Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 29. září 2018

Pol.

Medaile - ocenění

Stav

V.cena

D.cena

2851. Zasloužilý pracovník energetiky + klopový odznak med. 50 mm, orig.etue 0/ 60,- --.-
2852. Zasloužilý pracovník energetiky + klopový odznak med. 50 mm, orig.etue 1/ 50,- --.-
2853. Severomoravské plynárny k. p. Ostrava. Zahájení provozu podzemního
zásobníku plynu Příbor. Uděleno Ing. Jaroslavu Sůvovi, náměstku mini-
stra FMPE. AE postříbřená klipa se zaoblenými rohy 80 x 80 mm, 253,18 gr.
Příbor, pohled na město + dekret, orig.etue
0/0 150,- 150,-
2854. Naftový a plynárenský koncern Bratislava. Pamětní plaketa k 70. výročí
naftového průmyslu v ČSSR 1914 - 1984. Bz 75 x 40 mm 165,8 gr, sty-
lizované naftové věže + dekret pro Ing. Jaroslava Sůvu, náměstka mi-
nistra FMPE, orig.etue
0/0 80,- --.-

Pol.

Medaile ostatní

Stav

V.cena

D.cena

2855. 400. výročí Bible Kralické. Rozevřená bible / První český překlad bible,
v loďce kříž, na něm kniha KUŽEL 1979 Bz 60 mm
0/0 110,- --.-
2856. Svatováclavská koruna s 5 kamínky / Na věnci zkřížená žezla, zlaceno
Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ 39 mm, kapsle
PROOF 120,- --.-
2857. Královská koruna B. Chrabrého s 2 kamínky Na věnci zkřížená žezla,
zlaceno. Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ 39 mm, kapsle
PROOF 120,- --.-
2858. Koruna Ludvíka XV. s 5 kamínky / Na věnci zkřížená žezla, zlaceno
Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ 39 mm, kapsle
PROOF 120,- --.-
2859. Papežská triára Pavla VI. se 6 kamínky / Na věnci zkřížená žezla, zlaceno
Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ 39 mm, kapsle
PROOF 120,- --.-
2860. Rakouská císařská koruna s 12 kamínky / Na věnci zkřížená žezla, zlaceno
Edice KORUNY EVROPSKÝCH VLÁDCŮ 39 mm, kapsle
PROOF 120,- --.-
2861. 120 let plynárenství v Severomoravském kraji 1856 - 1976. Stylizovaný plamen
a budova, sign. TREŤÁK, AE 60 mm, jednostranná, nep.škr.
0/ 80,- --.-
2862. 25. výročí založení Československé vědeckotechnické společnosti. Připí
nací medaile se závěsem 1955 - 1980 30 mm + závěs, orig.etue
1/ 30,- --.-
2863. 30. výročí založení Československé vědeckotechnické společnosti 1985
sign. PŘIKRYL AE 60 mm + průkaz na jméno J. Sůva, orig.etue
0/0 80,- --.-
2864. Ostrava 1984, na rozvoj polsko- československé spolupráce, polské firmy
Budimex, Eletrim, Polimex sign. KF A: styliz. kytice AE 70 mm, orig.etue
0/0 100,- --.-
2865. 40. výročí znárodnění československého zahraničního obchodu 1988
HVOZDENSKÝ, AE 59 mm, orig.etue
0/0 100,- 100,-
2866. L & K 1895 - 1995 logo, starý automobil / Škoda, logo, AAS 1895 -
1995 Bk 30 mm
0/0 40,- 40,-
2867. Český rozhlas 1923 - 2003 / Mikrofony, ukázky rozhlasových vysílání Mos. 40 1/1 24,- --.-
2868. 15. X. 2004 60 let české astrologické společnosti, 3 portréty / Zvěrokruh
HAVELKA Mos. 40 mm
1/1 40,- --.-
2869. Letecké opravárenské podniky - 25 let - 1979, proudové letadlo, budovy /
Vojenský letecký odznak žlutá úprava 60 mm, etue
1/1 130,- --.-
2870. Letecké opravárenské podniky - 30 let - 1984, proudové letadlo, budovy /
Vojenský letecký odznak Pat. Bz 60 mm 60 mm, etue
1/1 130,- --.-
2871. Pour Féliciter 2012, část ciferníku, kalendář / ČAS BĚŽÍ… ciferník hodin
CHARVÁT, LIETAVA Ag 999 13 gr 28 mm + certif., etue
PROOF 180,- 180,-
2872. Vznik ČSR 1918. Dr. Beneš, Masaryk, Štefánik, mapa republiky / Historické
momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2873. Zrod čs. koruny 1919. Tři bankovky a tři mince / Historické momenty
Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2874. Praha hlavní město ČSR 1922. Mostecká věž, Karlův most / Historické mo-
menty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2875. Zrod automobilu Škoda 1925. Poprsí Laurina a Klementa, pět automobilů /
Historické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2876. Okupace Československa 1939. Pochodující němečtí vojáci, Rozkas pro
Obyvatelstvo / Historické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2877. Bitva o Anglii 1940. čtyři letci za letadlem, nad nimi čtyři letadla / Historické
momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2878. Operace Antropid 1942. Poprsí Gapčíka, Kubiše a Heydricha, automobil /
Historické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2879. Vyhlazení Lidic a Ležáků 1942. Stojící lidé v pietě před zdí se jmény popra-
vených / Historické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2880. Slovenské národní povstání 1944 a Pražské povstání 1945. Atlet, žena s ka-
pucí / Historické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2881. Únor 1948. Poprsí Stalina a Gottwalda, srp a kladivo / Historické momenty
Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2882. Emil Zátopek, půl postavy při běhu, Helsinky 1952 / Historické momenty
Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2883. Podpis Varšavské smlouvy 1955. Akt podpisu, nahoře kolona tanků / Histo-
rické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2884. Pražské jaro 1968. A. Dubček na tribuně, sovětský tank / Historické mo-
menty Ag 35 mm, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2885. Hokejové utkání ČSR - SSSR 1969. Dva hokejisti, rozbitá výloha Aeroflotu /
Historické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2886. Charta 77. Poprší J. Patočky, podpisový arch, drátěný plot / Historické
momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2887. První čs. kosmonaut 1978. Poprsí V. Remka, družice, zeměkoule / Histo-
rické momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- --.-
2888. Sametová revoluce 1989. Jásající dav / Historické momenty Ag 35 mm,
certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2889. Svobodné volby. V. Havel, poprsí, před ním dlaně s prsty do "V" / Historické
momenty Ag 35 mm, certifikát, kapsle
PROOF 440,- 440,-
2890. VZORNÝ ODDÍL TJ. Dlaň svírá lipové lístky Bk 90 mm, jednostranná, spec.etue 1/ 200,- --.-
2891. DOMÁCÍ POTŘEBY BRATISLAVA - 1951 - 1981, dlaně drží růži, OBUCH
81 Bz 60 mm, jednostranná, etue
1/ 80,- --.-
2892. SVAZ DRUŽSTEVNÍCH ROLNÍKŮ / ZA OBĚTAVOU PÉČI JZD Bz 50 mm, etue 1/1 80,- --.-
2893. 25 let zahraničního obchodu 1948 - 1973 / ZA VZORNÉ PLNĚNÍ V ČESKO-
SLOV. ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Bz 60 mm, etue
1/1 80,- --.-
2894. 25. výročí Svazarmu / 35 LET BUDOVÁNÍ OBRANY VLASTI Bz 60 mm, etue 1/1 80,- --.-
2895. SVAZARM ČSR. Hvězda na zlatém podkladu, symboly letadla, volantu a
antény + náprsní štítek, etue, 2 ks
1/1 80,- --.-
2896. Burza cenných papírů Praha 1995 / Lev pod korunou Cu 31 mm 1/1 44,- --.-

Pol.

Medaile ostatních států

Stav

V.cena

D.cena

2897. Belgie. Brabantské povstání proti Josefu II. při krátkodobé vzpouře 1790
OMNIVM BRABANTE... / RECVPERATIS LEGIBVS… Bz 34 mm
1/1 650,- --.-
2898. Bulharsko ( Srbsko ). Hajduk Veljko Petrovic, portrét čelně / Hlavu dáme,
vlast nedáme Ag 925 28 mm
1/1 65,- 75,-
2899. Francie. Suvenýr na výstup do druhého patra Eifelovy věže v roce 1889.
Porovnání nejvyšších staveb té doby, nápis, data, dírka, R
-1/1 70,- 70,-
2900. Francie.PACIFIC MOTOR SALES PARIS Eiffelova věž / LOS ANGELES,
SAN FRANCISCO, NEW YORK, CHICAGO, MONTREAL, LONDON,
ROME Bz 20 x 31 mm, pův.ouš.
1/1- 50,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor