Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria 400 - 350 př. n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1651. AE 10 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675 var., pěkná pat. 1/1 160,- 160,-
1652. AE 10 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675 var., pěkná pat. 1/1 160,- 160,-
1653. AE 10 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675 var., pěkná pat. 1/1 160,- --.-
1654. AE 13 mm A: přilbice čelně R: META v úsečích kola Sear 1675 var., pěkná pat. -1/1 140,- 140,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Mesembria 3. - 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1655. AE 20 mm A: ověnčená ženská hlava vpravo R: METAM / BRIANΩN po
stranách Atheny Alkidemos kráčející vlevo, drží kopí Sear 1676
-1/1- 180,- 180,-

Pol.

Řecko - Thrakie - Thráčtí králové - Rhometalces I. 11 - 12 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1656. AE 20 mm A: poprsí Rhometalka R: poprsí Augusta Sear 0, st.kor. -1/1- 180,- 220,-

Pol.

Řecko - Thessalská liga - minc.Larissa 196 - 146 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1657. AE 22 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237 1/1- 200,- --.-
1658. AE 20 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237 1/1 200,- --.-
1659. AE 20 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237, pěkná pat -1/1 180,- --.-
1660. AE 20 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237, nep.ned. 1/1- 180,- --.-
1661. AE 20 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237, pěkná pat 1/1- 180,- --.-
1662. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN Athena vpr. S:2237, pěkná pat 1/1- 180,- --.-
1663. AE 18 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 -1/1- 160,- --.-
1664. AE 18 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238 -1/1- 160,- --.-
1665. AE 18 mm A: hlava Atheny vpravo R: kůň vpravo ΘEΣΣA / ΛΩN Sear 2238, 4 ks -1-2 460,- --.-

Pol.

Řecko - Boetia - Thebes 379 - 371 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1666. AE 14 mm A: boetský štít R: ozdobný trozubec BOIΩTΩN Sear 2405, pěkná pat. 2/1 160,- 160,-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1667. AE 11 mm A: hlava Persephony vpravo R: KY / I - I okolo trojnožky Sear 3862 -1/1- 140,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Lampsakos 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1668. AE 14 mm A: caduceus ve věnci Λ Λ R: polovina pegase vpravo, pod pega-
sem monogram Sear 3905
2/2 160,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Abydos 3. - 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1669. AE 10 mm A: hlava Apolla vpravo R: orel vpravo, před ním trojzubec, v exc.
ABY Sear 0, pěkná pat.
-1/1 160,- --.-
1670. AE 11 mm A: hlava Apolla vpravo R: orel vlevo, vpravo nápis ABY Sear 0, pěkná pat. -1/1- 140,- --.-

Pol.

Řecko - Aiolis - Kyme 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1671. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. 1/1 160,- --.-
1672. AE 11 mm A: orel stojící vpravo R: jednouchá váza K - Y Sear 4186, pěkná pat. -1/1- 120,- --.-
1673. AE 18 mm A: polovina koně cválajícího vpravo R: váza a monogram Sear 4188 -1/1- 180,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Teos 521 - 478 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1674. Ag hemiobol 0,23 gr A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0 1/1 320,- --.-
1675. Ag hemiobol 0,25 gr A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0 1/1 320,- --.-
1676. Ag hemiobol 0,27 gr A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0 1/1 320,- --.-
1677. Ag hemiobol 0,20 gr A: hlava gryfa vpravo R: incusní čtverec Sear 0 1/1 320,- --.-

Pol.

Řecko - Lydie - Sardy 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1678. AE 15 mm A: hlava Apolla vpravo R: ΣAPΔI / ANΩN po stranách kyje, vše
ve věnci, monogram Sear 4736, pěkná pat.
1/1 180,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Amyntas III. 389 - 383 a 381 - 369 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1679. AE 16 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: orel vpravo na hadu
AMYNTA Sear 1512, pěkná pat., R
2/2 240,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1680. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm A Sear 6698
-1/1 200,- --.-
1681. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm AB Sear 6698
-1/1- 180,- --.-
1682. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm trojzubec Sear 6698, nep.exc.
2/2 140,- --.-
1683. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm trojzubec Sear 6698
-1/1- 180,- 180,-
1684. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm trojzubec Sear 6698
2/2 140,- --.-
1685. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm běžící zvíře vpravo Sear 6698
2/1- 160,- --.-
1686. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: jezdec na koni vpravo, ФIΛIППOY,
pod koněm monogram "HM" Sear 6698
2/2 140,- --.-
1687. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 256, R
-1/2 120,- --.-
1688. AE 11 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: kyj, nad ním ΦIΛIΠ dole ΠOY
půlměsíc Sear 0 Draganov 256, R
-1/2 120,- 120,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1689. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: AΛEΣANΔPOY, nahoře
kyj, dole toulec Sear 6741
2/2 140,- --.-
1690. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: AΛEΣANΔPOY, nahoře
kyj, dole toulec Sear 6741
2/2 140,- --.-
1691. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B - A, kyj, mono-
gram Θ, okřídlený blesk Sear 6742, pěkná pat.
-1/1- 160,- --.-
1692. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B - A, kyj, mono-
gram Θ, okřídlený blesk Sear 6742, pěkná pat.
-1/1- 160,- --.-
1693. AE 18 mm A: hlava Herakla ve lví kůži vpravo R: toulec, B - A, kyj, mono-
gram Θ, bez okřídleného blesku Sear 6742, pěkná pat.
-1/1- 160,- --.-
1694. AE 16 mm A: hlava Apolla vpravo R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU
monogram Λ Sear 6744
1/1 220,- --.-
1695. AE 16 mm A: hlava Apolla vpravo R: kůň pádí vpravo AΛEΣANΔPOU
monogram štít Sear 6744
1/1- 220,- --.-
1696. AE 16 mm A: makedonský štít s bleskem uprostřed R: přilbice B A Drog 477 -1/1- 140,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Kassander 319 - 297 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1697. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754
-1/1- 200,- --.-
1698. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754
-1/1- 200,- --.-
1699. AE 19 mm A: hlava Herakla vpravo R: mladík na koni vpravo, nápis
Sear 6754, pěkná pat.
1/1 280,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1700. AE 18 mm A:hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofeje B - A,
monogram Sear 6786, pěkná pat.
-1/2 140,- 140,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor