KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 3. června 2017

Pol.

Ionia-Ephesos, 258-210 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

101. AE 17, hlava Artemis/půl jelen, Sear-4410 pod 2/2 280,- 300,-

Pol.

Ionia-Smyrna, 2-1.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

102. AE 18, hlava Kybele/Afrodita, Sear-4566 -1/1 200,- 220,-

Pol.

Ionia-Teos, 2.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

103. AR diobol, gryf/lyra, Sear-4583 pod R -1/1- 1000,- --.-

Pol.

Ionia-Teos, 2.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

104. AR hemidrachma, gryf/kantharos, Sear-4586 R -1/1- 2400,- --.-

Pol.

Ionia-Theos, 3.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

105. AE 14, gryf/kantharos, Sear-4588 pod 2/2 200,- 260,-

Pol.

Lydia (perská nadvláda), 486-450 př..n.l

Stav

V.cena

D.cena

106. Xerxes-Ataxerxes, AR siglos, Sear-4678 2/1 1500,- --.-

Pol.

Lydia-Apollonis, 2-1.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

107. AE 18, hlava Dia/jezdec na koni 1/1 400,- --.-

Pol.

Lydia-Daldis, 2.stol.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

108. AE 19, BMC-2 2/1- 300,- 300,-

Pol.

Lydia-Sardeis, 2-1.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

109. AE 15, hlava Herakla/Apollo, Sear-4734 2/2 220,- --.-

Pol.

Lydia-Philadelpheia, 2-1.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

110. AE 15, makedon ský štít/blesk ve věnci, Sear-4723 2/2 300,- 300,-

Pol.

Lydia-Thyateira, 2.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

111. AE 17, hlava Apollona/sekera, Sear-4743 -2/2 260,- --.-

Pol.

Lydia-Thyateira, 2.stol.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

112. AE 15, hlava Dia/trojnožka, BMC-25 2/2 300,- --.-

Pol.

Caria-Tabai, 1.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

113. AR trihemiobol, hlava ženy/luk, toulec 2/1- 800,- --.-

Pol.

Caria-Halicarnassos, 380 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

114. AR hemiobol, hlava lva/skalp lva, SNGKeck-841 -1/1- 1000,- --.-

Pol.

Caria-Helikarnassos, 4.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

115. AR hemiobol (perský), hlava/hlava berana, SNGKayhan-997 1/1- 800,- 800,-

Pol.

Caria-Rhodos, 167-88 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

116. AR hemidrachma, hlava Helia/růže, Sear-5065 -1/1 2600,- --.-

Pol.

Caria-Rhodos, 1-2.stol.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

117. AE 17, hlava Helia/hlava Dia, BMC-405-407 -1/2 300,- 320,-

Pol.

Caria-Knidos, 3.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

118. AE 12, hlava Afrodity/příď galery, Sear-4855 pod -1/1- 300,- --.-

Pol.

Mysia-Pergamon, 1.stol.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

119. AE 17, hlava senátora/hlava Romy, Sear-4910 -1/1- 280,- --.-

Pol.

Troas-Skepsis, 3.stol.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

120. AE 19, hlava Dionysa/jezdec na koni, Sear-4924 2/1 200,- --.-

Pol.

Lydia-Apollonis, 2.stol.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

121. AE 20, hlava Dionysa, Sear-5003 pod 2/2 220,- --.-

Pol.

Lydia-Thyateira, 2.stol.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

122. AE 19, busta Atheny/Tyche, Sear-5046 2/2 240,- --.-

Pol.

Cilicia-Seleukeia, 2-1.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

123. AE 18, hlApolla/kůň, Sear-5593 -1/1 300,- --.-

Pol.

Nabataea, Aretas IV., 9 př.n.l.- 40 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

124. AE 18, Aretas-Shaqilath/2 rohy hojnosti, Sear-5699 2/2 300,- --.-

Pol.

Phoenicia-Sidon, 370-358 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

125. AR 1/8 shekel, galera/muž se lvem, Sear-5940, 3 ks -1-2 250,- 250,-

Pol.

Phoenicia-Arados, 162-161 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

126. AE 16, hlava Dia/příď galery, Sear-6001 -1/1- 300,- 300,-

Pol.

Phoenicia-Arados, 132-131 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

127. AE 21, hlava Tyche/Athena na galéře, Sear-6002 1/1 380,- 480,-

Pol.

Phoenicia-Arados, 90 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

128. AE 21, hlava Astarte/býk, Sear-6005 2/1- 300,- 400,-

Pol.

Phoenicia-Marathos, 2.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

129. AE 22, hlava ženy/Marathos, Sear-6037 2/1- 300,- 400,-

Pol.

Makedonie, Alexandr III., 336-323 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

130. AE 18, hlava Herakla/toulec, kyj, Sear-6739 -1/1- 340,- 360,-

Pol.

Makedonie, Alexandr III., 336-323 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

131. AR tetradrachma, Sear-6724 1/1 3800,- 8500,-

Pol.

Makedonie, Philip V., 221-179 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

132. AE 19, hlava Herakla/jezdec na koni, Sear-6799 -1/1- 460,- 460,-
133. AE 15, makedonský štít/makedonská přílba, Sear-6800 1/1 300,- 440,-

Pol.

Pergamon-království, 282-133 př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

134. AE 14, hlava Atheny/had, Sear-7228 2/2 220,- --.-
135. AE 11, hlava Apollona/tripod, Sear-7232 2/1- 220,- --.-
136. AE 11, hlava Apollona/luk, opis, Sear-7233 2/1 220,- --.-
137. AE 8, hlava Apollona/oltář, Sear-7237 -1/1- 280,- --.-

Pol.

Asia Minor, 6-5.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

138. AR hemitertemorion, býk s lidskou hlavou R 1/- 700,- --.-

Pol.

Asia Minor-Sardy, 3-1.stol.př.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

139. AE 16, hlava/Herakles -1/1 150,- --.-

Pol.

ŘÍM REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

140. C.Annius T.f.T.N, L.Fabius, denár, vojenská mincovna v severní Itálii 82/81 př.n.l., av: hlava starořímské bohyně jara Anna Perena, rv: Viktorie v quadrize, kontramarky, Cr.366 R, škr., ned. 2/3 320,- 1100,-
141. C.Nerius+L.Cornelius+C.Claudius Marcellus, denár 49 př.n.l., Av: hlava Saturna vpravo, Rv: legoonářský orel mezi standartami, Cr.441/1, Sear 411 -2/2 320,- 700,-

Pol.

Marcus Antonius

Stav

V.cena

D.cena

142. legionářský denár, orel mezi dvěma standartami/galéra, LEG IV, pěkná patina, punc 1/1 2000,- --.-

Pol.

Augustus (27 př.Kr.-14 n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

143. AR quinar, 25-23 př.Kr., minc.Mérida ve Španělsku, rv: Viktoria korunující trofej, P CARISI LEG, 1,566g, RIC 1b, dr.škr., dr.ned. -1/2 1800,- 1800,-

Pol.

Domitian 81-96

Stav

V.cena

D.cena

144. denár RIC.604, rv: na sloupu LVD SAEC FEC COS XIII 1/1- 700,- 850,-

Pol.

Traian 98-117

Stav

V.cena

D.cena

145. denár z let 103-111, rv: sedící Dák, COS V PP SPQR OPTIMO PRINC - DAC CAP, RIC.99, dr.škr. -1/1- 650,- 900,-

Pol.

Traian 98-117

Stav

V.cena

D.cena

146. sestertius z let 103-111, rv: stojící Dunaj sráží Dácii, RIC.556, Coh.525, ned. -1/2 1100,- 3600,-

Pol.

Antoninus Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

147. denár z let 244-256, rv: Annona stojící zleva, TR POT XIX COS IIII, RIC.249 1/1 750,- 850,-

Pol.

Antoninus Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

148. denár blíže neurčený, rv: stojící postava držící váhy a roh hojnosti, opis končí COS IIII, ned., dr.škr. -1/1- 500,- --.-

Pol.

Antoninus Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

149. Sestercius, mincovna Řím, RIC-767a, Coh320 1/1- 2800,- --.-

Pol.

Severus Alexander 222-235

Stav

V.cena

D.cena

150. denár rv: sedící Salus zleva krmí hada, RIC 32 1/1 650,- 800,-

Pol.

Gordian III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

151. AR denár, mincovna Řím /r241/, RIC.131 2/2 500,- --.-

Pol.

Gordian III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

152. AR antoninian, mincovna Antiochia, RIC.214 R 1/1- 500,- 600,-

Pol.

Gordian III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

153. AR Antoninian, minc. Roma, RIC.6 1/1 500,- 800,-

Pol.

Gordian III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

154. AR Antoninian, minc. Roma, RIC.152 1/1 500,- --.-

Pol.

Philipp I. 244-249

Stav

V.cena

D.cena

155. AR Antoninian minc. Roma, RIC.51, naprasklý okraj 1/1 500,- 700,-

Pol.

Traianus Decius 249-251

Stav

V.cena

D.cena

156. AR Antoninian, minc. Roma, RIC.12b 1/1 500,- 850,-

Pol.

Traianus Decius 249-251

Stav

V.cena

D.cena

157. AR Antoninian, minc. Roma, RIC.29c 1/1 500,- 900,-

Pol.

Trebonianus Gallus 251-253

Stav

V.cena

D.cena

158. AR Antoninian, minc. Milano, RIC.72 1/1 600,- 950,-

Pol.

Volusian 251-253

Stav

V.cena

D.cena

159. AR Antoninian, minc. Milano, RIC.206 1/1 600,- 1300,-

Pol.

Postumus 259-268

Stav

V.cena

D.cena

160. Dvousestercius, mincovna Kolín, RIC.V-2, sbstav 1/1 4800,- 4800,-

Pol.

Diocletian 284-294

Stav

V.cena

D.cena

161. AE follis, mincovna Lugdunum, RIC.175a, sbstav 0/0 1800,- --.-

Pol.

Diocletian 284-294

Stav

V.cena

D.cena

162. AE follis, mincovna Trevír, RIC.519, sbstav 0/0 1800,- --.-

Pol.

Constantius I. Chlorus 293-305

Stav

V.cena

D.cena

163. AE follis, mincovna Lugdunum, RIC.180a, sbstav 0/0 1800,- --.-

Pol.

Maximianus Galerius 293-305

Stav

V.cena

D.cena

164. AE follis, mincovna Alexandria, RIC.144b, sbstav 0/0 900,- --.-

Pol.

Maximianus Herculius 286-305

Stav

V.cena

D.cena

165. AE follis, mincovna Lugdunum, RIC.175b, sbstav 0/0 1800,- --.-

Pol.

Maximianus Herculius 286-305

Stav

V.cena

D.cena

166. AE follis, mincovna Ticinum, RIC.43b, sbstav 0/0 1400,- 1400,-

Pol.

Fausta

Stav

V.cena

D.cena

167. AE 3, mincovna Thessalonika /326-328/, RIC.160 /r4/ 1/1 900,- 1300,-

Pol.

Constans 337-350

Stav

V.cena

D.cena

168. AE 4, mincovna Siscia, RIC.195 1/1 100,- 100,-

Pol.

Constantius II. 337-361

Stav

V.cena

D.cena

169. AE 2, mincovna Řím, RIC.127 /R2/, sbstav 0/0 1800,- 2600,-

Pol.

Magnentius 350-353

Stav

V.cena

D.cena

170. dvou centenionalis poprsí zprava / chí-ró monogram, po stranách alfa-omega, minc. Trevír RIC.318, 6,879g/25,5mm, dr.ol.okr, stopy kor. 2/1- 1100,- --.-

Pol.

Gratian 367-383

Stav

V.cena

D.cena

171. AR siliqua, mincovna Trevír, RIC.45c R, napr 1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Cappadocia - Caesarea/Eusebia

Stav

V.cena

D.cena

172. Caracalla jako caesar 196/197 n.l., AR drachma, rv: Mt. Argaeus, 2,53g/18mm, Syd. 467 1/1- 800,- 1000,-

Pol.

Egypt-Alexandria, Antonius Pius,138-161

Stav

V.cena

D.cena

173. AR tetradrachma /r4/, Kamp.3569 1/1- 2000,- --.-

Pol.

Egypt-Alexandria, Marcus Aurelius, 139-161 caesar

Stav

V.cena

D.cena

174. AR tetradrachma /r19/, Kamp.3785 -1/1 2200,- --.-

Pol.

Egypt-Alexandria, Alexander Severus 222-235

Stav

V.cena

D.cena

175. Bi tetradrachma, Kamp6.2194, Dat.4295 1/1 2000,- --.-

Pol.

Indie-Nadas of Navar, Ganapati Naga, 340 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

176. AE ratis, 8 mm, Mitch. 4339-62, 2 ks 1/1 150,- 150,-

Pol.

Moesia inferior, Marcianopolis

Stav

V.cena

D.cena

177. Macrinus 217-218, AE 27, Macrinus+Diadumedianus, Varb.1195 1/1 1600,- 2600,-

Pol.

Syria-Antiochia, Philippus I. 244-249

Stav

V.cena

D.cena

178. AR tetradrachma, Prieur-312 1/1 2000,- --.-

Pol.

Syria-Antiochia, Traianus Decius, 249-251

Stav

V.cena

D.cena

179. AR tetradrachma, Prieur-584 1/1 1800,- 2200,-

Pol.

Syria-Antiochia, Traianus Decius 250-251

Stav

V.cena

D.cena

180. AR tetradrachma, Prieur-521 1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Syria-Antiochia, Herennius Etruscus 250-251

Stav

V.cena

D.cena

181. AR tetradrachma, Prieur-635 1/1 2000,- 2600,-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

182. Alexandr Jannaeus 103-76 př.Kr., AE 12, Sear-6087, exc. 2/2- 550,- 550,-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

183. Jan Hyrcanus 63-40 př.Kr., AE 15 dva rohy/nápis ve věnci, SG II 6095, starý podložní lístek, dr.exc. -2/2- 700,- 700,-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

184. Herod I. Veliký 40-4 př.Kr., AE 2 prutah, 18mm/2,73g, Hendin 490a R, dr.exc.rv. -1/2 2200,- 2200,-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

185. Herodes Archelaos 4 př.Kr. - 6 n.l., syn Heroda Velikého, AE 17, vinný hrozen/helmice, Sear-5539, Meshorer 61, B.M.C. 27.232,13, starý popisný lístek, nep.exc. -1/1- 1600,- 1600,-
186. Coponius 6-9 n.l., prokurátor, AE 17, Sear-5606 2/2 400,- 400,-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

187. Pontius Pilatus 26-36 n.l., prokurátor, AE 15, lituus/věnec, SG I 5624 -2/2- 2200,- --.-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

188. Herodes Agrippa I. 37-44 n.l., AE 17 obilné klasy/slunečník, Sear-5567, ned., dr.exc. 2/2- 950,- --.-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

189. Antonius Felix 52-60 n.l., prokurátor, AE 17 palmové ratolesti/nápis ve věnci, SG I 5625, dr.ned, nep.napr. 2/2 1200,- --.-

Pol.

JUDAEA

Stav

V.cena

D.cena

190. 1. povstání 66-70 n.l., AE 17 rok 2, révový list/amfóra, SG I 5639, dr.stopy kor. 2/1- 1600,- --.-

Pol.

Karolinská říše, Ludvík Pobožný 814-840

Stav

V.cena

D.cena

191. denár kaplice/kříž s opisem XRISTIANA RELIGIO, Morisson-Grunthal 472, Depeyrot 1179, 1,276g 1/1 5800,- 6000,-

Pol.

Bavorsko, Jindřich III. 983-985

Stav

V.cena

D.cena

192. denár 4bodového typu, mincovna Nabburg, Hahn 71.b1 , mincmistr "WIL", 0,956g, patina R 1/1 5000,- --.-

Pol.

Kolín nad Rýnem - svobodné říšské město za Friedricha III. (IV.) 1440-1493

Stav

V.cena

D.cena

193. groš b.l. z období 1474-93, poprsí Krista /erby v trojlistu, Noss 23, 1,84g/24mm, patina, sbírkový R 1/1 5500,- 5500,-

Pol.

Boleslav II. 972-999

Stav

V.cena

D.cena

194. obol Cach 38, 0,756g/17,5mm RR, dr.ned. -1/1- 22000,- 22000,-
195. denár Cach 84, 1,095g/20,5mm R, naprasklý okraj, nep.ned. 1/1 9000,- --.-

Pol.

Břetislav I. 1034-1055

Stav

V.cena

D.cena

196. denár Cach 313, Fiala VII/26, starý popisný štítek, olám.střížek, koroze -1/1- 1500,- --.-

Pol.

Vratislav II. 1061-1092

Stav

V.cena

D.cena

197. denár Cach 350, Fiala IX/3, patina, sbírkový exemplář, starý popisný štítek 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Vratislav II. 1061-1092

Stav

V.cena

D.cena

198. denár Cach 354, var. úzká koruna -0/0 1400,- --.-

Pol.

Vratislav II. na Olomoucku, 1054-1061

Stav

V.cena

D.cena

199. denár Cach 334, VP 15 R, silně prohnutý, naprasklý 1/1 8000,- --.-

Pol.

Konrád I. Brněnský 1061-1092

Stav

V.cena

D.cena

200. denár Cach 364, 0,555g, vylomený okraj 1/1 1200,- 1200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.