Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

151. AE 14 mm A: hlava Apolla vpravo, dlouhé vlasy do ruliček R: stojící Apollo
vlevo, opírá se o vysokou trojnožku Sear 0, pěkná pat.
1/1 260,- 280,-
152. AE 11 mm A: hlava Apolla vpravo R: lyra, opis Sear 0, pěkná pat. -1/1 180,- 180,-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos VII. Evergetes 138 - 129 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

153. AE 18 mm A: poprsí okřídleného Erose vpravo R: hlavová pokrývka ISIS
BAΣIΛEΩΣ / ANTIOXOY vlevo, vpravo EYEPTETOY Sear 7097, pěkná pat.
-1/1 240,- 260,-

Pol.

Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

154. AE 16 mm A: hlava Atheny vpravo R: stočený had, vpravo nápis ΦIΛE-
TAIPOY Sear 7228, pěkná pat.
1/1- 260,- --.-
155. AE 10 mm A: hlava Atheny vpravo R: nápis okolo listů, v Av kontramarka
šesticípá hvězda Sear 7231 var. kontramarka 1/, pěkná pat., R
-1/2 240,- 320,-

Pol.

Řím republika 211 - 206 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

156. AE semis 29 mm 19,0 gr. A: hlava vousatého Saturna vpravo R: próra,
před ní C, sicilská mincovna Catania Sear 773, R
-2/3 600,- 700,-

Pol.

Řím republika 179 - 169 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

157. Post reformní triens 9,5 gr. A: hlava Romy v přilbici vpravo R: próra, nad
ní monogram MAT, dole ROMA Sear 964, pěkná pat.
3/2- 320,- 360,-

Pol.

Řím republika 157 - 155 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

158. Anonymní as 30 mm 15,18 gr. A: hlava Jana R: próra, v exc. ROMA Sear 712 -2/2 500,- 500,-

Pol.

C. Terentius Lucanus 147 př. n.l.

Stav

V.cena

D.cena

159. As 22,35 gr R: nad prórou C TER LVC Sear 728, pěkná pat. -3/2 600,- --.-

Pol.

Fam. Vibia - C. Vibius C. Pansa

Stav

V.cena

D.cena

160. Ag denár rok 90 př. n. l. A: hlava Apolla vpravo, hvězda, PANSA R: Minerva
v quadrize vpravo, v exc. C.VIBIVS C.F Seaby 1, pěkná pat.
1/1- 1600,- 1600,-

Pol.

Fam. Papia - L. Papius

Stav

V.cena

D.cena

161. Ag denár serratus rok 79 př. n. l. A: hlava Juno Sospita vpravo, za ním sova
R: skákající gryf vpravo, pod ním orel, v exc. L. PAPI Sear 311, Seaby 1, proh.okr., R
1/1 1000,- 2200,-

Pol.

Fam. Hostilia - L. Hostilius Saserna

Stav

V.cena

D.cena

162. Ag denár rok 48 př. n. l. A: hlava Galla vpravo, za ní galská trumpeta ( carnyx )
R: Diana s jelenem a kopím L. HOSTILIVS I SASERNA Seaby 4 Sear 419, R
2/2- 800,- --.-

Pol.

Fam. Cordia - Cordius Rufus

Stav

V.cena

D.cena

163. Denár rok 46 př. n. l. A: Hlavy Dioscurů vpravo, za nimi nápis RVFVS III VIR
R: stojící Varus vlevo, na rameni cupida MN CORDIVS Sear 440 Seab.1, nep.exc., R
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Marcus Antonius + 30 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

164. Ag legionářský denár A: galéra R: legionářský orel mezi standartami
LEG VIII (?) Seaby 35
-2/2- 600,- --.-

Pol.

Augustus - posmrtná ražba za Tiberia - Řím 34 - 34

Stav

V.cena

D.cena

165. As R: okřídlený blesk SC Řím 34 - 7 př. n. l. Sear 1791 nep. st. kor., R 2/1- 300,- 300,-

Pol.

Agrippa + 12 př. n. l. - ražba za Caliguly

Stav

V.cena

D.cena

166. As R: SC stojící Neptun s trojzubcem vlevo. Sear 1812 -1/2 600,- 750,-

Pol.

Nero - 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

167. As R: PROVIDENT SC R: zavřené dveře chrámu. Hybridní ražba z ražby
Augusta, neznámá balkánská mincovna Sear 0, pěkná pat., RR
2/1 1800,- 1800,-

Pol.

Vespasianus 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

168. Ag denár, R: AVRVR TRI POT obětní náčiní, Řím 72 - 73 Sear 2282 -2/2- 200,- --.-
169. Ag denár R: TR POT sedící Vesta vlevo Řím 70 - 71 Sear 2312, nep.kor. -1/2 280,- 340,-
170. Ag denár R: TR POT II COS III PP sedící Pax vlevo, Řím 71 Sear 2313 2/3 200,- 280,-

Pol.

Titus 79 - 81

Stav

V.cena

D.cena

171. Ag denár R: COS stojící jalovice vpravo Sear 0 Seaby 52, R 2/2 500,- 650,-
172. Ag antoninian. Posmrtná ražba za Trajana Decia A: DIVO TITO R: hořící
oltář CONSECRATO minc. Milán 250 - 51 Sear 9464 RIC 82 b, RR
-1/1- 2400,- --.-

Pol.

Domitianus jako caesar 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

173. Ag denár R: COS III kráčející pegas vpravo Řím 76 Sear 2637, R 2/2 460,- 460,-

Pol.

Domitianus jako caesar pod Titem 79 - 81

Stav

V.cena

D.cena

174. Ag denár R: PRINCEPS IVVENTVTIS, ohňový oltář, Řím 80 Sear 2676, R -1/1- 750,- 750,-

Pol.

Domitianus jako augustus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

175. Ag denár R: IMP XXI COS XV CENS PPP kráčející Minerva vpravo, Řím 90
Sear 2734
2/2 400,- --.-

Pol.

Domitianus jako augustus 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

176. Ag denár R: IMP XXI COS XV CENS PPP kráčející Minerva vpravo, Řím 90
Sear 2734, skvr.
-1/2 240,- 420,-

Pol.

Nerva 96 - 98

Stav

V.cena

D.cena

177. Ag denár R: CONCORDIA EXERCITVM spojené ruce Řím 1.-9.97 Sear 3020, R:nep.škr., R 2/2 460,- 650,-
178. As. Posmrtná ražba za Augusta A: DIVVS AVGVSTVS R: IMP NERVA
CAES AVG REST SC okřídlený blesk Řím 96 Sear 3081, nep.nedor., R
-1/2 800,- --.-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

179. Ag denár R: ALIM ITAL v exc. SPQR OPTIMO PRINCIPI Abundantia s
obilím a rohem hojnosti, dítě vlevo, Řím 113 Sear 3117, R
2/2 400,- 400,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

180. Ag denár R: COS V PP SPQR OPTIMO PRINC, stojící Roma vlevo, drží
Victorii a kopí, Řím 107 Sear 3120
-1/1- 500,- 800,-
181. Ag denár R: COS V PP SPQR OPTIMO PRINC, Aequitas stojí vlevo, drží
váhy a roh hojnosti, Řím 108 Sear 3122
-2/2- 180,- 280,-
182. Ag denár R: COS V PPSPQR OPTIMO PRINC Victorie stojí vlevo, drží
věnec a roh hojnosti, Řím 107 Sear 3129
-1/2 380,- 420,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

183. Ag denár R: COS V PP SPQR OPTIMO PRINC, ověnčené trofeje, Řím 107
Sear 3132
-1/1- 500,- 950,-
184. AE denár R: DAC CAP, v exc. COS V PP SPQR OPTIMO PRINC, dácký
zajatec vpravo, Řím 108 Sear 3136, st.kor., RR
2/2 260,- 550,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

185. Ag denár R: P M TR P COS IIII PP, stojící Victorie vpravo, s otočenou
hlavou, drží věnec a trofej Sear 0 Seaby 245
1/1- 500,- 800,-

Pol.

Trajanus 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

186. Sestertius R: ARAB ADQ, v exc. SPQR OPTIMO PRINCIPI SC, stojící
Arabie vlevo, vlevo u nohou pštros, Řím 113, staré podložní štítky
Sear 3180, R
2/2 1500,- --.-

Pol.

Hadrianus 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

187. Ag denár R: COS III, sedící Hercules vpravo, drží kyj na štítu, Ŕím 126
Sear 3467
-1/1- 460,- 460,-
188. AE denár R: COS III, stojící Minerva vpravo, drží kopí a opírá se o štít
Sear 3468 Seaby 128, R
-2/2- 180,- 400,-
189. Ag denár R: CONCORD v exc., P M TR P COS DES II, sedící Concordia
vlevo Řím 117 Sear 3465
2/2- 280,- --.-
190. AE denár R: CONCORD v exc. PM TR P COS DES II, trůnící Concordia
vlevo, Řím 117 Sear 3465, R
2/2- 200,- 220,-
191. Ag denár R: COS III Pudicitia sedí vlevo Sear 3478 2/2 360,- 380,-
192. Ag denár R: COS III, měsíc a hvězda, Řím 128 Sear 3484 nep.vyl.okraj, R 2/2 300,- --.-
193. Ag denár R: COS III, sedící Annana vlevo, drží pateru a roh hojnosti,
v exc. globus Sear 0 Seaby 379 a
2/2 300,- 320,-
194. Ag denár R: P M TR P COS III, sedící Roma vlevo, drží Victorii a kopí
Řím 123 Sear 3519
2/2 400,- --.-
195. Ag denár R: P M TR P COS III, sedící Roma vlevo, drží Victorii a kopí
Řím 123 Sear 3519, st.kor.
2/2 200,- 300,-
196. Ag denár R: P M TR P COS III Aequitas stojí vlevo, drží váhy a roh hoj-
nosti, Řím 123 Sear 3520
2/2 300,- 320,-
197. Ag denár R: P M TR P COS III , vzlétající Victorie s rozpjatými křídly, v obou
rukách drží trofej, Řím 123 Sear 3527 na okraji zbytky nálezové patiny
-1/2 360,- 400,-
198. Ag denár R: VICTORIA AVG, Victorie Memesis kráčí vpravo, Řím 135 Sear 3547 2/2 400,- --.-
199. AE dupondius R: HILARITAS PR COS III SC Hilaritas stojí vlevo, drží roh
hojnosti, dvě děti u nohou Řím 128 Sear 3664
2/2- 300,- 300,-

Pol.

Hadrianus a Diva Sabina + 136

Stav

V.cena

D.cena

200. Ag denár A: poprsí Sabiny vpravo DIVA AVG SABINA R: PIETATI AVG
oltář s dveřmi, postaven r. 43 Claudiem pro Livii, Řím 136 Sear 3896, RR
-2/2- 1200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor