Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Pobočka v Táboře

Stav

V.cena

D.cena

1451. Medaile k 82. aukci táborské pobočky.z cyklu Mincovní nálezy Táborska
A: Pohled přes Žižkovo náměstí R: 24 krejcar Českých stavů ze Sobě-
slavského pokladu 2008 Cu 35 mm 17 gr + průvodní lístek náklad 100 ks
0/0 100,- --.-

Pol.

Medaile s numismatickým námětem

Stav

V.cena

D.cena

1452. Medaile z pozůstalosti Pankráce Zajíčka ( významného táborského numisma-
tika.) Zlatá plaketa 55 x 55 mm, zlacený bronz, sign. Š.O. Specializované
obory filatelie Praha 1966. Na rev. vyryto PANKRÁC ZAJÍČEK se
štítkem psaným p. Zajíčkem, pův.etue
0/0 300,- 400,-
1453. Medaile z pozůstalosti Pankráce Zajíčka ( významného táborského numisma-
tika.) Cu plaketa 80 x 57 mm, sign. J. MACHA. Čestné uznání Pankráci
Zajíčkovi za práci ve filatelii u příležitosti 50. výročí československé
známky. Štítek psaný p. Zajíčkem, pův.etue
0/ 150,- 260,-
1454. Jednostranná brakteátová medaile CU 140 mm, v podobě Svatováclavského
dukátu. 20. léta 20. století. Vzadu háček k zavěšení, pěkná pat.
1/ 300,- 320,-
1455. ČSR jubilejní dukát sv. Václava 1918 - 1923, číslovaný 666 / ….1918 28.X.
1923 žlutá úprava 39 mm
PROOF 130,- --.-
1456. Marie Terezie. Výtěžkový tolar 1758 Praha Ag 41 mm, punc, znač. 1994,
patina vzniklá v etui NOVORAŽBA, orig.etue
0/0 500,- 550,-
1457. FJI. Spolkový dvoutolar 1857 A na "Jižní dráhu" Ag 40 mm, punc+ certif.
NOVORAŽBA, orig.etue
0/0 500,- 1200,-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1458. České Budějovice. Svěcení praporu německého pěveckého spolku 20. -
31.5 1887 a IV. spolkové oslavy, něm. text CHRISTLBAUER, Mos. 32 mm, pův.ouš.
1/1 460,- --.-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1459. Jablonec nad Nisou. I. výstava kanárů a ušlechtilého ptactva / Klečící dívka
hraje na píšťalu před ptáčkem na stromku Bz 42 mm
1/1 130,- 200,-
1460. Jevišovice. Sv. Josefská jednota v Jevišovicích 29.6.1901 portrét světce /
Upomínka na slavnost svěcení praporu, kotva, srdce ŠMAKAL Sn 33 mm, dr.hr.
1/1 100,- 120,-
1461. Praha. Univerzita Karlo - Ferdinandova, panovník na piedestalu / Opis ve
vavřínovém věnci, 1848 SEIDAN Bz 52 mm
1/1 500,- 500,-
1462. Praha. A: Velké národní divadlo, pohled na ND R: Nový řetězový most
pražský, pohled na most 1868, český text Sn 27 mm odlom. ouško
1/1 70,- --.-

Pol.

Regionální medaile Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1463. Praha. Národopisná výstava 1895, klečící dívka u otevřené truhly / ZÁSLUZE
O N.V.Č klečící hoch s lipovou větví PICHL Bz 55 mm
1/1 320,- 320,-
1464. Praha. Všeobecná výstava 1991. Poprsí dívky za Výstavním palácem /
Mincovna Kremnica 1791 - 1891 - 1991 ZOBEK, RÓNAI Ag 900, 40 mm
galvanicky zlaceno + certifikát 600 ks, patina vzniklá v orig. etui, orig.etue
0/0 500,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1465. Ferdinand I. se Zlatým rounem, v klobouku / Obléhání Vídně turky roku 1529
LUKÁŠ Mos. 50 mm 45 gr. 500 ks emise 2009 + certif., etue, kapsle
0/0 460,- --.-
1466. FJI. a Alžběta, poprsí poločelně / Rakouský orel se dvěma znaky Ag 999
35 mm
PROOF 300,- --.-
1467. Hus Jan. Poprsí vlevo, nápis, data / Dvojice u planoucího kalichu. Mánes
svým členům Zn plaketa 27 x 90 mm 1919 A: drobné skvrnky
1/0 600,- --.-
1468. Jungmann Josef. Poprsí ze 3/4 vpravo R: Nápis. Medaile ke 100. výročí
narození Zn 27 mm 1873, pův.ouš.
1/1 100,- --.-
1469. Jungmann Josef. A: poprsí vlevo, Sn 30 mm R: v ozdobné kartuši Jung-
mannův pomník vlevo, sign. KVASNIČKA, odstr.ouš.
1/1 70,- --.-
1470. Palacký František. Poprsí zleva 1798 - 1898 / UPOMÍNKA STÝCH NARO-
ZENIN 14.6.1798 - 1898, jméno na stuze Sn 34 mm, pův.ouš.
0/0 120,- --.-

Pol.

Medaile osobností

Stav

V.cena

D.cena

1471. Šafařík Josef, poprsí zleva, opis s daty / 12ti řádkový latinský nápis. MAI
MDCCCXCV ŠANTRŮČEK Bz 58 mm
1/1 320,- --.-
1472. Žižka Jan. Plaketa b.l. ( 1924 ) k 500. výročí úmrtí. Poprsí vpravo VIKTOR
OLIVA AE 112 x 153 mm, na Rev. stopy po původním upevnění, RR
1/ 750,- 750,-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1473. A: Schlarafia - IN ARTE VOLUPTAS R: lyra STIFTUNG, text ve stuhách
Ag med. 1874 42 mm 28,81 gr.RUDOLF BRAUN, pův. ouš. KRÁSNÁ, nep.hr., RR
1/1 2400,- --.-
1474. Staré pověsti české. Kmet vypráví dívce a hochovi / Kazi léčitelka u stu-
dánky. Ag 925 40 mm, kapsle
PROOF 340,- --.-
1475. Svatováclavská koruna - 1000 KORUNEK / Poprsí sv. Václava 2013 BUŠEK,
VITANOVSKÝ 1 oz Ag 999, pozlaceno 37 mm 2000 ks emise 2014, kapsle
0/0 800,- --.-
1476. Královské žezlo - 1000 KORUNEK / Poprsí sv. Václava 2013 BUŠEK,
VITANOVSKÝ 1 oz Ag 999, pozlaceno 37 mm 2000 ks emise 2014, kapsle
0/0 800,- --.-
1477. Letiště Praha, otevření terminálu Sever 12.1.2006, pohled na letištní plochu /
Prague Airport OPPL, LIETAVA Ag 999 50 mm, emise 2006, 300 ks, kapsle
PROOF 700,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uherska

Stav

V.cena

D.cena

1478. Za zásluhy o sbor. Harfa, dubová větvička / Pěvecký sbor Vídně a Dolního
Rakouska. GESTFTED 1908 Bz 46 mm
1/1 280,- --.-
1479. Vánoce v poli WEIH NACHTEN 1914 19.J.T.D / Vánoční stromeček
RUSSISH FELDZUG Ag 27 mm nep. hrana, pův.ouš.
1/1 340,- --.-
1480. FJI 20 krejcar / Vyhlazeno a vyryrto AM 1 tes Pic - nic 29.1.94 Ag 21 mm 1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1481. R - U. Císařské manévry 1902 v Šaštině ( Emlékeül ). Dvojportrét FJI. a
Friedricha Wilhelma / Tři jezdci, v pozadí bojující vojáci, pův.ouš.
1/1 700,- 1000,-
1482. R - U (?) WOHIN DES HIMMELS HAND DEN SEEGEN…8mi řádkový text.
Zahradní kovička zalévá květiny R: vada kovu
1/1- 150,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1483. Belgie. Brabantské povstání proti Josefu II. při krátkodobé vzpouře 1790
OMNIVM BRABANTE... / RECVPERATIS LEGIBVS… Bz 34 mm
1/1 460,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1484. Belgie. Medaile k 50. výročí samostatné Belgie. Hudební festival v Bruselu
A: poprsí panovníků R: nápisy Ag 51 mm 44,78 gr., A. FISCH, pův.ouš.
1/1 700,- --.-
1485. Francie. Ludvík Philip 1830 - 1848, portrét zleva / Ve věnci pluh, koňská a
volská hlava, místo pro věnování Mos. 51 mm, skvr.
1/1 240,- 260,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1486. Francie. Medaile na předání Savojska roku 1860 Francii, výměnou za při-
pojení Toskánska, Parmy a Modeny do království Sardinie - Piemont.
Text….24.3.1860 / Portrét Napoleona III. CAQUE.F. Tm.kov 50 mm, tm.skvr.
-1/1- 200,- 340,-
1487. Francie. Napoleon Bonaparte, portrét zprava / Dva muži zvedají panovníka
na podložce Ag 13 mm
1/1 240,- 360,-
1488. Itálie. Renezanční medaile Vittore Pisano, zvaný Pisanelo 1380 - 1455
VICTORINVS FELT RENSIS SVMMVS portrét vlevo / Pták s mládětem
na hnízdě Bz 63 mm 99,62 g pozdější odlitek, A i R důlek, pěkná pat., R
1/1 700,- --.-
1489. Německo ? Ozdobný znak 1751 HECHT KGR ACVF BRLVN MVNTZ
MEISTER / Kráčející postava vlevo DEO DVCE, nedor.
-1/2- 260,- --.-
1490. Německo. 20 marek KINDERHILFE, sedící dítě, ke kterému se vztahují
dvě ruce, 1922. Hnědý porcelán 41 mm
1/1 130,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1491. Německo. Let vzducholodi LZ 126 do Ameriky 1924. Poprsí Hugo Eckenera
/ Vzducholoď nad krajinou LAUER,NUERNEER Ag 33 mm 15,24 gr
990 punc na hraně, nep.hr.
1/1 1200,- --.-
1492. Německo. Sasko - Míšeň. A: pečeť Míšně R: nejstarší znak města Míšně
z roku 1295, nápis 63 mm červenohnědý porcelán KRÁSNÁ
1/1 150,- 150,-
1493. Nizozemí. Mezinárodní výstava 1906. vavřínová větvička / Antická žena
v tunice s věnečkem a palmovou ratolestí 60 mm, zlaceno, nep.setř.
1/1- 130,- 150,-
1494. Švédsko. Gustav III. 1771 - 1792 Poprsí Gustava a Ludovici / Paprsky,
opis Ag 36 mm 26,1 g patrně pozdější ražba, A:vl.škr.
0/0 500,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1495. Švýcarsko. SRV FSSA, švýcarský prapor na zkřížených pádlech ve vavří-
novém věnci / Vyryto: Ženeva 1.7.1905 Národní šampionát ve dvojskifu
Ag 36 mm, pův.ouš.
1/1 300,- 340,-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1496. Vatikán. Sv. Anacletus 79 - 91 A: poprsí vpravo R: životopisné údaje,
ražena 1742 Sn 37 mm sign. P.H.MÜLLER, nep.kor.
1/1 300,- --.-
1497. Vatikán. Sv. Alexander I.109 - 116 A: poprsí vpravo R: životopisné údaje,
ražena 1742 Sn 37 mm sign. MÜLLER lakovaná, nep.kor.
1/1 240,- --.-
1498. Vatikán. Sv. Lucius 253 - 254 A: poprsí vpravo R: životopisné údaje
ražena 1742 lakovaná, nep.hr.
1/1 280,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1499. Vatikán. Jan VII. 705 - 707, jednostranná litá AE medaile 35,5 mm, 17. stol., R -1/ 500,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

1500. Vatikán. Štěpán VI. 885 - 891, jednostranná litá medaile 36,5 mm, 17. stol., R 1/ 600,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor