Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

201. Ag denár R: AVG PIVS PP TR P COS DES II, stojící Diana vpravo, drží
luk a šíp, Řím 138 Sear 0 Seaby 68
-1/2 400,- 420,-
202. Ag denár R: AVG PIVS P M TR P COS II, stojící bohyně drží okřídlený
caduceus, Řím 139 Sear 4059, R
3/3 140,- --.-
203. Ag denár R: COS IIII stojící Vesta vlevo, drží simplum a palladium, Řím
152 - 153 Sear 4065
2/2 300,- --.-
204. Ag denár R: COS IIII, Annona stojí vlevo, drží obilné klasy a odpočívá
opřena o modius na palubě lodi, Řím 153 - 154 Sear 4068
2/2- 240,- 260,-
205. Ag denár R: COS IIII, stojící Fortuna vpravo, drží kormidlo, Řím 152 - 3
Sear 4073
-1/1- 460,- 460,-
206. Ag denár R: COS IIII, stojící Fortuna vpravo, drží kormidlo, Řím 152 - 3
Sear 4073
2/2 320,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

207. Ag denár R: COS IIII, stojící Salus vlevo, drží kormidlo na globu, had vy-
lézající z oltáře, Řím 148 - 9 Sear 4075
1/1 700,- 850,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

208. Ag denár R: FORTVNA OBSEQVANS COS IIII, stojící bohyně vlevo, drží
pateru, kormidlo a roh hojnosti, Řím 158 - 9 Sear 4083, R
-1/1- 460,- --.-
209. Ag denár R: IMPERATOR II, stojící Victorie vlevo, drží palmu, Řím 143
Sear 4087
2/2 240,- --.-
210. AE denár R: TR POT XIIII COSIIII, v exc. PAX. Stojící Pax vlevo, Řím 150 -
151 Sear 4095 R: zbytky nálezové patiny, R
2/2 240,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

211. Ag denár R: TEMPLVM DIV AVG REST COS IIII. Chrám Augusta o osmi
sloupech, uprostřed se sochou Augusta a Livie Řím 158 - 9 Sear 4107, R
1/1 750,- 750,-
212. Ag denár R: TR POT XIX COS IIII sedící Salus vlevo, had vylézající z oltáře
Řím 155 - 156 Sear 4126
-1/2 320,- 400,-
213. Ag denár R: TR POT XIX COS IIII, sedící Salus vlevo, had nad oltářem
Řím 155 - 156 Sear 4126
2/2 300,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

214. Ag denár R: TR POT XX COS IIII, stojící Anonna vpravo, drží modius a
kormidlo, levá noha na přídi lodi Řím 156 - 157 Sear 4128 A:malý důlek, R:nep.exc.
1/1 500,- 600,-
215. Ag denár R: TR POT XX COS IIII, stojící Anonna vpravo, drží modius a
kormidlo, levá noha na přídi lodi Řím 156 - 157 Sear 4128, R:škr.
2/2 280,- --.-
216. Ag denár, posmrtná ražba za Marca Aurelia a Lucia Vera. A: DIVVS ANTO-
NINVS R: CONSECRATIO, stojící orel vpravo, s otočenou hlavou Sear 5190
2/2- 260,- --.-
217. AE dupondius R: FORTVNA OBSEQVENS COS III SC, stojící Fortuna vlevo,
drží palmu a kormidlo, v druhé ruce roh hojnosti Řím 158 - 9 Sear 4274
2/2 360,- --.-
218. As R: TR POT XIX COS IIII SC, sedící bohyně vpravo, drží roh hojnosti,
modius u nohou Sear 0, pěkná pat.
2/2 280,- --.-

Pol.

Faustina starší,+ 141 - ražba za Antonia Pia

Stav

V.cena

D.cena

219. Ag denár R: AETERNITAS, stojící Aeternitas vlevo, drží globus a kopí
Řím 143 Sear 4573
2/2 340,- --.-
220. Ag denár R: AETERNITAS stojící Juno vlevo Řím po roce 147 Sear 4574 -1/1- 400,- 400,-
221. Ag denár R: AETERNITAS, stojící Providentia vlevo, drží globus, Ŕím po
roce 147 Sear 457
-1/2 400,- --.-
222. Ag denár R: AVGVSTA, stojící Ceres vlevo, drží obilné klasy a dlouhou
pochodeň Řím po roce 147 Sear 4582, dr.vrypy
-1/1- 300,- --.-
223. Ag denár A: DIVA FAVSTINA R: AVGVSTA stojící Ceres vlevo, drží pocho-
deň a přidržuje si přehoz Řím po roce 147 Sear 4584
2/2 360,- --.-
224. Ag denár R: AVGVSTA, stojící Pietas vlevo, obětuje nad oltářem Řím po
roce 143 Sear 4589, nep.ned.
-1/1- 400,- 400,-
225. Ag denár, posmrtná ražba za Antonia Pia R: CERES, stojící Ceres vlevo
Řím po roce 147 Sear 4591
-1/1- 400,- 420,-
226. Ag denár, posmrtná ražba za Antonia Pia R: CERES, stojící Ceres vlevo
Řím po roce 147 Sear 4591
2/2 360,- 380,-

Pol.

Faustina starší,+ 141 - ražba za Antonia Pia

Stav

V.cena

D.cena

227. Ag denár, posmrtná ražba za Antonia Pia R: CONSECRATIO, páv kráčí
vpravo s otočenou hlavou Řím po roce 147 Sear 4594
1/1 700,- 700,-
228. Ag denár, posmrtná ražba za Antonia Pia R: CONSECRATIO, páv kráčí
vpravo s otočenou hlavou Řím po roce 147 Sear 4594
-1/2 400,- --.-
229. Ag denár, posmrtná ražba za Antonia Pia R: PIETAS AVG, stojící Pietas vlevo,
obětuje nad oltářem Řím 145 Sear 4598
2/2- 240,- --.-

Pol.

Faustina mladší + 175 pod Antoniem Piem

Stav

V.cena

D.cena

230. Ag denár R: AVGVSTI PII FIL, stojící Spes vlevo, v ruce květinu a drží si
sukni Řím 157 - 161 Sear 4702
1/1 750,- 750,-

Pol.

Faustina mladší + 175 pod Antoniem Piem

Stav

V.cena

D.cena

231. Ag denár R: CONSECRATIO, páv -2/2- 240,- 300,-
232. Ag denár R: PVDICITIA, stojící Pudicitia vlevo Řím 148 - 152 Sear 4706 2/2- 280,- 340,-

Pol.

Marcus Aurelius jako caesar pod Antoniem Piem 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

233. Ag denár R: CLEM v exc., TR POT III COS II, stojící Clementia vlevo
Řím 159 - 160 Sear 4781
1/1- 750,- 750,-
234. Ag denár R: TR POT XIII COS II, kráčející Spes vlevo, drží květinu a sukni
Řím 158 - 159 Sear 4795 Seaby 740
2/2 340,- 340,-
235. Ag denár R: TR POT X COS II, stojící Minerva vlevo, drží sovu a dlouhé
kopí Sear 0 Seaby 685 a
2/2 360,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

236. Ag denár R: TR POT VI COS II Genius s žezlem vlevo 2/2 240,- 240,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

237. Ag denár R: ARMEN v exc., TR P XVIII IMP II COS III, zajatá Armenie sedí
vlevo se spoutanýma rukama Řím 164 Sear 4881, R
1/1 900,- 1100,-
238. Ag denár R: ARMEN v exc., TR P XVIII IMP II COS III, zajatá Armenie sedí
vlevo se spoutanýma rukama Řím 164 Sear 4881, R
2/2- 280,- 340,-
239. Ag denár R: TRP XXIX IMP VIII COS III Mars vpravo 2/2 240,- 300,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

240. Ag denár R: TRP XXXIII IMPX COS III Fortuna sedící vlevo 2/2 240,- 340,-
241. Ag denár R: CONCORD AVG TR P XVI COS III, sedící Concordie vlevo,
Řím 162 Sear 4882
2/2 300,- 320,-
242. Ag denár R: COS III sedící Jupiter vlevo, drží blesk a kopí, Řím 171 Sear 4884 -2/2- 200,- 300,-
243. Ag denár R: COS III, kráčející Mars vpravo, Řím 171 Sear 4886, st.kor. 2/2 200,- 280,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

244. Ag denár R: FELICITAS AVG COS III, stojící Felicitas vlevo, drží caduceus
a kopí Řím 169 sear 4898
-1/1- 460,- 460,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

245. Ag denár R: IMP VI COS III, stojící Aequitas vlevo, drží váhy a roh hojno-
sti Řím 172 Sear 4903
-1/2 400,- --.-
246. Ag denár R: IMP VI COS III, stojícíc Marcus Aurelius vlevo, drží větev
a krátké žezlo Řím 174 Sear 4906, škr.
2/2- 200,- 280,-
247. Ag denár R: IVSTITIA AVG TR P XXXIII IMP X COS II PP, sedící Justitie
vlevo, drží pateru a kopí Řím 179 Sear 4913
2/2 280,- 300,-
248. Ag denár R: LIB AVG III TR P XX COS III, Liberalitas stojí vlevo, drží aba-
cus a roh hjnosti Řím 166 Sear 0 Seaby 408
-2/2 200,- 260,-
249. Ag denár R: PAX v exc., TR P XX IMP IIII COS III, stojící Pax vlevo, drží
olivovou ratolest a roh hojnosti Řím 166 Sear 4915, nep.škr.
2/2 280,- 300,-
250. Ag denár R: PROV DEOR TR P XVI COS III, stojícíc Providentia vlevo,
drží globus a roh hojnosti Řím 162 Sear 4925
2/1- 360,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor