Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Lehnice - Břeh - Christian 1639 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

701. XV krejcar 1664 b. zn. SJ 433 / 151 -2/2 260,- --.-
702. XV krejcar 1664 b. zn. SJ 433 / 151, nedor. -2/2 240,- --.-
703. XV krejcar 1664 b. zn. SJ 433 / 151 -2/2 340,- --.-
704. 3 krejcar 1668 CB SJ 442 / 149 2/1- 220,- 260,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Christian 1639 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

705. 3 krejcar 1669 CB SJ 444 / 149 var. 2/2 220,- 240,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Ludvík 1653 - 1663

Stav

V.cena

D.cena

706. XV krejcar 1663 b. zn. SJ 410 / 144 2/2 360,- --.-

Pol.

Lehnice - Břeh - Ludvík 1653 - 1663

Stav

V.cena

D.cena

707. XV krejcar 1663 b. zn. SJ 410 / 144 otř.portr. 2/2 360,- 380,-

Pol.

Lehnice - Břeh - Luiza z Anhaltu 1673 - 1674

Stav

V.cena

D.cena

708. Grešle 1767 CB SJ 464 / 159 letopočet pod znaky 2/1- 140,- --.-

Pol.

Münsterberg - Půta z Častolovic 1429 - 1453

Stav

V.cena

D.cena

709. Haléř b.l. Orlice / Lev Rad. IV / 2 1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Opava - Karel Eusebius von Liechtenstein 1627 - 1684

Stav

V.cena

D.cena

710. 1 krejcar 1629 MW, Sa 42 jediný ročník 2/2 200,- --.-

Pol.

Würtemberg - Olešnice - Sylvius Friedrich 1668 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

711. XV krejcar 1674 SP SJ 213 / 60, nedor. 2/2 700,- --.-

Pol.

Würtemberg - Olešnice - Sylvius Friedrich 1668 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

712. VI krejcar 1674 SP SJ 205 / 57 -1/1- 700,- 700,-

Pol.

Würtemberg - Olešnice - Sylvius Friedrich 1668 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

713. VI krejcar 1674 SP SJ 205 / 57 2/1- 700,- --.-

Pol.

Würtemberg - Olešnice - Christian Ulrich 1679 - 1704

Stav

V.cena

D.cena

714. 1 krejcar 1684 SJ 283 / 74 2/2 150,- --.-
715. 1/2 krejcar 1684 SJ 284 / 75 nep. prasklý ražbou, tmavá patina 2/ 80,- --.-
716. Trojník 1696 LL SJ 307 / 82 1/1 140,- --.-
717. Trojník 1699 LL SJ 312 / 82 1/1 120,- --.-
718. Trojník 1701 CVL SJ 322 / 82 1/1 120,- --.-

Pol.

Vratislav - biskupství - Johann von Turzo 1506 - 1520

Stav

V.cena

D.cena

719. Groš 1508 Sa 47, R -1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

720. Leopold I. 1657 - 1705. 1/4 tolarová Ag medaile 1683 ( M. Hofmann ) k
osvobození Vídně od Turků, 28 mm, 5,10 gr A: dvouhlavý orel drží dva
znaky, nahoře Boží oko, opis R: osmiřádkový nápis, dole zbraně a
prapory Horský 2071 Mont 921, n.stopa, R
-1/1- 2000,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

721. Karel VI. 1711 - 1740. Holdování hornorak.stavů v Linci 10.9.1732. Arci-
vévodský klobouk, nápis / Zeměkoule v oblacích Ag 20 mm Nov. XI / 3, m.o.
2/2 850,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

722. Marie Terezie 1740 - 1780. Ag medaile 41 mm 21,97 gr ke svatbě Josefa II.
s Josefou Bavorskou. Sign. I.N.KOERNLEIN, mincovna Kremnica
Mont. 1937 část. hlazena v ploše
1/1 2800,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

723. Leopold II. Holdování v Hannegau v roce 1791. Portrét Leopolda II. zprava /
Nápis ve vavřínovém věnci Ag 22 mm Nov. XVI / 2 tm.patina, dr.seky
2/1- 700,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

724. Leopold II. Korunovace ve Frankfurtu n. M. 5.7.1792. Nápis / Koruna, žezlo,
meč, jablko Nov. XVII / 8
1/1 900,- --.-
725. Karel Ludvík ( syn Leopolda II. ) Medaile na uplatnění vojenské reformy
1798 v Čechách A: poprsí arcivévody v antické přilbě R: latinský nápis
"Šťastné Čechy" 1798 GILLEMARD Cu 42 mm Pol. 112, Don. 4833, dr.vrypy, R
-1/1- 900,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

726. František II. Fe medaile 52 mm, 1814 k bitvě u Lipska 18.10.1813 a Paříž-
ský mír 30.5.1814 A: devítiřádkový nápis R: osmiřádkový nápis ve věnci
lité patinované Fe, výroba Zbirow, sign. Lerch Hor. 3420 Don. 5285
příložní štítek aukce Meister & Sonntag KRÁSNÁ
1/1 1800,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

727. Ferdinand V. Korunovace v Bratislavě 28.9.1830. Dvojportrét / CORON PO-
DIE XXVIII SEPT MDCCCXXX SON Ag 20 mm Nov. XVIII / 4
0/0 1300,- --.-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

728. Ferdinand V. 1835 - 1848. Holdování ve Vídni 14.6.1836 Ag 18 mm
Nov. XIX / d Novák C / 4
0/0 800,- 800,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

729. Ferdinand V. Korunovace v Miláně 6.9.1838. Portrét / Koruna REX LONGOB
Ag 18,7 mm Nov. XVIII / 9, A:vl.škr.
1/1 1300,- 1300,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

730. František Josef I. AE medaile 71 mm, 1869 k návštěvě Egypta při příle-
žitosti otevření Suezkého kanálu A: sedící žena na sfinze, v pozadí pyra-
midy, v exc. nápis, zcela nepatrná hrana KRÁSNÁ A VZÁCNÁ, RRR
0/0 7000,- 7000,-

Pol.

VLÁDNÍ RAŽBY MEDAILOVÉHO CHARAKTERU

Stav

V.cena

D.cena

731. František Josef I. Fe litá medaile 1908 k 60. výročí panování a jubilejní
výstavě v Praze 1908 60 mm A: poprsí FJI. vpravo R: český nápis
ve věnci, výrobce: Železárny v Komárové, patinované Fe
1/1 500,- --.-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

732. Kryštof Gendorfer z Gendorfu 1497 - 1563 Nejvyšší horní hejtman krá-
lovství českého. Krušnohrská medaile AE 28 mm, litá, původní postříb-
ření Katz 316 tab. XVII č. 4 zbytky postříbření
1/1 1200,- 7000,-

Pol.

RODOVÉ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

733. Cristoph Volckmar ( von Gersdorff ? ). Litá Sn renezanční medaile 1555,
56 mm A: poprsí rytíře vpravo, opis na rukávu, vyryto 1555 R: Erb ve
věnci. Starý odlitek stopa? nebo nálitek ?, R
1/1 2000,- --.-

Pol.

Praha - arcibiskupství - Ondřej Alois Skarbek 1833 - 1838

Stav

V.cena

D.cena

734. Intronizační medaile 16.2.1834 Jako Přib. 503 a Grosz 42 / 13, ale pouze
reverz Sn 34 mm, okr.
1/ 100,- 1100,-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Leopold Vilém 1637 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

735. XV krejcar 1659 -2/2 750,- 750,-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

736. VI krejcar 1674 2/1- 1100,- --.-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Karel III. Lotrinský 1695 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

737. 1 krejcar 1707, nep.ned. -1/1 220,- 1000,-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Wolfgang von Schrattenbach 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

738. 6 krejcar 1712 KM 125.1 jediný ročník, nep.vryp, R 1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Salzburg - arcibiskupství - Friedrich IV. 1441 - 1452 nebo Zikmund I. 1452 - 1461

Stav

V.cena

D.cena

739. Fenik se čtyřrázem Rad. VII / 6 ? R není čitelný 2/ 110,- --.-
740. Fenik se čtyřrázem Rad. VII / 9 -1/2 130,- 130,-

Pol.

Salzburg - arcibiskupství - Matyáš Lang 1519 - 1540

Stav

V.cena

D.cena

741. 2 fenik 1540, nep.ned. 1/ 90,- --.-
742. 2 fenik 15.7 (?) 2/ 80,- --.-
743. 2 fenik ltp. nečitelný, nep.ned. -1/ 80,- --.-
744. 2 fenik ltp. nečitelný 2/ 80,- --.-
745. 2 fenik 1529, 1534, 1539, 1540, 4 ks -1/ 200,- 200,-
746. 2 fenik 1534, 1539, 1540, 3 ks 2/ 120,- --.-
747. 2 fenik, 7 ks 2-3 200,- 200,-
748. Fenik 1521, nedor. 2/ 130,- --.-

Pol.

Salzburg - arcibiskupství - Wolf Dietrich von Raitenau 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

749. 2 fenik 1604 -1/ 60,- --.-

Pol.

Salzburg - arcibiskupství - Markus Sittikus 1612 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

750. Tolar 1616 Ag 925/1000 1977, minc. Vídeň, 34,78 gr NOVORAŽBA 1/1 800,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor