Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Těšín, cís.Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

501. 1 kr. 1648 HL, Loss+Bremen MKČ 1355, Sa 108 "R"
neprav. kraj
+2/2 300,- --.-

Pol.

Těšín, cís.Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

502. 1 kr. 1649 HL, Loss+Brennen MKČ 1357 "R"
mělká ražba, zbytky RL
-1/1 300,- --.-

Pol.

Těšín, Ferdinand IV. (1633-1654)

Stav

V.cena

D.cena

503. Grošík 1653 GG - dvouhlavá orlice Sa 123/53 (Halačka uvádí
jako Ferdinanda III. typ 1358) "RR"
1/1- 3200,- 3200,-
504. Haléř (Pfennig) 1654 b.zn. Görloff MKČ 1364 var.: SILESIA
E:ANNO:1654. / OBVL:PRINCIPAT:TES
-1/1- 220,- 400,-
505. Haléř (Pfennig) 1654 b.zn. Görloff MKČ 1364 var.: SILESIA
E ANNO :1654 / OBVL:PRINCIPAT:TES - velká koruna
+2/2 220,- 400,-

Pol.

Batthyani, Carl (1761-1772)

Stav

V.cena

D.cena

506. 1/2 Tolar 1770, Vídeň KM 7 1/0 6000,- 6000,-

Pol.

Scholtz Iacobus

Stav

V.cena

D.cena

507. Hlava Krista, opis / Rodový znak, opis b.l. (cca 1600)
nesign. Ag litá 34 mm, 15.2 g RR! st. po. o.
-1/1- 1400,- --.-

Pol.

Schwarzenberg, Josef Adam (1732-1782)

Stav

V.cena

D.cena

508. 1 kr 1765 N-SR Norimberk, mincm: G.N.Riedner, vard.: S.Scholz
Tanich: 40 R; Pol. 128; Do 3881
-1/1- 1000,- 1100,-

Pol.

Schwarzenberg, Josef Adam (1732-1782)

Stav

V.cena

D.cena

509. 1 kr 1765 N-SR Norimberk, mincm: G.N.Riedner, vard.: S.Scholz
Tanich: 40 R; Pol. 128; Do 3881
1/1 2200,- --.-

Pol.

Schwarzenberg, Karel Filip (1771-1820)

Stav

V.cena

D.cena

510. Medaile 1814 - Na vítězství nad Napoleonem, hlava zprava a opis /
Stojící antický voják se štítem a ratolestí, opis: MARTI PACIFERO
sign.: L. PICHLER Cu 46,5 mm
1/1 300,- 800,-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

511. 3 kr. 1628 SA - pohár, s tit. Ferdinanda II. tém. 1/1 4500,- --.-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

512. 3 kr. 1630 SA/IC, Planá-Candler -1/1- 2000,- --.-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

513. 3 kr. 1635 SA/IC, Planá-Candler nep. nedor. -0/0 4200,- --.-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

514. 1 kr. 1630 IC pohár, Planá-Candler "RRR" exc. stř. -1/1 4000,- --.-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

515. Albrecht z Valdštejna, poprsí mírně zprava, opis / Erb a opis
vydala ČNS Hradec Králové v r. 2016 autor P. Soušek Sn kli
pa 40x40 mm "RR"
0/0 3400,- --.-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

516. 3 kr. 1628, Jičín-Reick Pol. 230 střed mělce ražen, jinak -1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

517. 3 kr. 1629 S, Zaháň mír. kraj. stř. -1/1- 1800,- 2200,-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

518. 3 kr. 1633, Jičín-Steinmüller Nech.95, Don. 4016 1/1 3000,- --.-

Pol.

Windischgrätz, Alfred Fürst (1787-1862)

Stav

V.cena

D.cena

519. Potlačení povstání ve Vídni (1848), Poprsí polního maršála v unif
ormě zleva / V dubovém věnci sedmi řádk. němec. nápis sign.: D
(Drentwett) Ag 17,30 g 38 mm "R" dr. hr.
1/0 2500,- 5500,-

Pol.

Čechy

Stav

V.cena

D.cena

520. 1/2 Tolar, Poprsí Jana Husa, opis / Jan Hus na hranici, opis
Ag litá medaile 39 mm 12,25 g Katz -; Miltner-Neumann č. 160
-1/1 3000,- 3400,-

Pol.

Augsburg - biskupství, Petr ze Schaumburgu (1424-1469)

Stav

V.cena

D.cena

521. Fenik se čtyřrázem / písmeno B Rad. XIII/8, Sa 1440/640 -1/1- 120,- --.-

Pol.

Cammin - biskupství, Ulrich (1618-1622)

Stav

V.cena

D.cena

522. 1/24 tolaru 1621 škr., mír. nedor. -1/1 130,- 130,-
523. 1/24 tolaru 1622 tém. 1/1 150,- --.-

Pol.

Dorpat - biskup., Johann II. Vyffhusen (1357-1377)

Stav

V.cena

D.cena

524. Schilling b.l. Sa 5224/2734 "R" mír. nedoražen opis 1/1- 800,- 850,-

Pol.

Dorpat - biskup., Ditrich II. Dameran (1378-1400)

Stav

V.cena

D.cena

525. Schilling b.l. Sa 5225/2735 1/1- 300,- 520,-

Pol.

Dorpat - biskup., Bartolomäus Savijerwe (1443-1457)

Stav

V.cena

D.cena

526. Artiger b.l. Sa 5227/2737 vyraženo pár písmen 1/1 300,- 300,-

Pol.

Dorpat - biskup., Johann III. Bretkov (1473-1478)

Stav

V.cena

D.cena

527. Schilling b.l. Sa 5228/2738 mír. nedor. opis 1/1 650,- --.-

Pol.

Dorpat - biskup., Johann VIII. v. Gellinghausen (1528-1542)

Stav

V.cena

D.cena

528. Schilling b.l. Sa 5233/2743 "patina" -1/1 400,- 400,-

Pol.

Halberstadt -bisk., Heinrich Carl (1613-1615)

Stav

V.cena

D.cena

529. 1/24 tol. 1614 s minc. zn. - s tit. Matyáše Sa 4086/2176 1/1+ 600,- 700,-

Pol.

Köln - arcibisk., Otto I. (936-973) nebo Otto II. (973-983)

Stav

V.cena

D.cena

530. Denár, kříž s količkami, opis / 3-řádkový nápis
Dannenberg. 334 (1,072 g) zvlněný
1/1- 2000,- --.-

Pol.

Liege- biskupství Lütich, Ernest Bavorský (1581-1612)

Stav

V.cena

D.cena

531. XII Sous = 1/2 Liard b.l. (1594) Av: AVDIATVR ALTERA PARS /
Rv: ERNE BA x DV X x EPS LEOD jako KM
r. exc. ražba
-1/1- 200,- 300,-

Pol.

Liege- biskupství, Maximilian Henrich Bavorský (1650-1688)

Stav

V.cena

D.cena

532. Patagon 1680 2/2 1900,- --.-

Pol.

Linz- biskupství, Franz Maria Doppelbauer (1845-1908)

Stav

V.cena

D.cena

533. Poprsí biskupa zprava s berlou, opis / Výjev z biřmování (skupina
10 osob), opis sign.: L. ZIMPEL Ag 42 mm 25,20 g
RL 1300,- --.-

Pol.

Linz- biskupství, Franz Maria Doppelbauer (1845-1908)

Stav

V.cena

D.cena

534. Poprsí biskupa prostovlasého v klerice, opis / Biskup s dvěma biř
movanci, nápisy ve stuhách sign.: L. ZIMPEL Ag 42 mm 2
4,313 g
0/0 1300,- --.-

Pol.

Livonský řád, Cisso v. Ruttenberg (1424-1434)

Stav

V.cena

D.cena

535. Schilling b.l., minc Reval Sa 5131/2692 "R"
nep. nedor. opis, tém.
1/1 450,- 500,-

Pol.

Livonský řád, Bernhard von der Borch (1471-1483)

Stav

V.cena

D.cena

536. Schilling b.l., minc. Reval Sa 5133/2694 mír. nedor. 1/1- 450,- 520,-

Pol.

Livonský řád, Johann Freitag v. Loringhoven (1485-1494)

Stav

V.cena

D.cena

537. Schilling b.l., minc. Wenden Sa 5135/2696 nedor. opis 1/1- 450,- 450,-

Pol.

Livonský řád, Walther v. Plettenberg (1494-1535)

Stav

V.cena

D.cena

538. Schilling b.l., minc. Wenden Sa 5136/2697 nedor., tém. 1/1- 400,- 400,-

Pol.

Livonský řád, Herman Hasenkamp v. Brugeney (1535-1549)

Stav

V.cena

D.cena

539. Schilling 1538, minc. Riga Sa 5148/2701 1/1 400,- 510,-

Pol.

Livonský řád, Herman Hasenkamp v. Brugeney (1535-1549)

Stav

V.cena

D.cena

540. Schilling 1542, minc. Reval Sa 5162 / 2702 var.: obrácené "
N" v opise mělčí ražba
1/1 300,- 400,-

Pol.

Livonský řád, Johann v. d. Recke (1549-1551)

Stav

V.cena

D.cena

541. Schilling 1551, minc. Reval Sa 5166/2703 mělčí ražba, zbytky RL 1/1 400,- 1300,-

Pol.

Livonský řád, Heinrich v. Galen (1551-1557)

Stav

V.cena

D.cena

542. Ferding 1555, Reval Sa 5172 / 2706 dr. nedor. 1/1 500,- 1400,-
543. Shilling 1554, minc. Reval Sa 5176/2708 +2/2 200,- --.-

Pol.

Livonský řád, Gotthard v. Kettler (1559-1562)

Stav

V.cena

D.cena

544. Schilling b.l., minc Reval Sa 5180/2712 "R" zbytky RL 1/2+ 400,- --.-

Pol.

Magdeburg - arcibisk., Christ. Wilhelm v.Brandenburg (1598-1631)

Stav

V.cena

D.cena

545. 1/24 Tolaru 1614 - s tit. Matyáše Sa 4122/2193 RL 800,- 1000,-

Pol.

Mainz-arcibisk., Johann Philipp v. Schönborn (1647-1673)

Stav

V.cena

D.cena

546. 1 Kreuzer 1661 adjust. v karton. obalu něm. numis. firmou s
popisem
1/1 350,- --.-

Pol.

Olomouc, Jindřich Zdík (1126-1150)

Stav

V.cena

D.cena

547. Pamětní medaile 1932, na 800 let založení chrámu sv.Václava v Olo
mouci, biskup J.Zdík v kněžském rouchu / dva znaky a 10-ti řádk
ový nápis Ag 51 mm Taul 2
1/1 2500,- 2800,-

Pol.

Olomouc, František Dietrichstein (1599-1636)

Stav

V.cena

D.cena

548. 1 kr. b.l. SV 07 var.: místo horního ramene kříže, čísl. "8
" ICHS. 8 FRAN "RRR"
1/1 6000,- 200000,-

Pol.

Olomouc, František Dietrichstein (1599-1636)

Stav

V.cena

D.cena

549. Medaile 2017, Poprsí biskupa v biretu zleva / Rodový znak, nahoře
kardinálský klobouk, po stranách třásně se střapci (podobný Maye
r č. 9), opis Vydala ČNS pob. Hradec Králové (autor P.Soušek
) mosaz. osmihran 46x46 mm vydáno pouze pro členy výboru "
15 ks !!" "RR"
Proof 5000,- --.-

Pol.

Olomouc, František Dietrichstein (1599-1636)

Stav

V.cena

D.cena

550. Medaile 2017, Poprsí biskupa v biretu zleva / Rodový znak, nahoře
kardinálský klobouk, po stranách třásně se střapci (podobný Maye
r č. 9), opis Vydala ČNS pob. Hradec Králové (autor P.Soušek
) Cu osmihran 46x46 mm vydáno pouze pro členy výboru "
15 ks !!" "RR"
Proof 5000,- 5000,-

Pol.

Olomouc, František Dietrichstein (1599-1636)

Stav

V.cena

D.cena

551. Medaile 2017, Poprsí biskupa v biretu zleva / Rodový znak, nahoře
kardinálský klobouk, po stranách třásně se střapci (podobný Maye
r č. 9), opis Vydala ČNS pob. Hradec Králové (autor P.Soušek
) Sn klipa 39x39 mm vydáno pouze pro členy výboru "
15 ks !!" "RR"
Proof 5000,- --.-
552. Medaile 2017, Poprsí biskupa v biretu zleva / Rodový znak, nahoře
kardinálský klobouk, po stranách třásně se střapci (podobný Maye
r č. 9), opis Vydala ČNS pob. Hradec Králové (autor P.Soušek
) Ag 30 mm 15,865 g vydáno 100 ks !
Proof 5000,- --.-
553. Medaile 2017, Poprsí biskupa v biretu zleva / Rodový znak, nahoře
kardinálský klobouk, po stranách třásně se střapci (podobný Maye
r č. 9), opis Vydala ČNS pob. Hradec Králové (autor P.Soušek
) Cu 30 mm vydáno 100 ks !
RL 3000,- --.-

Pol.

Olomouc, František Dietrichstein (1599-1636)

Stav

V.cena

D.cena

554. Medaile 2017, Poprsí biskupa v biretu zleva / Rodový znak, nahoře
kardinálský klobouk, po stranách třásně se střapci (podobný Maye
r č. 9), opis Vydala ČNS pob. Hradec Králové (autor P.Soušek
) Sn 30 mm vydáno 100 ks !
Proof 3000,- --.-
555. Medaile 2017, Poprsí biskupa v biretu zleva / Rodový znak, nahoře
kardinálský klobouk, po stranách třásně se střapci (podobný Maye
r č. 9), opis Vydala ČNS pob. Hradec Králové (autor P.Soušek
) Al 30 mm vydáno pouze pro členy výboru 15 ks !!
Proof 5000,- --.-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

556. XV kr 1659, zn.hvězda - Reitter SV 136 A1/A mělčí ražba +2/1- 3000,- 3000,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

557. XV kr 1661, mm. Buoncompagni S-V 137 B1/B1 válcov. ražba tém. 1/0- 2800,- 2800,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

558. 3 kr. 1656, Kroměříž-Huser S-V 126 B1, tečka za AV. / D3, opi
s: EPIS:OLO:PRIN:RE:CA.BO:COM:56 "RR"
1/0- 3400,- 7000,-
559. 1 kr. 1655, Losz SV 112 jako B3, ale úzká zn. mincmistra,
pořadí znaků R-K-B mělčí ražba, tém.
-1/2 200,- 200,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

560. 1 kr. 1655, Losz SV 112 var.: za zn. mincmistra pěticípá h
vězdička, LEOPOL: GUID()
1/1 350,- 460,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

561. XV kr. 1694 SAS SV 390 G2 var.: nominál jako G1 / F2 var.: z
načka v otevřeném oválu, písmeno A markantně níž
0/0 2000,- 2400,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

562. VI kr. 1665 špice S-V 339 var.: za REG schází dvojtečka, perl
ovec se spojuje s erbem mezi E-G a C-A, křížek se dotýká čísl. 5
v dataci..... "R"
+1/0 3400,- 3800,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

563. VI kr. 1674 zn. špice SV 342 B4/C-, var. na vrcholu mince ž
ádné znaménko "R" tém.
1/1 1500,- 2800,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

564. VI kr. 1674 zn. špice SV 342 B4/C-, var. na vrcholu mince ž
ádné znaménko "R" tém.
0/0 3000,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

565. 3 kr. 1665 zn.špice SV 315 C4/B3? 0/0 400,- 800,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

566. 3 kr. 1666 SV 316 D1/ podobný B4, datace rozdělena tečkou
:16 . 66 , perličkový kruh "R" tém.
0/0 700,- 1600,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

567. 3 kr. 1668, zn.špice SV 320 F1 / jako B 4 var.: datace 16:68:
nad kloboukem roseta "R" tém.
1/1 500,- 1200,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

568. 3 kr. 1670, zn.špice, var.: široké poprsí S-V 326 jako G1/ C3,
tečka za OLOMVCENS.
+1/0- 700,- 900,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

569. 3 kr. 1670, zn.špice, var.:široké poprsí S-V 326 G1/C1 var. teč
ka za COM.
-1/1 500,- 800,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

570. 3 kr. 1670, zn.špice, var.: úzké poprsí S-V 324 var. neznámá ra
žba datace, jiná kresba
0/0 600,- 650,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

571. 3 kr. 1670, zn.špice, var.:široké poprsí S-V 326 G3/C3 0/0 700,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

572. 3 kr. 1670, zn.špice, var.: úzké poprsí S-V -, zajímavý typ kol
ků písmen ! patina
1/1 400,- 550,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

573. 3 kr. 1695 SAS SV 332 H1/H2 nad A ve zn. tečka RL 1000,- --.-
574. 1/2 kr. 1683 S-V 303 A2 napr. stř. 1/- 650,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel III. Lotrinský (1695-1711)

Stav

V.cena

D.cena

575. Tolar 1705 SV 575 +1/0 18000,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel III. Lotrinský (1695-1711)

Stav

V.cena

D.cena

576. 3 kr. 1706 S S-V 542 B4/B3 - var.: před písmenem S p
od maltéz.křížem jedna tečka
+2/2 500,- --.-

Pol.

Olomouc, Wolfgang Schrattenbach (1711-1738)

Stav

V.cena

D.cena

577. Tolar 1727 S-V 754 "R" 1/1+ 5500,- 10500,-

Pol.

Olomouc, Wolfgang Schrattenbach (1711-1738)

Stav

V.cena

D.cena

578. Tolar 1728 SV 755 tém. -1/1 6000,- 6000,-
579. XV kr. 171Z b.zn. SV 713 B2/B1 "R" +3/2 800,- 800,-
580. VI kr. 1712 SV 702 B4/B2 mělčí ražba -2/1- 450,- 450,-
581. VI kr. 1713 - rv. s vnitřním kruhem "R" SV 703 B1/B2 +2/1- 1100,- 1200,-
582. VI kr. 1713 - rv. s vnitřním kruhem "R" SV 703 B1/B2 -2/1- 500,- 500,-

Pol.

Olomouc, Ferdinand Troyer (1745-1758)

Stav

V.cena

D.cena

583. Medaile intronisační 1747, střední Ag 36 mm 15,238 g Taul 210
"RRR" krásná
-0/0 14000,- 32000,-

Pol.

Olomouc, Antonín Th.Colloredo (1777-1811)

Stav

V.cena

D.cena

584. Malý intronisační žeton 1779, Ag 25 mm Taul 265
poprsí / hořící domek sign.: I.W. stopa po oušku, tém.
1/1 500,- --.-

Pol.

Olomouc, Rudolf Jan (1819-1831)

Stav

V.cena

D.cena

585. 1/2 Tolar 1820 stopa po oušku -2/1- 300,- 1400,-

Pol.

Olomouc, Rudolf Jan (1819-1831)

Stav

V.cena

D.cena

586. 20 kr. 1820 S-V 1201 zc. nep. rys. 0/RL 3000,- 5000,-

Pol.

Olomouc, Teodor Kohn (1892-1904)

Stav

V.cena

D.cena

587. Intronizační medaile 1892, Poprsí arcibiskupovo vpravo, opis / Er
b a opis sign.: A.SCHARFF Ag 55 mm Taul 354 dr. rys.
1/1 9000,- 9000,-

Pol.

Olomouc, Jos.Karel Matocha (1948-1962)

Stav

V.cena

D.cena

588. Intronizační medaile 1948, poprsí arcibisk. vpravo / znak
sign.: Doležal bronz 50 mm Taul 406
0/0 300,- 380,-

Pol.

Olomouc, Vrana Josef (1973-1987)

Stav

V.cena

D.cena

589. Konsekrační medaile, poprsí biskupa zleva / znak
sign.: DOLEŽAL-GRMELA postř. bronz 60 mm
1/1 150,- 300,-

Pol.

Olomouc, František Vaňak (1989-1991)

Stav

V.cena

D.cena

590. Konsekrační medaile, poprsí arcibisk. v ornátu s pektorálem
a mitrou, v levici berla / katedrála sv.Václava v Olomouci
sign.: ŠINDELÁŘ 1990 bronz 60 mm Burian 223 etue
0/0 500,- 500,-

Pol.

Ostřihom - arcibiskupství

Stav

V.cena

D.cena

591. Arcibiskup Alexander de Rudna, poprsí zprava / Položení základní
ho kamene nové katedrály 1822, 14-ti řádkový nápis sign.:Lang
Ag 30,5 mm 13,097 g
0/0 3000,- --.-

Pol.

Ostřihom - arcibiskupství

Stav

V.cena

D.cena

592. Medaile 1856 - Slavnostní vysvěcení nové katedrály v Ostřihomi
kardinálem Scitovszkym r. 1856, Průčelí katedrály a opis / 13-ti
řádkový nápis sign.: C.R. (Carl Radnitzky) Ag 45 mm 26
,103 g "RR"
-1/1- 3000,- --.-

Pol.

Pasov - biskupství

Stav

V.cena

D.cena

593. Fenik (13. stol.), Koch NZ 1955 č. 28 1/1 500,- 600,-

Pol.

Praha - arcib., Jan Bedřich z Valdštejna (1675-1694)

Stav

V.cena

D.cena

594. Svěcení kostela sv.Ignáce 31.7.1678 - poprsí světce zprava, opis
/ Průčelí chrámu, tři opisy, nesign. zlac. bronz 63 mm 44,31
8 g Donebauer 4637 "RR"
1/1+ 7000,- --.-

Pol.

Praha - arcib., Josef Beran (1946-1969)

Stav

V.cena

D.cena

595. Intronisační medaile 1946, hlava kardinála zleva / znak a opis
sign.: Uchytilová Kučová Ag 987 47,623 g 50 mm pův.
etue
0/0 2200,- 6100,-

Pol.

Regensburg - biskup., Siegfried(1227-46), nebo Albert I.(1246-60)

Stav

V.cena

D.cena

596. Fenik b.l., poprsí biskupa s berlou / sv.Petr s klíčem a rybou
Emmering 234 "R"
0/0 650,- 700,-

Pol.

Riga - biskupství, Henning v. Scharfenberg (1424-1448)

Stav

V.cena

D.cena

597. Schilling b.l. Sa 5197 / 2721 2/2 150,- 220,-

Pol.

Riga - biskupství, Thomas Schöning (1527-1539)

Stav

V.cena

D.cena

598. Schilling 1535 Sa 5203 / 2726 1/1 350,- --.-

Pol.

Riga - biskupství, Wilhelm v. Brandenburg (1539-1563)

Stav

V.cena

D.cena

599. Schilling 1563 Sa 5223 / 2733 zc. nep.nedor. opis -0/0 450,- --.-

Pol.

Řád Německých rytířů, Maximilian (1588-1618)

Stav

V.cena

D.cena

600. Tolar 1603 Dav.5848; KM 3 Ag 22,791 g "Falsum" 2/2- 400,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc