Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2023

Pol.

Bankovky ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1501. Německo - Kostnice - 100 Marek 23.10 1922. Rytíř vpravo, před ním štít
a pták s mečem 164 x 110 mm nahoře nep. natržená, NEPER.
1/ 30,- 90,-
1502. Německo - Kostnice - 100 Marek 23.10 1922. Husův portrét ve věnci
vpravo 160 x 104 mm, NEPER.
1/ 30,- 100,-
1503. Německo - Kostnice - 50 Marek 23.10.1922. Pohled na Kostnici 150 x 107 mm, NEPER. 1/ 30,- 90,-
1504. Německo - Kostnice - 20 Marek 23.10.1922. Pekaři na Kostnickém kon-
cilu 140 x 90 mm, NEPER.
1/ 30,- 80,-
1505. Německo - Kostnice - 10 Marek 23. 10 1922. Preláti u okna, pod nimi
poselstvo 125 x 84 mm, NEPER.
1/ 30,- 100,-
1506. Německo - Kostnice - 5 Marek 23.10.1922. Dvě ženy u tkalcovského stavu
130 x 90 mm, NEPER.
1/ 30,- 90,-
1507. Španělsko. 100 Peseta 1925 - Filip II., sér. F WPM 69 přeložená, NEPER. 1/ 40,- 40,-
1508. Španělsko. 100 Peseta 1928 - Cervantes, bez písmena série WPM 76, NEPER. -1/ 40,- 40,-

Pol.

Regionální odznaky Čech, ĆSR, ČSSR, ĆR - řazeno podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1509. Klatovy. Slet Sokolské župy Šumavské, Klatovy 15. června 1947. Vpravo stojící
pták sokol, vlevo Klatovské dominanty, sig. CÍSAŘ 31 x 36 mm, jehla
1/ 50,- --.-
1510. Tábor. President ( E. Beneš ) v městě Žižkově (Tábor ) 1938. Socha husitského
bojovníka z parku u Benešovy vily Bz plech 18 x 37 mm, jehla
1/ 40,- --.-

Pol.

Odznaky vojenské a branné

Stav

V.cena

D.cena

1511. Národní letecká sbírka 1946. Tři odznaky - ČSR - CZECHOSLOVAKIA -
ЧEXOCЛOBAKИЯ 145 x 155 mm, původní etue, nepatrně otřelá, 3 ks
1/ 2400,- --.-
1512. Pamětní odznak pro absolventy vojenské akdemie. Znak plastický, lev a va-
tra zlatá, podklad žlutý Ag pozlac., punc MK Krubl 5 - 3 - 6, šroub
1/ 500,- 550,-
1513. Pamětní odznak absolventa vysoké školy - udělován v roce 1992 - znak
Federace Krubl 8 - 1 - 1, šroub
1/ 400,- --.-
1514. Hornonitranská partyzánská brigáda Jankov vršok 1944 - 2022, oddiel Dolné
Vestenice. Velká hvězda, památník s mečíkem 52 x 55 mm, šroub
1/ 300,- 500,-
1515. Hornonitranská partyzánská brigáda Cigel 1944 - 2019, oddiel Major
50 x 47 mm + odznak 22 x 22 mm, špendlík
1/ 320,- --.-
1516. Policie České republiky - Veterán. Na bílém kruhu 8mi cípá hvězda, kolem
zelené lipové lístky 28 x 30 mm, šroub
1/ 300,- 340,-

Pol.

Odznaky ocenění

Stav

V.cena

D.cena

1517. Nejlepší pracovník ( bez udání oboru ). Velká rudá hvězda se srpem a kla-
divem, pod ní perspektivně budova a text 31 x 41 mm, smalt, špendlík
1/ 160,- --.-

Pol.

Odznaky ostatní

Stav

V.cena

D.cena

1518. 40 let Jednoty zaměstnanců čs. drah 1898 - 1938. Voják a železničář proti
sobě, nad nimi okřídlené kolo, KREMNICA Bz 26 x 30 mm, jehla
1/ 170,- --.-
1519. Letecký závod rychlostní o cenu presidenta republiky. Nad zeměkoulí žena
s roztaženýma rukama a letící Ikaros plech Bz 29 x 42 mm, jehla
1/ 170,- --.-

Pol.

Známky, jetony, nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

1520. Měšťanský pivovar v Písku / 1 L 22 mm, 3,11 gr. Lik. 0283, st.měď. -1/1- 90,- 140,-
1521. Pivovar Jos. Batěk Mirotice / 1 L 22 mm Lik. 0245 -1/1- 80,- 240,-
1522. Schwarzenberský pivovar v Protivíně / 1 Lik. 0401 FÜRST SCHW, nep.ned. -1/1- 90,- 120,-
1523. Velkostatek Blatná / 1 L Lik. 0018 hrana vroubkovaná 1/1 90,- 120,-
1524. Táborská mlékárna, štít / Záloha Kč 2,- Mos. 24,5 mm 1/1- 60,- 160,-
1525. Poukázka na 1 chléb / Dělnická pekárna, cukrárna a perníkárna v Brně
Bz 25 mm
1/1 60,- 120,-
1526. Karel Vendulák v Praze / 1/2 Mos. 21,5 mm, nep.skvr. 1/1- 70,- 180,-
1527. J. Kolář, kytička / 3 v kroužku, kolem ozdobný věnec Cu 22 mm, patina 1/1 50,- --.-
1528. Frant. Ryba, mlýn, Senomlaty / 30 litrů chmele, hr. 1/1 50,- 320,-
1529. Zem. jedn. společenstev hostinských v Praze. Záloha na láhev piva / Záloha
bude vyplacena…. Mos. 25 mm, skvr.
-1/1- 50,- 80,-
1530. Ant. Červený, hoteliér / 1/2 L, v perlovci Bz 24 mm -1/1- 50,- 120,-
1531. Alexandrova kolej / 19, A:st.kor. 2/2 50,- --.-
1532. R. Brodský, sukna, dámské látky, Písek, Pod Radnicí / Peníz pro štěstí
Al 26 mm, skvr.
2/2 40,- 40,-
1533. POTRAV. SKLAD. C. K. R. ST. D v PLZNI, 50 h, okřídlené kolo pod korunou /
Dtto něm. text, portrét muže PICHL Mos. 25,5 mm
-1/1 50,- 300,-
1534. POTRAV. SKLAD. C. K. R. ST. D v PLZNI, 100 h, okřídlené kolo pod korunou /
Dtto něm. text, poprsí ženy PICHL Mos. 28 mm
1/1 70,- 300,-
1535. Francie, jeton b.d. ( 15. - 16. stol. ) Tři lilie ve znaku AVE MARIA GRACIA /
Kříž, mezi rameny ozdoby
1/1 550,- 550,-

Pol.

Řecko - Akarnania - Thessalská liga - 196 - 146 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1536. AE 19 mm A: Hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN okolo Atheny vpravo
Sear 2237
-1/1- 200,- --.-
1537. AE 19 mm A: Hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN okolo Atheny vpravo
Sear 2237, pěkná pat.
-1/2 180,- --.-
1538. AE 19 mm A: Hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN okolo Atheny vpravo
Sear 2237
2/2 160,- --.-
1539. AE 19 mm A: Hlava Apolla vpravo R: ΘEΣΣA / ΛΩN okolo Atheny vpravo
Sear 2237
2/2 160,- 160,-

Pol.

Řecko - Pontos - Amisos 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1540. AE 20 mm A: Hlava mladého Arese v přilbě vpravo R: Meč v pochvě
AMI - ΣOY Sear 3643, pěkná pat.
-1/1- 260,- 260,-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 480 - 450 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1541. Ag 1/4 obol ( tetartemorion ) 0,17 gr. A: Polovina kance vpravo R: Hlava
lva vlevo Sear 0
-1/1- 300,- 320,-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 4. - 3. stol. př. .n l.

Stav

V.cena

D.cena

1542. AE 18 mm A: Hlava Persephony vpravo R: K - Y / I - I vlevo hrozen vína,
monogram Sear 3861
2/2 200,- --.-
1543. AE 12 mm A: Hlava Atheny vpravo R: Trojnožka KY / II Sear 0, pěkná pat. -1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Kyzikos 2. - 1.. stol. př. .n l.

Stav

V.cena

D.cena

1544. AE 11 mm A: Býčí hlava vpravo R: KY / II ve věnci Sear 3865, pěkná pat. 1/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Lampsakos 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1545. AE 11 mm A: Ženská hlava vpravo R: Polovina pegase vpravo Sear 3903 var., pěkná pat. 1/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Lampsakos 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1546. AE 9 mm A: Hlava Apolla vpravo ΛXM R: Půl pegase vpravo Sear 0 -1/1 280,- --.-

Pol.

Řecko - Mysia - Plakia cca 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1547. AE 11 mm A: Hlava Kybele vpravo R: ΠΛAK nad býkem kráčejícím vpravo
Sear 3985 var., pěkná pat., R
-1/1 280,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Alexandria Troas cca 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1548. AE 17 mm A: Hlava Apolla vlevo R: Pasoucí se kůň vlevo AΛEΣAN,
v exc. okřídlený blesk Sear 4028 var., pěkná pat.
-1/1 260,- 260,-

Pol.

Řecko - Troas - Alexandria Troas 3. - 2. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1549. AE 11 mm A: Hlava Apolla vpravo R: Pasoucí se kůň vpravo AΛE Sear 4029 1/1- 240,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Gargara cca 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1550. AE 9 mm A: Hlava Apolla vpravo R: Kůň vpravo, ΓAP Sear 4090, pěkná pat. 1/1 240,- --.-
1551. AE 9 mm A: Hlava Apolla vpravo R: Kůň vpravo, ΓAP Sear 4090, pěkná pat. -1/1 200,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Gergis pol. 4. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1552. AE 12 mm A: Hlava Sibil Herophile ze 3/4 vpravo R: Sedící sfinga vpravo,
před ní ΓEP Sear 4098, R
-1/2 240,- 240,-

Pol.

Řecko -Troas - Ilion 3. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1553. AE 15 mm 2,47 gr. A: Hlava Atheny vpravo R: IΛI za Athenou Alias vlevo
Sear 4105 var., pěkná pat.
1/1 260,- --.-

Pol.

Řecko - Troas - Sigeon cca 350 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1554. AE 10 mm A: Hlava Atheny vpravo R: Půlměsíc Σ - I / Γ - E Sear 4146 -1/1 240,- --.-

Pol.

Řecko - Ionia - Miletos 350 - 300 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1555. AE 11 mm A: Hlava Apolla vpravo R: Lev vpravo, s otočenou hlavou, magi-
strální jméno Sear 4516
1/1- 260,- --.-

Pol.

Řecko - Pamphilia - Side 2. - 1. stol. př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1556. AE 16 mm A: Hlava Atheny vlevo R: Niké vlevo ΣIΔH Sear 5440 var., pěkná pat. 1/1 280,- 320,-

Pol.

Řecko - Makedonie - Amyntas III. 359 - 383 a 381 - 369 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1557. AE 15 mm A: Hlava mladého Herakla vpravo R: AMYNTA nad orlem
lovícím hada Sear 1512, pěkná pat.
-1/1- 280,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Philip II. 359 - 336 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1558. AE 18 mm A: Hlava Apolla vpravo R: Jezdec na koni vpravo ΦIΛIΠΠOY,
pod koněm polovina zvířete Sear 6698
2/1- 200,- --.-

Pol.

Řecko - Makedonie - Alexander III. 336 - 323 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1559. AE 18 mm A: Hlava Herakla vpravo R: Toulec, BA, kyj, okřídlený blesk
Sear 6742 Av. nep. exc., pěkná pat.
1/1 240,- 320,-

Pol.

Řecko - Thrácké království - Lysimachos 323 - 281 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1560. AE 14 mm A: Hlava mladého Herakla vpravo R: BAΣI / ΛYΣI ve věnci
Sear 6822
1/1 260,- 300,-

Pol.

Řecko - království Pergamon 282 - 133 př. n. l.

Stav

V.cena

D.cena

1561. AE 14 mm A: Hlava Atheny vpravo R: ΦIΛETAIPOY, stočený had Sear 7228, pěkná pat. -1/1- 200,- 200,-

Pol.

Licinius I. 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1562. AE Follis 26 mm R: GENIO IMPERATORIS, Genius vlevo s paterou a ro-
hem hojnosti, v exc. HTΔ, minc. Heraclea 308 - 310 Sear 15 171
-1/2 100,- 190,-
1563. AE Follis 21 mm A: IOVI CONSERVATORI, Jupiter s Victorií vlevo, orel
u nohou, v exc. SMK, v poli S minc. Cyzicus 314 - 315 Sear 15 218, nep.hr.
1/1 140,- --.-
1564. AE Follis R: PROVIDENTIAE AVGG, táborová brána, minc. Heraclea
317 - 318 Sear 15 266, pěkná pat.
-1/1 140,- 140,-
1565. AE follis 24 mm R: IOVI CONSERVATORI AVGG NN Jupiter vlevo, drží
Victorii, orel u nohou, minc. Thessalonika Sear 3699
2/2 80,- --.-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1566. AE Follis 22 mm R: IOVI CONSERVATORI, Jupiter s Victorií vlevo, orel
u nohou, v exc. SMK, minc. Cyzicus 313 - 315 Sear 15 945
1/1- 120,- 120,-
1567. AE Follis 24 mm R: SOLI INVICTO COMITI Sol vlevo, v poli R - F, minc.
Řím 313 Sear 16 095
-1/1- 100,- 100,-
1568. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
v exc. SMTS minc. Thessalonika 330 - 333 Sear 16 352, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1569. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
minc. Heraclea 330 - 333 Sear 16 353
2/2 40,- --.-
1570. AE 3 R: PROVIDENTIAE AVGG, táborová brána, SMTSA Sear 3778, zb.postř. -1/1- 70,- --.-

Pol.

Pamětní ražby z let 330 - 346 - Constantinopols

Stav

V.cena

D.cena

1571. AE 3/4 A: Hlava Constantinopole vlevo R: Victorie v próře vlevo, SMNT
Sear 3790, n.st.kor.
-1/1- 60,- --.-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337 - pamětní ražba za Constantina II. a Constantia II.

Stav

V.cena

D.cena

1572. AE redukovaný centenionalis A: DIVO CONSTANTINOP, zahalená hla-
va R: Quadriga minc. Nicomedia 357 - 40 Sear 17 486, pěkná pat.
1/1 100,- 140,-

Pol.

Constantinus I. 307 - 337 - posmrtné ražby

Stav

V.cena

D.cena

1573. AE 4 A: Zahalená hlava R: Quadriga vpravo Sear 3789 -1/1- 70,- 70,-

Pol.

Constantinus II. jako caesar 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1574. AE centenionalis A: Hlava vpravo R: PROVIDENTIAE CAES, táborová
brána SMHЄ minc. Heraclea 325 - 326 Sear 17 238, zb.postř.
1/1 120,- 120,-
1575. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
v exc. SHTS Γ minc. Thessalonika 330 - 333 Sear 17 335, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-
1576. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
SMHB minc. Heraclea 330 - 333 Sear 17 336, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-
1577. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
SMk minc. Cyzicus 330 - 335 Sear 17 341, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-

Pol.

Constantius II. jako caesar 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1578. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
minc. Constantinopolis 330 - 333 Sear 17 693, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-
1579. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
minc. Nicomedia 337 - 340 Sear 17 996
-1/1- 60,- 60,-
1580. AE centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, dvě standarty,
minc. Cyzicus 337 - 340 Sear 17 997, pěkná pat.
1/1 80,- --.-

Pol.

Constantius II. jako augustus 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1581. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna
standarta minc. Siscia Sear 17 990, pěkná pat.
1/1 90,- 90,-
1582. AE redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna
standarta minc. Cyzicus Sear 17 997, pěkná pat.
1/1 70,- --.-
1583. AE redukovaný centenionalis R: VICTORIAE DD AVGG Q NN, dvě Victorie
proti sobě, mezi nimi tečka, SMTS minc. Thessalonika 342 - 46 sear 18 065
1/1 70,- 130,-
1584. AE redukovaný centenionalis R: VOT / XX / MVLT / XXX ve věnci, SMN
minc. Nicomedia 342 - 348 Sear 18 073, pěkná pat.
1/1 80,- 130,-
1585. AE 4 R: VOT / XX / MVLT / XXX ve věnci, pěkná pat. -1/2 50,- --.-
1586. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc.
Thessalonika Sear 3903, pěkná pat.
1/1- 80,- --.-
1587. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc.
Thessalonika Sear 3903 zajímavá přeražba, pěkná pat.
1/1- 80,- 80,-
1588. AE centenionalis R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce, minc.
Thessalonika Sear 3903, pěkná pat.
-1/2 60,- --.-
1589. AE redukovaná maiorina R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce,
minc. Constantinopolis 353 - 355 Sear 18 277, pěkná pat.
1/1 80,- --.-
1590. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce Sear 3910, pěkná pat. 1/2 60,- --.-
1591. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce v exc. SMTS
Sear 3910
1/1 70,- 70,-
1592. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce v exc. SMHTS
Sear 3910, pěkná pat.
1/1- 70,- --.-
1593. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce v exc. SMTS
Sear 3940
1/1- 70,- --.-
1594. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce v exc. SIRM
Sear 3940
1/1- 70,- --.-
1595. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce Sear 3910 -1/1 60,- --.-
1596. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce Sear 3910 1/1- 60,- --.-
1597. AE 3 R: FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce Sear 3910, pěkná pat. 1/2 50,- 50,-

Pol.

Constans jako augustus 337 - 350

Stav

V.cena

D.cena

1598. Redukovaný centenionalis R: GLORIA EXERCITVS, dva vojáci, jedna
standarta, v exc. SMTSΓ minc. Thessalonika Sear 18 547, pěkná pat.
1/1 70,- 70,-
1599. AE redukovaný centenionalis R: VICTORIAE DD AVGG Q NN, dvě Victorie
proti sobě, v exc. SMTS, minc. Thessalonika 342 - 346 Sear 18 634, pěkná pat.
1/1 80,- 80,-
1600. AE redukovaný centenionalis R: VICTORIAE DD AVGG Q NN, dvě Victorie
proti sobě, mezi nimi tečka v exc. SMTS, minc. Thessalonika 342 - 346
Sear 18 634, pěkná pat.
1/1 70,- 70,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor