KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 18. listopadu 2017

Pol.

Ludvík I. 1342-1382

Stav

V.cena

D.cena

1201. groš Huszár 520 R-I, st.kor., nedor. 2/2- 2800,- --.-

Pol.

Ludvík I. 1342-1382

Stav

V.cena

D.cena

1202. denár s hlavou Saracéna, Huszár 548 1/1 420,- 440,-

Pol.

Marie z Anjou 1385-1395

Stav

V.cena

D.cena

1203. denár b.zn., Huszár 566, dr.exc. 1/1 300,- 360,-

Pol.

Marie z Anjou 1385-1395

Stav

V.cena

D.cena

1204. denár zn. dvě lilie., Huszár 566, nep.ned. 1/1 320,- 340,-

Pol.

Marie z Anjou 1385-1395

Stav

V.cena

D.cena

1205. denár zn. "A", Huszár 569, nedor. 1/1 280,- --.-

Pol.

Marie z Anjou 1385-1395

Stav

V.cena

D.cena

1206. denár zn. "C-M", Huszár 569, nedor. -1/1- 280,- 300,-

Pol.

Zikmund Lucemburský 1387-1437

Stav

V.cena

D.cena

1207. denár Huszár 576a, nedor. 1/1 190,- 260,-

Pol.

Zikmund Lucemburský 1387-1437

Stav

V.cena

D.cena

1208. denár Huszár 586 C-V 1/1 150,- --.-

Pol.

Zikmund Lucemburský 1387-1437

Stav

V.cena

D.cena

1209. ducat Huszár 584, n-S, ned. 1/1- 240,- --.-

Pol.

Albrecht 1437-1439

Stav

V.cena

D.cena

1210. denár Huszár 592, B-M s křížkem 1/1 420,- --.-

Pol.

Albrecht 1437-1439

Stav

V.cena

D.cena

1211. denár Huszár 592, K-P 1/1 450,- --.-

Pol.

Vladislav I. 1440-1444

Stav

V.cena

D.cena

1212. obol Huszár 612, B-n, nep.napr.okr. -1/1 420,- --.-

Pol.

Interregnum 1445-1446

Stav

V.cena

D.cena

1213. obol Huszár 614 K-P, nep.napr.okr. 1/1 1200,- --.-

Pol.

Jan Hunyadi a Ladislav V. 1446-1453

Stav

V.cena

D.cena

1214. denár Huszár 630 2/2 280,- 300,-

Pol.

Ladislav V. Pohrobek 1453-1457

Stav

V.cena

D.cena

1215. Cu dobové falzum dukátu Huszár 639-641, sv.Ladislav, po stranách I-P, dr.dvojráz na rubuR 2/2 850,- 1100,-

Pol.

MatyᚠKorvín 1458-1490

Stav

V.cena

D.cena

1216. groš b.l., po stranách Madony K-erb, Huszár 692, 1/5 střížku vylomena, 1,855gR 1/1 1200,- --.-
1217. denár b.l., Huszár 717, po stranách erbu n-n, nedor. -2/2 180,- --.-
1218. denár b.l., K-štít, Kremnica-J.Constorfer, ražba r.1469, Huszár 717, nep.vyl.okr.ražbou, 0,527g 1/1 280,- --.-
1219. denár b.l., K-štít, ražba r.1469, Huszár 717, dr.napr.okr., 0,514g -1/1- 220,- 260,-
1220. denár b.l., N-kladívka, město Buda, Husz.717, chyboražba "MATHIE R NVGARIE", 0,512g 2/1- 260,- --.-
1221. obol, Huszár 728, po stranách Madony K-erb, dr.vyl.okr. 1/1- 240,- 340,-

Pol.

Vladislav Jagellonský 1490-1516

Stav

V.cena

D.cena

1222. denár b.l. K-C, ve štítku český lev, po stranách kroužky, r.1493, Kaspar Steck, Husz.804 1/1 180,- 280,-

Pol.

Vladislav Jagellonský 1490-1516

Stav

V.cena

D.cena

1223. denár b.l. K-H, Ján Thurzo, Husz.806, nep.ned. -1/1 160,- 280,-

Pol.

Vladislav Jagellonský 1490-1516

Stav

V.cena

D.cena

1224. denár b.l. K-M ? dvojráz -1/1- 100,- --.-

Pol.

Vladislav Jagellonský 1490-1516

Stav

V.cena

D.cena

1225. denár b.l. K-SE, ve štítku český lev, r.1497, S.Ryzmegl + E.Rezl, Husz.803 1/1 200,- 420,-

Pol.

Vladislav Jagellonský 1490-1516

Stav

V.cena

D.cena

1226. denár b.l. K-M/AF/B, ve štítku český lev, r.1496 A.Hellebrand + F.Kornidl, Husz.803 1/1 220,- 220,-
1227. denár 1511 K-G Juraj Thurzo, Husz.811, dr.ned. -1/1 160,- --.-

Pol.

Ludvík Jagellonský 1516-1526

Stav

V.cena

D.cena

1228. denár 1523 LK, Hus.846 -1/1- 100,- 100,-
1229. denár 1526 AV, Husz.841, dr.ned. 1/1 160,- 160,-

Pol.

Ludvík Jagellonský 1516-1526

Stav

V.cena

D.cena

1230. obol Huszár 357, dr.ned. 1/1 550,- 600,-

Pol.

Ferdinand I. 1526-1564

Stav

V.cena

D.cena

1231. denár 1552 H-P 1/1 650,- --.-
1232. denár 1553 KB, Hus.935 1/1- 100,- 120,-
1233. denár 1545 KB 1/1 160,- --.-

Pol.

Maxmilián II. 1564-1576

Stav

V.cena

D.cena

1234. denár 1565 KB, Hus.992 1/1- 100,- --.-

Pol.

Maxmilián II. 1564-1576

Stav

V.cena

D.cena

1235. denár 1576 H-S Košice 1/1 650,- 800,-

Pol.

Sedmihradsko, Zikmund Báthory 1581 - 1602

Stav

V.cena

D.cena

1236. 3 groš 1597,Resch. 238, 2.28g 1/1 3000,- 4000,-

Pol.

Rudolf II. 1576-1611

Stav

V.cena

D.cena

1237. tolar 1603 KB, Huszár 1030 -2/2 7500,- --.-
1238. denár 1588 KB, Hus.1059 2/2 80,- --.-
1239. denár 1590 KB 1/1 160,- --.-
1240. denár 1591 KB 1/1 160,- 220,-
1241. denár 1593 KB 1/1 160,- --.-
1242. obol 1587 KB, Huszár 1068, nep.ol.okr., nep.perf.RR 1/1 1500,- 1700,-

Pol.

MatyᚠII. 1611-1619

Stav

V.cena

D.cena

1243. tolar 1617 KB, Huszár 1112, 27,901g, dr.napr.okr., sbírkový 1/1 15000,- 17000,-
1244. denár 1614 KB, Husz.1141 1/1 100,- 100,-
1245. denár 1616 KB 1/1 180,- --.-
1246. denár 1616 KB 1/1 160,- --.-

Pol.

Ferdinand II. 1619-1637

Stav

V.cena

D.cena

1247. denár 1623 PP Bratislava, Huszár 1207R 2/2 800,- --.-

Pol.

Ferdinand II. 1619-1637

Stav

V.cena

D.cena

1248. denár 1623 P-P BratislavaR 2/2 1800,- --.-
1249. denár 1626 KB, Husz.1204 1/1 100,- --.-
1250. konvolut 6 ks denárů, různé varianty 0-1- 900,- --.-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

1251. denár 1641 KB 1/1 140,- 240,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1252. tolar 1696 KB, Husz. 1374, Nech. 1088, 28,30g sbírkový 1/1 8000,- 10500,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1253. tolar 1698 KB, Husz. 1374 1/1 9500,- 9500,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1254. 1/4 tolar 1694 KB -1/1- 2800,- 2800,-
1255. XV krejcar 1661 KB, Nech.1147, Husz.1421, Höll.61.2.2 2/1- 460,- 550,-
1256. XV krejcar 1662 KB, Nech.1148, Husz.1422, Höll.62.1.2 2/2 400,- 550,-
1257. XV krejcar 1663 KB, Nech.1150, Husz.1423, Höll.63.1.1, nedor.R 2/2- 380,- 400,-
1258. XV krejcar 1674 KB, Nech.1155, Husz.1423, Höll.74.1.3, dr.povrch.prask. -1/1 360,- 360,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1259. XV krejcar 1675 KB, Nech.1156, Husz.1423, Höll.75.1.1, nep.ned. 1/1 550,- 650,-
1260. XV krejcar 1675 KB, dr.vada okr., dr.škr., patina 1/1 850,- 850,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1261. XV krejcar 1676 KB, Husz. 1423, Höllhuber 76.1.2, napr.okr 1/1 1800,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1262. XV krejcar 1676 KB, Höllhuber 76.1.4 0/0 2200,- --.-
1263. XV krejcar 1676 KB, Nech.1157, Husz.1423, Höll.76.1.2 -2/2 280,- 280,-
1264. XV krejcar 1677 KB, Nech.1158, Husz.1423, Höll.77.1.1, dr.ned. 2/1- 280,- 420,-
1265. XV krejcar 1677 KB, Nech.1158, Husz.1423, Höll.77.1.1 var.b), ned. 2/1- 280,- 420,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1266. XV krejcar 1677 KB, Nech.1158, Husz.1423, Höll.77.1.2, dr.ned. 1/1- 420,- 850,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1267. XV krejcar 1678 KB, Nech.1161, Husz.1425, Höll.78.1.1 1/1 550,- 850,-
1268. XV krejcar 1678 KB, Nech.1161, Husz.1425, Höll.78.1.1, odlišné razidlo 1/1 550,- 800,-
1269. XV krejcar 1679 KB, Nech.1162, Husz.1425, Höll.79.1.1 2/1- 320,- 420,-
1270. XV krejcar 1679 KB, Nech.1162, Husz.1425, Höll.79.1.1 var, bez tečky za REX a D:G.R.I 2/1- 280,- 480,-
1271. XV krejcar 1680 KB, Nech.1163, Husz.1425, Höll.80.1.1, dr.ned. -1/1- 400,- 650,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1272. XV krejcar 1680 KB, Höll.80.1.1 0/1 1000,- 1200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1273. XV krejcar 1681 KB, Höll.81.2.1 0/1 1200,- 1500,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1274. XV krejcar 1684 KB, Höll.84.1.1 1/1 1000,- 1200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1275. XV krejcar 1686 KB, Höll.86.2.1 0/1 1200,- --.-
1276. XV krejcar 1686 KB, Nech.1172, Husz.1427, Höll.86.2.2, nedor. 2/3 200,- 220,-
1277. XV krejcar 1688 KB, Nech.1174, Husz.1427, Höll.88.2.1, nedor. 2/3 200,- 220,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1278. XV krejcar 1689 KB, Husz. 1427, Höllhuber 89.1.2 1/1 2200,- --.-
1279. XV krejcar 1689 KB, Nech.1175, Husz.1427, Höll.89.1.1, nedor. 3/2 180,- 260,-
1280. XV krejcar 1690 KB, Höll. - neuvádí, nominál v ornamenty zdobené kartuši -2/2 280,- 320,-
1281. XV krejcar 1690 KB, Höll. 90.3.1, ned. -1/2 360,- 460,-
1282. XV krejcar 1690 KB, Höll. 90.4.2, ned. 2/2 320,- 380,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1283. XV krejcar 1691 KB, Nech.1178, Husz.1428, Höll.91.1., erb v oválném štítku, dr.ned. 1/1- 400,- 460,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1284. XV krejcar 1691 KB, Nech.1178, Husz.1428, Höll.91.2, erb ve španělském štítku -1/1 400,- 500,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1285. XV krejcar 1692 KB, Höllhuber 92.1.2, dr.škr. 1/0 1200,- 1200,-
1286. XV krejcar 1692 KB, Nech.1179, Husz.1428, Höll. - , erb v oválném štítku 2/2 280,- 420,-
1287. XV krejcar 1694 KB, Nech.1182, Husz.1429, Höll. 94.1.2 2/2 280,- 420,-
1288. XV krejcar 1695 KB, Nech.1183, Husz.1429, Höll. 95.1.1 -2/3 180,- 180,-
1289. XV krejcar 1696KB, Nech.1184, Husz.1429, Höll. 96.1.2, ned. -1/1 320,- 750,-
1290. XV krejcar 16... KB, letopočet nedoražen, ražba okolo 1690, starší portrét neodpovídá žádné známé ražběR -1/2 280,- 300,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1291. XV krejcar 1696 CH Bratislava-Hunger, škr., Nech.1648, Husz.1442, škr. -1/2 360,- 550,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1292. VI Krejcar 1668 KB, Nech.1189, Husz.1450 0/1 420,- 600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1293. VI krejcar 1669 KB, Nech.1190, Husz.1450, patina 1/1- 600,- --.-
1294. VI krejcar 1669 KB, Nech.1190, Husz.1450 -1/1- 180,- 280,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1295. VI krejcar 1671 KB 1/1 650,- 650,-
1296. VI krejcar 1672 KB, Nech.1193, Husz.1450 -1/2 180,- 280,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1297. VI krejcar 1676 Bratislava-Cetto, Nech.1652, Husz. 1459 -0/0- 2000,- 2000,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1298. VI krejcar 1676 Bratislava 1/1- 900,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1299. 3 krejcar 1665 KB, nep.napr.okr. 1/1 900,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

1300. 3 krejcar 1665 KB tém.0/0 1100,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.