KM NUMIS s.r.o.

Nabídkový katalog na aukci dne 21.-22. listopadu 2022

StranaPoložkyObdobí
11Matyáš II.
2Marie Terezie 1740-1780
3FJ 1848-1916
17ČSR 1918-1939
18Česká republika 1993-
21Francie - III. republika 1871 - 1940
22Itálie, Viktor Emanuel II. 1861 - 1878
23Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
24Východní Keltové
25Keltové - Galie
26Ptolemaios I. Soter 306-284 př.Kr.
27Anonymní ražba od 211 př.Kr
28Anonymní ražba 169-158 př.Kr.
29Quintus Fabius Labeo, denár 124 př.Kr.
30Caius Hosidius C.F.Geta, 68 př.Kr.
31Augustus 27 př.Kr. - 14 n.l.
32Vespasian 69-79
33Domitian jako spoluvládce Vespasiana 69-79
34Hadrian 117-138
35Lucius Verus 161-169
36Caracalla 196-217
37Aurelian 270-275, Gratian 367-383
38Probus 276-282
39Carinus 282-285
41Numerian 283-284
42Maximianus I. 286-310
43Constantius I. 305-306
44Maximinus II. 305-313
46Licinius I. 308-324
47Constantin I. Veliký 306-337
48Řím 4. stol.
49Constantinus II. 337-340
50Constans 337-350
51Constantius II. 337-361
52Basil I. Makedonský 867-886
53Konstantin VII. 913-959 a Romanus I. 929-944
54Persie - Sasánovci. Kavád I. 488-497, 499-532
55Persie - Sasánovci. Hormazd IV. 579-590
56Francie, Filip IV. Sličný 1285-1314
58Křižáci na Kypru, Peter II.
59Boleslav II. 972-999
63Vratislav II. 1061-1092
66Konrád I. a Ota I.
67Břetislav II. 1092-1100
69Bořivoj II. 1100-1107, 1118-1120
72Svatopluk 1107-1109
74Vladislav I. 1109-1118, 1120-1125
80Bořivoj II. 2. vláda 1118-1120
81Morava, anonymní, okolo 1120
82Soběslav I. 1125-1140
83Morava, anonymní SC VVENCEZLAVS, 2. křížová výprava 1147-48
87Vratislav Brněnský
88široké feniky, 2. křížová výprava 1147-48
90Vladislav II. 1140-1172
95Soběslav II. 1173-1179
96Bedřich, vláda 1179-1182
97Vladislav III., markrabě moravský 1247-1248
98Přemysl Otakar II. 1253-1278
100Přemysl Otakar II. 1253-1278 ?
StranaPoložkyObdobí
2101Václav II. 1278-1305
110Jan Lucemburský 1310-1346
118Karel IV. 1346-1378
122Václav IV. 1378-1419
127Husitská doba 1419-1434
131Jihlava - město 1439-1452
132Zhořelec město, 15. stol.
133Jiří z Poděbrad 1458-1471
137Vladislav Jagellonský 1471-1516
143Ludvík Jagellonský 1516-1526
144Ferdinand I. 1526-1564
150Maxmilián II. 1564-1576
156Rudolf II. 1576-1611
167Matyáš II. 1611-1619
168České stavy 1619-1620
169Moravské stavy 1619-1620
170Ferdinand II. 1619-1637
StranaPoložkyObdobí
3201Ferdinand II. 1619-1637
236Ferdinand III. 1637-1657
272Leopold I. 1657-1705
287Josef I. 1705-1711
288Karel VI. 1711-1740
296Marie Terezie 1740-1780
StranaPoložkyObdobí
4301Marie Terezie 1740-1780
304František II. 1792-1835
316Ferdinand V. 1835-1848
319Lehnice-Břeh, Jiří 1654-1664
321Lehnice-Břeh, Christian 1654-1672
322Münsterberg-Olešnice, Karel II. 1587-1617
325Württemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich
327Württemberg-Olešnice, Christian Ulrich 1668-1704
328Montfort, Ernst Joseph 1734-1758
329Šlik Štěpán 1519-1526
330Šlik Jindřich 1612-1650
331Valdštejn Albrecht 1583-1634
332Bamberk biskupství, Heinrich I. 1242 - 1257
333Münster biskupství, Půta z Potštejna 1379-1381
334Olomouc biskupství, František Dietrichstein 1599-1636
335Olomouc biskupství, Karel II. Liechtenstein 1664-1695
338Olomouc arcibiskupství, Antonín Theodor Colloredo-Waldsee 1777-1811
339Olomouc arcibiskupství, Rudolf Jan 1819-1831
341Olomouc biskupství, Maxmilián Josef Sommerau-Beeckh 1836-1853
342Praha arcibiskupství, Josef Beran 1945-1965
343Salzburg arcibiskupství, Wolf Dietrich von Raitenau 1587-1612
344Salzburg arcibiskupství, Paris Graf Lodron 1619-1653
345Salzburg arcibiskupství, Guidobald Thun-Hohenstein 1654-1668
346Salzburg arcibiskupství, Max Gandolph z Khüenburgu 1668-1687
348Salzburg arcibiskupství, Johann Ernst 1687-1709
349Salzburg arcibiskupství, Franz Anton Harrach 1709-1727
353Salzburg arcibiskupství, Leopold Antonín Firmian 1727 - 1744,
356Salzburg arcibiskupství, Hieronym Colloredo 1772-1803
359Vratislav bisk., Friedrich von Hessen 1671-1682
360Vratislav biskupství, Franz Ludwig 1683-1732
362Církevní medaile
363Mezivládí 1236-39, 1241-1251
365Přemysl Otakar II. 1251-1276
368Rudolf Habsburský 1276-1282
369Albrecht I. 1282-1308
370Friedrich Sličný jako král 1314-1330
372Albrecht II. 1330-1358
374Friedrich III. (V.) 1424-1493
377Tyroly, arc. Sigmund 1439-1496
379Ferdinand I. 1521/2-1564
382Štýrsko, Ferdinand II. jako arcivévoda 1590/97-1619/20
383Matyáš II. 1611-1619
386Tyroly, arc. Leopold 1620-1632
390Ferdinand II. 1619-1637
398Ferdinand III. 1637-1657
StranaPoložkyObdobí
5401Ferdinand III. 1637-1657
409Tyroly, arc. Ferdinand Karel 1632-1662
411Leopold I. 1657-1705
428Josef I. 1705-1711
431Karel VI. 1711-1740
436Marie Terezie 1740-1780
455František I. Lotrinský 1745-1765
457Josef II. 1780-1790
459Brabantsko
460František II. 1792-1835
492Ferdinand V.
495Salomon 1063-1074
496Koloman 1095-1116
497Štěpán II. 1116-1131
500Béla II. 1131-1141
StranaPoložkyObdobí
6501Béla II. 1131-1141
502Béla III. 1172-1196
504Béla IV. 1235-1270
511Ladislav IV. 1272-1290
513Uhry, 13. /14. století
514Karel Robert z Anjou 1307-1342
516Ludvík z Anjou 1342-1382
521Marie 1385-1385
523Zikmund Lucemburský 1387-1437
524Ludvík Jagellonský 1516-1526
525Ferdinand I. 1526-1564
526Rudolf II. 1576-1611
528Matyáš II. 1611-1619
530Gabriel Bethlen 1613-1629
531Ferdinand II. 1619-1637
535Leopold I. 1657-1705
560Malkontenti, 1704 - 1708
561Josef I. 1705-1711
562Karel VI. 1711-1740
565Marie Terezie 1740-1780
577František I. Lotrinský 1745-1765
580Josef II. 1780-1790
588Leopold II. 1790-1792
589František II. 1792-1835
StranaPoložkyObdobí
7601František II. 1792-1835
608Ferdinand V. 1835-1848
614Leopold I. 1657-1705
615Karel VI. 1711-1740
616Marie Terezie 1740 - 1780
617Leopold II. 1790-1792
619František II. 1792-1835
620Ferdinand V. 1835-1848
622FJI 1848-1916
627Revoluce 1848-1849
629FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
8701FJI 1848-1916
StranaPoložkyObdobí
9801Karel I. 1916-1918
807LITERATURA
834Rakousko-Uhersko
843ČSR 1918-1939
851Protektorát Čechy a Morava
853Slovensko 1939-1945
855ČSR pro osvobozené území 1944/1945
856ČSR 1945-1992
862Tuzexové poukázky
863ČSR 1918-1939
StranaPoložkyObdobí
10901ČSR 1918-1939
951PROTEKTORÁT Č+M
956SLOVENSKO 1939-1945
975ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
111001ČSR 1945-1992
StranaPoložkyObdobí
121101ČSR 1945-1992
1171Sady oběžných mincí ČSR
StranaPoložkyObdobí
131201Sady oběžných mincí ČSR
1202ČR 1993 -
1207Sady oběžných mincí ČR 1993-
1252Sada oběžných mincí Slovenska 1993-
1267Bavorsko, Maxmilián Josef III. 1745-1777
1269Bavorsko, Ludwig II. 1864-1886
1271Braunschweig-Calenberg-Hannover, Wilhelm IV. 1830-1837
1272Braunschweig-Calenberg-Hannover, Georg V. 1851-1866
1273Cáchy-město
1274Friedberg purkrabství, Hans Eitel Diede zum Fürstenstein, 1671-1685
1275Hessen-Kasel, Ludvík IV. 1458-1471
1276Hildesheim-město
1277Lübeck - město
1278Norimberk město
1279Oettingen, Wolfgang a Joachim 1477-1520
1280Pfalz Neuburg, Otto Heinrich a Philipp 1508-1548
1281Prusko, Friedrich II. 1740-1786
1283Prusko, Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861
1284Prusko, Wilhelm I. 1861-1888
1285Regensburg, 1250-1270
1287Sasko, Karl August 1775-1828
1288Sasko-Albertinische Linie, Fridrich August II. 1836-1854
1289Sasko-Albertinische Linie, Johann 1854-1873
1290Stolberg, Wolfgang Georg 1615-1631
1291Schwarzburg-Rudolstadt, Friedrich Günther 1807-1867
1292Německo do r. 1871, konvoluty
1295Prusko, Vilém I. 1861-1888
1297Prusko, Vilém II. 1888-1918
StranaPoložkyObdobí
141301Prusko, Vilém II. 1888-1918
1309NĚMECKO - VÝMARSKÁ REPUBLIKA
1311NĚMECKO III. ŘÍŠE
1330Spolková republika Německo
1338Německo - NDR
1341Německo 1990-
1343Belgie, Leopold II. 1865-1909
1345Belgie
1346Bulharsko
1347Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
1348Estonsko
1349Finsko pod Ruskem, Mikuláš II. 1894 - 1917
1359Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1814/1815
1360Francie, Napoleon III. 1852 - 1871
1362Francie, III.republika, 1871 - 1940
1366Itálie, Benátky republika 1570-1722
1367Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand II. 1830 - 1859
1368Itálie, Viktor Emanuel III. 1900-1946
1370Itálie, republika 1946 -
1371Livonsko pod Švédskem, Christina 1632-1654
1372Lucembursko
1374Maďarsko - regentství
1376Nizozemí, Wilhelmina 1890-1948
1377Polsko, Vladislav Warnenczyk 1434-1444
1378Polsko - Velkoknížectví litevské, Štěpán Bátory 1576-1586
1379Polsko, Zikmund III. Vasa 1587-1632
1381Polsko pod Švédskem, Kristína 1632 - 1654
1382Polsko, Jan Kazimír Vasa 1649 - 1668
1383Polsko 1914-1918
1384Polsko 1918-1939
1391Polsko 1939-1990
StranaPoložkyObdobí
151401Polsko 1939-1990
1408Portugalsko
1409Rakousko - republika
1417Rumunsko
1418Rusko, Kateřina II. 1762-1796
1421Rusko, Mikuláš I. 1825-1855
1422Rusko, Alexander III. 1881 - 1894
1423Rusko, Mikuláš II. 1894-1917
1435SSSR
1437Španělsko
1441Švédsko
1442Švýcarsko, Bern - město a kanton
1443Švýcarsko
1444Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
1445Argentina
1446Ceylon
1448Cookovy ostrovy
1450Čína, Šen Czu Žeň-a 1662-1722
1451Čína, Gao Czun Čuň-a 1736-1796
1452Čína, Hung-Li 1735-1795
1453Čína, Žen Czun Žuj 1796-1821
1454Čína, Mu Czun I 1821-1875
1455Čína, Sjuaň Dzun Šen 1821-1851
1456Čína, císařství, provincie
1457Čína, císařství
1458Čína, republika
1463Čína, republika, provincie Kuang-Tung
1464Čína, republika
1465Čína, provincie Honan
1467Čína, Mandžusko
1468Eqvádor
1469Filipíny - Americká administrativa (1903 - 1945)
1470Guyana
1473Haiti
1474Hong Kong
1475Honduras
1476Indie, Travankore, Rama Varma I. 1860-1880
1477Indie, Jiří V. 1910-1936
1480Indie, Jiří VI. 1936-1952
1481Irák, Faisal I. 1921-1933
1482Irák, Ghazi 1933-1939
1484Irák, Faisal II. 1939-1958
1485Irák, republika
1488Jamajka
1489Japonsko
1490Japonsko, Meidži 1868-1912
1492Japonsko, Taisho 1912-1926
1494Kuba
1496Mexiko
1497Panama
1500Papua Nová Guinea
StranaPoložkyObdobí
161501Peru
1502Saudská Arábie, dynastie Abd al Azíz
1504Severní Korea, lidová republika
1506Sýrie
1512Trinidad and Tobago
1513Turecko, Selim III. 1789-1807
1514USA
1540Uruguay
1541Afghánistán
1542Andora
1544Arménie
1547Austrálie
1598Bahamy
1599Bělorusko
StranaPoložkyObdobí
171601Bělorusko
1602Benin
1604Britské Panenské Ostrovy
1605Cook Island
1609ČR/Niue Island
1640Fiji
1648Gambia
1649Ghana
1650Isle of Man
1653Jižní Georgie
1654Kamerun
1655Kanada
1680Kazachstán
1682Lotyšsko
1683Malawi
1684Mongolsko
1685Niger
1686Niue
1688Nový Zéland
1692Palau
1700Pitcairnovy ostrovy
StranaPoložkyObdobí
181701Pitcairnovy ostrovy
1708Polsko
1709Rusko
1711Severní Korea
1712Somálsko
1714Tanzanie
1716Togo
1717Tokelau
1718Turecko
1720Turks a Caicos
1721USA
1722Venezuela
1724Zambie
1725MEDAILE DLE AUTORŮ
1779MEDAILE DLE MÍST
1790Medaile dle míst zahraniční
1793Medaile Olomouc
StranaPoložkyObdobí
191801Medaile Olomouc
1804MEDAILE HOSPODÁŘSKÉ
1820MEDAILE SPORTOVNÍ
1824MEDAILE RŮZNÉ
1827MEDAILE - SADY
1836SOKOLSKÉ MEDAILE, ODZNAKY A DALŠÍ
StranaPoložkyObdobí
201901SOKOLSKÉ MEDAILE, ODZNAKY A DALŠÍ
1913CHMELOVÉ A PIVNÍ ZNÁMKY
1918ÚČELOVÉ ZNÁMKY
1925FALERISTIKA, ODZNAKY
1935Slovenský štát 1939-1945
1938Repliky/kopie mincí
1946Odznaky, Známky, Jiné

Copyright 2022 KM NUMIS s.r.o.