KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 18. listopadu 2017

Pol.

Opava knížectví, Přemek Opavský 1381-1433

Stav

V.cena

D.cena

701. haléř, erb/helmice, Kopicki 6361,R 1/1 2500,- 3000,-

Pol.

Opava město, 15.stol.

Stav

V.cena

D.cena

702. haléř, Kopicki 8676R 1/1 800,- 1100,-

Pol.

Opava město, 15.stol.

Stav

V.cena

D.cena

703. haléř, podobný jako Kopicki 8676R 1/1 800,- 1100,-

Pol.

Opava město, 15.stol.

Stav

V.cena

D.cena

704. Ag haléř, Kopicki 8677R 1/1 800,- 1200,-

Pol.

Opava knížectví, Karel Lichtenstein 1614-1627

Stav

V.cena

D.cena

705. 3 krejcar 1619 CC, nep.ned. 1/1 750,- 800,-

Pol.

Opolí, Gabriel Bethlen 1622-1625

Stav

V.cena

D.cena

706. 24 krejcar 1623, Kopicki 6459, nedor. 3/2 260,- 460,-

Pol.

Münsterberg, Půta z Častolovic 1429-1453

Stav

V.cena

D.cena

707. haléř, lev/orlice, 13x12mm/0,261g, Radoměrský, nález v Králově Dvoře IV.č.2 1/1 650,- 700,-

Pol.

Münsterberg, Půta z Častolovic 1429-1453

Stav

V.cena

D.cena

708. haléř, lev/orlice, Rad IV.č.2, 0,175g/12mm 1/1 600,- 600,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617

Stav

V.cena

D.cena

709. 3 krejcar 1611, Kopicki 6071R -1/1 440,- 460,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617

Stav

V.cena

D.cena

710. 3 krejcar 1613, Kopicki 6075 1/1 550,- 550,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617

Stav

V.cena

D.cena

711. 3 krejcar 1613, Kopicki 6075 1/1- 240,- 240,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karl Friedrich 1617-1639

Stav

V.cena

D.cena

712. 24 krejcar 1623 Kopicki 6160, dr.škr., dr.prohn., důlek -2/2 600,- 600,-
713. 3 krejcar 1619 B-H, Kopicki 6136 -1/1 360,- 360,-
714. 3 krejcar 1620 B-H, dr.vady kovu, Kopicki 6139 2/1- 260,- 320,-

Pol.

Ratiboř město

Stav

V.cena

D.cena

715. haléř 15.stol., Kopicki 8687,R 1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Strzegom město

Stav

V.cena

D.cena

716. 3 krejcar 1622, Kopicki 8691 mírně napr.okr., nep.ned.R 1/1- 1200,- 3600,-

Pol.

Svídnice město, Ludvík Jagellonský, 1516-1526

Stav

V.cena

D.cena

717. 1/2 groš 1520, SJ 216/97, Kopicki 8710 1/1 200,- 280,-
718. 1/2 groš 1523, SJ 218/97, Kopicki 8714, dr.ned. -1/1- 180,- --.-
719. 1/2 groš 1524, SJ 220/97, Kopicki 8716 -1/1- 180,- --.-
720. 1/2 groš 1525, SJ 221/97, Kopicki 8718 -1/1 180,- 220,-
721. 1/2 groš 1526, SJ 222/97, Kopicki 8719, nedor. 2/2 120,- --.-

Pol.

Těšín město

Stav

V.cena

D.cena

722. haléř 15.stol., první typ těšínského městského haléře, Kopicki 8599, mírně vylomený okraj,RR 1/1 4000,- --.-

Pol.

Těšínsko-Bělsko, Fridrich Kazimír 1563-1571

Stav

V.cena

D.cena

723. 1 krejcar 1570, FS 2979, Kopicki 4886, nep.ned.RR 1/1 6500,- 5500,-

Pol.

Těšínsko, Adam Václav 1594-1617

Stav

V.cena

D.cena

724. 3 krejcar 1606, FS 2996, Kopicki 5591 tém.0/0 2400,- 3200,-

Pol.

Těšínsko, Adam Václav 1594-1617

Stav

V.cena

D.cena

725. 3 krejcar 1609 b.zn., Kopicki 5596 1/1 1500,- 2400,-

Pol.

Těšínsko, Adam Václav 1594-1617

Stav

V.cena

D.cena

726. 3 krejcar 1612 DR, FS 3035, Kopicki 5612, nep.ned. tém.0/0 1600,- 8000,-

Pol.

Těšínsko, Adam Václav 1594-1617

Stav

V.cena

D.cena

727. haléř 1612 DR, Kopicki 5563R 1/1- 3200,- --.-

Pol.

Těšínsko, Friedrich Vilém 1617-1625

Stav

V.cena

D.cena

728. 3 krejcar 1620, Kopicki 5638, patinaR 0/1 2200,- 3600,-

Pol.

Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653

Stav

V.cena

D.cena

729. 1 krejcar 1644 H-L, Skočov-Losz, Kopicki 5677, Kaleta III/1var, opis na rubu: MO.NO.AR.DV.TESCHI, prohn., stopy kor., kraj.stř.R 2/1- 550,- 950,-

Pol.

Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653

Stav

V.cena

D.cena

730. 1 krejcar 1645 HL, Skočov-Losz, MKČ-1356,Kop.5680, Kaleta VI.1a -1/1 450,- --.-

Pol.

Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653

Stav

V.cena

D.cena

731. 1 krejcar 1647 HL, Těšín-Losz, MKČ 1355, Kop.5682 1/1 550,- 550,-
732. 1 krejcar 1648 H-L, Těšín-Losz, Kopicki 5684, Kaleta 2i, ned., stopy kor. 2/2 260,- --.-
733. 1 krejcar 1649 H-L, Těšín-Losz, Kopicki 5697, Kaleta 3e, nep.prohn. 2/1- 240,- --.-
734. grešle 1650 GG, Kopicki 5672, stopy kor. 2ks -1-2 320,- 320,-
735. obol 1651, uvnitř písmene T lilie, mírně nedor., Kopicki 5659, Kaleta IV.4 -1/1- 460,- --.-

Pol.

Těšínsko, Alžběta Lukrécie 1625-1653

Stav

V.cena

D.cena

736. obol 1653, oblouk písmene T zakončen trojlistem, Kopicki 5665, Kaleta VIII 2b var. OBVL:PRINCIPAT:TESCH 1/1 700,- --.-

Pol.

Vratislav město, Zikmund Lucemburský 1419-1437

Stav

V.cena

D.cena

737. haléř hlava sv.Jan/český lev, bez zn., SJ 67/27, Kopicki 8765, dr.exc. 1/1 600,- 750,-

Pol.

Vratislav město, Vladislav Jagellonský 1471-1516

Stav

V.cena

D.cena

738. groš b.l., sv.Jan Křtitel, mírně ned., patina 1/1- 2400,- 3200,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

739. XV krejcar 1675 SP Samuel Phaler, Kopicki 6221, mírně pórovitý -1/1- 260,- 320,-
740. XV krejcar 1694 IIT J.J.Tolle-vardajn, F-S 2335, Kopicki 6224, nedor., dr.vady kovu 2/2- 260,- 280,-
741. XV krejcar 1694 IIT, vardajn J.J.Tolle, Kopicki 6224, válcovaný, nedor. -3/1- 110,- --.-
742. VI krejcar 1674 SP Samuel Phaler, Kopicki 6215, dr.škr. 2/1- 220,- 240,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

743. VI krejcar 1674 SP, Kopicki 6215 tém.0/0 600,- 1700,-
744. 3 krejcar 1675 SP, Kopicki 6209, nep.proh., nep.škr. 1/1 420,- 800,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704

Stav

V.cena

D.cena

745. 3 krejcar 1696 L-L, Kopicki 6285, dr.ned., nep.škr. -1/1- 460,- 460,-
746. 1 krejcar 1683, Kopicki 6279, nep.zvlněný, patina 1/1 160,- 160,-
747. 1 krejcar 1684, Kopicki 6280 -1/1- 90,- 90,-
748. 1 krejcar 1684, Kopicki 6280, dr.ol.okr. 1/1 110,- 120,-
749. grešle 1681, Kopicki 6254 1/1 120,- 120,-
750. grešle 1699 L-L, Kopicki 6261, patina 1/1 120,- 160,-
751. grešle 1704 CVL, Kopicki 6270, nep.ned. tém.0/0 140,- 280,-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Karl Friedrich 1704-1744

Stav

V.cena

D.cena

752. VI krejcar 1712 CL, Kopicki 6344, patina, dr.skvrny 1/1- 700,- 700,-

Pol.

Liechtenstein Karel Eusebius 1627 - 1684

Stav

V.cena

D.cena

753. 1 krejcar MW Opava-Wilke -1/1- 460,- 460,-

Pol.

Montfort hrabství, Anton 1686-1693

Stav

V.cena

D.cena

754. XV krejcar 1692, sbírkový 1/1 2400,- 3000,-

Pol.

Montfort hrabství, Ernst Joseph 1734-1758

Stav

V.cena

D.cena

755. 1 krejcar 1751 H Haag, nep.prohn. 1/1- 140,- --.-

Pol.

Paar Jan Václav 1719 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

756. 1/2 tolar 1771 Vídeň, Polívka 101, 13,86 g, tmavá patina,RR 2/1 12000,- --.-

Pol.

Pernštejn Jan 1475-1548

Stav

V.cena

D.cena

757. haléř b.l., hlava zubra, I.B.-A.B/český lev, varianta bez písmene "G", Nech.-Šaf. 54, Chaura Rodové ražby 104, 0,267gRR 1/1- 16000,- 30000,-

Pol.

Trautson Pavel Sixtus 1615-1621

Stav

V.cena

D.cena

758. 3 krejcar b.l., erb ve věnci, Řád Zlatého rouna, Polívka -, P-Sch.16, sb.Hohenkubin 1322, na podložním lístku ve sbírce uvedeno "nález 1930 Malá Chocholná"RRR 1/1 3600,- --.-

Pol.

Trautson Pavel Sixtus 1615-1621

Stav

V.cena

D.cena

759. 3 krejcar 1618 pěkná patina 1/1 550,- 950,-

Pol.

Šlik Jindřich 1612-1650

Stav

V.cena

D.cena

760. 3 krejcar 1627 IC Planá-Candler, SJ-C23, napr.okr., stopy kor., dr.ned. 1/1- 900,- 900,-

Pol.

Šlik Jindřich 1612-1650

Stav

V.cena

D.cena

761. 3 krejcar 1630 IC Planá-Candler, dr.ned. 1/1- 2800,- --.-
762. 3 krejcar 1635Planá-Candler, SJ-C38, ned.okr. 2/2 750,- 750,-

Pol.

Šlik Jindřich 1612-1650

Stav

V.cena

D.cena

763. 3 krejcar 1637 Planá - Candler, S-J C45 b, mírně nedor., patina -1/1 1600,- --.-
764. krejcar 1630 Planá-Candler, SJ-C53c, stopy kor., dr.prohn. -1/1- 550,- 800,-

Pol.

Valdštejn Albrecht 1624-1634

Stav

V.cena

D.cena

765. 3 krejcar 1630 Jičín-Reick, Pol.234, Meyer 165, n.ned. -1/1- 1800,- 1800,-

Pol.

Valdštejn Albrecht 1624-1634

Stav

V.cena

D.cena

766. 3 krejcar 1633 Jičín-Steinmüller -1/1- 2000,- 2400,-

Pol.

Valdštejn Albrecht 1624-1634

Stav

V.cena

D.cena

767. 3krejcar 1630 Zaháň-Jakob, dr.vady okr., nep.ned. -1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Johann von Hessen-Darmstadt 1740-1768

Stav

V.cena

D.cena

768. tolar 1744 M, C.E.Müller, dr.stopa, krásná patina, v aukci církevních ražeb sb.Hohenkubin, Lanz VI/1975 dosažena cena 21.000 ATSRR 1/1 26000,- --.-

Pol.

Jacob Christoph von Wartensee 1575 - 1606

Stav

V.cena

D.cena

769. 3 krejcar b.l., SJ -, HMZ 2-118RR 1/1 1800,- 3400,-

Pol.

Ferdinand von Bayern 1613-1631

Stav

V.cena

D.cena

770. groš 1615, s tit. Matyáše II. 1/1 280,- 340,-

Pol.

Sediskvakance 1761

Stav

V.cena

D.cena

771. medaile 39,7g/55mm, autor Thiebaud, av: uprázdněný stolec pod baldachýnem/ Madona žehnající insigniím, po obvodu erby členů kapitulyR 1/1 6000,- --.-

Pol.

Johann V. von Aspermont 1601-1627

Stav

V.cena

D.cena

772. 3 krejcar 1627, HMZ 2-410f, nedor. 2/2- 140,- 650,-

Pol.

Johann VI. von Aspermont 1636-1661

Stav

V.cena

D.cena

773. 1 krejcar 1646, HMZ 2-432 1/1 200,- 380,-

Pol.

Ulrich VI. von Mont 1661-1692

Stav

V.cena

D.cena

774. XV krejcar 1690 B-C, HMZ 2-439c, dr.stopy kor.R 2/2 800,- 1300,-

Pol.

Benedikt von Rost 1728-1754

Stav

V.cena

D.cena

775. 2 fenik b.l., HMZ 2-471, kraj.stř. 1/- 200,- 200,-

Pol.

Heinrich Klingenberg, 1293-1306

Stav

V.cena

D.cena

776. brakteát, Slg.Bonhoff-1815 1/- 480,- 700,-

Pol.

Arménie, Levon I. 1199-1218

Stav

V.cena

D.cena

777. Ag tram b.l., 2,997g/20,5mm 1/1 1100,- 1500,-

Pol.

Antiochie, Bohemund III. 1163-1201

Stav

V.cena

D.cena

778. denár, Metcalf 378 1/1 750,- 850,-

Pol.

Frant.Dietrichstein 1599-1636

Stav

V.cena

D.cena

779. 3 krejcar 1616 Kroměříž, 1,28g, SV-014, vyl.okr.R -1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

780. 3 krejcar 1658, SV 130 0/0 1600,- 2200,-
781. 1 krejcar 1651, SV-106, napr.okr. 1/1 140,- --.-

Pol.

Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

782. 1 krejcar 1652, SV 109 B/C2, barokní erby 1/1 480,- 550,-

Pol.

Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

783. 1 krejcar 1654, SV 111, pořadí erbů R-K-B 1/1 240,- 600,-

Pol.

Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

784. 1 krejcar 1654, SV 111, pořadí erbů R-B-K 1/1 240,- 460,-
785. 1 krejcar 1655(?), Kroměříž-Loss, SV-112, pořadí erbů R-B-K, ned.letopočet -1/2 200,- --.-
786. 1 krejcar 1658 Kroměříž-Huser, SV-114, nep.ned. -1/1- 320,- --.-

Pol.

Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

787. 1 krejcar 1658 Kroměříž-J.J.Huser, SV 114, značka úhoř bez korunky, dr.vady kovu, nep.ned. 1/1 220,- 320,-

Pol.

Leopold Vilém 1637-1662

Stav

V.cena

D.cena

788. 1 krejcar 1658, SV 114, úhoř bez korunky, nep.ned. tém.0/0 420,- 500,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

789. XV krejcar 1676, 5,35g, SV-375 E2/B3, nep.okr. 2/1- 500,- 750,-
790. XV krejcar 1694 zn.hroty, SV-389, dr.vady kovu 2/1- 550,- 550,-
791. XV krejcar 1694 SAS, SV-390 1/1 1400,- --.-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

792. VI krejcar 1665, 3,0g, SV-339 A/A, nep.skvr. 1/1 1000,- 1700,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

793. VI krejcar 1674, SV 342, nep.ned. 1/1 600,- 1400,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

794. VI krejcar 1674, SV-343, zdobený plášťR 1/1 2200,- 2400,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

795. VI krejcar 1675, SV 344, válcovaný, patina 1/1 900,- 1100,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

796. VI krejcar 1679 SAS, 3,50g, SV-351 B1var./D1 1/1 1000,- 1900,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

797. VI krejcar 1680 SAS, 2,90g, SV- nezná, kombinace razidel B1/D1 -1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

798. VI krejcar 1681 SAS, SV-357 B/D, dr.vady kovu, vada razidla 1/1 650,- 650,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

799. 3 krejcar 1669, 1,7g, SV-322 E2/B5 -1/1 500,- 500,-

Pol.

Karel II. Lichtenstein 1664-1695

Stav

V.cena

D.cena

800. 3 krejcar 1670 SV-324 tém.0/0 800,- 800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.