KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 13. - 15. června 2022

StranaPoložkyObdobí
11Leopold I. 1657-1705
2FJI 1848-1916
41ČSR 1918-1939
42ČR 1993-
StranaPoložkyObdobí
251ČR 1993-
54Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
55ANONYM, 211 př.Kr
56Quintus Fabius Labeo, denár 124 př.Kr.
57Vespasian 69-79
58Domitian jako spoluvládce Vespasiana 69-79
59Trajan 98-117
60Lucius Verus 161-169
61Elagabalus 218-222
62Victorinus 268-270
63Aurelian 270-275
64Carinus 282-285
65Maximianus I. 286-310
66Maxentius 306-312
67Constantius, caesar 324-337, augustus 337-361
68Constans 337-350
71MAURICE TIBERIUS 582-602
72NICEPHORUS 963-969
73BASIL I. Makedonský 867-886
74Egypt, PTOLEMAIOS VI. 180-145 př. Kr
75Egypt, Vabalathus 271-272
76Persie - Sasánovci. HORMAZD IV. 579-590
77Bavorsko, Jindřich IV. královská vláda 1002-1009
79Bavory-Landshut
80Bavorsko, Ludwig IV. a Rudolf I. 1294-1317
81Bavorsko, Jindřich IV. 1393-1450
82Bavorsko - Mnichov, Arnošt I. a Vilém III. 1397-1435
83Bulharsko, Ivan Alexander a Michal Asen 1331-1355
85Francie, Vicomti z Limoges cca 1020-1100
86Francie, Bearn
87Francie, Alphons z Poitiers 1241 - 1271
88Francie, Filip IV. Sličný, 1285 - 1314
89Francie, Karel VI., 1380 - 1422
91Norimberg - purkrabství , Fridrich V. 1361 - 1397
92Regensburg, vévoda Jindřich XIII. 1253-1290
93Worms, Jindřich III. 1039-1056
96Boleslav II. 972-999
99Břetislav I. 1034-1055
100Vratislav II. 1061-1092
StranaPoložkyObdobí
3106Bořivoj II. 1100-1107, 1118-1120
108Vladislav I. 1109-1118, 1120-1125
111Soběslav I. 1125-1140
112Morava, anonymní s opisy SCS WENCESLAVS, 2. křížová výprava 1147-1148
115Vratislav Brněnský 1123-29, 1130-1156
116Vladislav II. 1140-1172
124Soběslav II. 1173-1179
125Bedřich, vláda 1173, 1179-1181
128Přemysl Otakar II. 1253-1278
131Václav II. 1278-1305
143Cheb - město, po r. 1220
145Václav II. 1278-1305
150Jan Lucemburský 1310-1346
StranaPoložkyObdobí
4151Jan Lucemburský 1310-1346
156Karel IV. 1346-1378
164Václav IV. 1378-1419
173Morava, Albrecht Rakouský 1423-1435
177Morava, Albrecht Rakouský 1423-1435, městská mincovna v Brně
179Brno - město po r. 1457
180Čechy, 40. léta 15. stol. ?
181Jiří z Poděbrad 1458-1471
187Zhořelec - město, 15. stol.
189Vladislav II. 1471-1516
StranaPoložkyObdobí
5201Vladislav II. 1471-1516
202Ludvík Jagellonský 1516-1526
206Ferdinand I. 1526-1564
212Maxmilián II. 1564-1576
217Rudolf II. 1576-1611
227Moravské stavy 1619-1620
229Ferdinand II. 1619-1637 kiprová mince
233Ferdinand II. 1619-1637
StranaPoložkyObdobí
6251Ferdinand II. 1619-1637
277Ferdinand III. 1637-1657
287Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
7301Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
8339Leopold I. 1657-1705
343Josef I. 1705-1711
350Karel VI. 1711-1740
367Marie Terezie 1740-1780
372František I. Lotrinský 1745-1765
374Josef II. 1780-1790
375František II. 1792-1835
379Ferdinand V. 1835-1848
387Lehnice-město 15. stol.
390Lehnice-Břeh, Jiří 1654-1664
392Lehnice-Břeh, Christian 1654-1672
399Lehnice-Břeh, Ludvík 1654-1663
400Lehnice-Břeh, Georg Wilhelm 1673-1675
StranaPoložkyObdobí
9401Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617
405Těšín - město
406Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704
409Württemberg-Olešnice, Sylvius Fridrich 1668-1697
411Liechtenstein, Johann II. 1858-1929
416Matthias von Lausnitz
417Montfort, Ernst Joseph 1734-1758
418Šlik Jindřich 1612-1650
420Trautson Pavel Sixt 1550-1621
421Valdštejn Albrecht 1583-1634
422Medaile pamětní
425Arcibratrstvo Uctívání Nejsvětější svátosti
426Bamberk biskupství, Heinrich I. 1242 - 1257
428Corvey opatství, Christoph von Bellinghausen 1678-1696
429Jáchymov, 16. stol.
430Mohuč arcibiskupství, Adolf I. Graf von Nassau 1381-1390
431Olomouc biskupství, Leopold Vilém 1637-1662
434Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695
StranaPoložkyObdobí
10451Olomouc biskupství, Karel III. Lotrinský 1695-1711
452Olomouc biskupství, Wolfgang Schrattenbach 1711-1738
453Olomouc arcibiskupství, Antonín C. Stojan 1921 - 1923
454Olomouc-arcibiskup., Leopold Prečan, 1923 - 1947
455Pasov biskupství, Wolfger von Erla 1191-1204 až Mangold von Berg 1206-1215
456Pasov biskupství, Ernst von Bayern 1517-1540
457Praha arcibiskupství, Jan Bedřich z Valdštejna 1675-1694
458Praha arcibiskupství, Josef Beran 1945 - 1965 (- 1978)
459Salzburg arcibisk., Adalbert von Böhmen 1168-77, 1183-1200
460Salzburg arcibisk., Friedrich II. 1270-1284
461Salzburg arcibisk., Konrád IV. 1291-1312
463Salzburg arcibiskupství, Johann II. von Reisberg 1429-1441
464Salzburg arcibisk., Matyáš Lang 1519-1540
469Salzburg arcibiskupství, Jan Jakub Khuen-Belasi 1560-1586
470Salzburg arcibiskupství, Wolf Dietrich Raitenau 1587-1612
471Salzburg arcibiskupství, Paris Graf Lodron 1619-1653
475Salzburg arcibiskupství, Guidobald Thun-Hohenstein 1654-1668
476Salzburg arcibiskupství, Max Gandolph z Khüenburgu 1668-1687
477Salzburg arcibiskupství, Johann Ernst 1687-1709
479Salzburg arcibiskupství, Leopold Antonín Firmian 1727 - 1744
480Stará Boleslav 18. stol.
481Trevír arcibisk. Johann Philipp 1756-1768
482Vatikán, Lev XIII
483Vatikán, Jan XXIII. 1958-1963
484Vratislav bisk., Friedrich von Hessen 1671-1682
487Vratislav biskupství, Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg 1683-1732
489Vyšehrad-proboštství, Ferdinand Kindermann ze Schulsteinu 1782-1801
490Weingarten opatství, Dominik Schnitzer 1754-1784
491Náboženské medaile
492Svátostky
494vévodové Rakouska a Štýrska 1190-1210
495Leopold VI. 1210-1230
496Mezivládí 1236-39, 1241-1251
499Přemysl Otakar II. 1251-1276
StranaPoložkyObdobí
11501Přemysl Otakar II. 1251-1276
511Rudolf Habsburský 1276-1282
513Albrecht I. 1282-1308
514Friedrich Sličný jako král 1314-1330
516Albrecht II. 1330-1358
517Albrecht III. 1365-1395
518Albrecht III. 1388-1395, Albrecht V. 1411-1439
519Tyroly, Zikmund 1439-1496
521Maxmilián I. 1486-1519
522Ferdinand I. 1526-1564
529Maxmilián II. 1564-1576
530Štýrsko, arc. Karel 1564-1590
532Tyroly, arc. Ferdinand 1565-1595
533Štýrsko, arc. Ferdinand 1590/97-1620
536Rudolf II. 1578-1611
537Matyáš II. 1611-1619
538Ferdinand II. 1619-1637
StranaPoložkyObdobí
12551Ferdinand II. 1619-1637
561Tyroly, arc. Leopold 1620-1632
562Ferdinand III. 1637-1657
565Tyroly, arc. Ferdinand Karel
573Tyroly, arc. Sigmund Franz
574Leopold I. 1657-1705
605Josef I. 1705-1711
StranaPoložkyObdobí
13612Karel VI. 1711-1740
635Marie Terezie 1740-1780
StranaPoložkyObdobí
14651Marie Terezie 1740-1780
652František I. Lotrinský 1745-1765
660Josef II. 1780-1790
673Leopold II. 1790-1792
677František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
15701František II. 1792-1835
722Ferdinand V. 1835-1848
734Štěpán I. 997-1038
738Ondřej I. 1046-106
743Salomon 1063-1074
744Géza I. 1064-1074 jako vévoda
745Koloman 1095-1116
748Štěpán II. 1116-1131
StranaPoložkyObdobí
16751Béla II. 1131-1141
754Géza II. 1141-1162
755Anonymní ražby 12. stol.
756Béla III. 1172-1196
759Ladislav III. 1204-1205
760Ondřej II. 1205-1235
761Béla IV. 1235-1270
770Štěpán V. 1270-1272
774Ladislav IV. 1272-1290
777Ludvík z Anjou 1342-1382
783Marie 1385-1385
784Zikmund Lucemburský 1387-1437
786Vladislav Jagellonský 1471-1516
788Ludvík Jagellonský 1516-1526
789Ferdinand I. 1526-1564
794Maxmilián II. 1564-1576
795Rudolf II. 1576-1611
797Matyáš II. 1611-1619
799Moldávie-Valašsko
800Ferdinand II. 1619-1636
StranaPoložkyObdobí
17801Ferdinand II. 1619-1636
811Leopold I. 1657-1705
839Malkontenti, 1704 - 1708
842Karel VI. 1711-1740
845Marie Terezie 1740-1780
StranaPoložkyObdobí
18851Marie Terezie 1740-1780
854František I. Lotrinský 1745-1765
859Josef II. 1780-1790
864František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
19901František II. 1792-1835
904Ferdinand V. 1835-1848
910Karel VII. 1742-1745
912Marie Terezie 1740-1780
913František I. Lotrinský 1745-1765
916arcivévodkyně Marie Carolina 1752-1814
917Josef II. 1780-1790
919Leopold II. 1790-1792
920František II. 1792-1835
921Ferdinand V. 1835-1848
924FJI 1848-1916
929REVOLUCE 1848-1849
934FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
20951FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
211001FJI 1848-1916
1044FJI 1848-1916 korunová měna
StranaPoložkyObdobí
221051FJI 1848-1916 korunová měna
StranaPoložkyObdobí
231101FJI 1848-1916 korunová měna
1137Karel I. 1916-1918
1143ČSR 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
241151ČSR 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
251201ČSR 1918-1939
1247PROTEKTORÁT ČECHY + MORAVA
StranaPoložkyObdobí
261251PROTEKTORÁT ČECHY + MORAVA
1260SLOVENSKO 1939-1945
1288ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
271301ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
281351ČSR 1945-1992
1359ČSR 1945-1992 pamětní
StranaPoložkyObdobí
291401ČSR 1945-1992 pamětní
StranaPoložkyObdobí
301451ČSR 1945-1992 pamětní
1471ČR 1993-
1486Sady mincí ČSR, ČR
StranaPoložkyObdobí
311501Sady mincí ČSR, ČR
1508Slovensko 1993-
1525Rakousko-Uhersko
1545Československo - kolkované prozatímní státovky
1546ČSR 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
321551ČSR 1918-1939
1552Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1553SLOVENSKO 1939-1945
1560ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
1561Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
1566Československo - bankovky a státovky 1953
1567Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
1571Československo - bankovky 1970 - 1989
1580Rakousko
1582LITERATURA
StranaPoložkyObdobí
331601LITERATURA
1606Bádensko, Leopold I. 1830 - 1852
1607Bádensko, Fridrich I. 1856-1907
1608Bavorsko, Maxmilián III. Josef 1745-1777
1612Bavorsko, Carl Theodor 1777-1799
1615Bavorsko, Maximilian II. 1848 - 1864
1616Brandenburg-Bayereuth, Christian 1603-1655
1617Brémy - město
1621Frankfurt
1627Hamburg - město
1634Hannover, Ernst August 1837-1851
1636Hannover, Georg V. 1851-1866
1638Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig 1678-1739
1639Hildesheim město
1640Kostnice město
1641Lippe-Detmold, Paul Friedrich Emil Leopold 1851-1875
1643Nassau - vévodství, Adolf 1839 - 1866
1644Oldenburg, Fridrich Peter 1853-1900
1646Pfalz Simmern, Richard 1569-1598
1647Prusko, George Wilhelm
1648Prusko, Friedrich II. 1740-1786
1649Prusko, Friedrich Wilhelm III. 1797-1840
StranaPoložkyObdobí
341651Prusko, Friedrich Wilhelm III. 1797-1840
1652Prusko, Friedrich Wilhelm IV. 1840 - 1861
1653Prusko, Wilhelm I. 1861-1888
1656Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1660Sasko, Friedrich August III. 1763-1827
1665Sasko,Coburg a Gotha, Ernst II. 1844-1893
1666Sasko, Johann 1854-1873
1669Sasko, Meiningen, Bernhard II. 1821-1866
1670Sasko, Weimar-Eisenach, Friedrich III. 1748-1758
1671Sasko, Weimar, Carl Friedrich 1828-1853
1672Sasko, Friedrich August II. 1836-1854
1673Schaumburg - Lippe, Georg Wilhelm 1787-1860
1674Schwarzburg-Sondershausen
1675Solms-Lich
1677Wertheim, Johann I. 1373-1407
1678Württemberg - Karl Eugen 1744-1793
1679Württemberg, Wilhelm I. 1816-1864
1681NĚMECKO CÍSAŘSTVÍ
StranaPoložkyObdobí
351701NĚMECKO CÍSAŘSTVÍ
1707VÝMARSKÁ REPUBLIKA
1713NĚMECKO III. ŘÍŠE
StranaPoložkyObdobí
361751NĚMECKO III. ŘÍŠE
1768Spolková republika Německo
StranaPoložkyObdobí
371801Spolková republika Německo
1826NDR
1831Německo 1990-
1836EVROPSKÉ ZEMĚ
1844Belgie, Leopold I.
1846Belgie, Leopold II. 1865-1909
StranaPoložkyObdobí
381851Belgie, Albert I. 1910-1934
1853Bulharsko, Ferdinand I. 1887-1918
1854Bulharsko, Boris III. 1919-1943
1855Černá Hora, Nikola I. 1860-1918
1860Dánsko, Frederik IV.
1861Dánsko, Christian X. 1912-1947
1863Dánsko, Frederik IX. 1947-1972
1864Dánsko, Margrethe II. 1972-
1868Estonsko
1871Finsko pod Ruskem, Mikuláš II. 1894 - 1917
1882Finsko
1884Francie, Ludvík XIV. 1643-1715
1893Francie, Ludvík XV. 1715-1774
1894Francie, Ludvík XVI. (1754-1793)
1895Francie, Ludvík XVIII. 1815-1824
1897Francie, Ludvík Filip I. 1830-1848
StranaPoložkyObdobí
391901Francie, Ludvík Filip I. 1830-1848
1903Francie, II.republika 1848 - 1852
1905Francie, Napoleon III. 1852 - 1871
1909Francie, III.republika, 1871 - 1940
1911Francie, V.republika, 1959 -
1913Gdaňsk město
1914Gibraltar
1916Chorvatsko
1918Irsko, republika 1921 -
1920Island republika
1921Isle of Man
1922Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand II. 1830 - 1859
1924Itálie, Viktor Emanuel II. 1861-1878
1928Itálie, Viktor Emanuel III. 1900-1946
1935Itálie
1936Kypr republika
1939Litva, Jan Kazimír Vasa 1649 - 1668
1941Litva, I.republika 1918 - 1940
1943Litva
1945Lotyšsko
1949Maďarsko - regentství
StranaPoložkyObdobí
401951Malta
1954Monako
1956Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
1957Nizozemí, Wilhelmina I. 1890-1948
1962Nizozemí, Juliana 1948-1981
1965Nizozemská východní Indie
1967Norsko, Haakon VII. 1905-1957
1968Norsko, Olav V. 1957-1991
1969Norsko
1971Polsko, Vladislav Warnenczyk 1434-1444
1972Polsko, Jan Olbracht 1492-1501
1975Polsko, Zikmund II. August, 1548 - 1572
1976Polsko, Zikmund III. Vasa 1587-1632
1978Polsko pod Švédskem, Kristína 1632 - 1654
1983Polsko, Jan Kazimír Vasa 1649 - 1668
1989Polsko pod Ruskem, Mikuláš I. 1825 - 1855
1991Posko, Gdaňsk - město (Danzig)
1994Polsko 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
412001Polsko 1918-1939
2007Polsko 1939-1990
2027Polsko + Ukrajina
2028Portugalsko
2031Rakousko - republika
2044Rumunsko
2047Rusko - Moskva, velkokníže Ivan IV. ? 1533-1538
2048Rusko, Anna Ivanovna 1730-1740
2049Rusko, Kateřina II. 1762-1796
StranaPoložkyObdobí
422051Rusko, Kateřina II. 1762-1796
2056Rusko, Pavel I. 1796 - 1801
2060Rusko, Alexander I. 1801 - 1825
2062Rusko, Mikuláš I 1825-1855
2065Rusko, Alexandr II. 1855-1881
2071Rusko, Alexander III. 1881 - 1894
2072Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
2089Rusko
StranaPoložkyObdobí
432101Rusko
2105Řecko, druhá řecká republika 1924-1935
2106Řecko, Paul I. 1947-1964
2108Řecko, Constantine II. 1964-1973
2110Řecko republika
2113San Marino
2116Slovinsko
2118Srbsko, Milan Obrenovich IV. 1868-1889
2119Srbsko, Alexander I. 1889 - 1902
2120Španělsko, mezivládí 1868-1870
2121Španělsko, Amadeo I. 1871-1873
2122Španělsko, Alfonso XII. 1874-1885
2127Španělsko, Alfonso XIII. 1886-1931
2130Španělsko
2132Švédsko, Gustav II. Adolf 1611-1632
2134Švédsko
2136Švýcarsko, St.Gallen-město 1714-1790
2137Švýcarsko, Bern - město a kanton
2139Švýcarsko
2146Ukrajina
2147Velká Británie, Victorie 1837-1901
2150Velká Británie, George V. 1910-1936
StranaPoložkyObdobí
442151Velká Británie, George V. 1910-1936
2152Velká Británie, George VI. 1936-1952
2160Velká Británie, Alžběta II. 1952-
2174Velká Británie
2175Alžírsko
2177Angola, portugalská kolonie
2178Argentina
2181Austrálie, George VI. 1936-1952
2182Austrálie, Elizabeth II. 1952-
2187Bahamy
2188Bahrajn
2189Barbados
2191Bermudské ostrovy
2192Bolívie
2193Botswana republika
2194Brazílie, Pedro II. 1831-1889
2195Brazílie, republika 1889 -
2198Britská východní afrika, George VI. 1937-1952
StranaPoložkyObdobí
452201Čína, Tao Kuang 1821-1851
2202Čína, Taiwan
2205Čína republika 1912-1949
2206Čína, Lidová republika
2209Dominikánská republika
2211Egypt, Hussein Kamil As Sultan, 1914-1917
2213Egypt, Farouk I. 1936-1952
2214Egypt, republika, 1953-1958
2215Egypt, Sjednocená arabská republika 1958-1971
2219Egypt
2221Ekvádor
2224Etiopie
2225Filipíny
2226Gambie
2227Ghana
2228Guatemala
2231Guyana
2233Honduras britská kolonie
2234Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901
2235Hong-Kong, Jiří VI. (1937-1952) a Alžběta II. (1953-)
2236Hong Kong, George VI. 1936 - 1952
2237Hong Kong britská kolonie
2245Hong Kong zvláštní správa
2246Chile
2248Indie Britská
2250Indie republika
StranaPoložkyObdobí
462251Indie republika
2253Indonésie
2256Irán
2257Israel
2258Jamajka
2262Japonsko, Meiji 1867-1912
2263Japonsko, Yoshihito (Taish?) 1912 - 1926
2264Japonsko, Hirohito 1950-1989
2272Jižní Korea
2276Jižní Afrika, George V. 1910-1936
2277Jižní Afrika, George VI. 1936-1952
2279Jižní Afrika, Elizabeth II. 1952-1960
2282Jižní Afrika
2283Jordánsko, Hussein 1952-1999
2284Kanada, Edvard VII. 1901-1910
2287Kanada, Jiří VI. 1936-1952
2288Kanada, Alžběta II. 1953-
2292Kazachstán
2293Keňa republika
StranaPoložkyObdobí
472301Kolumbie
2303Kongo republika
2306Kostarika
2308Kuba
2310Laos
2311Libanon republika
2314Liberie republika
2316Libye, Idris I. 1951-1969
2318Macau, portugalská kolonie
2320Madagaskar francouzská kolonie
2321Malajsko
2322Malajsko a Britské Borneo
2323Malaysie
2324Maroko, Mohammed V. 1927-1962
2326Maroko, al-Hassan II. 1962-1999
2328Marshallovy ostrovy
2329Mauricius Britská kolonie
2330Mauricius republika
2332Mexiko, Charles IV. 1788-1808
2333Mexiko, Ferdinand VII. 1808-1821
2334Mexiko republika 1867-
2340Mosambik, portugalská kolonie
2341Namibie republika
2343Nepál
2344Nigerie, Elizabeth II. 1952 - 1963
2345Nigerie republika
2346Niue
2348Nizozemská Východní Indie, Wilhelmina I. 1890-1948
2349Nový Zéland, George VI. 1936-1952
2350Omán
StranaPoložkyObdobí
482351Panama
2353Palestina
2355Paraguay
2358Peru
2363Qatar a Dubai
2364Rhodesie britská kolonie
2365Rhodesie
2366Saint Thomas a Prince, portugalská kolonie
2367Salvador
2368Samoa
2369Saudská Arábie
2376Seychelles republika
2377Sierra Leone republika
2378Singapur
2381Spojené Arabské Emiráty
2382Srí Lanka (Ceylon)
2386Suriname
2387Sýrie
2388Svazijsko, Sobhuza II. 1968-1982
2389Tanzánie republika
2392Thajsko
2394Trinidad and Tobago
2397Tunisko
2398Turecko-Osmanská říše, Mahmud II. 1808-1839
2399Turecko, Abdul Mejid 1839-1861
2400Turecko-Osmanská říše, Abdülmecid 1839-1861 až Mehmed V. 1909-1918
StranaPoložkyObdobí
492401Turecko, Abdul Aziz 1861-1876
2402Turecko, Abdul Hamid II. 1876-1909
2403Turecko, Muhammad V. 1909-1918
2404Turecko-republika 1922-
2408Uganda
2409Uruguay
2413USA
StranaPoložkyObdobí
502451USA
2463Venezuela - republika, 1830 -
2469Zambie
2470Západní Afrika
2471Zimbabwe republika
2472MEDAILE DLE AUTORŮ
StranaPoložkyObdobí
512501MEDAILE DLE AUTORŮ
2531MEDAILE DLE MÍST
2553MEDAILE Olomouc - pobočka ČNS
StranaPoložkyObdobí
522564MEDAILE HOSPODÁŘSKÉ
2580MEDAILE RŮZNÉ
StranaPoložkyObdobí
532601MEDAILE RŮZNÉ
2628MEDAILE A ODZNAKY SOKOLSKÉ
StranaPoložkyObdobí
542651MEDAILE A ODZNAKY SOKOLSKÉ
2663SOKOL - ODZNAKY
2668SOKOL - STUŽKY
2684FALERISTIKA
2699Nouzové známky
StranaPoložkyObdobí
552701Nouzové známky
StranaPoložkyObdobí
562751Nouzové známky
2779Žetony
StranaPoložkyObdobí
572801Žetony
2826Kopie mincí
2836Jiné
2840Konvoluty

Copyright 2022 KM NUMIS s.r.o.