Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Heraclius 610 - 641

Stav

V.cena

D.cena

451. Follis Justina I. A: poprsí Heraclia R: monogram SCLS sicilské mincovny
Sear 882 Aus. 11.113, R
2/1- 260,- --.-
452. Follis Heraclea s kontramarkami A: poprsí Heraclea a Heraclea Constan-
tina R: SCS a znak sicilské mincovny Sear 884 Aus. 11.115 kontr.2/1, R
2/1 260,- --.-
453. Follis R: velké M, vlevo A/N/N/o, vpravo rok X/ЧI/III, of Г, v exc. KVTIP, minc.
CYPRUS ( Constantinopol ?) Sear 849 Aus 11.85, nep.ned., RR
2/1 500,- 500,-

Pol.

Constans II. 641 - 668

Stav

V.cena

D.cena

454. Follis minc. Constantinopolis Sear 1000 Aus 12.45, nep.ned. 1/1 240,- --.-
455. Follis A: poprsí císaře čelně R: velké M, nahoře monogram Constance,
dole SCL minc.Syrakusy Sear 1107 Aus 12.89 přeražba, nedor., R
1/1 240,- --.-
456. Follis A: stojící Constans a Constantin IV. R: velké M, nad ním monogram,
vlevo stojící Heraclius, vpravo Tiberius, v exc. SCs minc. Syrakusy
Sear 1110 Aus. 12.92, R
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Leo IV. 775 - 780

Stav

V.cena

D.cena

457. Follis A: poprsí Lea IV. a Constantia VI, bez opisu R: portéty Lea III. a
Constantina V., M, vlevo A, vpravo N Sear 1586 Aus 24.4, nedor., R
2/1- 380,- 400,-

Pol.

Leo V. 813 - 820

Stav

V.cena

D.cena

458. Follis A: menší poprsí Lea a Constantina R: velké M, vlevo XXX, vpravo
NNN, kříž, dole A minc. Constantinopolis Sear 1630 Aus 29.52, pěkná pat., R
-1/1 360,- --.-
459. Follis A: menší poprsí Lea a Constantina R: velké M, vlevo XXX, vpravo
NNN, kříž, dole A minc. Constantinopolis Sear 1630 Aus 29.52, pěkná pat., R
2/1 240,- --.-

Pol.

Theophilus 829 - 842

Stav

V.cena

D.cena

460. 1/2 follis ! R: 4 řádkový nápis minc.: Constantinopolis Sear 1668 Aus 31.6, R -1/1 400,- --.-

Pol.

Basil I. 867 - 886

Stav

V.cena

D.cena

461. Follis A: poprsí Basila, vlevo Leo, vpravo Constantinus R: 5ti řádkový nápis,
nahoře hvězda m.: Constantinopolis Sear 1713 Aus 33.8.1 přeražba, R
1/1 260,- 260,-

Pol.

Leo VI. 886 - 912

Stav

V.cena

D.cena

462. Follis A: poprsí čelně R: čtyřřádkový nápis, minc. Constantinopolis Sear 1729
Aus 34.5, nep.ned.
1/1 300,- --.-
463. Follis A: poprsí Lea a Alexandra R: čtyřřádkový nápis, minc. Constantino-
polis Sear 1730 Aus. 34.6
-1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantinus VII. a Romanus I. 913 - 959

Stav

V.cena

D.cena

464. Follis A: poprsí čelně R: čtyřřádkový nápis, minc. Constantinopolis, pře-
ražba Sear 1761 Aus 36.17
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Basileus II. a Constantinus VII. 976 - 1028

Stav

V.cena

D.cena

465. Anonymní follis typ A 3,A: poprsí Krista R: čtyřřádkový nápis, minc. Con-
stantinopolis Sear 1818 Aus 40.3, pěkná pat.
1/1 300,- --.-

Pol.

Constantinus X. 1059 - 1067

Stav

V.cena

D.cena

466. Follis A: poprsí císaře s křížem R: poprsí Krista minc. Constantinopolis
Sear 1854 Aus 51.7
-1/1 260,- --.-
467. Anonymní follis, typ F A: trůnící Kristus čelně, se zvednutou rukou R: třířád-
kový nápis, minc. Constantinopolis Sear 1856 Aus 40.8 přeražba, pěkná pat.
-1/1 260,- --.-

Pol.

Romanus IV. 1068 - 1071

Stav

V.cena

D.cena

468. Follis A: poprsí Krista čelně R: kříž, na koncích tečky, v úsečích C - R /
P - Δ minc. Constantinopolis Sear 1866 Aus. 54.4., pěkná pat.
2/1- 180,- --.-

Pol.

Michael VII. 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

469. Anonymní follis typ H A: poprsí Krista čelně R: patriarchální kříž vyrů-
stající z květů minc. Constantinopolis Sear 1880 Aus 40.10, nep.ned., R
2/1 200,- --.-

Pol.

Nicephoros III. 1078 - 1081

Stav

V.cena

D.cena

470. Anonymní follis , typ I A: poprsí Krista čelně R: kříž s X, vyrůstá z květino-
vého ornamentu minc. Constantinopolis Sear 1889 Aus 40.11, pěkná pat.
-1/1- 240,- --.-

Pol.

John II. Comnenus 1118 - 1143

Stav

V.cena

D.cena

471. Billon aspron trachy A: poprsí Krista čelně R: poprsí Johna čelně, drží
dlouhý kříž minc. Constantinopolis Sear 1944 Aus 60.7
-2/1 160,- --.-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

472. AE tetrateron A: stojící Panna Maria čelně MP - ΘV R: 3/4 postavy Manuela
čelně, minc. Thessalonika Sear 1968 Aus 61.13
-1/1- 150,- --.-

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

473. AE tetarteron A: poprsí Sv. Jiří čelně R: poprsí císaře čelně, minc. Thessa-
lonika Sear 1975 Aus 61.19 KRÁSNÝ
1/1 400,- 440,-
474. AE tetarteron A: poprsí Krista čelně R: stojící Kristus čelně, s křížem a
jablkem, minc. Thessalonika Sear 1978 Aus 61.22, nep.ned.
-1/1- 140,- --.-

Pol.

Isaac II. 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

475. Billon aspron trachy A: sedící Panna Maria čelně, vlevo a vpravo hvězdy
R: stojící panovník čelně, minc. Constantinopolis Sear: 2003 Aus 65.5
-1/1 160,- --.-

Pol.

Theodorus Mancaphas usuprátor v Philadelphii 1188 - 1190 a 1204 - 1205

Stav

V.cena

D.cena

476. Billon aspron trachy A: stojící Kristus čelně na podstavci R: stojící císař
s patriarchálním křížem, vlevo Θ / Ω, vpravo B Sear 0 Aus 64.1, pěkná pat., RRR
4/2- 300,- --.-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - Theodorus Ducas - Lascaris 1254 - 1258

Stav

V.cena

D.cena

477. Billon aspron trachy A: stojící svatý Tryphon, po stranách lilie R: stojící
císař čelně m. Magnesia Sear 2142 Aus 71.3, R
2/2 280,- 300,-

Pol.

Byzanc - císařství Nicaea - anonymní ražby 1204 - 1261

Stav

V.cena

D.cena

478. AE tetrateron A: kříž IC / XC R: dvě B proti sobě Sear 2155 Aus 72.6, R 2/2 200,- --.-

Pol.

Byzanc

Stav

V.cena

D.cena

479. Pb pečeť 27 mm A: monogram vydavatele R: čtyřřádkový nápis nepravi-
delný okraj, R
1/1- 340,- --.-
480. Pb pečeť 16 mm 10. - 11. stol. A: žehnající poprsí Panny Marie R: čtyř-
řádkový nápis, R
2/2 200,- --.-

Pol.

Persie - Parthové - Praataces 2 př. n. l. - 4 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

481. Drachma A: portrét vlevo, měsíc a hvězda vpravo, Niké s věncem R: lučišt-
ník, nápis MITHRIDAT KART Mitch. 603, nep.ned.
1/1 600,- --.-

Pol.

Persie - Parthové - Vardanes I. 40 - 45

Stav

V.cena

D.cena

482. Drachma A: Portrét vlevo R: lučištník Sear 5788 2/1- 200,- 220,-

Pol.

Persie - Parthové - Odroes II. cca 190 n. l.

Stav

V.cena

D.cena

483. Ag drachma minc. Ecbatana Mitch. 689 1/1 1200,- 1400,-

Pol.

Persis - Namopat , syn Artexerxe II. 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

484. Ag obol 0,39 gr A: poprsí s korunou vlevo R: hvězda, půlměsíc, stylizovaný
opis Alram 604, RR
1/1 1500,- 1600,-

Pol.

Elymais království - Kamnaskires VI. konec 1. a poč. 2. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

485. Billon tetradrachma 28 mm A: portrét vlevo R: poprsí krále ve čtvercovém
opisu vlevo Sear 5888 Av.: nep. kor., R
-1/1 1000,- --.-

Pol.

Tabaristan - Abbásovští guvernéři - Umar ibn Al´Ala 120 - 129 pye 737 - 746 AD

Stav

V.cena

D.cena

486. Ag 1/2 drachma 125 pye, jméno po obvodu v arabštině i v páhlaví
Gaube 141 KRÁSNÝ, RRR
0/0 3000,- --.-

Pol.

Tabaristan - Abbásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD

Stav

V.cena

D.cena

487. Ag 1/2 drachma 133 pye, minc. Tabaristan Mitch. 280, RR 1/1 1000,- --.-

Pol.

Tabaristan - Abbásovští guvernéři - Sulejman 133 - 137 784 - 488 AD

Stav

V.cena

D.cena

488. Ag 1/2 drachma 133 pye, minc. Tabaristan Mitch. 280, RR 1/1 1000,- --.-

Pol.

Tabaristan - Abbásovští guvernéři - Hani 137 - 138 pye 788 - 789 AD

Stav

V.cena

D.cena

489. Ag 1/2 drachma 137 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 700,- --.-
490. Ag 1/2 drachma 138 pye, minc. Tabaristan Mitch. 281 1/1 700,- --.-

Pol.

Západní turci - Sahitigin konec 7. a počátek 8. století

Stav

V.cena

D.cena

491. AE drachma minc. Kapisa - Kabul ( 710 - 720 ) A: portrét vpravo CRI TOGINI
FOUO v bachčisarajském písmu R: ohňový oltář se strážci, opis v brahmi
Göbl 30.13 olámaný okraj, pěkná pat., RR
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Chach - ranné období - neznámý vládce 3. - 5. stol. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

492. AE 20 mm 3,58 gr A: portrét vládce vlevo R: tamgha, okolo sogdský nápis, RR -2/2 200,- --.-

Pol.

Indie - Taxila - údolí Indu

Stav

V.cena

D.cena

493. Ag satamana ( 100 ratis ) "bent bars" 6.stol.př.n.l. - 303 př. n. l. Mitch. 4076, RR -1/ 1000,- --.-

Pol.

Indie - Samanta Deva 870 - 1008

Stav

V.cena

D.cena

494. Ag unit 3,7 gr A: jezdec vpravo, vlevo "DI" R: sedící býk vlevo, v brahmi písmu
nápis SRI SAMANTA DEVAH Mtch. 119
1/1 300,- 320,-

Pol.

Indie - Hindu 17. - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

495. Ag chrámový medailon se závěsem 28 x 28 x 5 mm sedící božstvo se čtyřma
rukama a chobotem, přední relief silně zlacen KRÁSNÝ, R
1/ 750,- --.-

Pol.

Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605

Stav

V.cena

D.cena

496. Ag 1/2 rupie b.l. Mitch. 3042 var., R 1/1 200,- 200,-

Pol.

Umajovci ve Španělsku - Abdur Rahman III. 300 - 350 H 912 - 961

Stav

V.cena

D.cena

497. Ag dirham 342 H minc. Madínat ar Zahrá Mitch. 323 var. prohnutý střižek, R -1/1- 700,- --.-

Pol.

Rasulidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

498. Ag dirham 655 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. 1/1 280,- 280,-

Pol.

Mehrabanidé - Nasir al din Muhamad 1261 - 1318 H

Stav

V.cena

D.cena

499. Litý fals 12,6 gr " Citing hulagu" Album 2355 B, pěkná pat., RR -1/1- 1000,- --.-

Pol.

Persie - lokální ražby - 18. století

Stav

V.cena

D.cena

500. Cu fals 18 mm ( zvířecí motiv ), kontramarka ´ADL ( = správný pro oběh )
Mitch. 0 kontr. -1/, pěkná pat., R
2/2- 180,- 240,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor