KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 18. listopadu 2017

Pol.

arcivévoda Leopold 1620-1632

Stav

V.cena

D.cena

1001. 10 krejcar 1627 Tyroly, Hall, stopy kor., just. 2/2 200,- 340,-
1002. 10 krejcar 1632 Tyroly-Hall, Hahn 21, dr.vada kovu v rev. 0/1 360,- 480,-
1003. 1 krejcar b.l. Tyroly, Hall 1/1 150,- 200,-
1004. 1 krejcar b.l. kiprový, Tyroly, Hall 2/1 120,- 140,-
1005. vierer b.l. Hall, škr. -1/1- 280,- --.-
1006. vierer b.l. kiprový, Hall, Hahn-1 1/1 200,- 300,-
1007. vierer b.l. kiprový, Hall, Hahn-1 var. 1/1 100,- 180,-

Pol.

arcivévoda Ferdinand Karel 1632-1662

Stav

V.cena

D.cena

1008. 3 krejcar 1655 Tyroly, Hall, dr.škr. 1/1 200,- 260,-
1009. 3 krejcar 1656 Tyroly, Hall, patina 1/1 260,- 420,-

Pol.

arcivévoda Zikmund František 1662-1665

Stav

V.cena

D.cena

1010. 3 krejcar 1663 Tyroly, Hall 1/1 200,- 280,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1011. XV krejcar 1661 CA Vídeň-Cetto 0/0 900,- 1800,-
1012. XV krejcar 1661 CA, Höllhuber 61.1.4, nep.kraj.stř. -1/1- 420,- 600,-
1013. XV krejcar 1662 CA, Vídeň-Cetto, Nech-1904 tém.0/0 2500,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1014. XV krejcar 1662 CA Vídeň-Cetto, Höll.62.1.1, líc oproti rubu otočen o 180st. 1/1 550,- 700,-
1015. XV krejcar 1662 CA Vídeň-Cetto, Höll.62.1.3 -1/1- 400,- 650,-
1016. XV krejcar 1662 CA Vídeň-Cetto, vysoké poprsí, nad hlavou arabeska, Höll.62.6.11, nedor., vlas.škr., válcovaný 2/1 360,- 400,-
1017. XV krejcar 1663 CA Vídeň-Cetto, Höll.63.2.2 -1/1- 400,- 650,-
1018. XV krejcar 1663 CA Vídeň-Cetto, Höll.63.3.3, nad hlavou kytička, válcovaný, dr.vada razidla -1/1- 360,- 550,-
1019. XV krejcar 1663 CA Vídeň-Cetto, Höll.63.4.1, vada razidla -1/1- 320,- 440,-
1020. XV krejcar 1663 CA Vídeň-Cetto, Höll.63.4.6, válcovaný -1/2 300,- 380,-
1021. XV krejcar 1663 CA Vídeň-Cetto, Höll.63.4.9, válcovaný, nedor. -2/1- 240,- 320,-
1022. XV krejcar 1663 CA Vídeň-Cetto, Höll.63.4.20, kraj.stř., ned. 2/1- 260,- 320,-
1023. XV krejcar 1663 CA, Vídeň-Cetto, Nech. 1907 b 1/1- 350,- 600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1024. XV krejcar 1664 CA Vídeň-Cetto, Höllhuber 64.3.11 tém.0/0 1000,- 1200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1025. XV krejcar 1664 CA Vídeň-Cetto, Höll.64.2.6 -1/1 400,- 600,-
1026. XV krejcar 1664 CA Vídeň-Cetto, Höll.64.2.13 2/1- 280,- 400,-
1027. XV krejcar 1664 CA Vídeň-Cetto, Höll.64.3.6/7, dr.napr.okr. -1/1- 360,- 380,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1028. XV krejcar 1696 b.zn. Vídeň, Höll.96.1.1, dr.vady kovu -1/1- 460,- 600,-
1029. 15 krejcar 1693 Sv.Vít, Höllhuber 93.2.1, dr.škr., dr.skvrny, ned., kraj.stř. -1/1- 750,- 1300,-
1030. XV krejcar 1696 Sv.Vít, Höll.96.1.2, dr.vada razidla, dr.ned. -1/2 750,- 750,-
1031. XV krejcar 1691 Hall, Höll.91.1.1, ned., vlas.škr. 2/2 480,- 480,-
1032. XV krejcar 1664 Neuburg am Inn-Triangel, Höll.64.1.4, ned. 2/2 480,- 480,-
1033. XV krejcar 1685 Würzburg, Nech.2668, ražby hraběte Hohenlohe, ned.R -2/2 220,- 420,-
1034. VI krejcar 1681 MM Vídeň-Mittermayer, Nech. 1940, Her.1141 2/1- 180,- 260,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1035. 3 krejcar 1665 CA Vídeň-Cetto, Nech.1963, Her.1312 tém.0/0 440,- 600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1036. 3 krejcar 1666 Vídeň-Faber, Nech.1964, Her.1313 tém.0/0 440,- 480,-
1037. 3 krejcar 1670 Vídeň-Faber, Nech.1968, Her.1317 tém.0/0 440,- 440,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1038. 3 krejcar 1673 Vídeň-Faber, Nech.1970, Her.1319 tém.0/0 440,- 650,-
1039. 3 krejcar 1694 Vídeň, st.kor. 2/1 100,- 100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1040. 3 krejcar 1659 L, Štýrsko, Graz 1/1 500,- 850,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1041. 3 krejcar 1669 IGW Graz-Weiss, Nech.2213, Her.1341 1/1 800,- --.-
1042. 1 krejcar 1665 CA Vídeň-Cetto, Nech 1978, Her.1645, stopy kor., dr.ned. -1/1- 240,- 240,-
1043. 1 krejcar 1698, Vídeň, Nech. 1995 -1/1- 100,- 100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1044. 1 krejcar 1695 Augsburg Landmünze, Nech.2675, Her.1830 1/1 280,- --.-
1045. 2 fenik 1662, Nech. 2002, Her. 2037, kraj.stř. -1/- 110,- 110,-
1046. 2 fenik 1672 Vídeň, Nech. 2010, dr.vyl.okr. 1/1 300,- --.-
1047. 2 fenik 1694, Nech. 2026, Her. 2061 -1/- 80,- 80,-
1048. 2 fenik 1700, Nech.2029, Her. 2064, kraj.stř. -1/- 80,- 80,-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1049. tolar 1705 Vídeń, Herinek 119, dobře zapr.stopa, nep.vady, patina 1/1 9000,- 9000,-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1050. 1/4 tolar 1707 Sv.Vít-Preiss, M-A 206, Nov.13, kraj.stř., 6,742gRRR 1/1- 20000,- --.-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1051. 1 krejcar 1706 IA Graz-Aigmann 1/1 1600,- --.-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1052. 1 krejcar 1708 IA Graz-Aigmann 1/1 600,- --.-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

1053. 1 krejcar 1708 IA Graz-Aigmann 1/1 800,- --.-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

1054. VI krejcar 1714 Tyroly, Hall, vady kovu, nedor. -2/2 180,- 200,-
1055. VI krejcar 1726 Tyroly, Hall, vady kovu na okraji 2/1- 180,- 240,-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

1056. VI krejcar 1735 Tyroly, Hall, Nov.21R tém.0/0 750,- 1300,-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

1057. VI krejcar 1737 Hall, Nov.21, dr.škr. 1/0 1100,- 1300,-
1058. VI krejcar 1738, Hall 2/1- 180,- 260,-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

1059. 1 krejcar 1713 Tyroly, Hall 1/0 3800,- --.-
1060. 1 krejcar 1717 Graz, Nov.15 1/1 160,- 200,-
1061. 1 krejcar 1721 Graz, mělká ražba -1/1 160,- 160,-
1062. 1 krejcar 1729 Graz 1/1 180,- 280,-
1063. 1 krejcar 1735 Graz -1/ 160,- --.-
1064. 1 krejcar 1740 Graz, Nov.15, dr.proh.okr. 2/1- 110,- 110,-
1065. 1/2 krejcar 1713 Vídeň, Nov.13, nep.napr.okr. -1/- 140,- 180,-
1066. 1/2 krejcar 1719 Vídeň, patina, napr., kraj.stř. 1/- 120,- 120,-
1067. 1/2 krejcar 1719, Nov. 13, dr.vyl.okr., stopy kor. -1/- 80,- 80,-
1068. 1/2 krejcar 1713 Graz, Nov.13, nep.prohn. 1/- 220,- --.-
1069. 1/2 krejcar 1729 Graz, Nov.13, nep.zvlněný 1/- 260,- --.-
1070. 1/2 krejcar 1733 Graz, Nov.13 1/- 360,- 360,-
1071. 1 fenik 1730, Graz, Nov.8R 1/- 1100,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1072. tolar 1756 Vídeň, dr.stopy kor., nep.hr. 1/1- 3400,- 3800,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1073. tolar 1765 G Günzburg, vlas.škr. 1/1 6500,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1074. tolar 1767 křížový, ražba pro Rakouské Nizozemí, minc.Brusel 1/1 2800,- 2800,-
1075. tolar 1780 SF, Günzburg - původní ražba ".X.", 26.63g, dr.hr., rysky,R 3/3 160,- 380,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1076. tolar 1780 SF, Günzburg - starší novoražba ".X ", dr.škr. 1/1 400,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1077. 30 krejcar 1765 b.z. Vídeň, nep.just., patina 1/1 1800,- 2400,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1078. 30 krejcar 1768 IC-SK Vídeň 2/1- 1100,- 1800,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1079. 20 krejcar 1765 Vídeň, nep.just. tém.0/0 360,- 750,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1080. 20 krejcar 1768 IC-SK, Vídeň-Cronberg 1/0 420,- 650,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1081. XVII krejcar 1762 Vídeň, dr.škr. -1/1 900,- 1200,-
1082. XVII krejcar 1761 Graz, nep.just. 2/2 400,- 600,-
1083. 10 krejcar 1757 Vídeň, vady kovu 2/1- 260,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1084. 3 krejcar 1770 Vídeň, vlas.škr., skvrny 1/1 1200,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1085. 1 krejcar 1745 Vídeň, patina, dr.škr. 1/1 2400,- --.-
1086. 1 krejcar 1760 W 1/1 100,- 100,-
1087. 1 grešle 1764 b.z.n, patina -1/2 60,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1088. 1 heller 1779 1/1 550,- 550,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1089. quadrans b.l. Hall -1/1- 1600,- --.-
1090. 2 liard 1759 pro Lucembursko, Nov.36 TC, nedor.RR 2/2 650,- 700,-
1091. 2 liard 1778 pro Rakouské Nizozemí, Brusel, Herinek 2055 3/2- 80,- --.-
1092. liard 1777 Brusel, Herinek 2073 2/2 150,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1093. 1 scudo 1780, pro Milánsko, dr.škr.R 2/2 3200,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1094. V soldi 1750, pro Milánsko -1/1- 1200,- 1400,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1095. 1 soldo 1777 S, pro Milánsko, Cu,R 1/1 500,- 500,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1096. 1/2 soldo 1777, pro Milánsko, Cu 1/1 300,- 360,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1097. quattrino 1777, pro Milánsko, tém. 0/0 600,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

1098. quattrino 1779, pro Milánsko 1/0 400,- 950,-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1099. 30 krejcar 1752 Hall, just., hlazen v ploše -1/1 2800,- --.-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

1100. 30 krejcar 1753 Hall, hlazen v ploše 1/1 2800,- 2800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.