Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Constantinus II. jako augustus 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1801. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. SMTS Sear 3910, pěkná pat. 1/1- 50,- --.-
1802. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. Sirmium Sear 3910 -1/2 40,- --.-
1803. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. SMT Sear 3910 -1/2 40,- --.-
1804. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. SMT Sear 3910 -1/2 40,- --.-
1805. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. SMT Sear 3910 -1/2 40,- --.-
1806. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. SMH Sear 3910 2/1- 40,- --.-
1807. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc. SMH Sear 3910 2/1- 40,- --.-
1808. AE 4, ražby z let 354 - 361. AE 4 R: SPES REIPVBLICAE Constantius
stojí vlevo, drží kopí a globus minc. SMK Sear 3911, pěkná pat.
1/1 70,- --.-

Pol.

Constans jako augustus 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

1809. Redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna standarta,
v exc. Г SIS, minc. Siscia 337 - 340 ( vzácná forma, minc. značky ) Sear 18546, R
1/1 100,- --.-
1810. AE 4 R: GLORIA ROMANORVM, dva vojáci, jedna standarta minc. SMH Sear 3870 1/1- 50,- --.-
1811. Centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO, voják vpravo vleče mladého barbara
z pod palmy minc. Constantinopolis sear 3876
2/2 80,- --.-

Pol.

Julianus II. " Apostatus " 360 - 363

Stav

V.cena

D.cena

1812. AE centenionalis R: VOT / X / MVLT / XX ve věnci, minc. SIRM Sirmium
362 - 363 Sear 19172, pěkná pat.
1/1 140,- 140,-

Pol.

Jovianus 363 - 364

Stav

V.cena

D.cena

1813. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci, v exc. HERACL minc. Heraclea
2. dílna Sear 19218, R
1/1 240,- --.-
1814. AE centenionalis R: VOT / V ve věnci, v exc. HERACL minc. Heraclea
Sear 19218 vylomený okraj, nep.hr., R
1/1 120,- --.-

Pol.

Valens 364 - 378

Stav

V.cena

D.cena

1815. AE centenionalis R: GLORIA ROMANORVM, Valens se standartou vleče
zajatce vpravo, v exc. . B SISC, minc. Siscia 365 - 367 Sear 19745, pěkná pat.
1/1 90,- --.-
1816. AE centenionalis R: SECVRITAS REI PVBLICAE, Victorie kráčí vlevo, v exc.
SMAQ, v poli A, minc. Aquileia 365 - 367 Sear 19817, pěkná pat.
1/1 100,- --.-

Pol.

Procopius 365 - 366

Stav

V.cena

D.cena

1817. AE 3 R: REPARATIO FEL TEM, minc. SMHГ Sear 4025, RR 2/2 300,- --.-

Pol.

Gratianus 367 - 383

Stav

V.cena

D.cena

1818. AE 1/2 centenionalis R: VOT / XV / MVLT / XX ve věnci, minc. Řím Sear 20152, pěkná pat. 1/1- 60,- 60,-

Pol.

Valentinianus II. 375 - 392

Stav

V.cena

D.cena

1819. AE 1/2 centenionalis R: VICTORIA AVGGG, Victorie kráčí vlevo, minc.
Siscia 384 - 387 Sear 20357, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1820. AE 4 R: VOT / X / MVLT / XX ve věnci, minc. SMK Sear 4066 var., pěkná pat. -1/1- 50,- --.-
1821. AE 4 R: VOT / X / MVLT / XX ve věnci, minc. Constantinop. Sear 4066 var. -1/1- 50,- --.-
1822. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie se zajatcem vlevo, minc. Constan-
tinopolis Sear 4067, pěkná pat.
-1/2 50,- 50,-
1823. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie se zajatcem vlevo, minc. Constan-
tinopolis Sear 4067
-1/2 50,- --.-

Pol.

Theodosius I. 379 - 395

Stav

V.cena

D.cena

1824. AE maiorina R: GLORIA ROMANORVM Theodosius na lodi vlevo, za ním sedí
Victorie, v exc. SMN minc. Nicomedia 383 - 386 Sear 20480
-1/1 160,- --.-
1825. AE maiorina R: VIRTVS EXERCITI, Theodosius ve vojenském se standartou,
noha na zajatci, v poli křížek Sear 20504, pěkná pat.
1/1- 200,- --.-
1826. AE maiorina R: VIRTVS EXERCITI, Theodosius ve vojenském se standartou,
stojí vpravo, drží globus, u nohou zajatec minc. SHN Nicomedia Sear 20505
1/1 240,- --.-
1827. AE 1/2 centenionalis R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vlevo, vleče zajatce
minc. Thessalonika 388 - 92 Sear 20556, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1828. AE 1/2 centenionalis R: VOT / XX / MVLT / XXX, minc. Heralea Sear 20598, pěkná pat. 1/1 70,- --.-
1829. AE 2 R: VIRTVS EXERCT, Theodosius stojí nohou na zajatci, mic. Constan-
tinopolis Sear 4084
2/2 100,- --.-
1830. AE 2 R: GLORIA ROMANORVM, Theodosius stojí na galéře, za ním Victorie
minc. Constantinopolis sear 4082
-1/1- 140,- --.-
1831. AE 18 mm CONCORDIA AVG, sedící Constantinopolis drží kopí a globus
vpravo minc. SMKГ, v poli kříž Sear 4085, pěkná pat.
-1/1- 120,- --.-
1832. AE 17 mm CONCORDIA AVG, sedící Constantinopolis drží kopí a globus
vlevo minc. SMK, Sear 4085 var
1/1- 120,- --.-
1833. AE 4 R: VOT / X / MVLT / XX, minc. SMK Sear 4087 var., pěkná pat. 1/1 60,- --.-
1834. AE 4 R: VOT / X / MVLT / XX, minc. SMK Sear 4087 var., pěkná pat. 1/1 60,- --.-
1835. AE 4 R: VOT / X / MVLT / XX, minc. SMK Sear 4087 var. -1/1- 40,- --.-
1836. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie vláčí zajatce, minc. SMH Sear 4088, pěkná pat. 1/1 70,- --.-
1837. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie vláčí zajatce, vlevo christogram,
minc. Constantinopolis Sear 4088, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1838. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie vláčí zajatce,minc. SMN Sear 4088, pěkná pat. -1/1 60,- --.-
1839. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie vláčí zajatce,minc. SMN Sear 4088 -1/1- 50,- 50,-
1840. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie vláčí zajatce,minc. Siscia Sear 4088 -1/1- 40,- --.-
1841. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, Victorie vláčí zajatce,minc. Siscia Sear 4088 2/2 30,- --.-

Pol.

Aelia Flacilla - manželka Theodosia I. + 386

Stav

V.cena

D.cena

1842. AE 4 R: SALVS REIPVBLICAE, sedící Victorie vpravo, vyšívá christogram
Sear 4094, R
2/2 120,- 150,-

Pol.

Arcadius 383 - 408

Stav

V.cena

D.cena

1843. AE 1/2 centenionalis R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajatce vlevo
minc. Constantinopolis Sear 20847, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1844. AE 4 R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajtce vlevo Sear 4134, pěkná pat. 1/1 60,- --.-
1845. AE 4 R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajatce vlevo Sear 4134, pěkná pat. 1/1 60,- --.-
1846. AE 4 R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajatce vlevo Sear 4134, pěkná pat. 1/1 60,- 65,-
1847. AE 4 R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajatce vlevo Sear 4134, pěkná pat. 1/1- 50,- --.-
1848. AE 4 R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajatce vlevo Sear 4134 -1/1- 40,- --.-
1849. AE 4 R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajatce vlevo Sear 4134 -1/1- 40,- --.-
1850. AE 4 R: SALVS REI PVBLICAE, Victorie vláčí zajatce vlevo Sear 4134 2/2 30,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor