Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

901. VI kr. 1680 NB, Velká Baňa Husz. 1455 -1/1 700,- 2200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

902. VI kr. 1681 NB, Velká Baňa jako Husz. 1455, opis: IMMACVLATA.
V. M. - MAT. DEI. PAT. H. / .D. G. - ... bez tečky za REX
-1/1 2800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

903. 3 kr. 1659 L, Graz-Khendlmayer Nech.2199 "R" hr. 1/0 1200,- 1700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

904. 3 kr. 1659 L, Graz-Khendlmayer Nech.2199 "R" -1/1 500,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

905. 3 kr. 1659, Praha-Margalík "R" jako MKČ 1418, kotvou s bře
vnem a kroužkem prochází vnitřní kruh
1/0- 2600,- 2600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

906. 3 kr. 16(9)59, K.Hora-Hackl (číslice 6 ražená se spodní čárkou)
, minc. zn. v kroužku tém.
1/1 1200,- 1500,-
907. 3 kr. 1659 GH, Vratislav-Hübner MKČ 1616 "R"
var.opisu: LEOPOLD.D:G.R.()I.S.A.G.H.B.REX./ ...DUX.BUR.& SIL.
část. nedor. opis, tém.
1/1- 500,- 1500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

908. 3 kr. 1661 KB, opis: AR.AV.DV.BV.... / D: G. R - .I.S... jako
Husz. 1462 "R" hr. ve střížku
1/1 2200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

909. 3 kr. 1661 KB - PATRONA Hus. 1463; Hal. 387
nep. odlom. okraj hrany
0/0 1800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

910. 3 kr. 1663 KB jako Husz. 1464 ! (nápis av. i rv. ve stuze),
jiný typ ozdob. závorky / dataci rozdělují tečky 1.6.6.3. , nad
datací +
1/1+ 900,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

911. 3 kr. 1665 CA, Vídeň-Cetto var.: velká "3" +chyboražba v Rev.:
B.CO.TVR. (V místo Y !) "R"
1/1 400,- 600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

912. 3 kr. 1665 SH, Štýrsko-Graz var.: nad hlavou křížek, opis:
G.R () I.S.... / ARCHID.AVS.DVX.BVR.STYRIAE.
-0/0 950,- 1300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

913. 3 kr. 1665, Neuburg am Inn-Triangel "R" var.: D.G.R.()
patina
1/1 2100,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

914. 3 kr. 1665 KB Husz. 1465 1/0 800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

915. 3 kr. 1666 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ -, oděv přerušuje
jemně perlič. okruží na A. / datace rozdělená tečkou 16.66. opi
s: G.R. () .I.S. / .AV() D.BVR.E.SI:
+2/1- 280,- --.-
916. 3 kr. 1666 KB Husz. 1465 1/1 400,- 400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

917. 3 kr. 1666 KB jako Hus. 1465, tečka za čísl. "3 ." v nominále
zbytky patiny
1/1 400,- 700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

918. 3 kr. 1667 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619 var.: ARCHID.A
()D.BVR.E.SIL. 16 . 67. (tečka rozděluje dataci)
0/0 400,- 1000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

919. 3 kr. 1668, Vídeň-Faber tém. RL 440,- 700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

920. 3 kr. 1668 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619 RL/0 350,- 700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

921. 3 kr. 1669 Vídeň-Faber var: .DVX.B.CO.TVR (písmeno V místo Y !)
, hlava přerušuje perlovec, velká číslice "3", nad hlavou květink
a tém.
0/0 450,- 450,-
922. 3 kr. 1669 Vídeň-Faber var: .DVX.B.CO.TVR (písmeno V místo Y !)
, hlava přerušuje perlovec, velká číslice "3", nad hlavou květink
a mělčí ražba rv.
1/1- 440,- 440,-
923. 3 kr. 1669 b.zn., Štýrsko-Graz var.: nad hlavou kytička, opis:
D.R.R.I.().S.A.G.H.B.REX / .ARCHI. AV. DVX. BVR. STYRIAE
-1/1- 650,- --.-
924. 3 kr. 1669 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1624 var.opisu: LEO
POLD:D.G.R.I.S.().A.G.H.B.R. / .ARCHID.A()D:BVR.&.SI:
exc. stř., mír. mělčí ražba
1/0- 160,- 380,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

925. 3 kr. 1670, Vídeň-Faber - nad hlavou květinka, opis:
LEOPOLDVS.D.G.R.I.S.().A.G.H.B.REX / v Rv. perlovec pouze ve spod
ní polovině "válcovaná mince"
0/0 440,- 480,-
926. 3 kr. 1670, Vídeň-Faber - nad hlavou květinka, opis:
LEOPOLDVS.D.G.R.I.S.().A.G.H.B.REX / B.CO.TVR. (místo Y je V)
tmavá patina
1/1- 200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

927. 3 kr. 1672 KB jako Husz. 1645, hladké kruhy v av. i rv., ji
ný typ poprsí "R" m. hr.
-1/1- 250,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

928. 3 kr. 1675 CC, Bratislava-Cetto jako Husz. 1476, opis: D.G.
R.I. - .S.A...... přeražený nálitek ve střížku
1/1 1200,- 2400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

929. 3 kr. 1676, Tyroly-Hall 0/0- 240,- 420,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

930. 3 kr. 1678, Tyroly, Hall - přeražba z r. 1677 ! 1/1 240,- 500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

931. 3 kr. 1681, Tyroly Hall var.: LEOPOLDVS. D: G. / ARCHID. A:
mělčí ražba obličeje, jinak
0/RL 480,- 480,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

932. 3 kr. 1682, Tyroly Hall var.: LEOPOLDVS. D: G. / ARCHID. A: RL 460,- 460,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

933. 3 kr. 1687 C I K, K.Hora-Krahe "R" 0/RL 5000,- 5600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

934. 3 kr. 1689, Tyroly-Hall 0/0+ 800,- --.-
935. 3 kr. 1689 CK, K.Hora-Krahe "R" nedor., tém. 2/2- 100,- 150,-
936. 3 kr. 1691 CK, K.Hora-Krahe MKČ 1455
část. nedor.
-1/1- 900,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

937. 3 kr. 1693, Tyroly-Hall opis: ARCHID.A.DVX.BV.CO.TYR. -0/0 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

938. 3 kr. 1693 CK, K.Hora-Krahe jako MKČ 1456 "sbírkový stav"
nep. nedor., jinak
RL 3200,- 4000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

939. 3 kr. 1694, Tyroly-Hall "dělený štít" 0/0 900,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

940. 3 kr. 1694 CK, K.Hora-Krahe MKČ 1458, H-,B-,CS-, "RR"
"sbírkový stav !"
RL 4000,- --.-
941. 3 kr. 1695 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 (bez stuh) 2/2- 200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

942. 3 kr. 1695 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 var. opisu: LEOPOLD:D:G:
R()IMPER:S:A:, velká minc. značka mír. kraj. stř.
1/1 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

943. 3 kr. 1695 GE, Praha-Egerer MKČ 1426 var.: ROM: IMPER: S: A
: / bez stuh pod korunou "R"
1/0- 900,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

944. 3 kr. 1695 NB/PO, Nagybánya Husz. 1470 1/1 660,- 1500,-
945. 3 kr. 1696 CB, Břeh-Brettschneider jako MKČ 1701
var.: ARCHID.AVS - DVX.BVR.SILE. patina, tém.
-1/1- 130,- 340,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

946. 3 kr. 1696 CB, Břeh-Brettschneider MKČ 1702 var.: v Rv. perlič
kový kruh, opis: ARCHIDVX.AV(C.B)DVX.BVR.E.SIL.16 / menší poprsí,
DG.R.I.S. () .A.G.H.B.R: (dvojtečka)
1/1 550,- --.-
947. 3 kr. 1696 CB, Břeh-Brettschneider MKČ 1700 var. opisu: R. I. S
() / ARCHID.AVST.() DVX.BVR.E.SIL "R"
dr.vada stř.
1/1 200,- 200,-
948. 3 kr. 1697 IA, Štýrsko-Aigmann var.: LEOPOLDUS.D.G:R:I:S:A:()
G:H:BO.REX. / ARCHID:AUS:D:()BURG:STYRIAE.
1/1- 300,- 300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

949. 3 kr. 1697 GE, Praha-Egerer MKČ 1428 var.: bez tečky v mincm.
značce "G E", opis: D.G.R ()IMPER.S.A. / GER.HVN.BO
1/1 700,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

950. 3 kr. 1697 CK, K.Hora-Krahe zn. č. 2 var.: bez tečky za A (S.A ) 1/0 4500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

951. 3 kr. 1697 NB/PO, Nagybánya Hus. 1470 var. opis končí H.B.R.
tém.
+1/1 1700,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

952. 3 kr. 1698 IA, Štýrsko-Aigmann +1/0- 500,- 660,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

953. 3 kr. 1698 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 var.: v minc. zn. a za R
EX. tečka (G . E), velká koruna tém.
0/0 500,- 550,-
954. 3 kr. 1699 GE, Praha-Egerer MKČ -, písmeno "V" ve jménu, obou
str. hladké okruží, tečka ve značce G . E - opis: LEOPOLDVS:D:G:R
:()IMPER:S:A. / GEER:HVN:BO(G.E)HEMIAE:REX
0/0- 800,- 800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

955. 3 kr. 1704 GE, Praha-Egerer var. opis: IMPER:S:A. 1/1- 900,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

956. 3 kr. 1704 GE, Praha-Egerer var. opis: IMPER:S:A. / GER: HUN: B
O - (U místo V v HUN) "R"
0/0 800,- 800,-
957. 1 kr. b.l., Tyroly Hall mír nedor. opis 1/1- 200,- --.-
958. 1 kr. 1665, K.Hora-Hackl -1/1 400,- 400,-
959. 1 kr. 1672 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1637
var.:ARCHID.AVS(SHS)D.BVR.E.SI.16
1/1- 80,- 300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

960. 1 kr. 1695, Augsburg-Hohleisen, LAND MUNZ "R"
hr., nevýrazná ražba, jinak tém.
-1/1 340,- --.-
961. 1 kr. 1698 MMW, Wratislav-Wackerl , var. av v perlovci, opis
v rv.: ARCHID.AVS(M.M/.W) .DVX.BV.SIL.16-98. "R" patina
1/1- 90,- 320,-
962. 1 kr. 1698 CB, Břeh-Brettschneider var.opisu: ARCHID.AVS()
DVX.BVR.SIL. - markantně roztažená minc. značka patina
+2/1- 80,- 80,-
963. 1 kr. 1699 FN, Opolí-Nowak MKČ 1675 minc. zn. v ploše,
var.: velká minc. značka, opis: BVR. SI.
-1/1- 60,- 300,-
964. 1 kr. 1701 CK, Kutná Hora-Krahe tmavá patina -1/1- 360,- --.-
965. 1 kr. 1701 CB, Břeh-Brettschneider jako MKČ 1706, v opisu U, mís
to V - LEOPOLDUS / ...AUS()DUX.BUR.SIL. v av. i rv. perličkové kr
uhy patina
2/2+ 100,- 220,-
966. 1 kr. 1703 IA, Štýrsko,Graz-Aigmann "R" +2/1- 200,- --.-
967. 1 kr. 1704 GE, Praha-Egerer MKČ 1434 hr., tmavá patina +2/1- 500,- 500,-
968. 1 kr. 1705 GE, Praha-Egerer jako MKČ 1434 opis: IMPE: S: A.
mělčí ražba
1/0- 600,- --.-
969. 1 kr. 1705 GE, Praha-Egerer jako MKČ 1434 opis: IMPE: S: A.
lepší
-1/1- 550,- 550,-
970. 1 kr. 1705, K.Hora-Wohnsiedler jako MKČ 1472, ale IMPER.S.A. 1/1- 500,- 500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

971. 1/2 kr. 1675, Opolí-Kirschenhofer jako MKČ 1678 "R"
datace v rovině, jiné ornamenty vedle hodnoty
-1/- 250,- 260,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

972. 1/2 kr. 1678, Opolí-Kirschenhofer, MKČ 1678 "R" 1/- 400,- 520,-
973. 1/2 kr. 1701 CK, K.Hora-Krahe "R" -2/- 600,- 600,-
974. Grešle 1669, Opolí MKČ 1683 - typ s korunou -0/0- 300,- 300,-
975. Grešle 1671 (hr.), 1679, 1686 vše Opolí 3 ks 1-1- 200,- 200,-
976. Grešle 1688, 1689, 1696 vše b.zn., Opolí 3 ks 1-2 180,- 400,-
977. Grešle 1696 b.zn., Opolí-Wackerl MKČ 1686 1/1 200,- --.-
978. Grešle 1703(2x), 1704 vše b.zn., Opolí-Nowak 3 ks +1-1 150,- 300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

979. 2 Pfennig 1664, Vídeň "R" 1/- 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

980. 2 Pfennig 1672, Vídeň "R" "sbírkový" +1/- 500,- 650,-
981. 2 Pfennig 1683, Vídeň patina 1/- 600,- 600,-
982. Poltura 1699 PH NB/ICB, Nagybanya-Block Hus.1484 var. opis:
GE.HV.BO.REX. "R"
-1/1- 700,- --.-
983. Duarius 1701 KB Hal.401 bez vnitřního kruhu !; Husz. -,
mír. kraj. stř., dr. oxyd.
1/2+ 150,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

984. Denár 1679 K-B Husz. 1508 var.: LEOP. D. G..... m. dír. 0/0 300,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

985. Denár 1680 K-B joko Husz. 1508, opis: LEOP. D: G.R..... RL 300,- 460,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

986. Denár 1681 K-B joko Husz. 1508, opis: LEOP. D.... / Tečka v
dataci za 1 (1 . 681)
RL 300,- 500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

987. Denár 1682 K-B Hal. 402 var.: před a za datací tečka 0/0 300,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

988. Denár 1685 K-B Husz. 1509 mělčí ražba, jinak RL 300,- 300,-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

989. XV kr. 1664, Tyroly, Hall var.: D: G () :ARCHIDVX. AVST. 1/0- 1100,- 1300,-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

990. 3 kr. 1663, Tyroly, Hall var.: ARCHID: AV: 1/0 250,- 260,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

991. Zlatník (1/2 Tolar) 1705 KB Husz. 1524 var.: Nad korunou jab
lko s křížkem, jiné ozdoby, MONO: ARG: - / Bez tečky nad Madonou
a před PATRONA, tečky za datací a PATRONA. "R"
1/1 8500,- --.-
992. XX Poltura 1705 PH - CM, Košice "Oficiální novoražba minc. Kremn
ica r. 1993" Cu 11,05 g
RL 300,- 300,-
993. XX Poltura 1705 PH - CM, Košice "Oficiální novoražba minc. Kremn
ica r. 1993" Cu 17,65 g (těžší) "R"
RL 350,- 350,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

994. XX Poltura 1706 P.H. *PRO LIBERRTATE* "RR"
hr. ražbou, tém.
1/1 900,- 1700,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

995. X Poltura 1705 b.zn. rys., m. hr. -1/1- 150,- 220,-
996. X Poltura 1705 CM, Košice "Oficiální novoražba minc. Kremnica r.
1993"
RL 250,- --.-
997. Poltura 1705 C-M, Košice "Oficiální novoražba minc. Kremnica r.
1993"
RL 200,- --.-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

998. Poltura 1706 KB Husz. 1549 var.: tečka za PATRONA a p
řed HVNGARIAE (jako typ 1548)
1/1 1000,- 1300,-
999. Poltura 1707 KB - dítě v levé náručí Husz. 1549 1/1 340,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1000. Tolar 1706 b.zn., Tyroly Hall Voglhuber 245/2; Her. 128
tém.
RL 10000,- 11000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc