KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 20. listopadu 2018

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

801. XV krejcar 1677 KB, Höllhuber 77.1.2, kraj.stř. 0/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

802. XV krejcar 1677 KB, Höllhuber neuvádí 1/1 800,- 800,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

803. XV krejcar 1684 KB, Höllhuber 84.1.1, dr.stopy kor. tém. 0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

804. XV krejcar 1690 KB, Höllhuber 84.1.1, dr.ned. 0/1 1200,- 1500,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

805. XV krejcar 1694 KB, Höllhuber 94.1.1 var. 1/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

806. XV krejcar 1696 CH Bratislava-Hunger, Höll. 96.1.2, sbírkový tém. 0/0 1500,- 2200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

807. XV krejcar 1696 CH Bratislava-Hunger, Höll. 96.1.1, nep.ned. 1/1 1100,- 1100,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

808. XV krejcar 1682 NB Nagybánya, Husz. 1434, Höllhuber -, LEOPOLDUS.DG.R.I.(XV).S.A. R 1/1- 2400,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

809. VI Krejcar 1670 KB, Husz.1450 - přeražba z r.1669 -1/1- 500,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

810. VI krejcar 1671 KB 1/1 600,- 750,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

811. VI krejcar 1672 KB 1/1 600,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

812. 3 krejcar 1661 KB PATRONA HVNGARIAE, kraj.stř., vlas.škr. 1/1 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

813. 3 krejcar 1665 KB 1/1 900,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

814. 3 krejcar 1666 KB 1/1 900,- --.-
815. 3 krejcar 1668 KB 1/1 300,- 340,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

816. 3 krejcar 1694 KB tém. 0/0 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

817. 3 krejcar 1696 CM Košice, Nech. 1673, Husz.1479, nep.ned. 1/1 600,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

818. poltura 1700 NB/ICB Nagybánya-Block, Nech. 1596, Husz. 1484, patina 1/1 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

819. poltura 1704 FT Sedmihrady, Sibiň, Nech. 1753, Rethy 53, dr.ol.okr., stopy kor. R 1/1 2400,- --.-
820. duarius 1701 KB -1/1 120,- 140,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

821. duarius 1702 KB/PH, Nech.1249 -1/1 380,- --.-
822. duarius 1703 KB -1/1- 240,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

823. duarius 1703 KB/PH, Nech.1250 -1/1 380,- --.-
824. duarius 1703 KB/PH , Nech. 1250, Husz. 1499, dr.st.kor., nep.ned. -1/2 50,- --.-
825. denár 1690 KB, dr.škr. -1/1- 80,- --.-

Pol.

František II. Rákoczi 1703-1711

Stav

V.cena

D.cena

826. poltura 1704 KB, Husz.1549, patina -1/1- 500,- --.-

Pol.

František II. Rákoczi 1703-1711

Stav

V.cena

D.cena

827. poltura 1705 KB, Husz.1549 -1/1- 500,- 500,-

Pol.

Josef I. 1705-1711

Stav

V.cena

D.cena

828. poltura 1707 Sibiň, nep.ned. 1/1- 2200,- --.-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

829. 1/2 tolar 1717 KB, Husz. 1610 1/1 3800,- --.-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

830. 2 krejcar Invalidovna v Pešti, nep.škr., skvr. 1/1 1300,- --.-

Pol.

Karel VI. 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

831. 1 krejcar Invalidovna v Peši 1/0- 1100,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1470-1780

Stav

V.cena

D.cena

832. tolar 1743 KB, Nov.99 var.opisu M:THERES: D:G:REG:HU:BO., dr.škr. -1/1 5000,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1470-1780

Stav

V.cena

D.cena

833. tolar 1745 KB, Husz. 1670, nep.škr., tém. 0/0 8000,- --.-
834. 20 krejcar 1780 B/SK-PD, mělčí ražba -1/1- 140,- --.-

Pol.

František I. Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

835. VII krejcar 1761 KB, mělká ražba, škr., just. 2/2 700,- --.-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

836. 20 krejcar 1779 G/BV Nagybánia, nep.škr. R 1/1 1200,- 1900,-
837. 20 krejcar 1781 B 1/0 200,- 240,-

Pol.

Josef II. 1780-1790

Stav

V.cena

D.cena

838. 20 krejcar 1783 G, nep.škr. 1/1 500,- --.-
839. 1 soldo 1788 K Kremnica, Cu, vada na hraně, měděnka -1/2 40,- 60,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

840. tolar křížový 1797 G Nagybánya 2/2 900,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

841. tolar 1826 B, vlas.škr., nep.just. tém. 0/0 2400,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

842. tolar 1826 G Nagybánya tém. 0/0 1800,- 3000,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

843. 1/2 tolar 1821 G, 13,597g 2/2 1100,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

844. 1/4 tolar křížový 1795 B 2/1- 600,- 800,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

845. 30 krejcar 1807 G, dr.hr.,škr. 2/2 500,- 550,-
846. 20 krejcar 1792 B 2/1- 200,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

847. 20 krejcar 1795 B, nep.škr. 1/0- 300,- 380,-
848. 20 krejcar 1803 F, dr.vad.mat., nep.škr. R -1/1- 250,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

849. 20 krejcar 1804 E, nep.škr., dr.hr. 1/1 250,- 360,-
850. 20 krejcar 1812 E 2/1- 200,- 400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 KM NUMIS s.r.o.