Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Timúrovci - Hosayn Baigana 873 - 911 h 1469 - 1506

Stav

V.cena

D.cena

501. Kontramarky na tance dyn. Aq - Qojunlu 1) Bird Herat Album 2439 ( kolem
r. 895 - 906 ) 2) Bird Búd, Album 3427 ( předr. 895 ) kontr.2/, nál.pat., R
2/ 260,- 300,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

502. Vilém Kupfer: Mincovní tabulky s vyobrazením mncí a medailí. Poděbrady
1880, tabulky čísla 1 - 435 ( chybí tab. 84 ) Hledané
Z 1600,- 1600,-
503. Vilém Kupfer: Sbírka erbů a znaků. Barevné tabulky se znaky měst, na kaž-
dém listu jeden znak. Poděbrady 1880, 48 tabulek. Krásně zachovalé
barvy Hledané
Z 300,- 700,-
504. Tom Phillips: African Goldweights Ghana 1400 - 1900. Vydání z roku 2010,
187 stran, křída, barevné reprodukce, základní dílo
N 1500,- --.-

Pol.

PEČETIDLO

Stav

V.cena

D.cena

505. Pečetidlo kláštera klarisek ( Sv. Kláry ) v Seusslitz u Míšně. Obraz kalvarie,
gotický opis, bronz 61 x 40 mm, patrně 15. století, pouze pečetidlo bez
držadla
1/ 3000,- --.-

Pol.

Evropské denárové ražby

Stav

V.cena

D.cena

506. Itálie. Messina. Alfonso D´ Aragona 1416 - 1458 AE denár A: orlice ALFON-
SUS R R: štít s křížem REX SICILIE Varesi 227 nepravidelný okraj
-1/1- 180,- --.-

Pol.

Vladislav ( syn Soběslava ) 1137 - 1140 nebo Vladislav II.

Stav

V.cena

D.cena

507. Denár. Dvě postavy, vpravo se štítem a mečem / Hradby se 3 věžemi, po-
prsí anděla Šmerda 426
2/2- 950,- --.-

Pol.

Vladislav II. 1140 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

508. Denár. Cach 593 pěkná stará sbírková patina, nedor. -1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Bedřich 1173, 1179 - 1189

Stav

V.cena

D.cena

509. Denár 1,07 gr Cach 627 1/1 3400,- 5500,-

Pol.

Město Cheb, ražba z let 1180 - 1220

Stav

V.cena

D.cena

510. Brakteátový fenik, pták ( labuť ). Hásková Chebské mince 13 - perf.ražbou, nedor -2/ 400,- 440,-

Pol.

Václav I. 1230 - 1253 společné ražby s Ottou markrabětem Míšeňským

Stav

V.cena

D.cena

511. Brakteát 45 mm sedící markrabě s praporcem a květinou Doneb. 783 var.
vylomený okraj
-1/ 1600,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar II. 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

512. Střední český brakteát, lev vlevo Cach 843 -1/ 1800,- 2000,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

513. Pražský groš AVS.SEC Sm. 2, nep.ned. 1/1 1900,- 2400,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

514. Pražský groš Sm. 2 1/1 1800,- 2800,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

515. Pražský groš Sm. 2 nep. nedoražen, pěkná pat. 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

516. Pražský groš. Písmena "C" a "D" v opisu puncována do razidla vylomeným
puncem. Literatura viz Numismatický sborník XI / 1970, str. 181 - 183,
CH.19, navíc "N" v PRAGENSES obrácené, nep.ned., R
-1/1- 1500,- 2200,-

Pol.

Václav II. 1278 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

517. Parvus Sm. I / 2 nep. prohn.okraj 1/1 900,- 1600,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

518. Pražský groš 3,60 gr, nedor. 1/1 600,- 1000,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

519. Pražský groš 3,67 gr. Zvláštní opis: GROSSI, dva kroužky, část dalšího
písmene, AGE ( chybí PR ), lev dlouhé chlupy i po těle, dvojráz, opisy
nedoraženy
1/1 600,- 1000,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

520. Pražský groš 3,49 gr R: rozd. zn. trojlístek se stonkou, nedor. -1/1 460,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

521. Pražský groš, nep.ned. 1/1 460,- 460,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

522. Pražský groš 2/2 380,- 400,-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

523. Parvus Sm. I / 2, nedor. 2/2 500,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

524. Parvus Sm. I / 7 opisy nedor. -1/1- 900,- 1000,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

525. Pražský groš, nedor., 3 ks -2/2- 400,- --.-
526. Parvus Sm. 1, nedor. 2/3 300,- 300,-

Pol.

Karel IV. 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

527. Fenik pro Českou Falc Streber I / 3 - 4, tm.pat. 2/2 340,- 1000,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

528. Pražský groš 1 x napr. a vylom., 8 ks -2-3- 600,- 600,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

529. Pražský groš s kontramarkou Augsburg Sm. 16 kontramarka 2/ 3/3 2800,- --.-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

530. Pražský groš - kontramarka - orlice s rozpjatými křídly Sm. 211 Švábský
( Hornošvábský) svaz kontramarka -2
3/3 400,- 1200,-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

531. Pražský groš s kontramarkou Regensburg Sm. 158 kontramarka -1/ 4/4 4000,- --.-

Pol.

Václav IV. 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

532. Fenik pro Českou Falc Streber I / 11 2/2 340,- 700,-
533. Peníz se lvem, čtyřráz, Kutná Hora Rad. I / 2 2/ 190,- --.-
534. Peníz se lvem, bez zřetelného čtyřrázu, minc. K. Hora -1/ 80,- --.-

Pol.

Václav IV. - husité - okolo roku 1420

Stav

V.cena

D.cena

535. Flútek Cu černá mince -2/ 130,- 200,-
536. Flútek Cu - lev ve dvojitém kruhu, nedor. 2/ 180,- 260,-

Pol.

Husité po roce 1420

Stav

V.cena

D.cena

537. Cu flútek, oboustranná ražba !! nedor., pěkná pat., RRR 1/1- 2400,- --.-

Pol.

Ražby měnové reformy okolo roku 1450

Stav

V.cena

D.cena

538. Peníz se lvem a čtyřrázem Rad. I/13 cca 1/2 lva přeražena 4rázem -1/ 70,- --.-

Pol.

Zhořelec - město - 2. polovina 15. století

Stav

V.cena

D.cena

539. Městský peníz Rad. V / 2, ale koruna téměř rovný spodní okraj -1/2 110,- --.-

Pol.

Jiří Poděbradský 1460 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

540. Peníz se lvem bez čtyřrázu, lev se dvěmi řadami měsíčků 4 + 4 Rad. I 21 -1/ 60,- 60,-
541. Peníz se lvem Rad. I / 22, ale 3 + 3 měsíčky, nedor. -1/ 80,- --.-

Pol.

Matyáš Korvín, český protikrál

Stav

V.cena

D.cena

542. Peníz 1470 - 1471, minc. Budějovice S VII / 23 Cn 73 malá ryzost kovu, RR 2/ 600,- 850,-

Pol.

Vladislav II. Jagelonský 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

543. Pražský groš prohnutý, stopy měď. -2/2- 280,- --.-
544. Bílý peníz jednostranný, nedor. -1/ 65,- 90,-

Pol.

Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

545. Malý peníz jednostranný Sm IV / 57, nedor. -1/ 180,- --.-
546. Malý peníz jednostranný Sm IV / 60, nep.ned. 1/ 150,- --.-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

547. Pražský groš 153. (?) - bez ANNO. Opis: dvě tečky, PŘI, dvě tečky, kytička, nedor. -1/2 850,- 850,-
548. Pražský groš, k. Hora MKČ 70, nedor. 2/2- 600,- 600,-
549. Bílý peníz jednostranný, K. Hora, nelze přidělit MKČ 78, nedor. -1/ 80,- --.-
550. Bílý peníz jednostranný 1562 Praha, Harder MKČ 39 -1/ 80,- 90,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor