KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 20. listopadu 2018

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

951. 1 kor. 1896 KB, nep.škr., tém. 0/0 500,- 500,-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

952. 1 kor. 1896 KB milénium, tém. 0/0 360,- 360,-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

953. 1 koruna 1898 b.z., vzácnější, zcela nep.hr. 0/0 500,- 700,-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

954. 1 kor. 1899 b.z., tém. 0/0 500,- 500,-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

955. 1 kor. 1905 b.z., R 2/2 200,- 550,-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

956. 1 kor. 1913 KB, sbírková, tém. R 0/0 12000,- 14000,-
957. 1 Kor. 1914, 1915 b.z. 2ks 0-1 150,- --.-
958. 1 Kor. 1914 KB, 1915 KB 2ks 0-1 200,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

959. 20 filler 1892 KB, nep.škr. 1/1- 500,- --.-
960. 20 filler 1907 KB 1/1 80,- --.-
961. 20 hal. 1908 1/1 60,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

962. 10 filler 1892 KB, nep.škr. 1/1 500,- 750,-
963. 10 hal. 1915, 16 nový znak 2ks 1-1 45,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

964. 2 filler 1904 KB, pěkná patina 1/1 750,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

965. 1 hal. 1892 b.z., patina, RR 1/1 9000,- --.-
966. 1 hal 1912 b.z., 1 krejcar 1891 b.z. 2ks 1-1 50,- --.-

Pol.

FJI 1848-1916, Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

967. 1 filler 1896 KB, tém. 0/0 380,- 380,-
968. FJI. a Wilhelm II, medailka 1914, AE 13mm pův.ouško 1/1 100,- --.-

Pol.

LITERATURA

Stav

V.cena

D.cena

969. Bruck Guido, Die spätromische Kupferprägung, Graz 1961, 101 stran vyobrazení motivů a opisů na pozdněřímských mincích. Vázaný reprint. N 700,- --.-
970. Corpus Nummorum Austriacorum V, H.Jungwirth: Leopold I. - Karl VI. (1657-1740) N 1000,- --.-
971. Hásková J., Chebské mince z 12. a 13.století. Z 75,- --.-
972. Pogačnik Albin, Srednjeveške kovnice na Slovenskem. Katalog producke mincoven razících frísašské feniky na území dnešního Slovinska. Ljubjana 2008, brožované 178 s. N 900,- --.-
973. Smolík J., Pražské groše a jejich díly. 133 str. + VII tab., Ex libris Jan Veselý. Z 300,- --.-
974. Széman A. - Kiss G., Bergwerkmünzen Ungarn und Siebenbürgen (1548-1947). Vydání 2008, 504 s. N 1100,- --.-
975. Szwagrzyk J.A., Pieniadz na ziemiach polskich X-XX w. Vydíní 1973, vázané, 354s.+ 136 tab. vyobrazení. Z 800,- --.-
976. Šmerda J., Solnohradské mince. ČNS Gottwaldov 1987. P 100,- --.-
977. Unger Emil, Magyar éremhatározó I., katalog uherských mincí 1000-1540, vydání 1997. N 600,- --.-
978. Numismatické listy 1966, vázané Z 75,- --.-
979. Numismatické listy 1973, vázané Z 75,- --.-
980. Numismatické listy 1977, vázané Z 75,- --.-
981. Numismatické listy 1978, vázané Z 75,- --.-
982. Numismatické listy 1979, vázané Z 75,- --.-

Pol.

Baden-Durlach, Karl Ludwig Friedrich 1811-1818

Stav

V.cena

D.cena

983. 6 krejcar 1816, dr.škr. R 1/1- 480,- --.-

Pol.

Bavorsko, Vilém IV. a Ludvík X. 1516-1545

Stav

V.cena

D.cena

984. 1/2 batzen 1525, SJ 986/430, ned. -1/1- 240,- --.-

Pol.

Bavorsko, Maxmilián I. 1598-1651

Stav

V.cena

D.cena

985. 24 krejcar kiprový b.l. (1619-1620), kraj.stř., Hahn 59, 7,958g 0/0 2400,- 3000,-

Pol.

Bavorsko, Ludvík II. 1864-1886

Stav

V.cena

D.cena

986. medaile Ag 900/1000 poprsí zleva/lev se štítem, 39mm/18,941g, sign. Deschler München, původní ouško, patina 1/1 750,- --.-

Pol.

Brandenburg-Bayereuth, Friedrich Christian 1763-1769

Stav

V.cena

D.cena

987. 5 krejcar 1766 ES, nep.prohn., nep.ned. -1/1- 240,- 240,-

Pol.

Branibory-Prusko, Albrecht 1526-1568

Stav

V.cena

D.cena

988. groš 1531 Königsberg -1/1 400,- 400,-

Pol.

Branibory-Prusko, Albrecht 1526-1568

Stav

V.cena

D.cena

989. groš 1535 Königsberg, dr.st.kor. 1/1 600,- --.-

Pol.

Branibory-Prusko, Albrecht 1526-1568

Stav

V.cena

D.cena

990. groš 1543 Königsberg, pěkná patina 1/1 550,- 550,-

Pol.

Braunschweig-Lüneburg, Georg Ludwig 1698-1714

Stav

V.cena

D.cena

991. 2 Mariengroschen 1708 1/1- 200,- --.-

Pol.

Braunschweig-Lüneburg, Karl Wilhelm Ferdinand 1780-1806

Stav

V.cena

D.cena

992. 1 Mariengroschen 1800 M.C. 1/1- 220,- 220,-

Pol.

Braunschweig-Lüneburg, Karl Wilhelm Ferdinand 1780-1806

Stav

V.cena

D.cena

993. 1/12 tolaru 1806 M.C., dr.škr. 1/1- 320,- --.-

Pol.

Braunschweig-Wolfenbüttel, Julius 1568-1589

Stav

V.cena

D.cena

994. Silbergroschen 1575, SJ 3688/2027, ned. -1/2 320,- --.-

Pol.

Braunschweig-Wolfenbüttel

Stav

V.cena

D.cena

995. 1 denier 1758, 1 fenik 1804, 1826, VI fenik nedor. (3/3-) 4ks 1-1- 150,- 200,-
996. 1 fenik 1726 divý muž -1/2 60,- 60,-

Pol.

Hagenau město

Stav

V.cena

D.cena

997. 3 Krejcar 1602 s titl.Rudolfa II. nep.ned. 1/1 400,- 700,-

Pol.

Hall-Švábsko 14.st.

Stav

V.cena

D.cena

998. fenik obchodní, Koch M6/4 1/1 100,- 140,-

Pol.

Hamburg město

Stav

V.cena

D.cena

999. Doppelschilling 1601, SJ 3425/1852, dr.ned. -1/1- 600,- 800,-

Pol.

Hessen-Kassel, Ludwig II. 1413 - 1458

Stav

V.cena

D.cena

1000. knížecí groš b.l., SJ 2233/1100, 10 ks -1-2- 1000,- 1000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 KM NUMIS s.r.o.