KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 3. června 2017

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

1101. 20 krejcar 1772 B/EvM-D, Husz.1839 1/1 320,- 1100,-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

1102. 20 krejcar 1784 G, Nagybánya, nep.just. tém. 0/0 460,- 1900,-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

1103. 1 krejcar 1790 S, nep.exc. -1/1 70,- 90,-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

1104. 1/4 krejcar 1782 B 1/1- 70,- 160,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

1105. 7 krejcar 1802 G, Nagybánya, škr. 2/2 340,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

1106. 7 krejcar 1802 E, Karlovský Bělehrad -1/1- 400,- 460,-
1107. 6 krejcar 1800 B, nep.ned., dr.škr., patina 1/1 100,- 150,-
1108. 6 krejcar 1800 S, vlas.rysky, patina tém. 0/0 200,- 280,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

1109. 5 krejcar 1820 B, Nov. 35, sbírkový 1/0 2400,- --.-
1110. 3 krejcar 1795 B R, stopy kor. 2/1 400,- --.-
1111. 1 krejcar 1816 B, Kremnica, sbírkový, dr.hr.,vlas.rys. 0/0 150,- --.-
1112. 1 krejcar 1816 S, Smolník, patina 1/1 50,- 100,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

1113. 1/4 krejcar 1816 B, sbírkový, vlas.rysky 0/0 200,- 200,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

1114. 20 krejcar 1844 B -2/2- 60,- 120,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

1115. 20 krejcar 1846 B, vlas.rysky -0/0- 600,- --.-
1116. 20 krejcar 1847 B, nep.just. 1/0- 350,- --.-
1117. Egy Krajczár 1848 b.z., Nov.29, dr.škr.,patina 1/0- 150,- 180,-

Pol.

Matyáš II. 1611-1619

Stav

V.cena

D.cena

1118. medaile na korunovaci ve Frankfurtu r.1612, poprsí císaře s manželkou Annou/ klečící kurfiřti, Ag litá 40mm/16,418g, napr.okr. -2/2- 2800,- --.-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1119. korunovační žeton na římského krále v Augsburgu 26.1.1690, AMORE ET TIMORE, Ag 19mm, Novák X/B35b -1/1- 2200,- --.-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1120. Josef II. 1780-1790, velký Ag žeton na korunovaci ve Frankfurtu 3.dubna 1764 VIRTVTE ET EXEMPLO, 24,5mm, dr.ned. -1/1 1600,- --.-

Pol.

Leopold II. 1790-1792

Stav

V.cena

D.cena

1121. velký Ag žeton na korunovaci ve Frankfurtu 9.října 1790 PIETATE ET CONCORDIA, 24mm 1/1 1800,- --.-

Pol.

Leopold II. 1790-1792

Stav

V.cena

D.cena

1122. malý Ag žeton na korunovaci římským králem ve Frankfurtu 9.října 1790, 19,5mm, Novák V/XVI/E11b, nep.exc. 1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold II. 1790-1792

Stav

V.cena

D.cena

1123. malý Ag žeton na korunovaci ve Frankfurtu 9.října 1790 PIETATE ET CONCORDIA, 20mm, dr.důlky 1/1 480,- 700,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

1124. Sn medaile na korunovaci ve Frankfurtu 1792, poprsí císaře zleva/alegorie, 42mm, měděný čep, Novák XVII/E/4c 1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

1125. Ferdinand V. a manželka Anna, korunovace v Praze 7. září 1836, mosaz 39mm,sign. G.Loos/L.Held, dr.škr., nep.hr. 1/1 1600,- --.-

Pol.

Rudolf II. 1576-1611

Stav

V.cena

D.cena

1126. Václav Krocín z Drahobejlu 1532-1605, purkmistr Starého Města Pražského, AR litá pamětní medaile b.l., 15,403g/31mm, BPM-215 RR 1/1 4500,- 4500,-

Pol.

Rudolf II. 1576-1611

Stav

V.cena

D.cena

1127. Georg Schrötl von Schrotenstain, rada a knihovník Rudolfa II., tolar b.l., litý, 28,357g/43mm, Wind.1342 RR, stopa po oušku 1/1 8000,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1128. AR medaile k úmrtí Františka Štěpána Lotrinského 1765, Marie Terezie/František Lotrinský, sign. Widemann, MTD-182, hrana 1/1 7000,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1129. Bronzová zlacená medaile 1744 na osvobození Prahy od Prusů, Karel Lotrinský 1/1 2800,- 2800,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1130. Laudon Gideon Ernest, polní maršál,1717-1790, AR medaile na dobytí Bělehradu 8.10.1789, 47 mm, zlacená,sign. Donner, Mont.2181, H 7433 0/0 9000,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1131. Žeton na svatbu Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. 19.4.1770. Portrét královny, opis / stojící anděl před stojící ženou, opis a nápis. Sign. WH. Ag 25 mm R -1/1- 600,- 1000,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

1132. Napoleon-Bz medaile postříbřená 1805 na bitvu u Slavkova-hlava Napoleona/hlava Alexandra I. a Františka II., sign. Andrieu-Denon R 0/0 5000,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

1133. Arcivévoda Johann 1771-1847, AR medaile 1811, ERZEHERZOG IOHANN V OEST budova/dvě postavy, opis, sign. Detler, 48 mm 0/0 5000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Karel 1771-1847

Stav

V.cena

D.cena

1134. AR medaile 1860, odhalení pomníku ve Vídni 22.5.1860, sign. Radnitzky, Horsky 3578, Hauser 2219, 105 g 1/1 12000,- --.-
1135. Rakousko - Baden - XII.dolnorakouské zemské střelby 1911 Arc. Rainer s manželkou zprava, opis / 2 střelci, opis Sign.J.Müllner, 2x Punc., Ag 42 mm 0/0 5000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Karel 1771-1847

Stav

V.cena

D.cena

1136. Medaile "Pro výtečné žáky" 1911, bronz postříbřený, tři postavy,opis/Vídeň,sign. P.Breithut, 65 mm 0/0 6600,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1137. tolar spolkový 1861 A R 1/0 3500,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1138. tolar spolkový 1865 E, Karlovský Bělehrad, Nov.54 R, pěkná patina 0/0 8200,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1139. 2 zlatník 1889 b.z., dr.hr. 1/0 4000,- 4000,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1140. 2 zlatník 1892 b.z., sbírkový, patina, dr.škr. 0/0 3600,- 4000,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1141. zlatník 1857 A R, dr.škr. -0/0 3500,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1142. zlatník 1857 E RR -2/2 9000,- --.-
1143. zlatník 1858 A, sbírkový, vlas.rysky 0/0 250,- 280,-
1144. zlatník 1858 M, patina R, nep.škr. 2/1 1200,- --.-
1145. zlatník 1858 V R, nep.škr. -1/1 1000,- 1600,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1146. zlatník 1859 A bez tečky za REX 0/0 480,- 480,-
1147. zlatník 1859 B, dr.škr. 2/1 220,- 220,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1148. zlatník 1860 A, dr.škr. -1/1- 180,- 240,-
1149. zlatník 1861 A, dr.škr. -0/1 220,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1150. zlatník 1861 B R, nep.hr. -1/1 6000,- 6500,-
1151. zlatník 1862 A tém. 0/0 600,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1152. zlatník 1862 E RR, just., dr.skvrny -2/2 15000,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1153. zlatník 1864 B, patina R, nep.škr. 1/0 5000,- 5000,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1154. zlatník 1864 E, patina R tém.0/0 10000,- 16000,-
1155. zlatník 1866 A R, nep.škr. 1/0- 2600,- 3000,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1156. zlatník 1867 B, patina R, vlas.škr. 0/0 2400,- 4200,-
1157. zlatník 1868 GYF R, nep.škr., nep.hr.ražbou 0/0 2000,- 2200,-
1158. zlatník 1869 GYF, nep.ned. 1/1- 1200,- 1400,-
1159. zlatník 1871 A R, nep.škr., nep.hr.ražbou 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1160. zlatník 1872 A RR, dr.hr. -2/2 11000,- 16000,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1161. zlatník 1872 KB, dr.hr. tém.0/0 1600,- 2400,-
1162. zlatník 1873 b.z. R -0/1 800,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1163. zlatník 1874 KB R 1/0 3400,- 3400,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1164. zlatník 1876 KB, sbírkový, zc.nep.rys. 0/0 1400,- --.-
1165. zlatník 1878 b.z., dr.škr. 0/0 250,- 280,-
1166. zlatník 1879 b.z. 1/0 220,- 240,-
1167. zlatník 1879 KB, sbírkový, zc.nep.rys. 0/0 380,- 380,-
1168. zlatník 1881 KB, nep.škr. 0/0 500,- --.-
1169. zlatník 1881 KB, širší štít R, nep.ned. -1/1 500,- --.-
1170. zlatník 1881 KB, širší štít R, dr.škr., patina 1/1 300,- 750,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1171. zlatník 1882 KB, sbírkový R, vlas.škr. 0/0 2200,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1172. zlatník 1882 KB, krásný exemplář RL 550,- --.-
1173. zlatník 1883 b.z., vlas.rysky -0/0 250,- --.-
1174. zlatník 1884 b.z., patina 1/1 300,- --.-
1175. zlatník 1884 KB 2/2 140,- 240,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1176. zlatník 1887 b.z., vlas.škr. 1/1 220,- 220,-
1177. zlatník 1887 KB, zcela nep.škr. 1/0 600,- 600,-
1178. zlatník 1891 b.z. 0/0 250,- 300,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1179. zlatník 1892 KB Fiume R, nep.škr. 1000,- --.-
1180. zlatník 1892 KB Fiume R -2/2- 200,- 220,-
1181. 1/4 zlatník 1858 B, dr.škr. 2/1 200,- 220,-
1182. 1/4 zlatník 1859 A -1/1 200,- 220,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1183. 1/4 zlatník 1858 M R, vlas.škr. 1/0 9000,- --.-
1184. 1/4 zlatník 1858 E R, hrany ražbou tém.0/0 4200,- --.-
1185. 1/4 zlatník 1859 E R, dr.skvrnky, vlas. rysky 1/0 600,- 650,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1186. 1/4 zlatník 1858 V, nedor.písmeno R ve slově AVSTRIAE R, dr.just. tém. 0/0 5000,- 5000,-
1187. 1/4 zlatník 1859 V R, dr.škr. -2/2- 200,- --.-
1188. 1/4 zlatník 1860 B, nep.hr. 0/0 300,- --.-
1189. 1/4 zlatník 1861 A, vlas.rysky 0/0 220,- 400,-
1190. 1/4 zlatník 1862 A, vlas.škr. -0/0 300,- 300,-

Pol.

FJI 1848-1916

Stav

V.cena

D.cena

1191. 20 krejcar 1868 KB R 0/0 2000,- --.-
1192. 20 krejcar 1869 GYF, Nov.30 dlouhý opis 2/2 + 20 krejcar 1870 GYF krátký opis Valtó Penz, Nov.31, -1/2, hrana 2ks R -1-2 360,- 480,-
1193. 20 krejcar 1870 b.z., sbírkový, nep.just. 0/0 400,- 600,-
1194. 10 krejcar 1858 A, nep.škr. 2/1- 180,- --.-
1195. 10 krejcar 1859 V, nep.hr. -1/1- 250,- 250,-
1196. 10 krejcar 1870 KB, 1872 b.z. 2 ks 0/1- 200,- 200,-
1197. 6 krejcar 1849 A, sbírkový, vlas.škr. 0/0 300,- --.-
1198. 5 krejcar 1859 M R 1/1 800,- --.-
1199. 3 krejcar 1851 G R, dr.hr., dr.vady 2/2 380,- --.-
1200. 2 krejcar 1851 B, nep.škr. 1/1 140,- 160,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.