Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1751. AE 3 R: VOT XX ve věnci, v exc. TS Г VI, Thessalonika Sear 3773, zb.postř. 1/1 100,- --.-
1752. AE 3 R: VOT / XX / U ve věnci, v exc. ST, Sear 3773, pěkná pat. 1/1 80,- --.-
1753. AE 3 R: VOT / XX / U ve věnci, v exc. NP, Sear 3773 1/1- 60,- --.-
1754. AE 3 R: VOT / XXX ve věnci, minc. SMHΔ Sear 3774 -1/1- 50,- --.-
1755. AE 3 R: PROVIDENTIAE AVG, táborová brána, minc. SMNB Sear 3778, pěkná pat. 1/1 80,- --.-
1756. AE 3 R: PROVIDENTIAE AVG, táborová brána, minc. SMTSA Sear 3778 1/1- 60,- --.-
1757. AE 3 A: poprsí ve vojenském vlevo R: PROVIDENTIAE AVG, táborová
brána se dvěmi věžemi a hvězdička, v exc. MH Г Sear 3778
-1/1- 60,- --.-
1758. AE 3 R: SOLI INVICTO COMIT Sol vlevo drží globus Sear 3781, pěkná pat. 1/1 90,- --.-
1759. AE 3 R: SOLI INVICTO COMIT Sol vlevo drží globus, minc. ARL Sear 3781 2/1- 60,- --.-
1760. AE 3 R: SOLI INVICTO COMIT Sol vlevo drží globus, minc. RS Sear 3781 -1/2 50,- --.-
1761. AE 3 A: hlava vpravo R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, dvě Victorie
u oltáře Sear 3783
-1/1 90,- --.-
1762. AE 3 R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, dvě Victorie u oltáře, v exc.
ASIS, minc. Siscia Sear 3783
-1/1- 70,- 70,-
1763. AE 3 R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, dvě Victorie u oltáře, v exc.
ASIS, minc. Siscia Sear 3783
2/2 60,- --.-
1764. AE 3 A: hlava vlevo R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, dvě Victorie
u oltáře Sear 3783 var.
2/1- 60,- --.-
1765. Follis R: VIRTVS AVGG Brána se čtyřmi věžemi, hvězdička 1/1 100,- --.-
1766. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. SMKA Sear 3786 1/1 60,- 80,-
1767. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. SMN Sear 3786 1/2 40,- --.-
1768. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. SMTS Sear 3786 -1/1- 40,- --.-
1769. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. SMK Sear 3786 -1/1- 40,- --.-
1770. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. CONS Sear 3786 2/2 30,- --.-
1771. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. SMHA Sear 3786 -1/1 40,- --.-
1772. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. SMTS Sear 3786 2/2 30,- --.-
1773. AE 3 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty minc. SMH Sear 3786 2/2 30,- --.-
1774. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta, Siscia, Sear 3787 1/1 50,- 50,-
1775. AE 3/4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta, SMHT, Sear 3787 -1/2 30,- --.-

Pol.

Crispus 316 - 326

Stav

V.cena

D.cena

1776. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci CAESARVM NOSTRORVM VOT V
ve věnci, minc. TSΔVI, Thessalonika 320 Sear 16756 zb.pův.postř.
1/1 120,- --.-
1777. AE centenionalis VIRTVS EXERCIT, dva vojáci u trofeje, v exc. T - F, Trier
Sear 16844
-1/1- 100,- --.-

Pol.

Řím - pamětní ražby 330 - 346 Constantinopolis

Stav

V.cena

D.cena

1778. AE centenionalis A: hlava Constantinopola vlevo R: Victorie na lodi vlevo
minc. Antioch 337 - 342 Sear 17176, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-
1779. AE 3 A: poprsí v přilbici vlevo R: Victorie na próře vlevo Sear 3790 1/1 90,- 90,-
1780. AE 3 A: poprsí v přilbici vlevo R: Victorie na próře vlevo minc.SMT Sear 3790 1/1 60,- 65,-
1781. AE 3 A: poprsí v přilbici vlevo R: Victorie na próře vlevo minc.SMN Sear 3790 -1/1- 60,- --.-
1782. AE 3/4 VRBS ROMA R: vlčice kojí Romula a Rema, v exc. SMKA Sear 3794, pěkná pat. -1/1 90,- --.-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1783. AE redukovaný centenionalis, posmrtná ražba A: zahalená hlava R: stojící
postava, VN - MP, v exc. SMK minc. Cyzicus Sear 17490, pěkná pat.
1/1- 40,- 40,-

Pol.

Helena

Stav

V.cena

D.cena

1784. AE redukovaný centenionalis, posmrtná ražba tří synů Constantina I.
R: PAX PVBLICA, stojící Pax vlevo, minc. Constantinopolis Sear 17498, pěkná pat.
-1/1- 100,- 100,-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1785. AE centenionalis R: CAESARVM NOSTRORVM VOT / X ve věnci, Є SIS
Siscia 321 - 324 Sear 17194, pěkná pat.
1/1 100,- --.-
1786. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE CAESS, táborová brána, dvě věže,
hvězda Δ SIS dvojitý měsíc Sear 17235 zbytky původního postříbření
1/1 100,- --.-
1787. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE CAESS, táborová brána, v exc.SMHГ
minc. Heraclea 325 - 326 Sear 17238, pěkná pat.
1/1 90,- --.-
1788. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE CAESSS, táborová brána, dvě věže,
hvězda v exc. SMNA minc. Nicomedia 324 - 325 Sear 17246
1/1 80,- --.-
1789. AE centenionalis R: PROVIDENTIAE CAES, táborová brána, dvě věže,
hvězda, vlevo tečka SMKB, minc. Cyzicus Sear 17253, pěkná pat.
1/1 100,- --.-
1790. AE centenionalis R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERS, dvě Victorie u ol-
táře, minc. Siscia Sear 17274, tm.pat., R
-1/1- 120,- --.-
1791. AE 3/4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty, minc. Siscia
Sear 3851
1/2 40,- --.-
1792. Centenionalis R: PROVIDENTIAE CAES, táborová brána o dvou věžích,
hvězda nahoře a vlevo, v exc. SMHГ, minc. Heraclea 329 - 331 Sear 17644
1/1 100,- --.-

Pol.

Constantinus II. jako augustus 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1793. AE redukovaná maiorina R: SPES REI PVBLICE, stojící Constantius vlevo, drží
globus, v exc. SMTR, minc. Trier 358 - 361 Sear 18308, pěkná pat.
-1/1- 60,- --.-
1794. AE 4 R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta, minc. ГSIS,
Siscia Sear 3898, pěkná pat.
1/1 60,- --.-
1795. AE 4 R: VICTORIAE DD AVGG Q NN, dvě Victorie proti sobě ЄALE minc.
Alexandria Sear 3899
1/1- 50,- --.-
1796. AE 4 R: VOT / XX / MVLT / Xxy ve věnci, minc. SMN Sear 3900 -1/1- 40,- --.-
1797. Centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce Sear 3903, nep.ned. 2/2 40,- --.-
1798. Centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce Sear 3903, nep.okr. 2/2 40,- --.-
1799. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, Siscia 2. dílna Sear 3910 1/1 70,- --.-
1800. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. SMH Sear 3910, pěkná pat. 1/1 50,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor