KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 20. listopadu 2018

Pol.

Tacitus 275-276

Stav

V.cena

D.cena

151. AE antoninian, m.Řím, RIC-89, nep.nap.okr. -2/2- 200,- --.-

Pol.

Probus 276-282

Stav

V.cena

D.cena

152. AE antoninian, m.Řím, rv: ADVENTVS AVG, Kamp 112.18 2/2 380,- --.-

Pol.

Probus 276-282

Stav

V.cena

D.cena

153. AE antoninian, m.Řím, rv: SOLI INVICTO, Kamp 112.81 2/2 380,- --.-

Pol.

Probus 276-282

Stav

V.cena

D.cena

154. AE antoninian, m.Řím, rv: ROMAE AETER, Kamp 112.73 1/1- 800,- 800,-

Pol.

Probus 276-282

Stav

V.cena

D.cena

155. AE antoninian, rv: PROVIDENTIA AVG, Kamp 112.67 -1/2 380,- --.-
156. AE antoninian, m.Siscia, RIC-733 2/2 200,- --.-

Pol.

Probus 276-282

Stav

V.cena

D.cena

157. AE antoninian, m.Ticinum, rv: ERCVLI PACIF, Kamp 112.32 -1/1- 600,- --.-

Pol.

Numerianus 283-284

Stav

V.cena

D.cena

158. AE antoninian, m.Řím, rv: PIETAS AVGG, Kamp 114.19/1 2/2 340,- --.-

Pol.

Diocletianus 284-294

Stav

V.cena

D.cena

159. AE antoninian, Kampmann 119.37 -1/2 150,- --.-

Pol.

Maximianus 285-310

Stav

V.cena

D.cena

160. AE follis, m.Cyzicus, rv: GENIO POPVLI ROMANI, Kamp 120.76 1/1 1300,- --.-

Pol.

Maximianus 285-310

Stav

V.cena

D.cena

161. AE follis, m.Siscia, rv: REQVIES OPTIMORVM MERITORVM, Kamp 120.113 -1/1- 1100,- --.-

Pol.

Maximianus 285-310

Stav

V.cena

D.cena

162. AE follis, m.Siscia, rv: REQVIES OPTIMORVM MERITORVM, Kamp 120.113 -1/1- 900,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

163. AE 4 posmrtný, Kamp.136.213 -1/1- 100,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

164. AE follis, m.Sirmium, rv: SARMATIA DEVICTA, Kamp 136.175 -1/1- 380,- 420,-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

165. AE follis, m.Heraclea, rv: IOVI CONSERVATORI AVGG, Kamp 136.150 -1/1- 420,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

166. AE follis, m.Siscia, rv: REQVIES OPTIMORVM MERITORVM 2/2 500,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

167. AE 4, m.Nicomedia, rv: VN MR -1/1- 200,- --.-
168. AE 3/4, městská ražba Řím, m.Constantinopolis, rv: GLORIA EXERCITVS, Kamp 137.2 -1/1- 200,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

169. AE 3, m.Aquuileila, rv: GLORIA EXERCITVS, Kamp 136.146 -1/1- 200,- 300,-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

170. AE 3, m.Řím, rv: GLORIA EXERCITVS, Kamp 136.146 -1/1- 340,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

171. AE 3, m.Trier, rv: BEATA TRANQUILLITAS, RIC 341 -1/1- 500,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

172. AE 3, m.Trier, rv:VICTORAE LAETAE PRINC PERP VOT PR, Kamp 136.194 -1/1- 500,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

173. AE 3, městská ražba Řím, m.Heraclea, Kamp 137.1 -1/1- 320,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

174. AE 3, městská ražba Řím, m.Siscia, Kamp 137.1 -1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

175. AE 3, městská ražba Řím, m.Siscia, Kamp 137.1 -1/1- 300,- 340,-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

176. AE 3, městská ražba Řím, m.Siscia, Kamp 137.1 -1/1 300,- --.-

Pol.

Constantinus I. 306-337

Stav

V.cena

D.cena

177. AE 3, městská ražba Constantinopolis, m.Siscia, Kamp 138.1 -1/1- 380,- 380,-

Pol.

Licinius I. 308-324

Stav

V.cena

D.cena

178. AE follis, m.Aquileia rv: GENIO AVGVSTI, Kamp 132.37 -1/1- 500,- --.-

Pol.

Licinius I. 308-324

Stav

V.cena

D.cena

179. AE follis, m.Siscia, rv: IOVI CONSERVATORI AVGG Q NN, RIC 4 1/1 380,- 380,-

Pol.

Licinius I. 308-324

Stav

V.cena

D.cena

180. AE follis, m.Siscia, rv: IOVI CONSERVATORI AVGG Q NN, RIC 4 -1/1- 300,- --.-

Pol.

Licinius I. 308-324

Stav

V.cena

D.cena

181. AE follis, m.Siscia, rv: VICTRIAE LAETAE PRINC PERP, RIC 59 -1/1- 440,- 480,-

Pol.

Constantinus II. 316-337

Stav

V.cena

D.cena

182. AE 3, m.Siscia, rv: SAESARVM NOSTRORVM, Kamp 145.29 1/1 380,- 380,-

Pol.

Constantinus II. Caesar 316-337

Stav

V.cena

D.cena

183. AE 3, m.Arles, rv: CLARITAS REIPVB, Kamp 145.30 -1/1- 440,- --.-

Pol.

Constantinus II. Caesar 316-337

Stav

V.cena

D.cena

184. AE 3, m.Cyzicus, rv: PROVIDENTIAE CAESS, Kamp 145.40 -1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantinus II. Caesar 316-337

Stav

V.cena

D.cena

185. AE 3, m.Siscia, rv: PROVIDENTIAE CAESS, Kamp 145.40 -1/1- 300,- --.-

Pol.

Constantinus II. Caesar 316-337

Stav

V.cena

D.cena

186. AE 3, m.Siscia, rv: PROVIDENTIAE CAESS, Kamp 147.21 1/1 380,- 420,-

Pol.

Constantinus II. Caesar 316-337

Stav

V.cena

D.cena

187. AE 3, m.Siscia, rv: GLORIA EXERCITVS, Kamp. 147.19 1/1 380,- --.-
188. AE 3, m.Thessalonica, RIC-185 -2/2- 150,- --.-

Pol.

Delmatius 335-337

Stav

V.cena

D.cena

189. AE 3, m.Siscia, rv: GLORIA EXERCITVS, Kamp. 143.4 1/1 900,- 900,-

Pol.

Constantinus II. 337-340

Stav

V.cena

D.cena

190. AE 3, m.Siscia, rv: GLORIA EXERCITVS, Kamp. 145.84 1/1 300,- 300,-

Pol.

Constantius II. 337-361

Stav

V.cena

D.cena

191. AE 3, m.Cyzicus, RIC-104, nep.vyl.okr. 2/2 150,- --.-

Pol.

Constantius II. 337-361

Stav

V.cena

D.cena

192. AE 3, m.Siscia, rv: FEL TEMP REPARATIO, Kamp. 147.89 -1/1- 380,- --.-

Pol.

Constantius Gallus 351-354

Stav

V.cena

D.cena

193. AE follis, m.Sirmium, rv: CONCORDIA MILITUM, Kamp. 152.14 -1/1- 380,- 380,-

Pol.

Valens 364-378

Stav

V.cena

D.cena

194. AE 3, m.Thessalonica, rv: SECVRITAS REIPVBLICAE, Kamp 156.38 -1/1- 300,- 320,-

Pol.

Valens 364-378

Stav

V.cena

D.cena

195. AE 3, m.Siscia, rv: SECVRITAS REIPVBLICAE, Kamp 156.38 1/1 380,- 400,-

Pol.

Valens 364-378

Stav

V.cena

D.cena

196. AE 3, m.Siscia, rv: GLORIA ROMANORVM, Kamp 156.34 -1/1- 380,- --.-

Pol.

Valens 364-378

Stav

V.cena

D.cena

197. AE 3, m.Sirmium, rv: RESTITNTOR REIPVBLICAE, Kamp. 156.37 -1/1- 380,- --.-

Pol.

Gratianus 367-383

Stav

V.cena

D.cena

198. AE 3, m.Siscia, rv: GLORIA ROMANORVM, Kamp 158.36 1/1 380,- 420,-

Pol.

Gratianus 367-383

Stav

V.cena

D.cena

199. AE 3, m.Siscia, rv: GLORIA ROMANORVM, Kamp 158.36 -1/1- 300,- --.-

Pol.

Valentinianus II. 375-392

Stav

V.cena

D.cena

200. AE 4, m.THESSALONICA, rv: GLORIA REIPVBLICAE, Kamp 159.20 -1/1- 380,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 KM NUMIS s.r.o.