KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 20. listopadu 2018

Pol.

M.Baebius Tampilus 137 př. Kr.

Stav

V.cena

D.cena

101. denár Roma / Apollo v quadrize, Cr. 236/1a, Syd.489 1/1 1800,- 1900,-

Pol.

M.Papirius Carbo 122 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

102. AR denár, hl.Romy/Quadriga, Cr.276/1, Sear 151 1/1 1200,- --.-

Pol.

L.Flaminius Chilo 109-108 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

103. AR denár, hl.Romy/biga, Cr.302/1, Sear 179 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

L.Memmius Galeria 106 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

104. denár serratus, hlava Saturna/Venuše v bize, Cr.313/1c 1/1 2000,- 2200,-

Pol.

C.Fabius C.F. Hadrianus 102 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

105. denár Cybele/Viktoria v bize, Cr.322/1b, Syd.590 -1/1- 900,- --.-

Pol.

C.Vibius C.f.Pansa 90 př.Kr

Stav

V.cena

D.cena

106. AE as, hl.Janna/prora, Cr.342/7, Sear 744, odrol.okr. 1/1 1800,- --.-

Pol.

C.Vibius C.f.Pansa 90 př.Kr

Stav

V.cena

D.cena

107. AR denár, hl.Apolla/Minerva v quadrize, Cr.342/5, Sear 242 1/1- 1800,- --.-

Pol.

C.Vibius Pansa 90 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

108. denár hlava Apolla/Minerva v quadrize, Cr.342/5b, Syd.684a 1/1- 1100,- 1300,-

Pol.

L.Titurius L.f.Sabinus 89 př.Kr

Stav

V.cena

D.cena

109. AR denár, hl.Tatia/biga, Cr.344/3, Sear 253 -1/1- 1100,- 1300,-

Pol.

Cn.Cornelius Lentulus Clodianus 88 př.K.

Stav

V.cena

D.cena

110. AR denár, hl.Romy/biga, Cr.345/1, Sear 254 -1/1- 1800,- --.-

Pol.

M.Fonteius CF 85 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

111. denár hlava Apolla/Kupido na kozlu, Cr.353/1a, Syd.724, mírně ned. -1/1- 850,- 1000,-

Pol.

P.Crepusius, C.M.Limetanus, L.M.Censorinus

Stav

V.cena

D.cena

112. AR denár, hl.Venuše/biga, Cr.360/1, Sear 284 -1/1- 800,- --.-

Pol.

C.Calpurnius Piso Frugi 67 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

113. AR denár, hl.Apolla/jezdec, Cr.408/1, Sear 348 -1/1- 1400,- 1400,-

Pol.

L.Scribonius Libo 62 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

114. denár hlava Bonus Eventus/PVTEAL SCRSIBON, Cr.416/1a, Syd.928 1/1- 1200,- 1400,-

Pol.

CN Plancius 55 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

115. AR Denár, hl.Diany/koza, Cr.432/1, Sear 396 -1/1- 1300,- --.-

Pol.

Řím republika-konvolut

Stav

V.cena

D.cena

116. P.Claudius M.f.Turrinus, denár, Cr.494/23, Vespasianus, denár, Antonius Pius, denár -neurčené, 3 ks 3-3 400,- 460,-

Pol.

Vespasian 69-79

Stav

V.cena

D.cena

117. denár, rv: modius s obilnými klasy, IMP-XIX, RIC 980 1/1 1100,- 1700,-

Pol.

Vespasian 69-79

Stav

V.cena

D.cena

118. denár, DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS, rv: delfín nad trojnožkou, dr.exc. 1/1 900,- 1200,-

Pol.

Domitian 81-96

Stav

V.cena

D.cena

119. denár, m.Řím, rv: PRINCEPS IVVENTVTIS, RIC 244, nep.exc. -1/1- 1300,- --.-

Pol.

Domitian 81-96

Stav

V.cena

D.cena

120. denár, rv: Pegas doprava, COS IIII, RIC 1494 1/1 900,- 1200,-

Pol.

Traian 98-117

Stav

V.cena

D.cena

121. denár, rv: císař na koni doleva, SPQR OPTIMO PRINCIPI, RIC 291, nep.napr. 1/1 1000,- 1300,-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

122. AR denár, rv: FELIC SAEC COS IIII, RIC 297 -1/2 1000,- --.-

Pol.

Antonius Pius 138-161

Stav

V.cena

D.cena

123. AR denár, R:TR.POT.XV.COS.IIII, Kamp.35:117 -1/1- 300,- 300,-

Pol.

Faustina st. +141

Stav

V.cena

D.cena

124. AR Denár, rv: VES TA, RIC 400 -1/1- 1200,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius 161-180

Stav

V.cena

D.cena

125. AE sestercius, rv: TR P XVIII IMP II COS III/SC, RIC 861, škr., hr. 2/2 1400,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius 161-180

Stav

V.cena

D.cena

126. AR denár, rv: PROV DEOR TR P XVII COS III, RIC 70 1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Řím císařství-konvolut

Stav

V.cena

D.cena

127. Marcus Aurelius, denár suberát, RIC 469, Elagabalus, denár suberát, RIC 128, 2 ks -1-2- 200,- 450,-

Pol.

Septimus Severus 193-211

Stav

V.cena

D.cena

128. AR denár, rv: ARAB ADIAB COS II PP, RIC 58 1/1 900,- --.-

Pol.

Caracalla 198-217

Stav

V.cena

D.cena

129. AR denár, rv: PM TR P XVIII COS IIII PP, RIC 266 -1/1- 900,- --.-

Pol.

Macrinus 217-218

Stav

V.cena

D.cena

130. AR denár, barbarská napodobenina 1/1 700,- 1200,-

Pol.

Elagabalus 218-222

Stav

V.cena

D.cena

131. AR denár, rv: LAETITIA PVBL, RIC 94 1/1 1000,- --.-

Pol.

Elagabalus 218-222

Stav

V.cena

D.cena

132. AR denár, m.Řím, rv: PAX AVGVSTI, RIC 125 1/1 1500,- --.-

Pol.

Alexander Severus 222-235

Stav

V.cena

D.cena

133. denár, rv: stojící Aequitas, dr.stopy kor. 1/1 500,- --.-

Pol.

Julia Mamaea +235

Stav

V.cena

D.cena

134. AR denár, rv: IVNO CONSERVATRIX, RIC 343, nep.ol.okr. 1/1 1400,- --.-

Pol.

Maximinus I. Thrax 235-238

Stav

V.cena

D.cena

135. AR denár, m.Řím, rv: PM TRP II COS PP, RIC 3 1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Gordianus III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

136. sestercius, rv: PM TRP IIII COS II PP/SC, škr., hr -1/1- 1500,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

137. AR antoninian, m.Řím, rv: FORTVNA REDVX, RIC 144 1/1 800,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

138. AR antoninian, m.Řím, rv: SECVRITAS PERPETVA, RIC 153 1/1 800,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

139. AE 19, Bithynia-Nicaea, Sear 3671, nep.hr. 1/2 650,- --.-

Pol.

Gordianus III. 238-244

Stav

V.cena

D.cena

140. AE 18, Bithynia-Nicaea, Sear 3671 -1/1- 650,- --.-

Pol.

Philippus I. Arabs 244-249

Stav

V.cena

D.cena

141. sestercius, rv: AEQVITAS AVGG/SC, RIC 166, nep.vyl.okr. -1/1- 1900,- --.-

Pol.

Philippus I. Arabs 244-249

Stav

V.cena

D.cena

142. AE 28, Moesia Superior, Viminacium, Varb 132, nep.nap.okr. 1/1 2300,- --.-

Pol.

Philippus I. Arabs 244-249

Stav

V.cena

D.cena

143. AR antoninian, m.Řím, rv: ANNONA AVGG, RIC 28 2/2 600,- --.-

Pol.

Herennius Etruscus 250-251

Stav

V.cena

D.cena

144. AR antoninian, RIC 138 -1/1- 400,- 750,-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268-270

Stav

V.cena

D.cena

145. AE antoninian, m.Řím, rv: PROVIDENT AVG, RIC 91 2/2 300,- --.-

Pol.

Claudius II. Gothicus 268-270

Stav

V.cena

D.cena

146. AE antoninian, rv: COW SECRATIO, Kamp 104.100/1 2/2 300,- --.-

Pol.

Aurelianus 270-275

Stav

V.cena

D.cena

147. AE antoninian , m.ŘÍM, rv: ORIENS AVG, RIC 62 1/1 650,- 650,-

Pol.

Aurelianus 270-275

Stav

V.cena

D.cena

148. AE antoninian , m.Siscia, rv: CONCORDIA MILITVM, RIC 218, Kamp 106.27 2/2 420,- --.-

Pol.

Aurelianus 270-275

Stav

V.cena

D.cena

149. AE antoninian , m.Siscia, rv: IOVI CONSER , RIC 225 1/1 650,- 650,-

Pol.

Aurelianus 270-275

Stav

V.cena

D.cena

150. AE antoninian , m.Cyzicus, rv: RESTITVTI ORBIS , RIC 347 1/1- 700,- 700,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 KM NUMIS s.r.o.