michael VII. 1071 - 1078
402Nicephoros III. 1078 - 1081
404Alexius I. 1081 - 1118
406John II. Comnenus 1118 - 1143
407Manuel I. 1143 - 1180
411Isaac II. 1185 - 1195
412Theodorus Mancaphas usuprátor v Philadelphii 1188 - 1190 a 1204 - 1205
413Alexius III. 1195 - 1203
414Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261
415Byzanc - císařství Nicaea - anonymní ražby 1204 - 1261
416Byzanc - císařství Nicaea - Theodorus Ducas - Lascaris 1254 - 1258
418Byzanc
421Persie - Parthové - Praataces 2 př. n. l. - 4 n. l.
422Persie - Parthové - Odroes II. cca 190 n. l.
423Persis - Dareios II. 1. stol. př. n. l.
424Persis - Artaxerxes II., syn Darea II. 1. stol. př. n. l.
425Persis - Oxatheres, syn Darea II. 1. stol. př. n. l.
426Persis - Namopat , syn Artexerxe II. 1. stol. př. n. l.
427Persis - neznámý vládce 1. stol. n. l.
428Persis - neznámý vládce pozdní 1. stol. n. l.
429Persis - Autophradates IV. 2. stol. n. l.
430Elymais království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2. stol. n. l.
431Sasánovci cca 6. - 7. století
432Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Umar ibn Al´Ala 120 - 129 pye 737 - 746 AD
433Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD
435Tabaristan - Ablásovští guvernéři - Hani 137 - 138 pye 788 - 789 AD
437Tabaristan - guvernéři - anonymní ražby 780 - 794 AD
438Západní turci - Sahitigin konec 7. a počátek 8. století
439Chach - ranné období - neznámý vládce 3. - 5. stol. n. l.
440Indie - Taxila - údolí Indu
442Indie - Decan - Chutus of Banauasi 125 - 345
443Indie - Hindu 17. - 18. století
446Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605
447Arménie - Leuon I. 1199 - 1219
448Umajovci ve Španělsku - Abdur Rahman III. 300 - 350 H 912 - 961
449Ajjúbovci - Saláh al Din ( Saladin ) 564 - 589 H 1164 - 1193
450Ajjubidé v Mezopotamii - Al Awhad al Din Ayyub ibn 596- 607 H 1200 - 1210
451547 - 572 H 1152 - 1176
452Rasulidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295
460Mehrabanidé - Nasir al din Muhamad 1261 - 1318 H
461Timúrovci - Abú Said 855 - 873 H 1451 - 1469
462Timúrovci - Badi az Zaman 911 - 914 H 1506 - 1508
463Křižáci - Achaea - Wiliam of Villehard 1245 - 1278
464LITERATURA
477Mincovní kufříky
479Evropské denárové ražby
482Břetislav I. knížetem v Čechách 1037 - 1055
483Soběslav I. knížetem v Čechách 1125 - 1140
484Vladislav II. knížetem v Čechách 1140 - 1158, králem 1158 - 1174
485Město Cheb, ražba z let 1180 - 1220
486Václav I. 1230 - 1253 společné ražby s Ottou markrabětem Míšeňským
487Přemysl Otakar II. 1253 - 1278
489Jan Lucemburský 1310 - 1346
491Karel IV. 1346 - 1378
StranaPoložkyObdobí
6501Karel IV. 1346 - 1378
503Václav IV. 1378 - 1419
510Ražby měnové reformy okolo roku 1450
512Jiří Poděbradský 1460 - 1471
513Matyáš Korvín, český protikrál
514Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526
521Ferdinand I. 1526 - 1564
530Maxmilian II. 1564 - 1576
549Rudolf II. 1576 - 1611
585Matyáš II. 1612 - 1619
595Fridrich Falcký 1619 - 1620
596Ferdinand II. 1619 - 1637
StranaPoložkyObdobí
7601Ferdinand II. 1619 - 1637
618Ferdinand III. 1637 - 1657
622Leopold I. 1657 - 1705
624Josef I. 1705 - 1711
630Karel VI. 1711 - 1740
645Marie Terezie 1740 - 1780
653František Lotrinský 1745 - 65 / 1765 - 80
655Josef II. 1765 - 1790
658František II. 1792 - 1835
676Ferdinand V. 1835 - 1848
684Albrecht Rakouský markrabě moravský 1423 - 1435
685Brno - městská ražba 1439 - 1452
687Brno - městská ražba po roce 1452
688Jihlava - městaká ražba
691Stavové 1619 - 1621
697Fridrich Falcký 1619 - 1620
698Ferdinand II. 1619 - 1637
StranaPoložkyObdobí
8701Ferdinand II. 1619 - 1637
711Ferdinand III. 1637 - 1657
715Slezské evangelické stavy
716Ferdinand II. 1619 - 1637
731Ferdinand III. 1637 - 1657
744Leopold I. 1657 - 1705
747Josef I. 1705 - 1711
755Karel VI. 1711 - 1740
759Slezsko - Těšín - Ferdinand III.
764Lehnice - Břeh - Christian 1639 - 1672
767Slezsko - Opava - Karel Eusebius von Liechtenstein 1627 - 1684
768Würtemberg - Olešnice - Christian Ulrich 1679 - 1704
769VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU
783Jindřich Šlik 1627 - 1650
789Olomouc - arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695
791Mainz - arcibiskupství - Friedrich Karl 1774 - 1802
792Salzburg - arcibiskupství - Hyeronymus Colloredo 1772 - 1803
794Salzburg - arcibiskupství - Ferdinand arcivévoda rakouský 1803 - 1806
795Československá republika 1918 - 1939
800Československá republika 1953 - 1992
StranaPoložkyObdobí
9801Československá republika 1953 - 1992
810Česká republika 1993 -
817Stephan V. 1270 - 1272
818Václav 1301 - 1305
819Ludvík I. z Anjou 1342 - 1382
821Zikmund 1387 - 1437
822Ludvík II. Jagelonský 1516 - 1526
823Rudolf II. 1576 - 1611
825Matyáš 1608 - 1619
834Ferdinand III. 1637 - 1656
835Leopold I. 1656 - 1705
836Malkontenti 1703 - 1711
838Josef I. 1705 - 1711
840Marie Terezie 1740 - 1780
849František Lotrinský 1745 - 1765
852Josef II. 1765 - 1790
863Leopold II. 1790 - 1792
864František II. 1792 - 1835
865Leopold II. 1790 - 1792
866František II. 1792 - 1835
893Ferdinand V. 1835 - 1848
897Leopold VI. + 1230
898Friedrich II. 1235 - 1239, 1246 - 1250
900Přemysl Otakar nebo Rudolf Habsburský 1261 - 1281
StranaPoložkyObdobí
10901Přemysl Otakar 1261 - 1281
902Albrecht I. 1282 - 1298
903Albrecht III. Moudrý 1330 - 1358
904Albrecht V. 1411 - 1439
906Zikmund 1477 - 1490
908Ferdinand I. 1521 - 1564
909Rudolf II. 1576 - 1611
910Ferdinand II. 1619 - 1637
933Leopold I. 1657 - 1705
935Karel VI. 1711 - 1740
936Marie Terezie 1740 - 1780
954František Lotrinský 1745 - 1765 / 1765 - 1780
959Josef II. 1765 - 1790
970Belgické povstání 1789 - 1790
971Leopold II. 1790 - 1792
974František II. 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
111001František II. 1792 - 1835
1007Ferdinand V. 1835 - 1848
1011František Josef I. 1848 - 1916
1040Augsburg - město - Eberhard von Königstein 1515 - 1535
1041Augsburg - biskupství - Clemens Wenzel, princ polský a saský 1768 -1800
1042Bavory - Maxmilian I. 1598 - 1651
1043Bavorsko - Maxmilian III. Josef 1745 - 1777
1044Bavorsko - Ludwig I. 1825 - 1848
1045Bavorsko - Ludwig II. 1864 - 1886
1046Brandenburg - Georg Wilhelm 1619 - 1640
1048Brandenburg - Prusko - Georg Wilhelm 1619 - 1640
1051Brunswick - Luneburg - Celle
1052Brunswick - Woltenbuttel - Heinrich Julius 1589 - 1613
1053Frieberg - hrad - John Eberhard von Gronberg 1577 - 1593
1055Jülich - Cleve - Berg
1057Kolín - město
1058Murbach a Lüders
1059Oldenburg - Paul Fridrich August 1829 - 1853
1060Pfalz - Neuburg - Karl Philipp 1716 - 1742
1061Pfalz - Salzbach - Carl Theodor 1742 - 1799
1062Prusko - Wilhelm I. 1861 - 1888
1063Rostok - město
1064Sasko - Míšeň - Fridrich II. Dobromyslný a Vilém III. Statečný 1400 - 1464
1065Sasko - Albert
1066Sasko - Johann 1854 - 1873
1067Schleswig - Holstein - provinční vláda 1848 - 1851
1068Strassburg - město
1069Württemberg - Wilhelm I. 1816 - 1864
1072Württemberg - Karl I. 1864 - 1891
1073Bez bližšího určení
1074Německo - císařství 1888 - 1918
1075Německo - III. říše 1933 - 1945
1079Belgie - Antverpy - Kapitula Wellens
1080Bělorusko
1084Brabant - Antverpy - Karel V. 1506 - 1555
1085Bulharsko - Constantin Asen 1257 - 1277
1087Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1396
1088Červená Rus ( Halič ) - Ludwig I. z Anjou 1342 - 1382
1089Červená Rus ( Halič ) - Vladislav Jagelonský 1387 - 1399
1091Danzig - Sigismund III. 1587 - 1632
1092Elbing - Gustaf II. Adolph 1611 - 1632
1093Finsko pod Ruskem - Alexandr III. 1881 - 1894
1095Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917
1096Finsko
1097Francie - Langue doc. Carcassone cca 980 -
1098Francie - Mety ( Metz ) - biskupství - Bertram 1179 - 1212
1099Francie - Lorrain, vévodství - Antonie 1508 - 1544
1100Francie - Lorrain - provincie
StranaPoložkyObdobí
121101Francie - Jindřich II. 1547 - 1559
1102Francie - Jindřich IV. 1589 - 1610
1103Francie - Ludvík XIV. 1643 - 1715
1106Francie - Ludvík XVI. 1774 - 1793
1107Francie - Monneron
1109Francie - Siege de Maence TB
1110Francie - 1. republika 1793 - 1794
1111Francie - Direktoriát 1795 - 1799 L´AN 4 - 7
1112Francie - provinční vydání Strassburg
1113Francie - Ludvík Philip 1830 - 1848
1118Francie - II. republika 1848 - 1852
1119Francie - Napoleon III. 1852 - 1870
1121Francie - Burgundsko ( jako španělská država ) Philip IV. 1621 - 1665
1123Francie - Lotrinsko - Leopold I. 1697 - 1729
1126Irsko - Jiří IV. 1820 - 1830
1127Italské státy - Benátky - dóže Francesco Dondou 1328 - 1333
1128Italské státy - Benátky - dóže Antonio Venier 1382 - 1400
1129Italské státy - Benátky - dóže Cristoforo Moro 1462 - 1471
1130Itálie - Benátky - anonym
1131Italské státy - Milán - Gian Galenzo Visconti 1395 - 1402
1133Italské státy - Modena, Reggio, Mirandela - František III. 1737 - 1780
1134Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878
1136Lichtenštejnsko - John II. 1858 - 1929
1137Litva - Witowd 1392 - 1430
1138Litva - Sigismund I. 1506 - 1544
1140Litva - Sigismund August 1548 - 1572
1145Litva - Sigismund III. 1587 - 1632
1146Litva - Johan Casimir 1648 - 1668
1147Livonie - Kristina Švédská 1632 - 1654
1150Livonie - Carl X. Gustav 1654 - 1660 - švédská okupace
1151Nizozemí - provincie Gelderland
1152Nizozemí - provincie Utrecht
1156Nizozemí - provincie West Friesland
1159Nizozemí - Wiliam III. 1849 - 1890
1160Nizozemí
1161Polsko - Wladislav II. Jagelonský 1386 - 1434
1162Polsko - Zikmund III. 1587 - 1632
1164Polsko - město Lobženica ( Lobsenz ) - Zikmund III. 1587 - 1632
1167Polsko - Posen - Zikmund III. 1587 - 1632
1168Raguza
1169Rakousko republika
1172Riga - město - období 1562 - 1575
1173Riga - švédská okupace - Gustaf II. Adolph 1611 - 1632
1174Riga - polská okupace - Zikmund III. 1587 - 1632
1176Riga - Kristina Švédská 1632 - 1654
1178Rusko - Pskov, Tver
1179Rusko - Kijevská Rus - Vladimír Olgierdovič 1380 - 1394
1180Rusko - Vasilij Vasiljevič ( Temný ) 1425 - 1462
1182Rusko - Velkovévodství Moskevské - Vasilij Vassijevič 3. vláda 1434 - 1446
1183Rusko - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505
1189Rusko - Vasilij Ivanovič 1505 - 1533
1193Rusko - Ivan Vasilevič jako velkokníže 1533 - 1547
1196Rusko - Ivan IV. Vasilijevič jako velkokníže 1533 - 1547
1197Rusko - Ivan IV. Vasilevič jako car 1547 - 1584
1198Rusko - Boris Fedorovič Godunov 1598 - 1605
1199Rusko - polská okupace - Vladislav Zigismundovič 1610 - 1612
StranaPoložkyObdobí
131201Rusko - Michail Fodorovič Romanov 1613 - 1645
1203Rusko - Alexej Michailovič 1645 - 1676
1206Rusko - Petr I. Alexejevič 1682 - 1725
1207Rusko - Anna Ivanovna 1730 - 1740
1211Rusko - Alžběta 1741 - 1761 - okupace Východního Pruska 1759 - 1762
1212Rusko - Alžběta 1741 - 1761
1216Rusko - Kateřina II. 1762 - 1796
1220Rusko - Pavel I. 1796 - 1801
1221Rusko - Alexandr I. 1801 - 1825
1222Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855
1223Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917
1224Rusko - federace
1225Skotsko - James VI. 1567 - 1625
1226Slovenská republika 1993 -
1228Španělské Nizozemí - Brabant - Albert a Isabela 1598 - 1621
1238Španělské Nizozemí - Brabant - Philip IV. 1621 - 1665
1245Španělské Nizozemí - Brabant - Karel II 1665 - 1700
1247Śpanělské Nizozemí - Flandry - Philip IV. 1621 - 1665
1248Španělské Nizozemí - Flandry - Karel II 1665 - 1700
1251Španělaké Nizozemí - Tournai - Albert a Elizabet 1598 - 1621
1252Španělaké Nizozemí - Tournai - Philip IV. 1622 - 1665
1253Španělsko - Philip III. 1598 - 1621
1254Španělsko - Amadeo I. 1871 - 1873
1255Španělsko - Alfonso XII. 1874 - 1885
1258Španělsko - Alfonso XIII. 1886 - 1931
1259Švédsko - Gustaf II. Adolph 1611 - 1632 ražba pro pobaltské země
1260Švédsko - Kristýna 1632 - 1654 ražba pro obsazené pobaltské země
1261Švédsko - Adolf Frederick 1751 - 1771
1262Švédsko - Oscar II. 1872 - 1907
1263Švédsko - Gustav V. 1907 - 1950
1266Švédsko - Gustav VI. 1950 - 1973
1268Švýcarsko - kanton Bazilej
1270Švýcarsko - kanton Bern
1271Švýcarsko - kanton Luzern
1275Švýcarsko - kanton Neuchatel
1276Švýcarsko - kanton Schwyz
1277Švýcarsko - kanton Vaud
1279Švýcarsko - kanton Zürich
1280Švýcarsko - kanton Ženeva
1282Turecko - Mehmed II. bin Murad - II. vláda 855 - 886 H 1451 - 1481
1283Turecko - Selim III. 1203 - 1222 H 1789 - 1807
1290Ukrajina
1291Valachie - Radu I. 1377 - 1383
1292Velká Británie - Edward I. 1272 - 1307
1293Velká Británie - James I. 1603 - 1625
1294Velká Británie - Charles I. 1625 - 1648
1295Velká Británie - Jiří II. 1727 - 1760
1296Velká Británie - Jiří III. 1760 - 1820
StranaPoložkyObdobí
141301Velká Británie - Jiří III. 1760 - 1820
1312Velká Británie - Wiliam IV. 1830 - 1837
1313Velká Británie - Victorie 1837 - 1901, kapsle
1316Velká Británie - Jiří V. 1910 - 1936
1318Velká Británie - Jiří VI. 1936 - 1852
1319Aruba
1320Austrálie - Alžběta II. 1952 -
1322Barma
1329Benin
1330Borneo
1331Botswana
1332Cookovy ostrovy - Alžběta II. 1952 -
1333Čína - uzurpátor Wang - Mang 9 - 23
1334Čína - dynastie Čching 1644 - 1912
1335Francie - kolonie - Charles X. 1824 - 1830, kapsle
1336Francie - kolonie - Louis Philip 1830 - 1848
1338Ghana - Ašantské království
1373Guinea - Bissau
1374Haiti
1375Hawai
1376Horní Volta - kmen Senufo
1383Horní Volta - kultura Mossi
1384Irán - Muzaffar al - Din Shah 1313 - 1324
1385Japonsko 1859 - 1868
1386Japonsko - éra Kaei 1853 - 1865
1387Kanada - Victorie 1837 - 1901
1388Kanada - Alžběta II. 1952 -
1390Mali - region Hombori
1391Maroko - Moulay al - Hasan I. 1290 - 1311 AH, 1873 - 1894 AD
1392Mexiko - aztécké království 1200 - 1520
1393Mexiko - Fedinand VII. 1808 - 1821
1394Mexiko
1396Niue - Alžběta II. 1952 -
1399Německá východní Afrika
1400Panama
StranaPoložkyObdobí
151401Peru
1403Portugalská Indie
1404USA
1415Pobočka v České Lípě
1416Pobočka v Hradci Králové
1417Pobočka v Chebu
1418Pobočka v Táboře
1419Medaile s numismatickým námětem
1420Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst
1424Medaile osobností
1439Medaile sportovní
1441Medaile náboženské
1444Medaile ostatní
1449Medaile Rakousko - Uherska
1461Medaile ostatních států
1487FALERISTIKA
1499Dekrety
1500Schlaraffia
StranaPoložkyObdobí
161501Faleristika ostatních států
1504Rakousko - Uhersko
1506Nouzová platidla R - U
1507Československá republika 1918 - 1939
1512Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
1514Slovenská republika 1939 - 1945
1515Kolkované peníze na Slovensku
1518Československá republika 1953 - 1992
1520Bankovky ostatních zemí
1521Akcie
1527Odznaky vojenské
1530Odznaky ostatních zemí
1533Známky, jetony, nouzovky, svátostky, různé
1552ZLATO
1555Keltové - Iberští - Ilerda 204 - 154 př. n. l.
1556Keltové - Gallie - Sequanes okolo roku 52 př. n. l.
1558Keltové - Gallie - Aulerques Eburovices cca 60 před. n. l.
1559Keltové - Gallie - Seine 2. - 1. stol. př. n. l.
1562Keltové - Galie 2. - 1. stol. př. n. l.
1563Keltové - východní
1564Řecko - Makedonská města - Ampipholis před rokem 357 př. n. l.
1569Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.
1573Řecko - Makedonská města - Herakleia Sintike 1. stol. př. n. l.
1574Řecko - Makedonská města - Philippi 357 - 330 př. n. l.
1575Řecko - Makedonská města - Thessalonika 158 - 149 př. n.l.
1577Řecko - Makedonie - autonomní ražby 2. - 3. stol. n. l.
1581Řecko - Thrakie - Abdera 360 - 347 př. n. l.
1582Řecko - Thrakie - Ainos 400 - 342 př. n. l.
1585Řecko - Thrakie - Cherronesos 400 - 350 př.n.l.
1587Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.
1592Řecko - Thrakie - Maroneia 400 - 350 př.n.l.
1597Řecko - Thrakie - Mesembria 450 - 350 př. n.l.
1599Řecko - Thrakie - Mesembria 400 - 350 př. n.l.
StranaPoložkyObdobí
171601Řecko - Thrakie - Mesembria 400 - 350 př. n.l.
1605Řecko - Thrakie - Mesembria 3. - 2. stol. př. n. l.
1606Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) po roce 200 př. n. l.
1609Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př.n.l. ( pod Makedonskou nadvládou )
1611Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.
1617Řecko - Thessalie - Phalanna 400 - 344 př. n. l.
1618Řecko - Euboia - Chalkis 2. stol. př. n. l.
1619Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.
1623Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. n. l.
1624Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.
1625Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. stol. př. n. l.
1626Řecko - Troas - Biritis cca 300 př. n. l.
1627Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.
1632Řecko - Aiolis - Elaia 4. - 3. stol. př. n. l.
1633Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.
1638Řecko - Lydie - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.
1639Řecko - Sýrie - Antiochia ad Orontem, autonomní ražba za Flaviovců 1. stol. n. l.
1640Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.
1649Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.
1660Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.
1664Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.
1667Řecko - Makedonie - Philip V. 221 - 179 př. n. l.
1668Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.
1670Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.
1673Kušánové - Wima Kaphises 105 - 130
1674Egypt - Ptolemy VIII. Evergétés 145 - 116 př. n. l.
1675Titus jako augustus 79 - 81
1676Trajanus 98 - 117
1677Antoninus Pius 138 - 161
1678Faustina starší + 141
1679Elabagalus 218 - 222
1680Alexander Severus 222 - 235
1681Gallienus 253 - 268
1683Claudius II. Gothicus 268 - 270
1692Aurelianus 270 - 275
1695Probus 276 - 282
1698Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310
1700Galerius jako augustus 305 - 311
StranaPoložkyObdobí
181701Licinius I. 308 - 324
1707Constantinus I. 307 - 337
1721Crispus 316 - 326
1725Constantinus II. jako caesar 317 - 337
1732Constans jako augustus 337 - 350
1737Constantinus II. jako caesar 317 - 337
1739Constantius II. jako augustus 337 - 361
1769Constans 337 - 350
1773Constantius Gallus 351 - 354
1775Julianus II. ' Apostatus ' 360 - 363
1776Constantinus II. jako caesar 317 - 337
1776Valentinianus I. 364 - 375
1779Valens 364 - 378
1781Procopius 365 - 366
1783Theodosius I. 379 - 395
1787Arcadius 383 - 408
1791Řím císařství
1792Septimus Severus 193 - 211
StranaPoložkyObdobí
191801Caracalla 198 - 217
1809Elagabalus 218 - 222
1812Severus Alexandr 222 - 235
1814Philipus I. 244 - 249
1815Gallienus 253 - 268
1816Justin I. 518 - 527
1817Justinian I. 527 - 565
1822Phocas 602 - 610
1823Heraclius 610 - 641
1824Constans II. 641 - 668
1830Constantinus V. 741 - 775
1831Basil I. 867 - 886
1832Constantin VII. 913 - 959 a Romanus I. 920 - 944
1833Michael IV. 1034 - 1041
1834Romanus IV. 1068 - 1071
1835Nicephoros III. 1078 - 1081
1838John II. Comnenus 1118 - 1143
1843Manuel I. 1143 - 1180
1848Isaac II. 1185 - 1195
1849Latinští vládci v Constantinopoli a Thessalonii
1850Byzanc - Bulharská říše, ražby po roce 1195
1851Byzanc - císařství Nicaea - anonymní ražby 1204 - 1261
1852Persie - Partové - Artaban IV. 213 - 224
1853Sýrie
1854Indie - Nadas of Navar - Ganapati Naga cca 340 př. n. l.
1855Dynastie Suris ( Afganistan ) Isalm Šáh 952 - 960 H 1545 - 1552
1856Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605
1857Armenie - Hetoun I. 1226 - 1270
1858Armenie - Levon IV. 1320 - 1342
1859Severní Afrika - Ceuta 12. - 13. století
1862Rasulidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295
1864Zlatá Horda - chán Uzbeg 712 - 741 H 1313 - 1341
1865Zlatá Horda - Džanibeg 742 - 758 H 1341 - 1357
1866Girejovci - Islám Gires III. 1054 - 1064 H 1644 - 1654
1867Krymští chánové - Islam Girey III. 1054 - 1064 H 1644 - 1650
1868LITERATURA
1877Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526
1878Maxmilian II. 1564 - 1576
1880Rudolf II. 1576 - 1611
1881Marie Terezie 1740 - 1780
1883Josef II. 1765 - 1790
1884František II. 1792 - 1835
1886Leopold I. 1657 - 1705
1888Josef I. 1705 - 1711
1889Slezsko - Svídnice
1890Olomouc - Karel III. Lotrinský 1695 - 1711
1891Salzburg - Leonard Kuetchach 1495 - 1519
1892Salzburg - Matyáš Lang 1519 - 1540
StranaPoložkyObdobí
201901Salzburg - Ernst von Bayern 1540 - 1554
1902Salzburg - Wolf Dietrich z Raitenau 1587 - 1612
1904Československá republika 1918 - 1939
1924Slovenská republika 1939 - 1945
1937Československá republika 1945 - 1953
1945Československá republika 1953 - 1992
StranaPoložkyObdobí
212001Československá republika 1953 - 1992
StranaPoložkyObdobí
222101Československá republika 1953 - 1992
2123Česká republika 1993 -
StranaPoložkyObdobí
232201Česká republika 1993 -
2268Matyáš II. 1608 - 1619
2295Ferdinand III. 1637 - 1656
2299Malkontenti 1703 - 1711
2300Marie Terezie 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
242301Marie Terezie 1740 - 1780
2304Josef II. 1765 - 1790
2308František II. 1792 - 1835
2323Albrecht V. 1411 - 1435
2326Fridrich V. 1424 - 1493
2327Ferdinand I. 1536 - 1564
2329Karel VI. 1711 - 1740
2330Marie Terezie 1740 - 1780
2339František Lotrinský 1745 - 1765 / 1765 - 1780
2342Josef II. 1765 - 1790
2346František II. 1792 - 1835
2386František Josef I. 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
252401František Josef I. 1848 - 1916
2434Augsburg
2435Baden - Carl Friedrich jako velkovévoda 1806 - 1811
2436Bavory - Mnichov - Štěpán I. 1347 - 1375
2437Bavory - Landshut - Jindřich IV. 1393 - 1450
2440Bavory - Albrecht III. 1438 - 1460
2441Brandenburg - Georg Wilhelm 1619 - 1640
2444Brandenburg Prusko - Georg Wilhelm 1619 - 1640
2449Brunswick - Wolfenbuttel - Karl Wilhelm Ferdinand 1780 - 1806
2450Gdaňsk
2454Hannover
2455Nassau - Friedrich August 1803 - 1816
2456Pfalz - Karel Philip 1716 - 1742
2457Prusko - vévodství - Friedrich Wilhelm 1640 - 1688
2458Prusko - Friedrich Wilhelm IV. 1840 - 1861
2459Prusko - Wilhelm I. 1861 - 1888
2460Sasko - Friedrich August II. 1836 - 1854
2461Westphalia - Hieronymus Napoleon 1807 - 1813
2462Wurttemberg - Karel I. 1864 - 1891
2463Německé státy
2464Německo císařství - Wilhelm I. 1871 - 1917
2487Německo III. říše 1933 - 1945
2489Spolková republika Německo
2496Belgie - Leopold II. 1865 - 1909
2497Bulharsko - Constantin Asen 1257 - 1277
StranaPoložkyObdobí
262501Bulharsko - Svetoslav Terter ( Theodor Svetoslav ) 1300 - 1321
2502Bulharsko - Ivan Alexander se synem Michalem 1331 - 1355
2506Bulharsko - Ivan Alexander a carevna Theodora 1331 - 1371
2508Bulharsko - Ivan Alexander 1331 - 1371
2509Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1396
2513Bulharsko - Ivan Sracimír 1360 - 1396
2517Dánsko - Christian VII 1766 - 1808
2518Dánsko - Frederik IX. 197 - 1972
2519Elbing - Gustaf II. Adolph 1611 - 1632
2522Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917
2523Francie - Monneron
2524Francie - 1. republika 1793 - 1794
2526Francie - 5. republika 1959 -
2528Francie
2529Irsko - Jiří III. 1760 - 1820
2531Island
2532Isle of Man - Alžběta II. 1952 -
2541Italské státy - Papežský stát - Pius IX. 1846 - 1878
2542Itálie - království - Napoleon I. 1804 - 1814
2543Itálie - Vittorio Emanuel II. 1861 - 1878
2544Itálie - Umberto I. 1878 - 1900
2545Itálie - Vittorio Emanuel III. 1900 - 1946
2549Itálie - republika 1946 -
2552Lichtenštejnsko - Johann II. 1858 - 1929
2553Litva - Alexander 1492 - 1506
2556Litva - Sigismund I. 1506 - 1544
2564Litva - Sigismund August 1548 - 1572
2571Litva - Sigismund III. 1587 - 1632
2583Litva - Johan Casimir 1648 - 1668
2588Livonie - Kristina Švédská 1632 - 1654
StranaPoložkyObdobí
272601Lucembursko - Charlotte 1919 - 1964
2602Maďarsko - republika
2607Nizozemí - William III. 1849 - 1890
2608Nizozemí - Wilhelmina 1890 - 1948
2611Norsko - Christian V. 1670 - 1699
2612Norsko - Oscar II. 1872 - 1907
2613Polsko - Zikmund III. 1587 - 1632
2615Polsko - Jan Kazimír 1649 - 1668
2618Polsko - město Lobženica ( Lobsenz ) - Zikmund III. 1587 - 1632
2619Polsko - Posen - Zikmund III. 1587 - 1632
2620Portugalsko
2646Rakousko republika
2647Riga - švédská okupace - Gustaf II. Adoph 1611 - 1632
2653Riga - polská okupace - Zikmund III. 1587 - 1632
2656Riga - Kristina Švédská 1632 - 1654
2660Rumunsko - Carol I. 1866 - 1914
2661Rusko - Ivan III. Vasiljevič 1462 - 1505
2666Rusko - Vasilij Ivanovič 1505 - 1533
2670Rusko - Ivan Vasilevič jako velkokníže 1533 - 1547
2678Rusko - Ivan IV. Vasilevič jako car 1547 - 1584
2685Rusko - Boris Fedorovič Godunov 1598 - 1605
2687Rusko - Alexej Michailovič 1645 - 1676
2688Rusko - Petr I. Alexejevič 1682 - 1725
2689Rusko - Anna Ivanovna 1730 - 1740
2690Rusko - Alžběta 1741 - 1761
2692Rusko - Alexandr I. 1801 - 1825
2694Rusko - Mikuláš I. 1825 - 1855
2698Rusko - Mikuláš II. 1894 - 1917
2699Rusko
StranaPoložkyObdobí
282701SSSR
2703San Marino
2705Slovenská republika 1993 -
2711Srbsko - Peter I. 1903 - 11918
2712Španělsko - Alfonso XII. 1874 - 1885
2713Španělsko - Alfonso XIII. 1886 - 1931
2715Španělsko - republika
2716Švédsko - Gustav II. Adolf 1611 - 1632
2718Švédsko - Kristýna 1632 - 1654 ražba pro obsazené pobaltské země
2721Švédsko - Gustav IV. Adolf 1792 - 1809
2722Švédsko - Oscar II. 1872 - 1907
2727Švédsko - Gustav V. 1907 - 1950
2738Švédsko - Gustav VI.1950 - 1973
2739Švýcarsko - kanton Ženeva
2740Švýcarsko - konfederace
2747Turecko - Musa Celebi mezivládí 816 - 816 H 1403 - 1413
2749Turecko - Mehmed I. bin Bayezid 816 - 824 H 1413 - 1421
2750Turecko - Murad II. bin Mehmed 1. vláda 824 - 848 H 1421 - 1444
2751Suleyman I. bin Selim 926 - 974 H 1520 - 1566
2752Osman II. bin Ahmed 1027 - 1031 H 1618 - 1622
2755Turecko - Murad IV. bin Ahmed 1032 - 1049 H 1623 - 1640
2756Ukrajina
2757Vatikán - Pius XI. - 1922 - 1939
2760Vatikán - Pavel VI. 1963 - 1978
2771Velká Británie - Alžběta I. 1558 - 1603
2772Velká Británie - Jiří III. 1760 - 1820
2775Velká Británie - Jiří IV. 1820 - 1830
2776Velká Británie - Victorie 1837 - 1901
2777Velká Británie - Edward VII. 1901 - 1910
2778Velká Británie - Jiří V. 1910 - 1936
2779Velká Británie - Jiří VI. 1936 - 1952
2780Velká Británie - Alžběta II. 1952 -
2781Mince v hodnotě ECU
2783Austrálie - Jiří V. 1911 - 1936
2784Austrálie - Alžběta II. 1952 -
2787Čína
2788Egypt - Abdul Azis 1277 - 1293 AH ( 1861 - 1876 )
2789Egypt - Abdul Hamid II. 1293 - 1327 AH ( 1876 - 1909 )
2790Egypt - Hussein Kamil 1333 - 1336 AH ( 1914 - 1917 )
2791Francouzská Polynézie
2792Gilbertovy ostrovy
2794Haiti
2795Chile
2796Indonézie
2797Kanada - Tiffin token
2798Kanada - Victorie 1837 - 1901
2800Kanada - Alžběta II. 1952 -
StranaPoložkyObdobí
292801Kazachstan
2804Kenya
2805Kostarika
2807Libanon
2808Maroko - Mohammed V. 1346 - 1381 AH ( 1927 - 1962 )
2809Malaysie - Palembang 1649 - 1822
2810Mexiko
2813Nikaragua
2814Niue
2815Palau
2816Panama
2817Portugalská Indie - Diu
2818Siera Leone
2824Somálsko
2825Straits Settlements ( Průlivové osady ) - Victorie 1837 - 1901
2827Tristan da Cunha - Alžběta II. 1952 -
2828USA
2843Východoafrické státy
2844Československá republika 1918 - 1939
2857Protektorát Čechy a Morava
2858Slovenská republika 1939 - 1945
2861Československá republika 1945 - 1953
2867Československá republika 1953 - 1993
2879František Josef I. 1848 - 1916
2882Francie
2884Chorvatsko
2885Itálie
2887Jugoslávie
2889Maďarsko
2891Německá demokratická republika
2896Nizozemí, Španělsko
2897Polsko
2900Rakousko republika
StranaPoložkyObdobí
302901Rakousko republika
2903Rusko federace
2905Slovenská republika 1993 -
2908Spolková republika Německo
2921Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko
2922Švýcarsko
2923Ukrajina
2924Velká Británie
2928Filipíny
2929Indie
2930USA
2937Pobočka v České Lípě
2938Pobočka v Kroměříži
2939Pobočka v Opavě
2943Pobočka v Plzni
2944Pobočka v Praze
2948Pobočka v Táboře
2949Medaile s numismatickým námětem
2963Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst
2975Medaile osobností
StranaPoložkyObdobí
313001Medaile osobností
3003Medaile vojenské a branné
3006Medaile sportovní
3010Medaile sokolské
3013Medaile náboženské
3021Medaile ostatní
3038Medaile Rakousko - Uherska
3042Medaile ostatních států
3074FALERISTIKA
3090Faleristika ostatních států
StranaPoložkyObdobí
323101Faleristika ostatních států
3107Rakousko - Uhersko
3108Československá republika 1918 - 1939
3109Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
3112Kolkované peníze na Slovensku
3116Korunové poukázky 1944
3117Marky spojeneckých armád
3118Československá republika 1945 - 1953
3120Československá republika 1953 - 1992
3127Česká republika 1993 -
3134Poukázky
3135Bankovky ostatních zemí
3147Losy
3149Odznaky regionální
3162Odznaky osobností
3165Odznaky legionářské
3166Odznaky vojenské
3187Odznaky sportovní
3198Odznaky sokolské, DTJ, Orel
StranaPoložkyObdobí
333201Odznaky sokolské, DTJ, Orel
3272Odznaky hasičské
3279Odznaky náboženské
3280Odznaky ostatní
3289Odznaky ostatních zemí
3301Jetony, nouzovky, svátostky
3324RŮZNÉ

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor