Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

801. 3 kr. 1637, Vídeň-Stadler -1/0 500,- 800,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

802. 3 kr. 1637 MI+labuť, Vratislav-Reichart+Jan MKČ 1291 var.: v A
v. perličkový kruh, opis: D:G.R. () I.S.A.G.H.B.REX
1/1 500,- 500,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

803. 3 kr. 1638, Štýrsko Graz 1/1 200,- --.-
804. 3 kr. 1638 MI+labuť, Vratislav-Reichart+Jan jako MKČ 1291, opis
D:G.R.()I.S.A.G.H.B.REX
1/1- 150,- 260,-
805. 3 kr. 1639 MI+labuť, Vratislav-Reichart+Jan var.:
D:G.R.(3)I.S.A / ARCHIDVX (zn) .A.D.B.C.T.1639 "R"
-1/1- 400,- --.-
806. 3 kr. 1641, Vídeň-Stadler m. hr. 1/0 260,- --.-
807. 3 kr. 1643 MI+labuť, Vratislav-Reichart+Jan var. opis: D:G.R.()
I S.A.G H.B REX / ARCHIDVX() .A.D.B.C.T. mělčí ražba
2/2+ 160,- 160,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

808. 3 kr. 1647, Praha-Wolker MKČ 1181 var.: minc. zn. v otevř. k
roužku, opis: DG. R. mír. nedor. rv., jinak
1/1- 500,- 1500,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

809. 3 kr. 1657, K.Hora-Hackl "R" jako MKČ 1197 opis: FER: III
DGR O IMERA: S. A (zajímavý kolek písmene M)
mělká ražba
+2/1- 800,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

810. 3 kr. 1657 GH, Vratislav-Hübner MKČ 1294 -0/0- 800,- 1400,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

811. 1 kr. 1640, Štýrsko Graz kraj. stř., jinak 1/1 600,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

812. 1 kr. 1645, Štýrsko Graz 1/1 750,- 1100,-

Pol.

Ferdinand IV. (1633-1654)

Stav

V.cena

D.cena

813. Korunovace na římského krále 18.6.1653 v Regensburgu
Ag 18 mm Novák VIII/D/12b; H.2020 "RR"
1/1 3200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

814. Tolar 1660 K v B "R" Husz. 1365 +starý podložní lí
stek tém.
1/1 6500,- 18500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

815. Tolar 1691 KB Husz. neuvádí !!, koruna jako typ Husz. 13
73, ale celé kruhy kolem hlav, interpunkce v rev. z kosočtverců
"RR" škr.
+2/1- 4600,- 6000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

816. Tolar 1691 KB Husz. neuvádí !!, koruna jako typ Husz. 13
73, ale celé kruhy kolem hlav, interpunkce v rev. z kosočtverců
"RR" mírně hlazen v av.
+1/0 8500,- 14000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

817. Tolar 1692 KB - lví hlava v rameni Husz. 1373 1/1 10000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

818. Tolar 1695 b.zn., Vídeň Voglh.234/5 var.: DVX.BVR.COM.TYRO
: 30,02 g
1/1 8500,- 10000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

819. Tolar 1695 I.A.K., Tyroly Hall Voglhub. 221/VI 1/0- 7000,- 10000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

820. Tolar 1701 b.zn., Tyroly Hall -0/RL 8000,- 8000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

821. Tolar 1704 b.zn., Vídeň-Mittermayer CNA 115-f-6 28,61 g 1/1 8500,- 9000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

822. 1/2 Tolar 1671, Vídeň - Faber "R" 1/1 20000,- 20000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

823. 1/2 Tolar 1697 KB Husz. -, rv. jako 1403 (bez stuh pod kor
unou, velké kruhy kolem hlav), před a za datcí tečky (v celém opi
se), vnitřní kruh perlovec, opis končí .CO. TYR. / av.: hladký a
perlov. vnitřní kruh, jiný typ poprsí, většinou v opise dvojtečky
"R"patina, tém.
1/1 10000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

824. 1/2 Tolar 1699 KB Husz. -, v av. hladký a perlov. kruh, hla
va dosahuje kraje mince (jako typ 1403), opis: .LWOPOLD. - D.G.R.
I.S.AV.GE. - HV.B.REX. / hladký a perlov. kruh, orlice jako typ 1
403, rozdělená datace 16-99, opis: .ARCHID.AV.DV.BV.MAR.MOR.CO.TY
R. "RR" tém.
1/1 5000,- 6500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

825. 1/2 Tolar 1703 KB +1/0- 7500,- 7500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

826. 1/4 Tolar 1699 KB Husz. -, opisově typ 1411 (var.: BOH:REX.
), v av. perlič. a hladký kruh, v rv. perličkový kruh kolem kosoč
tverce, hlava do výšky kruhu "R" pěkná patina
1/1 3600,- 3600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

827. XV kr. 1660 G-H, Vratislav-Hübner Hol.60.4,1 var. A "RR" 2/2+ 1100,- 2600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

828. XV kr. 1661 CA, Vídeň-Cetto Hol.61.1,2 1/1- 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

829. XV kr. 1661 KB - PATRONA Hol.61.2,2 "RR" tém. 1/1 4400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

830. XV kr. 1661 KB - PATRONA Hol. 61.2,3 "R" -1/1- 2200,- --.-
831. XV kr. 1662 G-H, Vratislav-Hübner, Hol.62.4,2 ale bez tečky za
REX
-1/1- 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

832. XV kr. 1662 G-H, Vratislav-Hübner Hol.62.1,2 var.: av. a r
v. otočen o 90 stupňů
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

833. XV kr. 1663 CA, Vídeň-Cetto Hol.63.3,5 mír. kraj. stř. RL 2400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

834. XV kr. 1663 CA, Vídeň-Cetto Hol. -, Av. = 63.4,22 / Rv. po
dobný typu 63.4,20 ! (v koruně tři křížky, bez tečky pod korunou,
minc. zn. v otevřeném čtverci) "R" dr. vada ve stř.
1/1 1400,- 1400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

835. XV kr. 1663 zn. panter, Štýrsko Graz Hol. 63.1.3 "R"
dr. hr.
-0/0+ 4000,- 4000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

836. XV kr. 1663 G-H, Vratislav-Hübner Hol.63.2,1 var.: bez tečky
za datací, jiný portrét
+2/1- 1200,- --.-
837. XV kr. 1663 KB Hol.63.1,4 mělká ražba, zbytky RL v ploše +2/2+ 650,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

838. XV kr. 1664 CA, Vídeň-Cetto Hol. 64.2,13 kraj. stř. 0/RL 900,- 1500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

839. XV kr. 1664 CA, Vídeň-Cetto Hol.64.3,13 "R"
mír. exc.
1/1+ 2200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

840. XV kr. 1664, Štýrsko-Graz Hol. 64.1.1 1/0- 2000,- 2600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

841. XV kr. 1664 L, Štýrsko-Graz Hol. 64.5,1 "R"
tmavá patina
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

842. 15 kr. 1664, Korutany St.Veit Hol. 64.1,1 -0/1+ 8000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

843. XV kr. 1664, Neuburg-Triangel Hol.64.1,2 0/0 1800,- 3000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

844. XV kr. 1664, Neuburg-Triangel Hol. 64.1,17 hr. 1/1 4000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

845. XV kr. 1664, Praha-Margalík Hol.64,3.5 "R" -1/2+ 1200,- 2200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

846. XV kr. 1664, Praha-Margalík Hol.64,3.6 "R" kraj. stř. -0/0 4000,- 4000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

847. XV kr. 1665 S-H, Štýrsko Graz-Haydt Hol. 65.2.2 "R"
mírně exc. rv., tém.
0/0 4000,- 4000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

848. XV kr. 1674, Vídeň-Faber Hol.74.1,11 dr. kraj.stř., tém. +1/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

849. XV kr. 1675 IA-N, Štyrsko Graz Hol. 75.2,1 pěkná patina 1/1 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

850. XV kr. 1675 KB Hol.75.1,1 0/0- 2200,- 2200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

851. XV kr. 1675 KB Hol.75.1,1 tém. 1/1 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

852. XV kr. 1676 I-A-N, Štýrsko Graz Hol.76.2.1 0/0+ 8000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

853. XV kr. 1676 KB Hol.76.1,1 "válcovaná mince" mír. nedor. 1/1- 700,- --.-
854. XV kr. 1676 KB Hol.76.1,4 "válcvaná mince" 1/2 550,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

855. XV kr. 1676 CC, Bratislava-Cetto Hol.76.1,1
kraj. stř., nep. just., jinak
0/0 3400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

856. XV kr. 1677 KB Hol.77.1.1b zel. oxyd. skvr. 1/1- 800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

857. XV kr. 1677 KB Hol.77.1.2 1/1+ 850,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

858. XV kr. 1678 IA N, Štýrsko-Nowak Hol. 78.1,1 "R" hr. 0/0 8000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

859. XV kr. 1678 KB jako Hol.78.1.1, var.: poprsí nepřerušuje stuhu -1/1 700,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

860. XV kr. 1680 I-A-N, Štýrsko-Nowak Hol. 80,1.1 "R" hr., tém. -1/1 1500,- 2600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

861. XV kr. 1680 KB Hol.80.2,1 "válcovaná" 1/0- 900,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

862. XV kr. 1680 KB Hol.80.2,1a 0/0 2200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

863. XV kr. 1681 KB Hol. 81.1,1c var:PATRONA .. ,za datací
tečka, tečka před závorkou .S.A.
+1/1+ 2200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

864. XV kr. 1686 KB Hol. 86.2.1 var. A (bez tečky za datací) 1/0+ 1200,- 1700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

865. XV kr. 1686 NB-PO, Nagybánya Hol. 86.1,1 "R" černé flíčky -1/2+ 800,- 860,-
866. XV kr. 1686 NB-PO, Nagybánya Hol. 86.1,1 var.: minc. zn. pod
pátou špici, opis: VI. MA. - MAT. DEI. "R" hr., mír. nedor.
-1/1- 1000,- 1300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

867. XV kr. 1687 KB Hol. - neuvádí: patrná přeražba z roč. 1686 !
typ bez křížku nad Madonou, vysoká svatozář, plameny pokračují na
d erbem, podobný typu 87.1.1
2/1- 700,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

868. XV kr. 1687 KB Hol. - neuvádí: patrná přeražba z roč. 1686 !
typ bez křížku nad Madonou, vysoká svatozář, plameny pokračují na
d erbem, bez tečky za datací podobný typu 87.1.1
+1/0- 900,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

869. XV kr. 1688 NB-PO Hol.88.1,1 "RR" exc. střižen 1/1 3200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

870. XV kr. 1689 KB Hol.89.1,2 var. C -1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

871. XV kr. 1689 NB-PO, Nagybánya Hol. 89.1,1 "R" -1/2+ 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

872. XV kr. 1690 KB Hol.90.4,2a var.: svatozář u Ježíška nad perl
ovcem, písmeno B ve značce je v úrovni RO (PATRONA)
tém.
1/1 1300,- 1300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

873. XV kr. 1691 KB Hol. 91.1,1 1/1+ 1500,- 2000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

874. XV kr. 1693 KB jako Hol. 93.2.1 var. B, opis: D:G:R:I ()
S:A:GE:HV:BO:REX. mělčí ražba, zbytky RL
-1/1 650,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

875. XV kr. 1694 b.zn., Tyroly, Hall Hol. 94.2,1 mladý portrét
"RR"
0/0- 4000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

876. XV kr. 1694 b.zn., Korutany Sv. Vít Hol. 94.4.1 (typ: BVR)
"R" mír. nedor., tém.
1/1 1800,- --.-
877. XV kr. 1694 CB, Břeh-Brettschneider Hol.94.1,7a 2/2+ 500,- 500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

878. XV kr. 1694 KB jako Hol. 94,1,1 var.: G:R:I. () S:A:GE.HV:B
O:REX: jiný typ kartuše a poprsí se nedotýká vnitřního hladkého
kruhu, v Rv. pouze perl. kruh, značka pod třeím plamenem, bez teč
ky za datací tém.
1/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

879. XV kr. 1695 IA, Štýrsko,Graz-Aigmann Hol. 95,1.1 "R"
tém.
-1/1- 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

880. XV kr. 1696 Vídeň Hol. -, var.: nad korunou tečka, opis:
CO: TYR.
-0/0+ 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

881. XV kr. 1696 KB Hol.96.1,2 jiný opis: .LEOPOLDUS:D:G. R:I: -
S.A.GE.HV.BO.REX. / . PATRONA: HUN -
-1/1- 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

882. XV kr. 1696 CH, Bratislava Hol.96.1,3 0/0 1100,- 5000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

883. XV kr. 1696 CH-CHS, Bratislava Hol. 96.3,2 "RR" 1/1 4000,- 4400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

884. XV kr. 1696 CM, Košice "R" Hol.96.1,1 -1/2 1500,- 2600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

885. 6 kr. 1665, Praha-Margalík "RR" MKČ 1412 var.: v rv. perl
ovec, tečka za .S.A.
+2/1 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

886. VI kr. 1667 KB, var.: I.S.A.GE.HV.B.REX. -nominál v otevřené záv
orce s tečkou (VI.) "R"
+1/0 1000,- 1000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

887. VI kr. 1667 KB, var.: I.S.A.GE.HV.B.REX. -nominál v otevřené záv
orce s tečkou (VI.) "R"
0/0 1300,- 1300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

888. VI kr. 1669 KB var.: bez tečky za datací a před PATRONA, úzké po
prsí
0/0 1000,- 1500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

889. VI kr. 1671 KB - menší poprsí, dotýká se oválu s nomin., v poprsí
tři tečky, tečka za datací tém.
RL 950,- 1300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

890. VI kr. 1672 KB var.: 3+3 paprsky vpravo od Madony
"pěkně válcov. mince"
1/1 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

891. VI kr. 1672 KB var.: 3+3 paprsky vpravo od Madony 1/1 700,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

892. VI kr. 1672 KB var.: 3+3 paprsky vpravo od Madony
"krásně válcov. mince !"
0/RL 900,- 900,-
893. VI kr. 1672 KB var.: čísl. 2 ražená jako Z, výrazně úzké poprsí 2/2- 100,- 150,-
894. 6 kr. 1673, Korutany, St.Veit var.: nad hlavou tečka / CARINT.
DVX.BVR, nad korunou velká tečka "R" mělčí ražba
2/2+ 400,- 500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

895. VI kr. 1676, Vídeň-Faber 0/0+ 400,- 650,-
896. VI kr. 1676 CC, Bratislava-Cetto jako Husz. 1459 var.: za REX
hvězdička, opis: D.G.R.I.().S.A..... / 76.PATRONA. - HVNGARIAE 16
2/2 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

897. VI kr. 1676 CC, Bratislava-Cetto var.: za REX kosočtverec, opis:
D.G.R.I.()
+1/1 1200,- 1800,-
898. VI kr. 1676 CC, Bratislava-Cetto var.: za REX kosočtverec, opis:
D.G.R.I.() měl ouško
-2/2 150,- 210,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

899. VI kr. 1677 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ -, (1606) var.:
LEOPOLDUS.DG.R.()I.S.A.G.H.B.R. - interpunk.z kosočtverců /
ARCHIDUX.A()DUX.BV.&.SIL - svěšené stuhy "R"
-0/0 600,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

900. VI kr. 1678, Vídeň-Faber var.: nad hlavou kytička, opis: R.I.S()
.A.G.H.B.REX* / AVS() .DVX.B.-CO.TYR.
0/0 550,- 900,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc