KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 3. června 2017

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1001. XV krejcar 1686 NB/PO Nagybánya-Österreicher, Nech.1538, Husz.1435, válcovaný, patina, vada kovu 1/1 2600,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1002. XV krejcar 1691 NB/PO Nagybánya-Österreicher, Höllhuber 91.1.2 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1003. XV krejcar 1696 NB Nagybánya, Nech.1548, Husz.1437, Höllhuber 96.1.1, válcovaný, dr.stopy kor., nep.ned. 1/1- 1200,- 2200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1004. XV krejcar 1696 NB/PO Nagybánya, Nech.1549, Husz.1438, Höllhuber 96.2.3, válcovaný, nep.ned. tém.0/0 1600,- 3600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1005. XV krejcar 1676 Bratislava-Cetto, Nech.1646, Husz.1441, Höllhuber 76.1.1, válcovaný, nep.ned. 1/1- 900,- 1200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1006. XV krejcar 1696 C-H, Bratislava-Hunger, Nech.1648, Husz.1442, Höllhuber 96.1.3, nep.vada kovu, nep.ned. 1/1- 800,- 1600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1007. XV krejcar 1696 C-M, Košice, Nech.1671, Husz.1446, Höllhuber 96.1.1, vlas.škr., dr.ned. 2/2 1000,- 1300,-
1008. VI krejcar 1669 KB 0/0 800,- 1100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1009. VI krejcar 1670 KB, Nech.1191, Husz.1450, dr.ned. -1/1- 220,- 320,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1010. VI krejcar 1674 NB Nagybánya-Mittermayer, Nech.1556, Husz.1451, nedor., skvrny -1/2- 200,- 320,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1011. VI krejcar 1685 NB Nagybánya-Österreicher, Nech.1567, Husz.1457, Her.1260 RR 1/1 4000,- 4000,-
1012. VI krejcar 1688 NB, Nagybánya, dobové falzum /Cu/ R -1/2 900,- 900,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1013. 3 krejcar 1661 KB, Nech.1203, Husz.1463 0/0 1500,- 2000,-
1014. 3 krejcar 1665 KB, napr.okr., stopy kor. tém. 0/0 450,- 450,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1015. 3 krejcar 1666 KB, Nech.1209, Husz.1465, Her.1581 1/1 900,- 1000,-
1016. 3 krejcar 1667 KB, Nech.1210, Husz.1465, Her.1582 tém.0/0 900,- --.-
1017. 3 krejcar 1694 KB, Nech.1235, Husz.1466 1/1 500,- --.-
1018. 3 krejcar 1695 KB, Nech.1236, Husz.1466, válcovaný 1/1 400,- --.-
1019. 3 krejcar 1695 KB, Nech.1236, Husz.1466, Her.1607 1/1- 600,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1020. 3 krejcar 1697 CH Bratislava-Hunger, Nech.1660, Husz.1478 1/1 700,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1021. 3 krejcar 1695 CM Košice, Nech. 1672, Husz.1479, mělčí ražba 1/1- 700,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1022. 3 krejcar 1704 b.zn., na rubu Madona, neurčená uherská mincovna, Nech. -, Husz. - RR, nep.ned. 1/1- 4000,- 4400,-
1023. 1 krejcar 1700 CH Bratislava, Nech. 1667 + 1 krejcar 1701 NB Nagybánya, Nech.1613, R, naprasklý střížek, oba s dírkou -1-2- 120,- 180,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1024. poltura 1697 P-H, Huszár 1482 1/1 400,- 550,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1025. poltura 1699 ICB/NB Nagybánya, Nech.1595, Husz.1484, Her.1931, dr.povrch. vada na rubu 1/1- 2400,- --.-
1026. denár 1663 KB, Nech.1263, Husz.1506 R, dr.ned. 1/1- 400,- --.-
1027. denár 1693 KB, Nech.1299, Husz.1509 tém.0/0 280,- --.-
1028. duarius 1699 KB/PH, Nech.1246, Husz.1499 1/1 120,- 320,-
1029. duarius 1703 KB/PH, Nech.1250, Husz.1499, nep.napr. 1/1 220,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1030. Malkotentni, Cu poltura 1705 KB, Huszár 1549, patina 1/1 180,- 300,-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1031. 1/2 tolar 1710 KB Kremnica, 14,382g, Huszár 1576 tém.0/0 11000,- --.-
1032. 3 krejcar 1709 CH/P-W Bratislava-Wödrödy, Huszár 1578 R -1/1- 800,- --.-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1033. 3 krejcar 1711 CH/P-W, Bratislava-Wödrödy, Husz.1578, napr.okr., ned. 2/2 600,- --.-
1034. poltura 1709 P-H, Huszár 1579, válcovaná 1/1 600,- --.-
1035. poltura 1711 P-H, Huszár 1579 -1/1- 240,- 360,-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

1036. 1/4 tolar 1737 NB Nagybánya, Huszár 1624, značka N-B dole pod pařáty orla, odlomený okraj -1/1- 400,- 460,-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

1037. poltura 1715 P-H, Huszár 1631 1/1 600,- 700,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1038. tolar 1742 KB Kremnica, Nov.99 1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1039. tolar 1742 KB, Huszár 1667, nep.ned., vlas.škr. 1/1- 3400,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1040. tolar 1744 KB, hlazen v ploše, kor.skvrny 1/1- 3400,- 3400,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1041. tolar 1763 KB, křížený typ Huszár 1675/1676, značka mincovny dole po stranách erbu, Novotný 112 R, vlas.škr. -1/1 7500,- 10000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1042. tolar 1780 AH-GS Sedmihrady-Karlsburg, mincmistr A.J.Hammerschidt, vardajn G.Schickmayer, ražba v letech 1788-90, Leypold T12b 1/1 6000,- 9000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1043. 20 krejcar 1764 KB, Eypelt.270, Nov.109 tém.0/1 360,- 1000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1044. 20 krejcar 1765 KB, vlas.rysky, dr.vady okr. tém.0/0 320,- 1200,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1045. 20 krejcar 1777 B/SK-PD Kremnica, Nov.115, just. -1/1 300,- 480,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1046. 20 krejcar 1773 IB-IV Nagybánya, Eypelt.310, Nov.115 R, dr.ned. -1/1 460,- 650,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1047. XVII krejcar 1752 KB, vlas.rysky 1/0 1500,- 3000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1048. XVII krejcar 1753 KB, nep.škr. -1/1 1000,- 1600,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1049. XVII krejcar 1754 KB, nep.ned., vlas.škr. -1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1050. XVII krejcar 1757 KB, vlas.škr. 1/1 950,- 1500,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1051. XVII krejcar 1758 KB -1/1 1100,- 1900,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1052. XVII krejcar 1760 KB, vlas.škr. 1/1 1000,- 2200,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1053. XVII krejcar 1761 KB, vlas.škr. 1/1 1000,- 2200,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1054. XVII krejcar 1762 KB 1/1 1000,- 2800,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1055. XVII krejcar 1764 KB -1/1 950,- 2000,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1056. XVII krejcar 1765 KB, mírně nedor. 2/1 650,- 650,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1057. XVII krejcar 1764 Sedmihrady-Karlsburg, Eypelt.372, Nov.129 R, mírně nedor. 2/1 1800,- 3800,-
1058. XV krejcar 1743 KB, Kremnica, Nov.96, dr.škr.,nep. ned. -1/1- 800,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1059. XV krejcar 1744 KB, dr.just., n.ned. 1/1 900,- 1600,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1060. XV krejcar 1745 KB, nep.ned., vlas.škr. -1/1 800,- 800,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1061. XV krejcar 1747 KB, just., nedor., vlas.škr. -2/2- 240,- 360,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1062. XV krejcar 1748 KB 1/1 700,- 1900,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1063. XV krejcar 1749 KB 1/0 950,- 2200,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1064. XV krejcar 1750 KB -1/1 800,- 900,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1065. XV krejcar 1743 NB Nagybánya, Eypelt.248, Nov.95 (TC) RR, nedor.,kraj.stř. -2/2- 2200,- 2200,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1066. XV krejcar 1748 NB Nagybánya R, nedor., just., dr.napr.okr. 2/2 380,- 460,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1067. XV krejcar 1750 NB Nagybánya, Eypelt.276a, Nov.107 (TC) RR, mírně nedor. -1/1- 2000,- 2400,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1068. XV krejcar 1750 NB Nagybánya, Huszár 1716 var., Novotný 107 T.C. RR, dr.škr. 2/1- 2000,- --.-
1069. 3 krejcar 1764 NB Nagybánya, Nov.103 -T.C. RR, dr.škr., mělká ražba -2/2 360,- 550,-
1070. 3 krejcar 1779 B-V Nagybánya, dírky -2/2- R, 1 krejcar 1762 W Vídeň -2/2, 1/4 krejcar 1779 b.z., nedor. -2/2 3ks 2-2- 120,- 140,-
1071. poltura 1765 K-M, Kremnica + 1/2 krejcar b.l., b.zn.-Vídeň 2ks 2-3 50,- 110,-
1072. 1 krejcar 1762 K, Kremnica, Nov.10, patina 1/1 200,- 340,-
1073. 1 krejcar 1762 K, 1762 P 2ks -1-2 100,- 110,-
1074. 1 krejcar 1763 S, Smolník, stopy koroze -2/1- 50,- 50,-
1075. 1/2 krejcar 1777 S, Smolník, Novotný 13, patina 2/1- 50,- 70,-
1076. 1/4 krejcar 1777 S, Nov. 12 R, patina tém. 0/0 700,- 1400,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1077. 20 krejcar 1765 EvM-D/BF, Kremnica, posmrtný, r.1771, vlas.škr. 1/0 420,- 420,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1078. 20 krejcar 1765 EvM-D/BG, Kremnica, posmrtný, r.1772 1/1 420,- 750,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1079. 20 krejcar 1765 EvM-D/BH, Kremnica, posmrtný, r.1773 1/1 420,- 700,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1080. 20 krejcar 1765 SK-PD/BM, Kremnica, posmrtný, r.1777, nep.just. 1/1 420,- 600,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1081. XVII krejcar 1751 KB, Nov.17a 1/1 900,- 1800,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1082. XVII krejcar 1752 KB 1/1 1100,- 1300,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1083. XVII krejcar 1753 KB, vlas.rysky 0/0 1400,- 2200,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1084. XVII krejcar 1754 KB, vlas.rysky 1/1 1000,- 1500,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1085. XVII krejcar 1755 KB -1/1 900,- 1000,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1086. XVII krejcar 1757 KB, vlas.rysky 1/1 1000,- 1700,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1087. XVII krejcar 1758 KB, just. 1/1 900,- 1200,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1088. XVII krejcar 1762 KB, dr.just. 1/1 1100,- 1100,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1089. XVII krejcar 1763 KB 1/1 1100,- 1700,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1090. XVII krejcar 1764 KB 1/1 1100,- 1800,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1091. XVII krejcar 1765 KB, dr.skvrny 0/0 1400,- 2400,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1092. XVII krejcar 1753 NB -2/2 650,- 650,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1093. XVII krejcar 1755 NB -1/1 1000,- 1400,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1094. XVII krejcar 1762 NB, nep.napr.okr.ražbou, vlas.škr. 1/1 1200,- 1700,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1095. XVII krejcar 1764 NB 0/0 1600,- 3000,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1096. XVII krejcar 1765 NB 1/1 1400,- 2200,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1097. XV krejcar 1749 KB, just. 1/0 1200,- 1900,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1098. XV krejcar 1750 KB, just. 1/0 1200,- 1600,-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

1099. 1/4 tolar 1788 B tém.0/0 2000,- 3800,-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

1100. 20 krejcar 1769 B/Evm-D, Kremnica, nep.stopy kor. 1/1 300,- 1000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.