Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Manuel I. 1143 - 1180

Stav

V.cena

D.cena

1901. AE tetarteron A: poprsí Sv. Jiří čelně R: poprsí císaře čelně minc. Thessa-
lonika Sear 1975 Aus. 61.19, pěkná pat.
2/2 120,- --.-
1902. AE 1/2 tetarteon A: poprsí sv. Jiří čelně R: poprsí císaře čelně, neznámá
řecká mincovna Sear 1977 / 1979 Aus 61.24
2/1 120,- --.-

Pol.

Byzanc - bulharská říše, ražby po roce 1195

Stav

V.cena

D.cena

1903. Napodobenina aspron trachy Isaaca II. Aus. 68.35, nep.ned. 2/1 120,- 120,-

Pol.

Byzanc

Stav

V.cena

D.cena

1904. Pb pečeť 17 mm A: poprsí světce čelně R: poprsí světce čelně, R 2/2 200,- --.-

Pol.

Nadas of Navar - Gana Pati Naga cca 340 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

1905. AE ratis A: býk vlevo R: nápis Mitch. 4339 - 62 3 varianty, 3 ks 1/1 150,- --.-

Pol.

Severní Afrika - Centa 12. - 13. století

Stav

V.cena

D.cena

1906. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhamů Muwahhidů Mitch. 532 2 var., 2 ks -1/1- 260,- --.-
1907. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhamů Muwahhidů Mitch. 532 2 var., 2 ks -1/1- 260,- --.-
1908. Ag čtvercový anonymní dirham, imitace dirhamů Muwahhidů Mitch. 532 2 var., 2 ks -1/1- 260,- --.-

Pol.

Rasulidé v Jemenu - Al Muzaffar Jusúf 647 - 694 H 1249 - 1295

Stav

V.cena

D.cena

1909. Ag dirham 655 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. 2/2 200,- --.-
1910. Ag dirham 654 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. 1/1 280,- --.-
1911. Ag dirham 676 H minc. Zabíd Mitch. 1424 var. zcela nep. okraj -1/1 240,- 240,-

Pol.

Centrální Asie - anonymní ražby měst 15. - 16. stol.

Stav

V.cena

D.cena

1912. Cu 2 dirham - jelínek, 32 mm minc. Qundes 905 H = 1499 AH, přeražba
Mitch. 0, nep.exc., R
-1/1- 260,- 260,-

Pol.

Seldžukovci - Kaj Chusro I. 588 - 597 H 1192 - 1201

Stav

V.cena

D.cena

1913. Cu fals 22 mm A: jezdec na koni vpravo, dvě hvězdy R: nápis Mitch. 957 var. 2/2 180,- --.-

Pol.

Seldžukovciz Rúmu - Jak Chusro II. 634 - 644 H 1237 - 1246

Stav

V.cena

D.cena

1914. AE fals 21 mm Mitch. 0, nep.ned. -1/1- 150,- --.-

Pol.

Germiané

Stav

V.cena

D.cena

1915. Anonymní Ag bešlik minc. Simau ANM - GER - 001, nep.exc. 1/1 360,- 360,-

Pol.

Zlatá Horda - Džanibeg 742 - 758 H 1341 - 1357

Stav

V.cena

D.cena

1916. Cu fals , typ orlice / nápis minc. Saraj al Džadída Lebeděv 212, nedor. -1/1- 90,- 90,-

Pol.

Krymští chánové - Girejovci - Islam Geres III. 1054 - 1064 H 1644 - 1654

Stav

V.cena

D.cena

1917. Ag akče 1054 H minc. Bachčisaraj Ret. 3 / 1 1/1 100,- 130,-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

1918. Eduard Polívka: Mince Josefa II. a Leopolda II. ČNS Praha 1985 Z 18,- --.-
1919. Eduard Polívka: Mince Josefa II. a Leopolda II. ČNS Praha 1985 Z 40,- --.-
1920. Eduard Polívka: Mince Františka I. Hradec Králové 1974 II. vydání, 63 str. Z 26,- --.-
1921. Eduard Polívka: Mince a medaile FJI. 1848 - 1916, vydání 1982, 110 stran,
s podpisem autora
Z 32,- --.-
1922. Vlastislav Novotný: Papírová platidla ČSR, ČR, SR 1919 - 1995, I. vydání
OBaZP servis Hodonín, 150 stran
Z 40,- --.-
1923. František Cach: Denáry Boleslava II., se jménem Otto. Numismatická spo-
lečnost 1945, 6 str. 1 str. foto. Otisk z NL roč. I, číslo 1 / 2
Z 20,- --.-
1924. František Cach: Mince českého knížete Jaromíra 20 str. + 1 str. foto Z 20,- --.-
1925. Jarmila Hásková: Česká mince v době románské. Chebské muzeum 1975,
96 stran, popisy, foto
N 40,- --.-
1926. Eduard Šimek: Pražská mincovna. Katalog výstavy 1977, Muzeum HM
Prahy, 78 stran, četná vyobrazení
Z 30,- --.-
1927. Ivo Halačka: Vládní mincovnictví na našem území 1526 - 1740. 252 + 290
stran, ČNS pobočka v Brně 1980, vázané, podpis autora, 2 ks
Z 120,- 120,-
1928. Jan Bobek: Mincovnictví olomouckých biskupů. ČNS pobočka v Brně, 1986,
122 str., vázaná
N 70,- --.-
1929. Alois Plaček: Přehled ruských a sovětských mincí. ČNS pob. v Brně 1978
195 stran + XV tabulek
Z 40,- 55,-
1930. Wof Stürmer: Verzeichnis und Gepräge der groben und Kleinen Münzsor-
ten. Mince saských kurfiřtů, reprint 1979, originál Leipzig 1572, četná
vyobrazení, tabulky
Z 100,- 100,-
1931. Rudolf Lorenz: Münzen des Koenigreichs Sachsen 1806 - 1871 + War-
schau 1807 - 1815, Berlín 1968, 136 str. Popisy, náklady, četná vyobrazení
Z 40,- 40,-
1932. Dzmitry Huletski: Early Russian coins and their values. Volume 1 54
stran, četná vyobrazení, anglicky
N 280,- --.-
1933. Jiří Vandas: Mince a platidla. Magnet - Press, Praha 1994, 220 str., křída
Panovníci, čs.mince. tabulky, co sbírat atd.
N 130,- 130,-
1934. Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský: Encyklopedie české numismatiky.
Nakl. Libri 1996. 349 str., 1300 hesel a odkazů, 400 pérovek, foto
Z 100,- 100,-
1935. Elena Minarovičová: Portrét na starovekých minciach. Tatran Bratislava
1979, 109 str., četná vyobrazení
N 20,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

1936. Pražský groš A. skvrny 2/2 340,- --.-

Pol.

Ludvík I. Jagelonský 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

1937. Malý peníz jednostranný Sm. IV / 60 2/ 150,- --.-

Pol.

Maxmilian II. 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1938. 2 krejcar 1570 Jáchymov, Geitzkofler MKČ 219, černá mince 2/2 340,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1939. 3 krejcar 1695 Praha, Egerer MKČ 1426, krátké stuhy, dírka 1/1- 100,- --.-
1940. 3 krejcar 1697 Praha, Egerer MKČ 1425 oválný štítek A:mělká ražba 2/1- 240,- --.-

Pol.

Josef I. 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

1941. 3 krejcar 1709 Praha, Egerer MKČ 1721, oválný štítek, dírka 2/2 95,- --.-
1942. 3 krejcar 1711 Praha, Putz MKČ 1724 a) stopa měď., dírka 2/2 95,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1943. 1 krejcar 1760 P Praha, Erdmann MKČ 1980 2/2- 60,- 60,-
1944. 1 grešle 1765 Praha, Erdmenn MKČ 1982 -1/1 80,- 160,-

Pol.

Ferdinand V. 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1945. 20 krejcar 1845 C Praha, Hippmann MKČ 2055 -1/1 300,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1946. 3 krejcar 1695 Vratislav, Wackerl MKČ 1628, stuhy do stran, dírka -2/2 90,- --.-
1947. 1 krejcar 1698 Břeh, Brettschneider MKČ 1706, R:st.měď. -1/2 120,- --.-
1948. 1 grešle 1688 Opolí, Wackerl MKČ 1684, nep.prohn. -1/1- 130,- --.-

Pol.

Olomouc - arcibiskupství - Karel II. Liechtenstein 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1949. 3 krejcar 1665 mince vylomená, přeložená, A:st.měď. -1/1- 120,- --.-

Pol.

Salzburg - arcibiskupství + Jan Jakub Khuen 1560 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1950. 2 fenik 1567 2/ 85,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor