Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Keltové - Bojové ( dnešní území Čech ) 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1. Au 1/24 stateru typ Athena Alkis - následný typ A: ledvinovitý hrbol
R: abstraktní postava 0,32 gr
1/1 2400,- 4000,-

Pol.

Byzanc - Isaac II. Angelus 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

2. Elektron aspron trachy 2,36 gr. Stříbrný, pozlacen A: sedící Panna
Maria na trůnu R: Issac, vedle něj archanděl Michael Sear 2002
Aus 65.4 dobově redukovaný střižek, st.
2/1- 1500,- --.-

Pol.

Indie - království Mysore - Kanthirava Narasa Raja Wodeyar I. 1638 - 1659

Stav

V.cena

D.cena

3. Au fanam ( 1/10 pagoda ) 0,35 gr A: sedící Višna čelně R: nápis SRI -
Kanthira - VA Mitch. 958
1/1 500,- 500,-

Pol.

Indie - Travancore - období 1600 - 1800

Stav

V.cena

D.cena

4. Blíže neurčený Au fanam 0,37 gr Mitch. 0 1/1 460,- 500,-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

5. 20 koruna 1896 KB 0/0 7500,- --.-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

6. 20 koruna 1898 KB 0/0 7000,- --.-

Pol.

Česká republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

7. Konec platností mincí 10 a 20 haléřů 3,5 gr 0,585 certif.č. 67, etue 0/0 2200,- --.-

Pol.

Keltové - Bojové - Roseldorf II.

Stav

V.cena

D.cena

8. Suberátní mince. Koník, tečka pod břichem, 9 mm 0,634 Dessew. XLVII/1159 1/ 1000,- --.-

Pol.

Keltové - Gallie - Sequanes okolo roku 52 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

9. Potin Ø 18 mm A: hlava s "indiánskou" čelenkou vpravo R: stylizovaný kůň
vlevo, tři tečky De La Tour 7445 Sear 0
-2/2 150,- 200,-

Pol.

Keltové - Gallie - Sequanes 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

10. Litý potin 18 mm, kolem roku 52 př. n. l. A: stylizovaná hlava vlevo R:kůň
vlevo, pod ním kroužky LT 7447 DT 2651 okroj., pěkná pat.
1/1 300,- 440,-

Pol.

Keltové - Gallie - Seine 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

11. Litý potin 18 mm A: stylizovaná hlava v hrubém stylu R: kanec vlevo, pod
ním tři obloučky Sear 0 De La Tour 0 L.T.228
2/1- 200,- 280,-

Pol.

Keltové - Gallie - Ligons ( region de Langres ) 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

12. Litý potin 18 mm A: OYINDIA hlava Janova R: zvíře ( kanec ? ) vlevo, se
vztyčenými štětinami na hřbetě LT 8319
2/2 240,- 280,-

Pol.

Keltové - Eraviskové

Stav

V.cena

D.cena

13. Denár A: vousatá hlava Jupitera vpravo, oko tvoří kroužek R: žezlo s věncem,
globus, kormidlo, dole nápis RAVIZ Dembski 1553
2/1 1200,- 1300,-

Pol.

Keltové - východní

Stav

V.cena

D.cena

14. Ag 1/8 tetradrachmy 1,06 g úseč ( dílek ) kelské tetradrachmy, drobný nominál, R 1/1 150,- --.-

Pol.

Keltové - východní

Stav

V.cena

D.cena

15. AE tetradrachma 9,30 gr A: hlava vpravo R: kůň vlevo, nad ním kroužek
Lanz 493
1/1 750,- --.-

Pol.

Keltové - východní

Stav

V.cena

D.cena

16. Ag tetradrachma, napodobenina tetradrachmy ostrova Thasos Sear 215
dobově prohnutý střižek, nep. škr.
1/1- 2400,- 2800,-

Pol.

Keltové - barbaři - počátek 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

17. Napodobenina autonomní ražby Ampipholis A: poprsí Arthemidy vpravo
R: Artemis na býku vpravo, pěkná pat., RR
1/1 360,- 380,-
18. Napodobeniny AE 3 Constantina I. R: Dvě Victorie proti sobě, různé vari-
anty ( hlava v přilbici, hlava vlevo, hlava vpravo ), pěkná pat., 5 ks
1-2 500,- --.-
19. Napodobeniny AE 3 Constantina I. R: Dvě Victorie proti sobě, různé vari-
anty ( hlava v přilbici, hlava vlevo, hlava vpravo ), pěkná pat., 5 ks
1-2 500,- --.-

Pol.

Řecko - Sicilie - Panormos - římský protektorát po roce 241 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

20. AE 24 mm 12,06 gr A: hlava Atheny s přilbicí vpravo ПANOPMITA - N
R: hlava Kory - Persephones vpravo Sear 0 SNG 793, R
2/2- 500,- --.-
21. AE 18 mm 4,11 gr A: hlavy Dioscurů vpravo R: PANOR / MITAN ve věnci
Sear 0 BMC 123.21, RR
2/2 400,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonská města - archaické období - Eion 500 - 437 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

22. Ag hemiobol 0,36 gr A: husa vpravo s otočenou hlavou vlevo R: incusní
čtverec Sear 0 SNG 176, RR
1/1 800,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonská města - Ampipholis před rokem 357 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

23. AE 11 mm A: hlava mladíka vpravo R: olympijská pochodeň AM/IΦ Sear 1391 1/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

24. AE 20 mm A: hlava vousatého Poseidona vpravo R: AMΦIΠO / ΛITΩN pod a
nad kyjem, vše ve věnci, dva monogramy Sear 1396 v., pěkná pat.
-1/1- 220,- 220,-
25. AE 14 mm A: hlava Artemis vpravo R: AMΦIΠO / ΛITΩN po stranách obilného
klasu Sear 0, pěkná pat.
-1/1 180,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonská města - autonomní ražby z počátku 1. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

26. AE 18 mm A: poprsí Artemidy vpravo R: Artemis na býku vpravo,
AMΦIΠOΛITΩN Sear 0, pěkná pat., R
-1/1- 140,- 200,-

Pol.

Řecko - Makedonská města - Herakleia Sintike 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

27. AE 15 mm A: makedonský štít, okolo nápis (HPA) KΛEΩTΩN R: kyj, nad
ním EΠICTP pod ním YΠONI Sear 0 SNE Cop 182, RR
-2/2- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonská města - Orthagoreia cca 350 před n. l.

Stav

V.cena

D.cena

28. AE 14 mm A: hlava Apolla vpravo/ R: OPΘAГO - PEΩN, po stranách
helmice Sear 1435, R
2/1- 300,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonská města - Pella 187 - 31 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

29. AE 18 mm A: hlava Demeter čelně R: pasoucí se kráva ПEΛ / ΛHΣ mono-
gram Sear 0 BMC str. 92, 29 ANG 257, RR
2/1- 340,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonská města - Thessalonika - Aesillas 90 - 75 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

30. Ag tetradrachma 16,67 gr. A: hlava Alexandra Makedonského s Amonovým
rohem a rozpuštěnými vlasy, za hlavou Θ ( Thessalonika ) MAKEΔONΩN
R: AESILLAS / Q nad kyjem a židlí Sear 1463 KRÁSNÁ
1/1 5500,- 6500,-

Pol.

Řecko - Makedonská města - Thessalonika ražby za císařství 1. st. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

31. AE 20 mm A: zahalená hlava městské bohyně vpravo, nápis R: čtyřřádkový
nápis ΘЄC / CAΛO / NIKE / ΩN ve věnci Sear 0, pěkná pat., R
1/1 280,- 280,-

Pol.

Řecko - Makedonie - autonomní ražby 2. - 3. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

32. AE 26 mm A: hlava Alexandra vpravo AΛЄΣANDPY R: Alexandr pádící
na koni vpravo Sear 4808 var., nep.ned.
-1/1- 280,- 280,-
33. AE 28 mm A: prostovlasá hlava Alexandra, vpravo AΛЄΣANDPY R: sedící
Athena vlevo, opírá se o stůl, drží Niké, KOINΩN MAKEΔONΩN Sear 4809, R
-1/1- 360,- 380,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Ainos 435 - 405 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

34. AE diobol 1,10 gr A: hlava mladého Herakla vpravo R: AIN pod kozlem
vpravo Sear 15367 A: nep. stopa kor., R
-1/1- 900,- 1200,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Ainos 400 - 342 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

35. AE 11 mm A: hlava Herma vlevo R: caduceus A - I / N - I Sear 1573, nep.exc. 1/1 160,- 200,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Kardia cca 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

36. AE 14 mm A: lev vlevo R: KAPΔIA, obilné zrno, vše ve čtverci Sear 1600 v., R -1/1 240,- 280,-
37. AE 10 mm A: lví hlava vlevo R: KAPΔIA nad obilným zrnem Sear 0, pěkná pat., RR -1/1- 280,- 300,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Cherronesos 400 - 350 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

38. AE 11 mm A: lví hlava vpravo R: XEP / PO nad a pod obilným zrnem
Sear 1607 var., pěkná pat.
1/1 200,- --.-

Pol.

Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

39. AE 24 mm A: zahalená hlava Demeter vpravo R: ΛYΣIMAXEΩN, stojící
Niké vlevo, drží věnec a palmu Sear 1621, pěkná pat., R
2/1- 240,- 340,-
40. AE 18 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: Niké vlevo ΛYΣIMA-
XEΩN Sear: 0 ( jako 1618 ), pěkná pat., R
-1/1 240,- 300,-
41. AE 18 mm A: hlava mladého Herakla ve lví kůži vpravo R: Niké vlevo ΛYΣIMA-
XEΩN Sear: 0 v R kruhová kontramarka delfín ( Byzantin ? ) kon.1, pěkná pat., RR
2/2 280,- 550,-
42. AE 20 mm A: hlava Demeter vpravo A: sedící lev vpravo ΛYΣIMAXEΩN, R -1/1 280,- 300,-
43. AE 10 mm A: hlava Herma vpravo R: ΛY - ΣI ve věnci Sear 0, pěkná pat. -1/1- 150,- 220,-
44. AE 10 mm A: lví hlava vpravo R: Λ obilný klas Y Sear 0, pěkná pat. 1/1 150,- 200,-
45. AE 10 mm A: lví hlava vpravo R: ΛY - ΣI obilný klas Sear 1623, pěkná pat. 1/1 140,- 200,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Maroneia 400 - 350 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

46. AE 15 mm A: pádící kůň vpravo, monogram R: MAPΩNITΩN, okolo tří
stran čtverce s vinnými listy Sear 1636, pěkná pat.
1/1 160,- 220,-
47. AE 11 mm A: polovina koně vpravo, vlevo M, vpravo A R: hrozen, vlevo
P, vpravo Ω Sear 0, nep.exc., R
1/1 180,- 220,-
48. AE 12 mm A: vinný hrozen R: vinný hrozen Sear 0, R -1/1- 180,- 220,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 6. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

49. Mince v podobě střelky, AE, délka 24 mm Topalov tab. XX.3 zcela nep.hr., RR -1/ 400,- 600,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

50. Ag drachma 3,31 gr A: kotva, vlevo rak, vpravo A R: hlava Gorgóny čelně
Sear 1655 Topalov 41
1/1 1200,- 1200,-


Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor