Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Julia Domna + 217

Stav

V.cena

D.cena

301. Ag denár R: VESTAE SANCTE Stojící Vesta vlevo 2/2- 240,- 320,-

Pol.

Caracalla 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

302. Ag antoninian R: P M TR P XVIIII COS IIII PP kráčející lev vlevo, v tlamě
blesk Řím 216 Sear 6774 var. Seaby 368 RIC 283 c, R
-1/1- 1600,- 1600,-

Pol.

Caracalla jako caesar pod Septimem Severem 195 - 198

Stav

V.cena

D.cena

303. Ag denár R: PRINCIPI IVVENTVTIS, Caracalla vlevo, před trofejí Řím 197
Sear 6677
-1/1- 460,- 460,-

Pol.

Geta jako caesar 198 - 209

Stav

V.cena

D.cena

304. AE denár R: SPEI PERPETVAE Spes kráčí vlevo, drží květinu a drží si
sukni m. Laodicea r. 199 Sear 7202, RR
1/1 500,- --.-

Pol.

Elabagalus 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

305. Ag denár R: SVMMVS SACERDOS AVG Elobagalus v obřadním rouchu
obětuje nad oltářem vlevo Řím 221 - 222 Sear 7549, nep,.ned.
1/1 600,- --.-
306. Ag denár R: ANNONA AVGVSTI, stojící Annona vlevo, drží obilní klasy nad
modiem, opírá se o kormidlo na globu Řím 219 Sear 7503
1/1- 500,- 600,-

Pol.

Severus Alexander 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

307. Ag denár R: ANNONA AVG, stojící Annona vpravo, levou nohu na přídi lodi,
drží kormidlo na globu a modius s obilnými klasy Řím 229 Sear 7860
1/1 550,- 700,-

Pol.

Severus Alexander 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

308. Ag denár R: P M TR P VI COS II PP, Mars kráčí vpravo Řím 227 Seaby 305 1/1 600,- 600,-

Pol.

Severus Alexander 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

309. Ag denár R: P M TR P VI COS II PP, císař obětuje nad oltářem vlevo
Řím 227 Sear 0 Seaby 325
1/1 650,- 800,-

Pol.

Severus Alexander 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

310. Sestercius R: IOVI CONSERVATORI SC, Jupiter stojí vlevo, drží blesk a
kopí, malá postavička u nohou Řím 231 Sear 7966, pěkná pat.
1/1- 1400,- 1400,-

Pol.

Julia Maesa + 223 - babička Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

311. Ag denár R: PVDICITIA Pudicitia sedící vlevo 2/2 240,- 240,-
312. AE denár R: SAECVLI FELICITAS, Felicitas vlevo, obětuje nad oltářem
Řím 220 - 222 Sear 7757 var., R
1/1 340,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

313. Ag antoninian R: LIBERALITAS AVG II, stojící Liberalitas vlevo, drží abacus
a roh hojnosti Řím 239 Sear 8620 drobné vrypy
-1/2 160,- 200,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

314. Ag antoninian R: ORIENS AVG, stojící Sol vlevo, zvedá ruku a drží globus,
neznámá východní mncovna, pravděpodobně Antiocha 242-4 Sear 8626
1/1 500,- 600,-
315. Ag antoninian R: PM TRP II COS PP Concordia stojí vlevo 2/2 240,- 300,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

316. Ag antoninian R: P M TR P IIII COSII PP, Gordian ve vojenském vpravo,
drží kopí Řím 242 - 3 Sear 8650
1/1 460,- 550,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

317. Ag antoninian R: VIRTVTI AVGVSTI, stojící Herkules vpravo, drží lví kůži
a opírá se o kyj na skále Řím 241 - 3 Sear 8670
1/1 460,- 460,-

Pol.

Gordianus III. 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

318. Sestercius R: AEQVITAS AVG SC, stojící Aequitas vlevo, drží váhy a roh
hojnosti Řím 239 Sear 8699, pěkná pat.
1/1 1800,- --.-

Pol.

Philipus I. 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

319. Sestercius R: P M TR P V COS III PP SC stojící Mars vlevo, drží olivovou
ratolest, opírá se o štít a zabodnuté kopí Řím 248 Sear 9007, pěkná pat.
1/1 1400,- 1400,-

Pol.

Philipus II. jako caesar 244 - 247

Stav

V.cena

D.cena

320. Sestercius R: PRINCIPI IVVENT SC Philip II stojí vlevo, drží globus a kopí
Řím 245 - 6 Sear 9249, pěkná pat.
1/1- 1400,- 1400,-

Pol.

Trajanus Decius 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

321. Ag antoninian R: PANNONIE, dvě Pannonie se dvěmi standartami proti
sobě Řím 250 - 251 Sear 9378
2/2 280,- 340,-

Pol.

Trebonius Gallus 251 - 253

Stav

V.cena

D.cena

322. Ag antoninian R: CONCORDIA AVGG, stojící Concordia vlevo - neřímská
mincovna ( vždy horší materiál ) Sear 0 Seaby 29, R
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

323. Billon antoninian R: P M TR P XII COSV PP, stojící Serapis vlevo, Antiochia
264 Sear 10326
1/1- 180,- --.-
324. Billon antoninian R: VIRTVS AVG, Mars stojí vlevo s globem a opírá se
o kopí Řím 261 - 2 Sear 10401
-1/1 160,- --.-

Pol.

Salonina + 268 - manželka Galliena

Stav

V.cena

D.cena

325. Billon antoninian R: IVNONI CONS AVG, jelen kráčící vlevo, v exc. Δ = 4
Řím 267 - 8 Sear 10643, R
-1/2 240,- --.-

Pol.

Tetricus 271 - 274

Stav

V.cena

D.cena

326. AE antoninian R: PAX AVG, stojící Pax s ratolestí a kopím vlevo, Cologne
272 - 3 Sear 11243, pěkná pat.
1/1- 260,- 300,-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

327. AE antoninian R: GENIVS EXERCITI Genius stojí vlevo, drží roh hojnosti,
za ním standarta Cyzicus 271 Sear 11540
-1/1 180,- --.-
328. AE antoninian R: MARS INVICTVS, nahý Mars stojí vpravo, dostává globus
od Sol, který má nohu na zajatci Cyzicus 274 - 5 Sear 11556, R:nep.kor., R
1/1 240,- 240,-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

329. AE denár R: VICTORIA AVG, Victorie kráčí vlevo, drží věnec, před ní zaja-
tec, v exc. A Řím 274 - 5 Sear 11643, R
-1/1- 600,- --.-

Pol.

Severina + (?) manželka Aureliana

Stav

V.cena

D.cena

330. AE antoninian R: CONCORDIA AVGG Severina si podává ruku s Aureli-
anem v exc. SXXIR Řím 274 - 5 Sear 11704
-1/1 260,- 320,-

Pol.

Severina + (?) manželka Aureliana

Stav

V.cena

D.cena

331. AE antoninian R: CONCORDIA MILITVM Concordia stojí vlevo, v každé
ruce drží standartu, v exc. XXI R minc. Řím 275 Sear 11705
1/1 300,- --.-

Pol.

Tacitus 12 / 275 - 6 / 276

Stav

V.cena

D.cena

332. AE antoninian R: CONSERVAT MILIT, Mars a Tacitus, v exc. S, minc.
Serdika Sear 11773 var., R
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

333. AE antoninian R: CLEMENTIA AVG, Probus dostává globus s Victorií od
Jupitera, v exc. XXI, v poli B Antioch 280 - 81 Sear 11961 zb.pův.postř.
1/1- 180,- --.-
334. AE antoninian R: RESTITVT ORBIS, ženská postava podává věnec Probovi,
který je ve vojenském XXI, v poli Є, Antioch 280 - 281 Sear 12021
-1/1- 160,- --.-

Pol.

Probus 276 - 282

Stav

V.cena

D.cena

335. AE antoninian R: SOLI INVECTO, Sol v quadrize čelně, v exc. KA.Г, Ser-
dica 277 Sear 12040, pěkná pat.
1/1 260,- --.-
336. AE antoninian R: VIRTVS AVGVSTI Probus na koni vlevo, v exc. XXI, pod
koněm S Siscia 297 Sear 12068, nep.ned.
1/1 200,- --.-

Pol.

Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310

Stav

V.cena

D.cena

337. AE follis 27 mm R: SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR stojící Moneta
vlevo, drží váhy a roh hojnosti, v exc. AQP, v poli V, Aquileia 300 - 1 Sear 13300
1/1 320,- 320,-
338. Poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává od Ju-
pitera Victorii na globu, v poli HЄ, Heraclea 295-8 Sear 13314, pěkná pat.
1/1 180,- --.-

Pol.

Maximinus II. jako augustus 310 - 313

Stav

V.cena

D.cena

339. Follis 23 mm R: GENIO AVGVSTI CMH, v exc. SMN, Nicomedia 310-11 Sear 14827 1/1 200,- --.-

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

340. AE follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG, Jupiter vlevo s Victorií,
orel u nohou, v exc. SMHT, v poli Г, Heraclea 313-15 Sear 15242, krásný portr.
1/1- 140,- 140,-
341. Follis R: PROVIDENTIAE AVGG, táborová brána se třemi věžemi, minc.
SMHA, Heraclea 317 - 318 Sear 15266 původní postříbření
1/1 200,- --.-
342. AE centenionalis R: IOVI CONSERVATORI AVG. sedící Jupiter na orlu vpravo,
v exc. ARL, minc. Arles 319 - 20 Sear 15347, pěkná pat., R
-1/1- 200,- 200,-

Pol.

Licinius II. 317 - 324

Stav

V.cena

D.cena

343. AE follis R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter s Victorií vlevo, orel a zajatec
u nohou, v poli X / IIГ, Heraclea 318 - 320 Sear 15407, pěkná pat.
1/1 160,- 160,-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

344. AE follis 24 mm R: SOLI INVICTO COMITI, ověnčená hlava Sola trnovou
korunou vpravo, bez mincovní značky minc. Trier 310 - 13 Sear 16125, R
2/2 240,- --.-
345. AE centenionalis R: SARMATIA DEVICTA Victorie kráčí vpravo, drží
trofej a palmovou ratolest, před ní zajatec, SIRM minc. Sirmium 324 -
325 Sear 16286, pěkná pat., R
1/1 240,- 240,-
346. AE centenionalis R: VOT / XX / MVLT / XXX TS A ve věnci, Thessalonika
318 - 319 Sear 16332 zbytky původního postříbření, R
1/1 180,- --.-

Pol.

Crispus 316 - 326

Stav

V.cena

D.cena

347. AE centenionalis R: VICTORIA CAESS NN, kráčející Victorie vlevo, v exc.
TS.G, Thessalonika 318 Sear 16819, R
1/1 260,- 260,-
348. AE centenionalis VIRTVS EXERCIT, kolem standarty sedí dva zajatci, v poli
S - F, Aquileia rok 320 Sear 16852, R
2/2 100,- --.-

Pol.

Řím - posmrtné ražby 330 - 337 VRBS ROMA

Stav

V.cena

D.cena

349. AE redukovaný centenionalis A: CONSTANTINOPOLI R, hlava v přilbici
vlevo R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, standarta, v exc. SMNΔ, Nico-
media 340 Sear 17523, pěkná pat., R
1/1- 200,- --.-

Pol.

Delmatius 335 - 337

Stav

V.cena

D.cena

350. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna
standarta, v exc. BSIS, Siscia 336 - 7 Sear 10894, pěkná pat., R
1/1 200,- 340,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor