KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 18. listopadu 2017

Pol.

Friedrich Wilhelm 1640-1688

Stav

V.cena

D.cena

1501. groš - 1/24 tol.1651, minc.Halberstadt, patina 1/1 420,- 600,-

Pol.

Friedrich II. 1740-1786

Stav

V.cena

D.cena

1502. 1 krejcar 1766 B Vratislav -1/1 60,- 60,-

Pol.

Karel I. 1735-1780

Stav

V.cena

D.cena

1503. 1/2 tolar 1776 IDB, Welter 2737, nep.ned. 1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Johann Reinhard 1599 - 1625

Stav

V.cena

D.cena

1504. 3 krejcar 1600 - s tit.Rudolfa II., škr., nep.proh. 1/1- 140,- 140,-
1505. 3 krejcar 1603, SJ 2214/1091 -1/1- 160,- --.-

Pol.

Bernhard von Sachsen-Meiningen 1680-1706

Stav

V.cena

D.cena

1506. Cu haléř 1693, nedor. -2/2 100,- --.-

Pol.

ISNY MĚSTO

Stav

V.cena

D.cena

1507. batzen 1516, SJ 1514/670, ned.,stopy kor. 1/1 460,- --.-
1508. batzen 1516, SJ 1514/670, dr.ol.okr. -1/1 420,- --.-

Pol.

Wilhelm 1539-1592

Stav

V.cena

D.cena

1509. stüber = 3 šilink = 1 1/2 albus 1579, SJ 1634, tři helmice/erb, ned. -1/1- 220,- --.-

Pol.

Maxmilián II. 1564-1576

Stav

V.cena

D.cena

1510. 60 krejcar 1569, Dav. 9155, Noss 145 1/1 12000,- 12000,-

Pol.

KOSTNICE-MĚSTO

Stav

V.cena

D.cena

1511. groš b.l. s titl. Ferdinanda II., Nau 170, dr.vyl.okr. 1/1 180,- 200,-

Pol.

MARSBERG-MĚSTO

Stav

V.cena

D.cena

1512. 3 krejcar 1608, s titl. Rudolfa II., SJ 3068/1664 1/1 700,- 1500,-

Pol.

MNICHOV

Stav

V.cena

D.cena

1513. feniky s hlavou mnicha, 3 ks různé 1-2 120,- 180,-

Pol.

NĚMECKÉ BRAKTEÁTY

Stav

V.cena

D.cena

1514. Friedrich II. 1215-1250 (?), brakteát blíže neurčený, jezdec s napřaženým mečem doprava, prasklý, vylomený, slg.Bohnhof - R 1/- 1100,- --.-

Pol.

Friedrich V. 1361-1397

Stav

V.cena

D.cena

1515. fenik řezenského rázu, Steinhilber 39, dr.stopy kor. -1/1- 240,- --.-

Pol.

NORIMBERK-MĚSTO

Stav

V.cena

D.cena

1516. haléř b.l., 1443/4, orlice/gotické N, dr.napr.okr. 1/1 160,- --.-
1517. Hans Krauwinckel 1586-1635, početní peníz, Neumann-32449, čištěný 1/1- 400,- --.-

Pol.

Ruprecht I. 1353-1390

Stav

V.cena

D.cena

1518. fenik würzburského rázu, mincovna Amberg -1/1- 320,- --.-

Pol.

Christian IV 1735-1775

Stav

V.cena

D.cena

1519. 10 krejcar 1764 M, dr.škr., dr.stopy kor.R -1/1- 220,- 380,-

Pol.

Richard 1569-1598

Stav

V.cena

D.cena

1520. 1/2 batzen 1584, SJ 2076/1017, nep.ned. 1/1 160,- --.-

Pol.

Johann I. 1569 - 1604

Stav

V.cena

D.cena

1521. 3 Krejcar b.l. s titulem Rudolfa II., stopy kor. 1/1- 120,- 120,-
1522. 3 krejcar 1596, SJ 2009/992, kraj.stř. 1/1 200,- --.-

Pol.

Johann Adolf in Grumbach 1585 - 1625

Stav

V.cena

D.cena

1523. 3 Krejcar b.l. s titulem Rudolfa II., nep.nap.okraj,R 1/1 200,- 440,-

Pol.

Albrecht Braniborský 1525-1569

Stav

V.cena

D.cena

1524. groš 1542, Königsberg, Neumann 46, SJ 5076 1/1 260,- --.-
1525. denár 1559 Königsberg, Neumann 49 1/1 160,- --.-

Pol.

Georg Friedrich 1578-1603

Stav

V.cena

D.cena

1526. solidus 1591 Königsberg, Kopicki 3831, Neumann 59 0/1 700,- 850,-

Pol.

Friedrich Vilém III. 1797-1840

Stav

V.cena

D.cena

1527. tolar 1824 A 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

biskup Siegfried 1227-1246 nebo Albert I. 1246-1260

Stav

V.cena

D.cena

1528. fenik Emmerig 234, rub téměř nevyražen 1/- 180,- --.-

Pol.

vévoda Otto II. 1231-1253

Stav

V.cena

D.cena

1529. fenik Emmerig 223, nedor., rub mělce vyražen -1/2- 240,- --.-

Pol.

vévoda Jindřich XIII. 1253-1290

Stav

V.cena

D.cena

1530. fenik z let 1250-1270, lev nad cimbuřím doleva, Emmerig 236, na rubu čtyřráz 1/2- 220,- --.-

Pol.

vévoda Jindřich XIII. 1253-1290

Stav

V.cena

D.cena

1531. fenik z let 1250-1270, Emmerig 236 1/1 360,- --.-
1532. půlfenik z let 1250-1270, Emmerig 236H -1/2 220,- 220,-

Pol.

vévoda Jindřich XIII. 1253-1290

Stav

V.cena

D.cena

1533. fenik z let 1270-1290, Emmerig 238, nep.napr.okr. 1/1- 220,- 320,-

Pol.

skupina HO z let 1315-1374

Stav

V.cena

D.cena

1534. fenik poprsí/dvě poprsí pod dvojitým portálem, Emmerig 246 1/1- 480,- --.-
1535. fenik Emmerig 247 1/2- 380,- --.-

Pol.

Albrecht I. 1349-1404

Stav

V.cena

D.cena

1536. fenik Emmerig 249a, dvě dobové dírky, starý pdoložní štítek -1/1- 40,- 220,-

Pol.

ŘEZNO-MĚSTO

Stav

V.cena

D.cena

1537. krejcar 1641 1/1 200,- 200,-
1538. osmihranný Cu haléř 1746, patinaR 1/- 180,- --.-

Pol.

Otto von Kyrburg 1548-1607

Stav

V.cena

D.cena

1539. 3 krejcar 1603, s titl. Rudolfa II., SJ 1020, ročník nemá 1/1 320,- 950,-

Pol.

August I. 1553 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1540. groš 1578 HB, Dresden-Hans Biener, nep.proh. 2/2 200,- 260,-

Pol.

Johann Georg II. 1656-1680

Stav

V.cena

D.cena

1541. groš - 1/24 tol. 1665 CR 1/1 480,- 700,-

Pol.

Johann Georg IV. 1691-1694

Stav

V.cena

D.cena

1542. 1/12 tolaru 1694 IK, pěkná patina 1/1 550,- --.-

Pol.

Friedrich August 1763-1806

Stav

V.cena

D.cena

1543. 1/6 tolaru 1803 IEC tém.0/0 700,- 950,-

Pol.

Johann Friedrich a Heinrich 1539-1541

Stav

V.cena

D.cena

1544. dreier 1540, SJ 4445/2381, dr.ned. -1/1- 180,- --.-

Pol.

Friedrich I. Bojovný 1361-1428

Stav

V.cena

D.cena

1545. štítový groš z let 1409-1412, mincovna Freiberg, tzv. "roseler" z let 1409-12, na rubu kolem kříže ve čtyřpasu nápis C-R-V-X, Krug 669/2, 1/1 420,- 950,-

Pol.

Friedrich I. Bojovný 1361-1428

Stav

V.cena

D.cena

1546. štítový groš z let 1409-1412, Krug 670/2, SJ 4368/2332, dr.napr., nep.ned. 1/1 320,- 500,-

Pol.

Friedrich, Vilém II. a Friedrich Durynský 1412-1425

Stav

V.cena

D.cena

1547. štítový groš SJ 4369/2333, Krug 681 1/1 460,- 1050,-
1548. štítový groš SJ 4369/2333, Krug 681, ned. 2/1- 240,- 320,-

Pol.

Friedrich II. a Vilém III.

Stav

V.cena

D.cena

1549. míšeňský groš, Krug 1079/11, ražba z let 1457-1464, 2,448g 1/1 360,- 650,-

Pol.

Johann V. 1854-1873

Stav

V.cena

D.cena

1550. 2 tolar 1854, dr.škr. 1/0 5500,- --.-

Pol.

Ernst in Pinneberg 1601-1622

Stav

V.cena

D.cena

1551. 3 krejcar 1603, s titl. Rudolfa II., SJ 3195/1702, nep.ned. tém.0/0 360,- 360,-

Pol.

Schauenburg Adolf XIII 1576-1601

Stav

V.cena

D.cena

1552. 1/24 Taler (Groschen) 1600 s titulem Rudolfa II., nep.kraj.stř.R -1/1- 340,- --.-

Pol.

SOLMS LICH

Stav

V.cena

D.cena

1553. groš b.l., SJ 2329/1150, ned. 1/1 200,- --.-

Pol.

Ludwig Georg 1572-1618

Stav

V.cena

D.cena

1554. 3 krejcar b.l. s titl. Rudolfa II., SJ -, KM 135, sbírkový, patina 1/1 280,- 320,-

Pol.

Franz, Wilhelm Ernst, Christian a Vollrath 1588-97

Stav

V.cena

D.cena

1555. 1/24 tol. 1591 s titl. Rudolfa II., SJ 2288/1131, nedor. -2/2- 40,- 110,-

Pol.

Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1556. 3 marka 1913 E, památník bitvy u Lipska, nep.hr. 1/0 550,- 550,-

Pol.

Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1557. Německo - střelecká stříbrná medaile 1895, na 50. výročí střeleb 33,5 mm, 15,05 g, patina 0/0 1200,- 2400,-

Pol.

NĚMECKO 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1558. 2 marka 1936 JR 1/1 2300,- 2300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

1559. 500 Kč 1983 Národní divadlo, var.sign. KOLARSKY, kapsle 0/0 3000,- --.-
1560. 50 Kč 1970 Lenin, etue proof 800,- 800,-
1561. 25 Kč 1969 výročí SNP, kapsle proof 1600,- 1700,-
1562. 10 Kč 1965 Jan Hus proof 600,- 950,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

1563. 5 Kčs 1952, Al, nevydaná, dr.vad.mat.RR 0/0 2000,- 3000,-
1564. 20 hal. 1947RR 1/1 1200,- 3700,-

Pol.

ČR 1993-

Stav

V.cena

D.cena

1565. 500Kč 2012 Trnka, kapsle, etue, certifikát PROOF 900,- --.-

Pol.

ANGLIE

Stav

V.cena

D.cena

1566. 5 liber 2010 OH Londýn "oranžový maskot" proof 850,- --.-
1567. 5 liber 2009 OH Londýn "zelený maskot" proof 850,- --.-

Pol.

Ludvík Filip I. 1830-1848

Stav

V.cena

D.cena

1568. Ag žeton na dokončení Vítězného oblouku v Paříži 29.7.1836, 25mm/7,315g, sign.E.BarreR tém.0/0 1000,- 1400,-
1569. 5 frank 1848 A Herkules, Ag 900/1000, 24,85g 1/1- 550,- --.-
1570. 5 frank 1849 A Herkules, Ag 900/1000, 24,76g 1/1 550,- --.-

Pol.

Ludvík Filip I. 1830-1848

Stav

V.cena

D.cena

1571. 5 frank 1873 A Herkules, Ag 900/1000, 24,9g 1/1 550,- --.-

Pol.

Ludvík Filip I. 1830-1848

Stav

V.cena

D.cena

1572. Ag žeton spořitelny města Angers, včelín a Boží Oko/znak města ve věnci, sign.Caqué, 30mm/12,133g tém.0/0 1000,- 1800,-

Pol.

Nizozemí - Utrecht

Stav

V.cena

D.cena

1573. 1/4 tolar 1661, střelecký, 6,88g/28mm 1/1 3500,- --.-

Pol.

Jan Albrecht 1492-1501

Stav

V.cena

D.cena

1574. denár města Wschowa, nad erbem W, po stranách E-F, uvnitř erbu po stranách kříže kroužky, 0,200g/13,1mm, Kopicki 8421 varRRR 1/1 3600,- 11000,-

Pol.

Zikmund I. Starý 1506-1548

Stav

V.cena

D.cena

1575. groš korunní 1528 Krakov, Kopicki 419, ned., patina 2/1- 180,- 200,-
1576. groš korunní 1528 Krakov, Kopicki 419, ned., patina 2/1- 180,- 200,-

Pol.

Zikmund I. Starý 1506-1548

Stav

V.cena

D.cena

1577. groš korunní 1529, Kopicki 419, nep.ned. 1/1 280,- 400,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1578. Ort 1623 Gdaňsk, Kopicki 7504, nedor.R -1/2 800,- --.-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1579. VI groš 1596, Malbork, Kopicki 1240, stopy nález.kor. tém.0/0 850,- 1200,-
1580. VI groš 1626 Krakov, Kopicki 1264 1/1- 280,- 280,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1581. III groš b.l. -1/1- 240,- 750,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1582. III groš 1589 ID Poznaň, Kopicki 923 1/1 260,- 850,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1583. III groš 1593 I-F, Poznaň, Kop. 969, nep.ned., R 1/1 700,- 800,-
1584. III groš 1599 B Bydhošť, Kopicki 1142 -1/1- 320,- --.-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1585. III groš 1601, Poznaň, Kop. 1177, nep.ned. 1/1- 400,- 600,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1586. III groš 1605, Krakov, Kop. 1210, dr.hr., R 1/1 1200,- 2000,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1587. III groš 1619, Krakov, Kop. 1224 1/1 220,- 400,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1588. III groš 1621, Krakov, Kop. 1226 1/1 220,- 220,-

Pol.

Zikmund III. Vasa 1587-1632

Stav

V.cena

D.cena

1589. III groš 1621, Krakov, Kop. 1226, nep.ned. 1/1 200,- 220,-
1590. III groš 1621, Krakov, Kop. 1226 -1/1- 160,- 220,-
1591. groš 1605 Krakov, Kopicki 777, dr.škr. -1/1- 160,- --.-
1592. groš 1606 Krakov, Kopicki 779, nep.ned. 1/1 170,- 170,-
1593. denár 1591 Gdaňsk, Kopicki 7457 -1/1- 150,- 150,-
1594. denár města Poznaň, 1606, Kopicki 7957R 1/1 360,- --.-
1595. denár města Poznaň, 1603, 1612, let.nečit., Kopicki 7954, 7964, nedor, kor., exc. 3ks 2-3 480,- --.-
1596. denár města Wschowa 1609, Kopicki 8443, nep.ned., nep.proh.RR 1/- 1200,- --.-

Pol.

Jan Kazimír 1648-1668

Stav

V.cena

D.cena

1597. ort korunní 1668 TLB, Kopicki 1774, nedor. -1/2 480,- 480,-

Pol.

Jan Kazimír 1648-1668

Stav

V.cena

D.cena

1598. VI groš 1656 IT, Kopicki 1612, nedor. -1/1- 420,- 420,-

Pol.

Stanislav August Poniatowski, 1764-1795

Stav

V.cena

D.cena

1599. 2 groše 1766 F.S., Craig-49 -1/2 200,- --.-

Pol.

Kateřina II. 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1600. 5 Kopějka 1766 EM, Jekatěrinburg, Bitkin 2. 612, dr.škr. 2/2 200,- 320,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.