Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Řecko - Thrakie - Apolonia Pontica 470 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

51. Ag drachma 3,31 gr A: kotva, vlevo rak, vpravo A R: hlava Gorgóny čelně
Sear 1655 Topalov 41 nepravidelný střižek
1/1 900,- --.-

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria 450 - 350 př. n.l.

Stav

V.cena

D.cena

52. Ag diobol 1,12 gr A: přilbice čelně R: kolo, v úsečích META Sear 1673, pěkná pat. 1/1 900,- 950,-
53. AE 11 mm A: hlava Atheny vpravo R: kolo se čtyřmi loukotěmi META Sear 0, pěkná pat. -1/1- 180,- 220,-
54. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: půlměsíc v perlovci, uvnitř ETA vně
M Sear 0 Karab 4 a, pěkná pat., R
-1/1 200,- 260,-
55. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: půlměsíc bez perlovce, uvnitř ETA vně
M Sear 0 Karab 4 a, pěkná pat., R
-1/1 200,- 260,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria 400 - 350 př. n.l.

Stav

V.cena

D.cena

56. AE 17 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675, pěkná pat. 1/1 200,- 260,-
57. AE 13 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675 var., pěkná pat. 1/1 180,- 220,-
58. AE 10 mm A: přilbice čelně, ale jiný typ přilbice než v pol. 57 R: META
v úsečích kola Sear 1675 var., pěkná pat.
1/1 160,- 200,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria pol. 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

59. AE 18 mm A: helmice z boku R: oválné kolo METAM / BRIANΩN Sear 0
Karab 16 a, pěkná pat., R
1/1- 500,- 550,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria 3. - 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

60. AE 21 mm A: ověnčená ženská hlava vpravo R: METAM / BRIANΩN po
stranách Atheny. Alkidemos kráčející vlevo drží kopí Sear 1676
1/1- 200,- 300,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) po roce 200 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

61. AE 20 mm A: vousatá hlava božstva vpravo R: jezdec na koni vpravo, mono-
gram, OΔHΣITΩN Sear 1679, R
-1/1 280,- 360,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Odessos ( Varna ) po roce 200 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

62. AE 21 mm A: vousatá hlava božstva vpravo R: jezdec na koni vpravo, zbar-
barizovaný nápis ( 1. stol. př. n. l. ) Sear 1679 var., pěkná pat., R
2/1 300,- 380,-
63. AE 17 mm A: hlava Apolla vpravo R: odpočívající říční bůh vlevo, drží roh
hojnosti, nad ním monogram, OΔHΣITΩN Sear 1680, pěkná pat.
1/1 260,- 300,-
64. AE 12 mm A: hlava Apolla vpravo R: odpočívající říční bůh vlevo, drží roh
hojnosti, lehce zbarbarizováno Sear 1680
1/1 240,- 260,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Sestos cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

65. AE18 mm A: hlava Demeter vlevo R: stojící Hermes drží caduceus, vpravo
ΣH, vlevo obilný klas Sear 1649, R
-1/1- 280,- 300,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Trierus 450 - 400 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

66. Ag hemiobol 0,33 gr. A: hlava Apolla vlevo R: větvička T - H - I ve čtverci
Sear 0 Plant. 1894, RR
2/2 700,- 800,-

Pol.

Řecko - Odryské království Adaios 260 / 50 - 240 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

67. AE 18 mm A: hlava vousatého Herakla vpravo R: AΔAIO kyj, monogram
Sear 0 Topalov 75 ( známo cca 55 exemplářů ), RRR
-1/1- 700,- 1200,-
68. AE 18 mm A: hlava vousatého Herakla vpravo R: AΔAIO kyj, monogram
Sear 0 Topalov 75 ( známo cca 55 exemplářů ), RRR
-1/1- 700,- 1200,-

Pol.

Řecko - Odryské království Adaios 260 / 50 - 240 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

69. AE 14 mm A: hlava kance vpravo R: hrot kopí AAAI, dva monogramy
Sear 0 Topalov 77 - známo cca 40 exemplářů, RRR
-1/1- 750,- 1200,-
70. AE 14 mm A: hlava kance vpravo R: hrot kopí AAAI, dva monogramy
Sear 0 Topalov 77 - známo cca 40 exemplářů, RRR
-1/1- 750,- 1200,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kersibaulos 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

71. AE 13 mm A: mužská hlava vpravo R: jednoduchá váza, pod ní obilné
zrno, vlevo K, nahoře E, vpravo P Sear 0, RR
-1/2 600,- 800,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Kavaros 219 - 200 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

72. AE 19 mm A: hlava Apolla vpravo R: BAΣIΛΣΩΣ KAYAPOY stojící Niké
vlevo, drží palmovou ratolest, vlevo monogram Sear 1727, pěkná pat., R
1/1 400,- 800,-

Pol.

Řecko - Thrácké ostrovy - Samothrake po roce 280 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

73. AE 19 mm A: hlava Atheny v přilbici vpravo R: trůnící Kybele vlevo ΣAMO /
ПYΘOK Sear 1743, nep.ned., R
-1/1- 280,- 320,-

Pol.

Řecko - Thrácké ostrovy - Thasos před rokem 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

74. AE 14 mm A: vousatá hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: ΘAΣION, toulec,
dole kyj a monogram Sear 1761, pěkná pat.
2/2 240,- 320,-

Pol.

Řecko - Thrakie

Stav

V.cena

D.cena

75. Dva blíže neurčené bronzy 26 a 21 mm, každý se dvěmi kulatými kontra -
markami, kontramarky 2 - 3, 2 ks
120,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalie - Larissa 480 - 460 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

76. Ag obol 0,90 gr. A: část býka vlevo R: koňská hlava vpravo ΛA v incusním
čtverci Sear 2105, R:nep.škr., RR
1/1- 3600,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalie - Larissa 352 - 336 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

77. Ag trihemiobol 1,17 gr A: hlava nymfy Larissi ze 3/4 vlevo R: thessalský
jezdec vpravo Sear 2128, R
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Řecko - Thessalie - Larissa 360 - 325 př.n.l. ( pod Makedonskou nadvládou )

Stav

V.cena

D.cena

78. AE 12 mm A: hlava nymfy vlevo R: pasoucí se kůň vpravo Sear 2130 v, pěkná pat. 1/1 200,- --.-
79. AE 19 mm A: hlava nymfy Larisy ze 3/4 vlevo R: ΛAPIΣAIΩN, kráčející
kůň vpravo, před ním hvězda Sear 2131, pěkná pat., R
-1/1 320,- 320,-
80. AE 20 mm A: hlava nymfy Larisy ze 3/4 vlevo R: ΛAPIΣAIΩN, thessal-
ský jezdec držící kopí, cválá vpravo Sear 2132, pěkná pat., R
-1/1 280,- 400,-

Pol.

Řecko - Thessalie - Phalanna 400 - 344 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

81. AE 19 mm A: hlava Apolla vpravo R: hlava nymfy Phalanny vpravo Sear 2180, R -1/1- 300,- 400,-

Pol.

Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

82. AE 22 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237 1/1 200,- 320,-
83. AE 17 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 -1/1 180,- --.-

Pol.

Řecko - Aitolia 279 - 168 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

84. AE 20 mm A: hlava Aitolise vpravo R: AITΩ / ΛΩN nad a pod kopím a če-
listí kance, vinný hrozen a hvězda Sear 2322 neo. nedor., pěkná pat., R
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 300 - 262 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

85. Ag tetradrachma 17,07 gr A: hlava Atheny vpravo R: sova vpravo, vlevo
olivová větvička, vpravo AΘE, ražba na nepravidelný střižek Sear 2547
2/1 2800,- 3400,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

86. Tetradrachma " nový styl " 16,56 gr. A: hlava Atheny vpravo R: sova na
amfoře, vlevo orel, magistrální jména, pod amforou letop.ME Sear 2557 v.
-1/1- 3400,- 4400,-

Pol.

Řecko - Attica - Atheny 166 - 57 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

87. Tetradrachma " nový styl " 16,73 gr. A: hlava Atheny vpravo R: sova na
amfoře, vlevo dvě postavy, magistrální jména, pod amforou ΣX Sear 2557 v.
-1/1- 3400,- 4400,-

Pol.

Řecko - Corinthia - Korint 400 - 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

88. Stater suberátní s měděným jádrem A: pegas vlevo R: hlava Atheny, za ní
ΛI a hlava býka čelně Sear 2631 var. vylom. okraj, chybí část pláště, R
-1/1- 200,- 300,-

Pol.

Řecko - Phokis 480 - 460 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

89. Ag 1/2 obol 0,28 gr A: býčí hlava čelně R: incusní čtverec Sear 0, R -1/1- 600,- 700,-

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 6. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

90. 1/12 stateru 1,2 gr A: hlava lva vpravo R: květinový motiv Sear 3532 1/1 500,- 600,-
91. 1/12 stateru 1,2 gr A: hlava lva vlevo R: květinový motiv Sear 3533 1/1 500,- 600,-

Pol.

Řecko - Pontos - Amisos 3. - 2. st. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

92. AE 12 mm A: hvězda o osmi paprscích, nad ní polovina koně R: hvězda
o osmi parscích sear 0, nen.exc., RR
1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Paphlagonia - Sinope 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

93. AE 19 mm A: hlava mladého Arese vpravo R: ΣINΩ - ПHΣ na pochvě meče,
meč v pochvě Sear 3710
1/1 280,- 280,-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

94. Ag 1/2 obol A: polovina běžícího kance vlevo, za ním tuňák R: lví hlava
vlevo Sear 3851
1/1 400,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Gambrion 4. - 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

95. AE 10 mm A: hlava Apolla vpravo R: Г - A - M v úsečích hvězdy Sear 3871 -1/1 160,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Lampsakos 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

96. AE 10 mm A: ověnčená hlava ženy vpravo ΛAM R: polovina pegase vpravo,
pod ním had Sear 3903 var.
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 400 - 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

97. Ag obol 0,89 gr ( diobol ? ) A: hlava Apolla vpravo R: ΠEPГA vousatá
hlava perského satrapy Eurysthena Sear 3937 var. ( 500 £ ), RR
2/1- 1000,- 1200,-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

98. AE 18 mm A: hlava Atheny v přilbě vlevo R: býčí hlava vlevo, za ní sova
ΠEPГA Sear 3957 zcela nep.. okroj., pěkná pat
1/1 300,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

99. AE 18 mm A: hlava Atheny vpravo R: na snítce stojí sova s roztaženými křídly,
nahoře AΘH - NAΣ dole NIKHФOPOY Sear 3962, pěkná pat.
1/1 200,- 220,-

Pol.

Řecko - Mysia - Pergamon 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

100. AE 19 mm A: hlava vousatého Asklepia vpravo R: dlouhý obtočený had,
nápis AΣKAHПIO ΣΩTHPOI, na R blíže neurčená oválná kontramarka
Sear 3967, pěkná pat., R
1/1 280,- 360,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor