Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

251. Ag denár R: PROV DEOR TR P XVI COS III, stojící Providentia vlevo,
drží globus a roh hojnosti Řím 162 Sear 4925
2/2 300,- 300,-
252. Ag denár R: SALVTI AVS COS III, stojící Salus vlevo, had nad oltářem
Řím 170 Sear 4927
-2/2 260,- 300,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

253. Ag denár R: TR P XXX IMP VIII COS III, stojící Roma vlevo, drží Victorii
a kopí Řím 176 Sear 4939
-1/1- 500,- 500,-
254. Ag denár R: TR P XXIX IMP VIII COS III, stojící Aequitas vlevo, drží váhy
a roh hojnosti Sear 0 Seaby 929 c
2/2 260,- 300,-

Pol.

Faustina mladší + 175 - posmrtná ražba za Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

255. Ag denár R: AETERNITAS, stojící Aeternitas s hlavou vlevo, drží pochodeň
Řím po roce 176 Sear 5212
2/2 300,- 360,-
256. Ag denár R: CONSECRATIO, trůn, přes něj položené kopí, v popředí stojí
páv Řím po roce 176 Sear 5213, R
2/2 400,- --.-

Pol.

Fautina mladší + 175 - ražba za Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

257. Ag denár R: CONSECRATIO, oltář se zavřenými dveřmi Řím 176 Sear 5217 -1/1 500,- 650,-
258. Ag denár R: CERES, sedící Ceres vlevo, drží obilí a pochodeň Řím 161 -
175 Sear 5249
-1/2- 300,- 340,-
259. Ag denár R: FECVNDITAS, Fecunditas stojí vpravo, opírá se o kopí a drží
dítě Řím 161 - 75 Sear 5252
-1/2 360,- 440,-
260. Ag denár R: HILARITAS, stojící Hilaritas vlevo Řím 161 - 75 Sear 5254 2/2 300,- 380,-
261. Ag denár R: IVNONI REGINAE, stojící Juno vlevo, před ní páv Řím 161 -
175 Sear 5256
-2/2- 200,- 220,-
262. Ag denár R: VENERI AVGVSTI, sedící Venus vlevo, drží Victorii a kopí
Řím 161 - 75 Sear 5264
2/2 320,- --.-

Pol.

Lucius Verus 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

263. AE denár R: PAX v exc., TR PVI IMP IIII COS II, stojící Pax vlevo, drží
olivovou ratolest a roh hojnosti Řím 166 Sear 5352, R
2/2 260,- 440,-

Pol.

Lucius Verus 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

264. Ag denár R: PROV DEOD TRP III COS II, stojící Providentia vlevo, drží
globus a roh hojnosti Řím 163 Sear 5354
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Lucius Verus 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

265. Ag denár R: TRP IIII IMP II COS II, stojící Mars vpravo, drží kopí a opírá
se o štít Řím 164 Sear 5355
2/2 400,- --.-
266. Ag denár R: TR P VIMP III COS II, na zemi sedící zajatec, ruce svázané
za zády, před ním štít a luk Řím 165 Sear 5358, R
-2/2- 300,- 360,-

Pol.

Lucius Verus 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

267. Ag denár R: TR P VII IMP IIII COS III, kráčející Victorie vlevo Sear 5360
Seaby 295 nep. stopa koroze
-1/1- 460,- 460,-

Pol.

Lucius Verus 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

268. Ag denár R: TR P VIII IMP V COS III, sedící Aequitas vlevo, drží váhy
a roh hojnosti Sear 5362
2/1- 400,- 480,-
269. Ag denár - posmrtná ražba za Marca Aurelia A: DIVVS VERVS R: CON-
SECRATIO, orel vpravo s hlavou vlevo Sear 5204 Seaby 55, R
2/2 500,- 500,-

Pol.

Lucilla + 183 - dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

270. Ag denár R: CONCORDIA, sedící Concordia vlevo Řím 166-9 Sear 5480 2/2 400,- --.-
271. Ag denár R: CONCORDIA, sedící Concordia vlevo Řím 166-9 Sear 5480 2/3 200,- --.-
272. Ag denár R: CONCORDIA, sedící Concordia vlevo Řím 166-9 Sear 5480 -2/3 160,- 200,-

Pol.

Lucilla + 183 - dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

273. Ag denár R: VESTA, stojící Vesta vlevo, obětuje nad oltářem Řím 164 - 166
Sear 5493, R
-1/1- 600,- 650,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

274. Ag denár R: APOL MONET P M TR P XV COS VI, nahý Apollon stojí vpravo,
překřížené nohy Řím 190 Sear 5628, R
-1/2 400,- --.-
275. Ag denár R: IOV IVVEN P M TR P XIIII COS V PP, stojící Jupiter vlevo,
drží blesk a kopí Řím 189 Sear 5650
-1/2 400,- --.-
276. Ag denár R: LIB AVG V TR P VII IMP IIII COS III PP, Libertas stojí vlevo,
drží abacus a roh hojnosti Řím 182 Sear 5655
2/2- 240,- 300,-
277. Ag denár R: LIB AVG V TR P VII IMP IIII COS III PP, Libertas stojí vlevo,
drží abacus a roh hojnosti Řím 182 Sear 5655 nep. dvojráz
2/2- 180,- 240,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

278. Ag denár R: MARTI VLTORI AVG, stojící Mars vpravo, opřen o štít, drží
kopí Řím 191 Sear 5658
-1/1- 500,- 500,-
279. Ag denár R: OPTIME MAXIME CV PP, stojící Jupiter vlevo, drží blesk a
kopí Řím 189 Sear 5664, R
2/2- 280,- 280,-
280. Ag denár R: P M TR P XVII IMP VIII COS VII PP, Victorie kráčí vlevo,
vlevo v poli hvězda Řím 184 Sear 0 Seaby 568 a
-2/2- 200,- 240,-
281. Ag denár R: P M TR P VIIII IMP VI COS IIII P P , kráčející Minerva vpravo
se štítem Řím 184 Sear 5668
-2/2 240,- 300,-
282. Ag denár R: P M TR P VIIII IMP VI COS IIII PP, Aequitas stojí vlevo, drží
váhy a roh hojnosti Řím 184 Sear 5669 nep. zbytky nález.patiny
-1/2 300,- 300,-
283. Ag denár R: SEC DRB PM TR P XIIII COSV DES VI, Securitas kráčí vlevo,
drží globus Řím 189 Sear 5694
-1/2 380,- --.-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

284. Ag denár R: TR P VI IMP IIII COS III PP, stojící Providentia vlevo, drží
kopí, před ní globus Řím 181 Sear 5709 Seaby 804
-1/1- 500,- 500,-
285. Ag denár R: VIRTVT AVG P M TR P XII IMP VIII COS V PP, stojící Vir-
tus vlevo, drží Victorii a opírá se o štít Řím 187 Sear 5722
-1/2 380,- --.-
286. Ag denár R: VOT SOL DEC PM TR P XI IMP VIII COS V PP, Commodus
obětuje vlevo nad oltářem, vedle býk Řím 186 Sear 5723, R
-1/2 460,- 460,-
287. Ag denár R: TR P VI IMP IIII COS III PP, stojící bohyně vlevo, drží roh
hojnosti Sear 0 Seaby 808
2/2 300,- 340,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

288. Sestercius R: ANN AVG TR P VI IMP IIII COS III PP SC, stojící Annona
vlevo, drží klasy a roh hojnosti Řím 181 Sear 5731
-1/1- 2400,- 2400,-
289. Sestercius R: TR P VIII IMP VI COS IIII PP SC, kráčející Minerva vpravo,
drží kopí a štít Řím 183 krásný portrét, pěkná pat.
2/2- 900,- --.-

Pol.

Crispina + 183 - manželka Commodea

Stav

V.cena

D.cena

290. Ag denár R: VENVS, stojící Venus vlevo Ŕím 180 - 82 Sear 6002 -1/2 500,- 600,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

291. Ag denár R: BONI EVENTVS, Bonus Eventus stojí vlevo, drží misku s ovocem
a svazek klasů, minc. Emesa rok 194 Sear 6267, R
-1/1- 460,- --.-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

292. Ag denár R: FELICITAS AVG, stojící Felicitas vlevo, drží caduceus a
roh hojnosti Řím 205 Sear 6273, nep,ned.
1/1 500,- 500,-
293. Ag denár R: INVICTO IMP trofeje 2/2 240,- 240,-

Pol.

Septimus Severus 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

294. Ag denár R: RESTITVTOR I VRBIS císař obětuje vlevo, m.o. -1/1- 240,- 360,-
295. Ag denár R: VIRT AVGG Victoria, skvr. 2/2 240,- 340,-
296. AE denár R: VIRTVS AVG, Severus na koni vpravo, poráží partského
nepřítele Řím 199 Sear 6388, RR
2/1- 300,- 400,-

Pol.

Julia Domna + 217

Stav

V.cena

D.cena

297. Ag denár R: PIETAS PVBLICA Pietas vlevo -1/1- 240,- 500,-
298. Ag denár A: Opis přerušen hlavou R: PVDICITIA Pudicitia sedí na židli vlevo -1/2 240,- 400,-

Pol.

Julia Domna + 217

Stav

V.cena

D.cena

299. Ag denár A: Opis nad hlavou R: PVDICITIA Pudicitia sedí vlevo 2/2 240,- 240,-
300. Ag denár R: SAECVLI FELICITAS, stojící Iris vpravo, nohu na přídi lodi,
nese infanta Hora, za ní kormidlo Řím 201 Sear 6606, dírka
-1/1- 150,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor