KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 20. listopadu 2018

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

501. 20 krejcar 1760 Praha-Erdmann, Herinek 926, pěkná patina 1/0- 800,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

502. XVII krejcar 1762 Praha-Erdmann, MKČ 1956 1/1 3200,- --.-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

503. 20 krejcar 1768 C/EvS-AS Praha 2/1 350,- 360,-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

504. 20 krejcar 1774 C/EvS-IK Praha 1/1 600,- 1150,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

505. tolar křížový 1795 C, dr.úhoz za hlavou, nep.just. -1/1- 1200,- 1800,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

506. tolar 1812 C, dr.škr., ned., 27,65g 2/1- 6000,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

507. tolar 1822 C, dr.úhoz, stopy kor. 2/1- 800,- 950,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

508. 20 krejcar 1804 C, vlas.škr. -1/1 450,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

509. 20 krejcar 1805 C 2/1- 200,- 280,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

510. 20 krejcar 1830 C Praha-Hippmann, MKČ 2039, nep.just. -1/1 260,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

511. 20 krejcar 1830 C, tém. 0/0 600,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

512. 20 krejcar 1834 C, nep.škr. 1/1 250,- 600,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

513. 6 krejcar 1800 C, dvojráz, dr.hr.,dr.škr. -2/2- 300,- --.-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

514. 20 krejcar 1844 C, nep. škr., tém 0/0 380,- 750,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

515. 20 krejcar 1848 C, vlas.škr., tém. 0/0 300,- 300,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

516. 20 krejcar 1848 C, nep.just. 1/0 300,- --.-

Pol.

Slezsko nepřidělené, 13.stol.

Stav

V.cena

D.cena

517. Ag parvus dvoustranný, orlice/půlený lev a orlice v perlovci, nep.ned., R -1/1- 1200,- --.-

Pol.

Kožichov město, 15.stol.

Stav

V.cena

D.cena

518. haléř (cca 1450), Kop. 8644, nep.ned., R 1/1 1300,- --.-

Pol.

Krnov, Jiří Friedrich 1543-1603

Stav

V.cena

D.cena

519. 1 krejcar 1572 s titl. Maxmiliána II., Kopicki 5798, dr.důlek R 1/1- 3600,- --.-

Pol.

Krnov, Jan Jiří 1607-1621

Stav

V.cena

D.cena

520. 3 krejcar 1616 CP, Sa.119, dr.škr. 1/1 460,- 1300,-

Pol.

Krnov, Jan Jiří 1607-1621

Stav

V.cena

D.cena

521. 3 krejcar 1620 CP, Kopicki 5924, opis MAR BR, nep.ned. tém.0/0 900,- 900,-

Pol.

Krnov, Jan Jiří 1607-1621

Stav

V.cena

D.cena

522. 3 krejcar 1620 CP, Kopicki 5924, opis MAR B tém.0/0 900,- 950,-

Pol.

Krnov, Jan Jiří 1607-1621

Stav

V.cena

D.cena

523. 3 krejcar 1620 CP, Kopicki 5924, opis MAR B 1/1 500,- 1000,-

Pol.

Krnov, Jan Jiří 1607-1621

Stav

V.cena

D.cena

524. 3 krejcar 1620 CP, Kopicki 5924, opis MAR B, kraj.stř. tém.0/0 420,- 500,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Johann Christian a Jiří Rudolf 1603-1621

Stav

V.cena

D.cena

525. 3 krejcar 1617 BH, Kopicki 5003, ned., stopy kor. 2ks 1-1- 400,- 460,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Johann Christian a Jiří Rudolf 1603-1621

Stav

V.cena

D.cena

526. 3 Krejcar 1618 HR, Sa.145, nep.ned. 1/1- 300,- --.-
527. 3 krejcar 1619 HR, Kopicki 5006, dr.ned., dr.stopy kor. -1/2 180,- --.-
528. 3 krejcar 1619 HR, Kopicki 5006, nedor., dr.ol.okr., dr.stopy kor., 2ks -1-2 260,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Johann Christian a Jiří Rudolf 1603-1621

Stav

V.cena

D.cena

529. 3 krejcar 1620 HR, Kopicki 5007, nep.ned. 1/1- 320,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří, Ludvík a Christian 1653-1663

Stav

V.cena

D.cena

530. 3 krejcar 1656, Kopicki 5317, patina, ned. 2/2 600,- 750,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří, Ludvík a Christian 1653-1663

Stav

V.cena

D.cena

531. 3 krejcar 1656, Kopicki 5317, patina, ned., dr.vady kovu 2/1- 600,- 600,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian 1654-1672

Stav

V.cena

D.cena

532. XV krejcar 1664, Kopicki 5473, ... WOLAV: , ned. 2/2 420,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian 1654-1672

Stav

V.cena

D.cena

533. VI krejcar 1665, Kopicki 5463, mělčí ražba, nep.škr. R 1/1 800,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian 1654-1672

Stav

V.cena

D.cena

534. VI krejcar 1665, Kopicki 5463, mělčí ražba R 2/2 360,- --.-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617

Stav

V.cena

D.cena

535. 3 krejcar 1614 HT, Sa.123, dr.škr. 1/1 300,- 320,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617

Stav

V.cena

D.cena

536. 3 krejcar 1615 HT, Sa.127, Kop.6079, nep.škr. 1/1 300,- 400,-

Pol.

Nisa - městská ražba 15.století

Stav

V.cena

D.cena

537. haléř b.l. (cca 1430), Kop.8674, nep.nedor. -1/1- 250,- 250,-

Pol.

Opava město, 15 stol.

Stav

V.cena

D.cena

538. haléř , Kopicki 8676 R 1/1 700,- 850,-

Pol.

Opava město, 15 stol.

Stav

V.cena

D.cena

539. haléř , Kopicki 8676 R 1/1- 700,- --.-

Pol.

Opava město, 15 stol.

Stav

V.cena

D.cena

540. Ag haléř, Kopicki 8687 R 1/1 800,- 1200,-

Pol.

Opava knížectví, Karel Lichtenstein 1614-1627

Stav

V.cena

D.cena

541. 3 krejcar 1615 BH, Kopicki 6366, nep.vad.mat. -1/1 300,- 550,-

Pol.

Opava knížectví, Karel Lichtenstein 1614-1627

Stav

V.cena

D.cena

542. 3 krejcar 1618 CC, Kopicki 6370 1/1 400,- 1800,-

Pol.

Opava knížectví, Karel Lichtenstein 1614-1627

Stav

V.cena

D.cena

543. 3 krejcar 1619 CC, Kopicki 6371, dr.škr. 1/1 400,- 750,-

Pol.

Opolí město

Stav

V.cena

D.cena

544. brakteátový haléř, Kopicki 8681, patina 1/- 300,- 300,-

Pol.

Opolí město

Stav

V.cena

D.cena

545. brakteátový haléř, Kopicki 8681 1/- 900,- --.-

Pol.

Ratiboř město

Stav

V.cena

D.cena

546. haléř 15.stol., kopicki 8688, dr.st.kor., ol.okr., R 2/2 500,- --.-

Pol.

Svídnice město

Stav

V.cena

D.cena

547. brakteátový haléř, Kopicki 8697, nep.ol.okr. -1/- 300,- --.-

Pol.

Těšínsko-Osvětimsko

Stav

V.cena

D.cena

548. Cu haléř, orlice/věž, nep.ned. 1/1 280,- --.-

Pol.

Těšínsko, Alžběta Lukrécie

Stav

V.cena

D.cena

549. 1 krejcar 1648 HL -1/1 300,- --.-

Pol.

Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich 1668-1697

Stav

V.cena

D.cena

550. VI Krejcar 1674 SP-Samuel Phaler, Sa 205, var.opisu SILVI 1/1 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 KM NUMIS s.r.o.