Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)

Stav

V.cena

D.cena

401. Pražský groš, var.: opisy velkými písmeny, koruna s břevny 2/2 500,- --.-
402. Bílý peníz dvoustranný Cast. GP č. 1 -1/2 100,- 100,-
403. Bílý peníz dvoustranný, lev / korunované W - Líc a rub ražen do
jedné strany !!! "sběratelsky velice zajímavá chyboražba"
zbytky RL
+2/- 200,- 200,-

Pol.

Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)

Stav

V.cena

D.cena

404. Bílý peníz dvoustranný Smol. 5 +2/1 280,- 280,-
405. Bílý peníz jednostranný (10x) 10 ks -1-2 500,- 500,-
406. Bílý peníz jednostranný (10x) 10 ks -1-2 500,- 500,-
407. Malý (černý) peníz, korunované W Castelin GP č.4 nedor. 2/- 140,- 140,-

Pol.

Ludvík I. Jagellonský (1516-1526)

Stav

V.cena

D.cena

408. Bílý peníz jednostranný (10x) 10 ks -1-2 800,- 800,-
409. Bílý peníz jednostranný (10x) 10 ks 1-1- 800,- 1300,-
410. Haléř, Castelin NČČs VIII, 1932 č. 4, 10, 14 3 ks 2-2 500,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

411. Pražský groš 153., K.Hora - FERDINANDVS:PRIM*
posunutá ražba
2/2 400,- 460,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

412. Pražský groš 153., K.Hora - FERDINANDVS:PRIM*
nedor.
-1/1- 300,- 800,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

413. Pražský groš 1533, K.Hora jako MKČ 70 var.: po stranách ocas
u tečky, tečky mezi čísly datace 1.5.3.3. / Po stranách koruny te
čky, za BOEMIE dvoj kroužek, opis PRIM
-1/2+ 500,- 2000,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

414. Pražský groš 1535, K.Hora - var.: tečky nad korunou, opis: PRIM*
/ DEI : GRACIA : REX: BOEMIE : všude dvoj kroužky a písmeno "C" v
GRACIA !! nedor.
-1/2 500,- 1500,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

415. Pražský groš 1535, K.Hora FERDINANDVS : PRIM*
DEI: GRACIA: (písmeno C místo T !) mír. nedor., tém.
1/1- 700,- 1100,-
416. Pražský groš 1536, K.Hora var.: rozdělovací zn. dva kroužky, nad
korunou po stranách tečky, před dataci trojtečka č. nedor.
2/2 750,- 750,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

417. Pražský groš 1537, K.Hora slabě ražen okrajový opis -1/1- 400,- 600,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

418. Pražský groš 1538, K. Hora opis: PRIM* mír. nedor. kraj. -1/1 500,- 3400,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

419. Pražský groš 1540, K.Hora nedor. 2/2 500,- 500,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

420. Pražský groš 1541, K.Hora "zajímavý dvojráz v Av." mír. nedor. 1/2+ 500,- 1200,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

421. Pražský groš 1542, K.Hora var.: arabská 2 mír. nedor. 1/1- 500,- 2500,-
422. Pražský groš 1542, K.Hora var.: číslice 2 v dataci ražená jako
Z
+2/2- 400,- 400,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

423. Pražský groš 1543, K.Hora mělká ražba, zbytky RL +2/1- 500,- 620,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

424. Pražský groš 1544, K.Hora-Hubáček - typ: před PRI jetelový lístek
, v opise dvojkřížky, před datací tečka, písmeno A raženo jako o
brácené V
-1/1- 700,- 2300,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

425. Pražský groš 1544, K.Hora-Hubáček - typ: před PRI tečka, v opisu
dvoj kroužky mír. nedor., tém.
1/1- 700,- 1500,-
426. Pražský groš 1544, K.Hora-Hubáček - typ: před PRI tečka, v opisu
dvoj kroužky mělká ražba rv., dvojráz
2/2 900,- 900,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

427. Pražský groš 1544, K.Hora-Hubáček hry. 2/2- 500,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

428. Pražský groš 1544, K.Hora-Hubáček a Podivický hr. 2/2 350,- 440,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

429. Pražský groš 1545, K.Hora - Hubáček+Podivický var.: za BOEMIE je
telový lístek, opis PRI*, úzká koruna / jemný, řídký perlovec
mělká ražba, tém.
-1/1 500,- 850,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

430. Pražský groš 1545, K.Hora - Hubáček+Podivický var.: FERDINANDVS.
P.*, tečka za BOEMIE, široká koruna mírně posunutá ražba
+2/1- 500,- 1200,-
431. Pražský groš 1546, K.Hora - Lídl+Podivický var.: rozděl. znaménk
a tečky mělká ražba
+2/2 500,- 650,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

432. Pražský groš 1547, K.Hora var.: FERDINANDVS +P+*
nedor., zbytky RL
-1/2+ 2000,- 2000,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

433. Pražský groš 1547, K.Hora var.: FERDINANDVS .PR* / dlouhý jazyk
lva
2/2+ 2000,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

434. Pražský groš 1547, K.Hora var.: FERDINANDVS .PR* / krátký jazyk
lva
2/2 1500,- 1500,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

435. Groš slezský 1547 b.zn., Vratislav-Westermaier MKČ 154 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

436. Groš slezský 1547 b.zn., Vratislav-Westermaier MKČ 155 1/1 2000,- 2200,-
437. Groš slezský 1548 b.zn., Vratislav-Westermaier
část. nedor. opis, jinak
1/1- 1300,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

438. Groš slezský 1548 b.zn., Vratislav-Westermaier část. nedor. opis 1/1 1300,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

439. Haléř slezský 1548, Vratislav-Westermaier "R" MKČ 163 1/1 1800,- 2000,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

440. Haléř slezský 1548, Vratislav-Westermaier "R" MKČ 163 1/1- 800,- 800,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

441. Haléř slezský 1562, Vratislav-Freyberger "R" MKČ 164 var
.: tečky po stranách koruny
-1/1- 800,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

442. Bílý peníz b.l., Krnov Endres "RR" MKČ 165 patina -1/- 700,- 1700,-
443. Bílý peníz 1563, Praha-Harder "R" -1/- 150,- 150,-
444. Malý (černý) peníz b.l., K.Hora 3 kusy - varianty 1-1- 400,- --.-
445. Malý (černý) peníz 1562, K.Hora "R" Nechanický 133 -1/- 400,- 550,-

Pol.

České početní peníze, Tobiáš Gebhart / Dorota Gebhartin

Stav

V.cena

D.cena

446. Početní groš - společný (křížená ražba) Polívka av. č.34; rv. č
.35 Cu 21 mm "RR"
2/2 1100,- 1100,-

Pol.

České početní peníze, Petr Vok z Rožmberka

Stav

V.cena

D.cena

447. Početní groš 1604 Polívka 116 "R" vylom. okraj 2/2 300,- 300,-

Pol.

Slezsko

Stav

V.cena

D.cena

448. Brakteát 20 mm - majuskulní "A" Fr. 199; Kop. 7049xij 1/- 3000,- --.-

Pol.

Slezsko - Opolí

Stav

V.cena

D.cena

449. Malý brakteát Sa obr. VII/375; Kop. 8681 "R" 1/- 1000,- --.-

Pol.

Svídnice - město, za Ferdinanda II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

450. 3 kr. 1622 b.zn Sa 145/12 zbytky RL, nedor. 2/1- 280,- 280,-

Pol.

Kladsko, Jindřich z Minsterberka (1462-1498)

Stav

V.cena

D.cena

451. Haléř "R" Nechanický-Šafář 12 var. nedor. 2/- 500,- --.-

Pol.

Vratislav - město, pod Václavem lV. (1378-1419)

Stav

V.cena

D.cena

452. Haléř b.l. (kol. r.1416), Lev / Orlice Kop. 8764a; Fried. 97
mělčí ražba
+1/1- 500,- 750,-

Pol.

Vratislav - město, za Zikmunda Lucemburského (1419-1437)

Stav

V.cena

D.cena

453. Haléř b.l. bez zn., sv.Jan / český lev Sa 7/5; Kop. 8765 a 1/0 400,- 460,-

Pol.

Vratislav - město, za Zikmunda Lucemburského (1419-1437)

Stav

V.cena

D.cena

454. Haléř b.l. zn. O, sv.Jan / český lev Sa 7/5; Kop. 8765 c 0/0 400,- 500,-

Pol.

Vratislav - město, za Zikmunda Lucemburského (1419-1437)

Stav

V.cena

D.cena

455. Haléř b.l. zn. *, sv.Jan / český lev Sa 7/5; Kop. 8765 h 0/0 400,- 500,-

Pol.

Vratislav - město, za Zikmunda Lucemburského (1419-1437)

Stav

V.cena

D.cena

456. Haléř b.l. zn. *, sv.Jan / český lev Sa 7/5; Kop. 8765 i -0/0 400,- 800,-

Pol.

Vratislav - město, za Zikmunda Lucemburského (1419-1437)

Stav

V.cena

D.cena

457. Haléř b.l. zn., sv.Jan / český lev Sa 7/5, Kop.8765 x -1/1 380,- --.-

Pol.

Vratislav - město, za Zikmunda Lucemburského (1419-1437)

Stav

V.cena

D.cena

458. Haléř b.l. zn., sv.Jan / český lev Sa 7/5; Kop. 8765 x 1/0 400,- --.-

Pol.

Vratislav - město, za Ferdinanda II. (1619-1637)

Stav

V.cena

D.cena

459. 24 kr. 1622 HR jako Sa obr. 41, ale minc. zn. uprostřed, opi
s: MONETA NO SPQ WRATISLAVENSIS nedor.
1/1 3000,- 5500,-

Pol.

Lehnice - město

Stav

V.cena

D.cena

460. Haléř b.l., korunov.poprsí / orlice Kop.8656, Sa 75
hr., část.nedor.
1/2- 260,- --.-

Pol.

Lehnice - město

Stav

V.cena

D.cena

461. Haléř b.l., korunov.poprsí / orlice Kop.8656, Sa 75; Fried.
177
1/1 360,- 360,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Georg Rudolph (1621-1652)

Stav

V.cena

D.cena

462. 24 kr. 1622, Lehnice Sa 257/107 var. v kresbě, Kop. 5256
vada stř., mír dvojráz v opise
2/2 1500,- --.-
463. XII kr. 1622, Lehnice "R" jako Sa 258/108 ale minc. zn. p
od poprsím; Kop. 5245 vada stř.
-2/2 1800,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Georg (1639-1664)

Stav

V.cena

D.cena

464. 3 kr. 1661 EW, Břeh Sa 381, Kop. VIII/289/3c patina -1/1- 200,- 360,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian (1639-1672)

Stav

V.cena

D.cena

465. 3 kr. 1668 CB, Volava Sa 442 - obrácené N ve všech opisech RL 300,- 950,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian (1639-1672)

Stav

V.cena

D.cena

466. 3 kr. 1669 CB, Volava opis: LIGNIC.BREGENS.E.WOL. 0/0 250,- 550,-
467. 3 kr. 1669 CB, Volava jako Sa 444 - všechna N obrácená !!
.CHRISTIANVS.().D.G.DVX.SIL. / LIGNIC. BREGENS. &. WOLAV.
1/1 200,- 240,-
468. 1 kr. 1670 CB, Volava Sa 448/152 2/1- 120,- 120,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Ludwig (1653-1663)

Stav

V.cena

D.cena

469. XV kr. 1663 Sa 410 var. opisu: D:G.LUDOVICUS.DUX()
SIL.L.B.&GOLDB. mělčí ražba, tém.
1/1 1100,- --.-

Pol.

Münsterberg, Půta z Častolovic (1429-1453)

Stav

V.cena

D.cena

470. Haléř, lev / orlice, 0,261g Radoměrský: Nález v Králově Dvoř
e IV/ č. 2 tém.
0/0 1100,- 1100,-

Pol.

Münster.-Olešnice, Hein. Wenzel a Carl Fried.(1617-39)

Stav

V.cena

D.cena

471. 24 kr 1621 HT, Olešnice-Tuchmann Sa 169/46 (dvojportrét / erb)
, var.: minc. zn. pod korunou
-1/2 1800,- 2300,-

Pol.

Münster.-Olešnice, Hein. Wenzel a Carl Fried.(1617-39)

Stav

V.cena

D.cena

472. 3 kr 1622 BZ, Olešnice-Zwirner var.: CAR.FRI. Sa 177/48
Kop. 6145
0/0 800,- 1700,-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich (1668-1697)

Stav

V.cena

D.cena

473. VI kr. 1674 SP, Olešnice-Pfaler Sa 205/57 Kop.VIII/426-2
mír. kraj. stř.
-0/1 900,- --.-
474. VI kr. 1674 SP, Olešnice-Pfaler Sa 205/57 -1/1- 300,- --.-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich (1668-1704)

Stav

V.cena

D.cena

475. 1 kr. 1684 Sa 283, Kop. 6280 hry., jinak 0/0 120,- --.-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich (1668-1704)

Stav

V.cena

D.cena

476. 1/2 kr. 1680 Sa 267 var.: malá koruna, erby se dotýkají, nad
každým erbem andílek
1/- 160,- --.-
477. Grošík (Dreier) 1680 b.zn., 1698 LL, 1699 LL 3 ks patina 1-1 120,- 200,-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Carl Friedrich (1704-1744)

Stav

V.cena

D.cena

478. 3 kr. 1705 C-VL SA 347/96; Kop 2/483 var.: v rv. kruh až
do 2/3
2/2 300,- 300,-

Pol.

Opava, Karel Liechtenstein (1614-1627)

Stav

V.cena

D.cena

479. 3 kr. 1614 BH - jeden erb, nominál pod poprsím Sa 11/6 2/2 1300,- --.-

Pol.

Opava, Karel Liechtenstein (1614-1627)

Stav

V.cena

D.cena

480. 3 kr. 1615 BH, Hasse Sa 360/157 var.: CAROL.D:G.D.()OPPAVI
AE. / PRIN.DE.LICHTENST. 615
0/RL 1900,- --.-

Pol.

Opava, Karel Liechtenstein (1614-1627)

Stav

V.cena

D.cena

481. 3 kr. 1616 BH, Hasse Sa 23/10; FS 3144; Kop. 6367 0/0 1800,- 1800,-

Pol.

Opava, Karel Liechtenstein (1614-1627)

Stav

V.cena

D.cena

482. 3 kr. 1618 CC Sa 30; Kop. 6370 opis: D:G.() D OPAVIAE. /
.PRIN.DELICHTENS. 618. nad korunou hvězdička
-1/0- 600,- 600,-

Pol.

Opava, Karel Liechtenstein (1614-1627)

Stav

V.cena

D.cena

483. 3 kr. 1619 CC Sa 35; Kop. 6371 var.: D:G()D: / ... LICHT
ENS 619 erb mělce ražen, jinak
1/1 1200,- --.-

Pol.

Opava, Karel Eusebius (1627-1684)

Stav

V.cena

D.cena

484. 3 kr. 1629 MW SA - , jako 41 ale minc.zn. pod erbem / nominá
l pod poprsím "R"
2/2+ 400,- 550,-

Pol.

Krnov, Georg Friedrich (1543-1603)

Stav

V.cena

D.cena

485. 1 Kreuzer 1563, s tit. Ferdinanda Sa 22/ 4 "R" -1/2 700,- 700,-

Pol.

Krnov, Johann Georg (1607-1624)

Stav

V.cena

D.cena

486. 3 kr. 1610 SA 97/26, Kop. 5909 nedor. pár písmen, jinak RL/0 1800,- 2200,-
487. 3 kr. 1615 CP Sa 116 var.: IOHAN. ....MAR.BR. / GROS.ARG.
hr.
-1/2+ 550,- 650,-

Pol.

Krnov, Johann Georg (1607-1624)

Stav

V.cena

D.cena

488. 3 kr. 1618 CP SA 125/ -, erb v rovném štítu ! opis: IOHA
NGEOR. ()DGM. AR. BR. / .GROS. ARC III CRV. 618 zn. a tečka
-0/1+ 1600,- 2600,-

Pol.

Krnov, Johann Georg (1607-1624)

Stav

V.cena

D.cena

489. 3 kr. 1618 CP SA 125/ -, erb v rovném štítu ! opis: IOHA
N.GEOR () .D:G.MARB. / GROS.ARC III CRV. 618 CP.
1/1+ 1600,- 2200,-

Pol.

Knížectví Těšínsko-osvětimské

Stav

V.cena

D.cena

490. Haléř, orlice / věž mezi OS Kop. 8682; Sa XXXXIII/1; Fr
ied. 488
1/1 240,- 300,-

Pol.

Těšín, Adam Václav (1596-1617)

Stav

V.cena

D.cena

491. III Groschen 1596 "RR" Sa 24; Kop. 5621 nep. nedor. 0/0 11000,- --.-

Pol.

Těšín, Friedrich Wilhelm (1617-1625)

Stav

V.cena

D.cena

492. III Gröscher 1624 HL, Těšín-Hans Lorenz "RR"
Sa 85/38; Kop. 5647 vada stř.
2/1- 5500,- --.-
493. 3 kr. 1621 b.zn. - Portrét / Erb "R" Sa 75/32; Kop
. 5639 nedor.
2/2- 600,- 1300,-

Pol.

Těšín, Alžběta Lukrécie (1625-1653)

Stav

V.cena

D.cena

494. Grešle 1649 b.zn. Kop. 5669 dr. skvr., tém. 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Těšín, Alžběta Lukrécie (1625-1653)

Stav

V.cena

D.cena

495. Grešle 1650 GG Kop. VIII/795 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Těšín, Alžběta Lukrécie (1625-1653)

Stav

V.cena

D.cena

496. Grešle 1650 GG Kop. VIII/795 pod pravým rohem kosočtv
erce tečka
1/0- 1600,- 1600,-

Pol.

Těšín, Alžběta Lukrécie (1625-1653)

Stav

V.cena

D.cena

497. Grešle 1651 GG, Gorloff Kop. 5673, FS 3099 tém. 1/1+ 1400,- 1400,-

Pol.

Těšín, Alžběta Lukrécie (1625-1653)

Stav

V.cena

D.cena

498. Grešle 1651 GG, Gorloff Kop. 5671, FS 3095 patina 1/1 1600,- 1600,-
499. Obolus 1651 b.zn., var.: ANNO:DOMINI: 16.5.1. / OBVLUS: PRINCN
CIPAT: "RR"
-1/1- 600,- 600,-
500. Obolus 1651 b.zn., var.: ANNO:DOMINI: 1651 / PRINCIPAT. TESC
"R"
2/2+ 130,- 220,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc