KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 18. listopadu 2017

Pol.

Mysia-Pergamon, 133-67 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

101. AE 16, hl.Asklepia/Asklepiova hůl, Sear-1534 2/1- 260,- 260,-

Pol.

Mysia-Pergamon, 1.st.n.l.

Stav

V.cena

D.cena

102. AE 17, hl.senátora/hl.Romy, Sear-4910 -1/1- 250,- 250,-

Pol.

Nabatea, Aretas IV., 9 př.Kr.-40 n.l.

Stav

V.cena

D.cena

103. AE 18, hl.krále a královny/2 rohy hojn., Sear-5699 2/2 240,- 260,-

Pol.

Parthia, Artabanus III., 80-90

Stav

V.cena

D.cena

104. AR drachma, Sear-5826 1/1 1400,- 1400,-

Pol.

Parthia, Vologases III., 105-147

Stav

V.cena

D.cena

105. AR drachma, Sear-5830, Mitch.672 1/1 1400,- 1600,-

Pol.

Peloponesos-Sikyon, 360-330 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

106. AR drachma, chiméra/holubice, Sear-2774 1/1 2800,- 4400,-

Pol.

Pergamon království, 282-133 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

107. AE 11, hl.Apolla/luk-opis, Sear-7233 2/1 200,- 220,-

Pol.

Thrácie-Cheronesos 400-350 př.Kr.,

Stav

V.cena

D.cena

108. AR hemidrachma lev s otočenou hlavou doprava/kvadratum incusum, 2,18g/ 12x11mm 2/1- 200,- 260,-

Pol.

Thrakie - Thasos, 148 př. Kr.

Stav

V.cena

D.cena

109. AR tetradrachma, hl. Dionýsa/Herakles, opisy, Sear-1759, 16,66 g 1/1 4000,- 6500,-

Pol.

P.Crepusius, 82 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

110. denár, hlava Apollona zprava/jezdec, za ním CLXX, Syd.738a, Cr.361/1c 1/1 1600,- 2800,-

Pol.

Augustus (27 př.Kr.-14 n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

111. AR quinar, 25-23 př.Kr., minc.Mérida ve Španělsku, rv: Viktoria korunující trofej, P CARISI LEG, ned., vady kovu -2/2- 240,- 550,-

Pol.

Vespasian 69-79

Stav

V.cena

D.cena

112. denár, Řím, 69-71, sedící Pax, RIC-10 1/1 1200,- --.-

Pol.

Domitian 81-96

Stav

V.cena

D.cena

113. dupondius, rv: stojící Virtus VIRTVTI AVGVSTI S-C, RIC 644 2/1- 1000,- 900,-

Pol.

Traian 98-117

Stav

V.cena

D.cena

114. denár, kráčící Victoria, RIC-60 1/1 900,- 900,-
115. denár, stojící Mars, RIC-114 -1/1- 600,- 750,-

Pol.

Traian 98-117

Stav

V.cena

D.cena

116. denár, sedící Aequitas, RIC-119 1/1 800,- 950,-
117. denár, stojící Providentia, RIC-364 1/1 700,- 800,-
118. as, rv: Aequitas, SPQR OPTIMO PRINCIPI S-C -1/2 1400,- --.-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

119. sestercius, rv: PONT MAX TR POT COS III 2/2 1000,- 1000,-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

120. as, rv: stojcíí Salus doprava COS III S-C, RIC 975 -1/2 1400,- --.-
121. denár, sedící Iustitia, RIC-42 -1/1- 600,- 600,-
122. denár, sedící Concordia, RIC-82 -1/1- 600,- 600,-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

123. denár, stojící Felicitas, RIC-83 1/1 700,- 800,-
124. denár, stojící Genius, RIC-90 -1/1- 600,- --.-
125. denár, sedící Pax, RIC-95 -1/1- 600,- 600,-
126. denár, stojící Pietas, RIC-97 1/1- 600,- --.-
127. denár, sedící Libertas, RIC-127 1/1- 600,- 600,-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

128. denár, sedící ROMA, RIC-163 1/1 800,- 800,-
129. denár, stojící Pudicitia, RIC-176 1/1- 600,- 700,-
130. denár, sedící Iustitia, RIC-215 -1/1- 500,- --.-
131. denár, modius s klasy, RIC-230 -1/1- 500,- --.-
132. denár, stojící Fortuna, RIC-244 1/1- 600,- 650,-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

133. denár, stojící Moneta, RIC-256 1/1 1200,- --.-
134. denár, stojící Salus, RIC-267 -1/1- 600,- --.-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

135. denár, stojící Salus, RIC-268 1/1 800,- 800,-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

136. denár, rv: NILVS, sedící Nil s rohem hojnosti a krokodýlem, RIC 309 1/1 2000,- --.-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

137. denár, rv: HISPANIA, RIC-326 1/1- 800,- 850,-
138. denár, Abundiata, RIC-338 -1/1- 500,- --.-

Pol.

Hadrian 117-138

Stav

V.cena

D.cena

139. denár, rv: AEGYPTOS, RIC 296 1/1- 1100,- --.-
140. denár, rv: AEGYPTOS, RIC 296, dr.škr. 1/1- 500,- 650,-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

141. sestercius, rv: chrám, RIC 787R -2/2- 300,- 420,-
142. sestercius, rv: stojící Libertas zprava LIBERTAS COS III S-C, RIC 916a, dr.ned. 2/2 700,- 950,-
143. dupondius, rv: stojící Providentia doleva TR POT XX COS IIII S-C, RIC 970 -1/2 950,- --.-
144. dupondius, rv: stojící Pax doleva TR POT XIX COS IIII S-C, RIC 952 -1/2 850,- --.-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

145. denár, trůn-okřídlený blesk, RIC-137 1/1 1200,- 1200,-
146. denár, stojící Salus, RIC-216 -1/1- 600,- --.-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

147. denár, Řím, sedící Roma, RIC-248 1/1 900,- 900,-
148. denár, Řím, stojící Annona, RIC-260 1/1- 800,- --.-
149. denár z let 157-158, rv.: stojící Antonius zleva, VOTA SVSCEPTA DEC III, dole COS IIII, RIC-283 1/1 700,- 850,-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

150. denár, orel, RIC-429 1/1 900,- --.-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

151. denár, orel na oltáři, RIC-430 1/1 1200,- --.-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

152. denár, pyramida, RIC-435 1/1 1200,- --.-

Pol.

Faustina starší 141-146

Stav

V.cena

D.cena

153. denár, stojící Iuno, RIC-338 1/1- 600,- --.-
154. denár, m.Řím, RIC-344 -1/1- 600,- --.-

Pol.

Faustina starší 141-146

Stav

V.cena

D.cena

155. denár, stojící Aeternitas, RIC-347 1/1 800,- --.-

Pol.

Faustina starší 141-146

Stav

V.cena

D.cena

156. denár, m.Řím, RIC-360 1/1 800,- --.-

Pol.

Faustina starší 141-146

Stav

V.cena

D.cena

157. denár, rv: sedící Juno doprava AVGVSTA, RIC 363 1/1- 700,- --.-
158. denár, rv: sedící Vesta zleva, opis AVGVSTA, RIC 371 1/1- 900,- --.-

Pol.

Faustina mladší 147-175

Stav

V.cena

D.cena

159. sestercius, DIVA FAVSTINA PIA, RV: stojící Diana doprava DIANA LVCIFERA S-C, pamětní ražba za Marca Aurelia, RIC 1710 -1/2 1900,- --.-
160. sestercius, rv: DIANA LVCIFERA S-C, RIC 1710 -2/2- 750,- --.-
161. denár, rv: stojící Venuše zleva AVGVSTA P II. FIL, RIC 499 1/1- 900,- 900,-

Pol.

Septimus Severus 193-211

Stav

V.cena

D.cena

162. denár, rv: RESTITVTOR VRBIS, RIC 288 1/1 700,- --.-

Pol.

Caracalla 198-217

Stav

V.cena

D.cena

163. denár, rv: MARTI VICTORI -1/1- 550,- 700,-

Pol.

Julia Domna 198-217

Stav

V.cena

D.cena

164. denár, av: IVLIA PIA FELIX AVG, rv: DIANA LVCIFERA, RIC 373a 1/1 1200,- --.-

Pol.

Julia Domna 198-217

Stav

V.cena

D.cena

165. denár, 211-217, Venus na trůnu, RIC-388c 1/1 700,- 700,-
166. denár, av: IVLIA AVGVSTA, rv: PVDICITIA -1/1- 850,- --.-
167. Moesia inf.-Nikopolis- AE 18 1/1 400,- --.-

Pol.

Julia Maesa

Stav

V.cena

D.cena

168. denár, rv: SAECVLI FELICITAS, RIC 271 1/1- 900,- --.-
169. denár, rv: PVDICITIA, RIC 268 1/1- 700,- --.-

Pol.

Elagabalus 218-222

Stav

V.cena

D.cena

170. denár, rv.: PMTRPXX COSIIIIPP 1/1 700,- 700,-

Pol.

Severus Alexandr 222-235

Stav

V.cena

D.cena

171. denár, rv: stojící PAX doleva, RIC 40, nep.stopy kor. -1/1- 550,- --.-

Pol.

Severus Alexandr 222-235

Stav

V.cena

D.cena

172. denár, rv: Mars kráčející doprava, RIC 61 -1/1- 550,- --.-
173. denár, rv: stojící Sol zleva, RIC 101 -1/1- 550,- --.-

Pol.

Severus Alexandr 222-235

Stav

V.cena

D.cena

174. denár, rv: stojící Annona doleva, RIC 133, stopy kor. 1/1- 500,- --.-

Pol.

Severus Alexandr 222-235

Stav

V.cena

D.cena

175. denár, rv: LIBERALITAS AVG, RIC 148 1/1 600,- 600,-

Pol.

Severus Alexandr 222-235

Stav

V.cena

D.cena

176. denár, rv: stojící Abundantia čelně, RIC 184 -1/1- 550,- --.-

Pol.

Julia Mamaea 222-235

Stav

V.cena

D.cena

177. denár, rv: stojící Juno doleva IVNO CONSERVATRIX, RIC 343 -1/2 550,- --.-

Pol.

Gordian III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

178. antoninian, rv: sedící Apollo doleva, PM TRP IIII COS II PP, RIC 88 1/1 600,- 600,-

Pol.

Gordian III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

179. antoninian, rv: stojící Herkules doprava, VIRTVTI AVGVSTI, RIC 95 1/1 550,- --.-

Pol.

Gordian III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

180. AR Antoninian, minc. Roma, RIC 152 1/1 500,- 500,-

Pol.

Maximinus Thrax 235-238

Stav

V.cena

D.cena

181. sestercius, rv: stojící Fides doleva, FIDES MILITVM S-C, RIC 43 1/1- 2400,- --.-

Pol.

Maximinus Thrax 235-238

Stav

V.cena

D.cena

182. denár, m.Řím, RIC-16 1/1 800,- 950,-

Pol.

Trebonianus Gallus 251-253

Stav

V.cena

D.cena

183. billon antoninian, rv: stojící Aequitas doleva, AEQVITAS AVG, RIC 80 -1/1- 420,- --.-

Pol.

Gallienus 253-268

Stav

V.cena

D.cena

184. AE antoninian, PAX AVG 1/1 400,- --.-

Pol.

Gallienus 253-268

Stav

V.cena

D.cena

185. billon antoninian, rv: PAX AVG, zn.S, MilanRR 2/2 600,- --.-
186. billon antoninian, rv: LAETITIA AVG -1/2 200,- 200,-

Pol.

Salonina 254-268

Stav

V.cena

D.cena

187. AR antoninian, rv: Gallienus a Salonina, CONCORDIA AVGG, mincovna Antiochie, RIC 63, mírně nedor. 1/1 800,- --.-
188. billon antoninian, rv: FECNDITAS AVG, RIC 5A 2/2 140,- 220,-

Pol.

Claudius Gothicus 268-270

Stav

V.cena

D.cena

189. AE antoninian, rv: FIDES MILITVM 1/1 180,- 240,-
190. AE antoninian, av: DIVO CLAVDIO, rv: CONSECRATIO 2/2 140,- 140,-

Pol.

Aurelian 270-275

Stav

V.cena

D.cena

191. AE antoninian, rv: stojící SOL doleva ORIENS AVG mincovna Milán, RIC 152 1/1- 420,- --.-

Pol.

Aurelian 270-275

Stav

V.cena

D.cena

192. AE antoninian, rv: doprava stojící žena klade věnec na hlavu panovníka RESTITVT ORBIS, zn. MC -1/1- 420,- --.-

Pol.

Aurelian 270-275

Stav

V.cena

D.cena

193. AE antoninian, rv:panovník podává ruku Concordii, CONCORIDA MILITVM, RIC 244 zn.XXIS = mincovna Siscia -1/1- 420,- --.-
194. AE antoninian, m. Siscia, RIC-255 1/1 300,- --.-

Pol.

Tetricus 271-274

Stav

V.cena

D.cena

195. AE antoninian, rv: PAX AVG, mincovna Trevír 1/1 360,- 600,-

Pol.

Tetricus 271-274

Stav

V.cena

D.cena

196. AE antoninian, barbarská napodobenina, Gallie 3.-6.stol. 1/1 360,- 650,-

Pol.

Tetricus 271-274

Stav

V.cena

D.cena

197. AE antoninian, barbarská napodobenina, Gallie 3.-6.stol. -1/1 320,- 500,-

Pol.

Tacitus 275-276

Stav

V.cena

D.cena

198. billon antoninian, rv: PROVIDENTIA AVG, RIC 92 2/2 300,- --.-

Pol.

Probus 276-282

Stav

V.cena

D.cena

199. billon antoninian, rv: FELICITAS AVG XXI, Siscia -1/1- 420,- --.-

Pol.

Probus 276-282

Stav

V.cena

D.cena

200. AE antoninian, rv: SOL INVICT XXIII 1/1 550,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.