Biskupská mincovna v Kroměříži
Jediná dochovaná mincovna na území Moravy
(historická památka I. kategorie)

M U Z E U M    M O R A V S K É H O   M I N C O V N I C T V Í

 
 

TOPlist