Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Řecko - Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1701. AE 17 mm A:hlava Atheny v přilbici vpravo R: Pan vztyčuje trofeje B - A,
monogram Sear 6786
2/2 120,- --.-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1702. AE 15 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: BAΣI / ΛYI ve věnci Sear 6822 1/1- 160,- 160,-
1703. AE 15 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: BAΣI / ΛYI ve věnci Sear 6822 1/1 180,- 180,-
1704. AE 15 mm A: hlava mladého Herakla vpravo R: BAΣI / ΛYI ve věnci Sear 6822, 3 ks -1/1- 380,- --.-

Pol.

Řecko - Seleukovci - Antichos III. 223 - 187 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1705. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, Sear: 6953 var., pěkná pat. 1/1- 180,- 180,-
1706. AE 18 mm A: hlava Apolla vpravo R: trojnožka, opis, Sear: 6953 var., pěkná pat. -1/1- 180,- 180,-
1707. AE 12 mm A: hlava s hradební korunou vpravo R: trojnožka, opis Sear A exc. -1/1- 140,- 140,-
1708. AE 12 mm A: ověnčená hlava vpravo R: trojnožka, opis BAΣIΛEΩC
ANTIOXOY Sear 0, pěkná pat.
2/1- 120,- 120,-

Pol.

Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1709. AE 12 mm A: hlava Atheny vpravo R: ΦIΛE / TAIPOY po stranách srdčitého
listu Sear 7231, pěkná pat.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Antoninus Pius 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

1710. Ag denár R: COS IIII, Anonna stojí vlevo, drží obilí a kotvu, vlevo u nohou
modius, Řím 148 Sear 4067
-2/2- 160,- 160,-
1711. Ag denár R: COS IIII, stojící Fortuna vpravo, drží kormidlo a roh hojnosti
Řím 2152 - 53 Sear 4073
-2/3 160,- 160,-

Pol.

Marcus Aurelius 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

1712. Ag denár R: COS III, kráčející Minerva vpravo se štítem, Ŕím 170 Sear 4885 -2/3 140,- 140,-

Pol.

Commodus 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

1713. Ag denár R: PMTR P VIIII IMP VI COS IIII PP, stojící Victorie vpravo, po-
zdvihuje štít Řím 184 Sear 5671
-2/2- 180,- 180,-

Pol.

Gallienus 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

1714. Billon antoninian R: AEQVITAS AVG, stojící Aeqvitas vlevo, drží váhy a roh
hojnosti, vlevo v poli hvězda Antiochia 264 Sear 10168
2/1- 120,- 120,-
1715. Billon antoninian R: AETERNITAS AVG, stojící Saturn vpravo, Antiochia
267 Sear 10170
2/2 100,- --.-
1716. Billon antoninian R: ANNONA AVG, stojící Annona vlevo, Řím 261-2 Sear 10173 1/2 140,- 140,-
1717. Billon antoninian R: PAX AVG, stojící Pax vlevo, drží olivovou ratolest a ko-
pí, v poli S - I, minc. Siscia 1. dílna 266 - 7 Sear 10300, pěkná pat.
1/1 200,- --.-
1718. Billon antoninian R: PROVI AVG, Providentia stojí vlevo roh hojnosti a glo-
bus Řím 265 - 7 Sear 10330 nepravidelný střižek
-1/1- 100,- --.-
1719. Billon antoninian R: PROVDENTI A AVG, Providentia stojí vlevo, roh hojnosti a glo-
bus Řím 255 - 7 Sear 10338
-1/2 120,- 120,-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

1720. AE antoninian R: FIDES MILIT, Fides Miletos stojí vlevo, drží dvě standarty
Milan 269 Sear 11335, nep.ned.
-1/1- 160,- 190,-
1721. AE antoninian R: VBERITAS AVG, stojící Liberitas vlevo, drží kravský zvonec
a roh hojnosti Siscia 269 - 270 Sear 11376
1/2 160,- --.-

Pol.

Aurelianus 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

1722. AE antoninian R: IOVI CONSER Aurelianus dostává globus od Jupitera,
v exc. S minc. Serdica 727 Sear 11542
-1/2 100,- 130,-

Pol.

Diocletianus 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1723. AE poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM Diocletian dostává
Victorii od Jupitera, v poli HΔ, Heraclea 295 - 8 Sear 12833
1/1- 140,- 140,-

Pol.

Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310

Stav

V.cena

D.cena

1724. Poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává od Ju-
pitera Victorii na globu, v poli HЄ, Heraclea 295-8 Sear 13314
-1/1 100,- 100,-
1725. Poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává od Ju-
pitera Victorii, v poli KA, Cyzicus 295-8 Sear 13313
1/1- 120,- --.-
1726. Poreformní radiatus R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává od Ju-
pitera Victorii, v poli KA, Cyzicus 295-8 Sear 133i,
-1/1 120,- --.-

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1727. AE follis 25 mm A: IOVI CONSERVATOR, Jupiter vlevo drží globus, věnec
u nohou, v exc. SM.TS Thessalonika rok 312 Sear 15209
-1/1 120,- 120,-
1728. AE follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter vlevo, věnec u nohou,
v poli Г, minc. SM.TS Thessalonika Sear 15209
1/1 140,- --.-
1729. AE follis 21 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter s Victorií vlevo, orel
u nohou, v poli B minc. Siscia 313 - 315 Sear 15211
1/1 120,- --.-
1730. Follis R: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter s Victorií vlevo, orel u nohou,
vpravo S minc. Nicomedia 313 - 317 Sear 15213, pěkná pat.
1/1 120,- --.-
1731. Follis R: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter s Victorií vlevo, orel u nohou,
v exc. SMANT minc. Antiochia 318 - 324 Sear 15225, pěkná pat.
1/1 120,- 120,-
1732. AE follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG, Jupiter vlevo s Victorií,
orel u nohou, v exc. HT Г minc. Heraclea 316 Sear 15228
1/1 120,- --.-
1733. AE follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter s Victorií vlevo,
orel u nohou, vpravo B minc. SMN Sear 3698
1/1- 100,- --.-
1734. AE follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter s Victorií vlevo,
orel u nohou, v poli Г, minc. SMN Sear 3698
-1/1- 80,- --.-
1735. AE follis 20 mm R: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter s Victorií vlevo,
orel u nohou, v poli B minc. SMN Sear 3698
-1/1- 80,- 80,-
1736. AE 3 A: poprsí vlevo R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter s Victorií vlevo,
před ní olivová ratolest Sear 3704 var.
2/2 40,- 40,-

Pol.

Licinius II. 317 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1737. AE follis R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter s Victorií vlevo, orel a zajatec
u nohou, v poli X / IIГ, Heraclea 318 - 320 Sear 15407, pěkná pat.
1/1 160,- --.-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1738. Follis R: IOVI CONSERVATORI, stojící Jupiter s Victorií vlevo, orel u nohou,
v poli Г, minc. Siscia 313 - 316 Sear 15940, pěkná pat.
1/1 120,- --.-
1739. AE follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG, Jupiter vlevo s Victorií,
orel u nohou, v poli B, v exc. SMN, minc. Heraclea 313 - 314 Sear 15958, pěkná pat.
1/1 140,- --.-
1740. AE centenionalis R: DN CONSTANTITI MAX AVG okolo VOT / XX ve věnci,
v exc. TSЄVI, minc. Thessalonika 320 - 321, 324 Sear 16221, pěkná pat.
1/1 90,- 90,-
1741. AE centenionalis R: DN CONSTANTITI MAX AVG okolo VOT / XX ve věnci,
v exc. TSЄVI, minc. Thessalonika 320 - 321, 324 Sear 16221
1/1 80,- --.-
1742. Redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
v exc. RFP, minc Řím rok 330, v té době minc. Řím již vzácnost Sear 16349, pěkná pat.
1/1 100,- --.-
1743. Redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta,
minc. Nicomedia 336 - 40 Sear 16372, pěkná pat.
1/1 60,- --.-
1744. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter vlevo s Victorií, orel u nohou,
minc. SMN Sear 3762 var., pěkná pat.
1/1 120,- --.-
1745. Follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter vlevo s Victorií, orel u nohou,
minc. SMK Sear 3762 var., nep.ned.
-1/1- 100,- --.-
1746. Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter vlevo s Victorií, orel u nohou,
minc. Alexandrie Sear 3762 var.
-1/1- 100,- --.-
1747. Follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter vlevo s globem a věncem u no-
hou minc. SMTS Sear 3762 var.
-1/1 100,- --.-
1748. Follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter vlevo s Victorií, orel u nohou,
minc. .TS.B. Sear 3762 Sear 3762 var.
-1/1- 100,- --.-
1749. Follis 23 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter vlevo s Victorií, orel u nohou,
minc. .TS.B. Sear 3762
-1/1- 100,- --.-
1750. Follis 18,5 mm R: SOLI INVICTO COMIT Sol vpravo, s otočenou hlavou,
drží globus, v poli R - S Sear 3768, pěkná pat.
1/1- 80,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor