Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1001. Tolar 1707 Tyroly, Hall 1/1 8200,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1002. Tolar 1707 Tyroly, Hall Her. 130; Dav. 1018; Voglh. 245/1
"sbírkový kus !"
RL 11000,- 19500,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1003. Tolar 1707 Tyroly, Hall 1/1+ 5500,- 7000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1004. Tolar 1710 Tyroly, Hall typ Voglh. 245/II zc. nep. hr. 0/0 9000,- 9000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1005. 1/2 Tolar 1710 KB - přeražba letopočtu z r. 1700 1/1 8500,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1006. 1/2 Tolar 1710 KB - přeražba letopočtu z r. 1700 Husz. 1576; H
er. 168 zc. nep. hr., tém.
0/0 9000,- 14000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1007. VI kr. 1707, Tyroly Hall "R" tém. 1/1 3000,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1008. 3 kr. 1705 zn.hvězda, Mnichov tém. 1/1 400,- 500,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1009. 3 kr. 1706 CB, Břeh-Brettschneider MKČ 1770 var.opisu: DG.R.I.
S.A. () / AU()DUX.BUR.SIL. -
0/RL 650,- 950,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1010. 3 kr. 1707 b.zn., Tyroly Hall "RR" 1/1 5500,- --.-
1011. 3 kr. 1707 FN, Vratislav-Nowak MKČ 1760 var.: DG.R.I.S.() .
A.
+2/1- 300,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1012. 3 kr. 1708 IA, Štýrsko-Aigmann 0/1+ 550,- --.-
1013. 3 kr. 1708 GE, Praha-Egerer jako MKČ 1721, opis: IMP: S: A. /
hlavy orlů s jazyky, za REX tečka hr.
1/1- 260,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1014. 3 kr. 1709 zn.hvězda, Mnichov var.: IOSEPH.D.G.R.()I.S.A.G.H.
B.Rx / +ARCHIDVX * AVSTRIAE &+
1/0- 750,- --.-
1015. 3 kr. 1710 GE, Praha-Egerer tém. 2/1- 150,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1016. 3 kr. 1710 PM, Praha-provisorium MKČ 1723 var. IOSEPHUS:D:G:
RO () IMP:S:A. / GER:HUN:BO "RR" mír. kraj. stř.
1/0- 1400,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1017. 3 kr. 1710 BW, K.Hora-Wohnsiedler jako MKČ 1731, ale opis:
IMPER.S.A. -hlava až k okraji mince, jiný prsní štítek
1/1 600,- 760,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1018. 3 kr. 1711 FN, Vratislav-Nowak MKČ -, ve značce schází př
i ražbě kolku spodní přímka v písmeně F (raženo jako ruské G),
koruna s diadémy, minc. zn. v závorce, jiný typ poprsí, opis:
R.I.S.A.() .G.H.B.REX. / ARCHID.AV.
1/1 400,- --.-
1019. 3 kr. 1711 FN, Vratislav-Nowak jako MKČ 1760 ale pod korunou
vlající stuhy, opis: DG-R.I.S.A()G.H.B.REX. / BUR.SIL. patina
-1/1- 120,- 120,-
1020. 3 kr. 1711 CB, Břeh-Brettschneider var. MKČ 1771, opis: .A.G.H.
B.REX / jiná koruna-svěšené stuhy, opis: .AV ()
1/1 170,- 170,-
1021. 1 kr. 1706 IA, Štýrsko Graz-Aigmann "R" -1/2+ 1200,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1022. 1 kr. 1706 GE, Praha-Egerer MKČ 1725 var.: minc. zn. rozd
ělena tečkou G.E "RR" tmavá skvr., jinak
+1/1 5000,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1023. 1/2 kr. 1706, K.Hora-Wohnsiedler "RR" -1/- 1800,- 5500,-
1024. 1/2 kr. 1711 PM, Praha podobný jako MKČ 1729, ale
zcela jiný typ ocasu lva "R"
-2/- 480,- 480,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

1025. Poltura 1705 FT, Sedmihrady Sibiň "RR" Nov. 7 1/1+ 5000,- 5000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1026. Medaile 1712, Holdování města Norimberk novému císaři, Herkules s
e zeměkoulí na zádech mezi dvěma korunovanými sloupy, tří řádk. n
ápis v úseči, opis / Slavobrána se sochami, dvou řádk. nápis v ús
eči, opis sign.: PH M (P.H.Müller) Ag 44 mm 29,53 g "
R" Nov. XI/L-5b; Mo.1381; LG.XV/497
+1/1 8000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1027. Medaile 1716, na dobytí pevnosti Temešváru, Poprsí císaře zprava
a opis / Půdorys pevnosti, v úseči 2-řádk. nápis s datací a opis
sign.: V (G.W.Vestner) Sn 44 mm Cu čep pravosti "RR"
We.-, Mo.-, Ho.-, LG.XV/654 tém.
0/0 2800,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1028. Medaile 1717, na holdování v Namuru, Poprsí císaře zprava, opis /
Kráčející lev doleva v ozdobné kartuši, opis sign.: R (P.L.
Roëttiers) bronz 30 mm Nov. XI/V-1a; Mo.1492; LG.XV/714
0/0 2500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1029. Medaile 1718, na vítězství nad Turky na Balkáně, poprsí císaře zp
rava / válečné symboly bronz 30 mm Mont. 1524
1/1 2000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1030. Žeton na holdování v Iprách (b.l.), Busta císaře Karla VI. zprava
, opis / Městský znak a opis. CALCULUS CIVITATIS IPRENSIS
sign. "R" (J. Roettiers) Ag 30 mm 9,057 g "RR" dr.rys.
1/1 7000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1031. Karel VI. a Alžběta Kristýna, medaile na korunovaci královského
páru v Praze 5.9. a 8.9. 1723 Sn 38 mm Novák XI/FF/7c
oxyd. skvr.
1/1 2000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1032. Tolar 1713 b.zn., Vratislav-Nowak MKČ 1904 var. za dataci dvojt
ečka "RR"
1/0 11000,- 11000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1033. Tolar 1714 b.zn., Tyroly-Hall Holh. 259/II -0/0 8200,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1034. Tolar 1714 b.zn., Vratislav-Nowak jako MKČ 1903, opis: CAROL:
VI: D.G:RO:IMP.S.A.GE:HIS .HU:BO:REX. / v rv. všude dvojtečky,
opis končí SILE: upravená hrana zoubkováním
1/0 9500,- 11500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1035. Tolar 1717 b.zn., Vratislav-Nowak "R" MKČ 1905; Her. 406
"sbírkový" hr. ražbou
+1/0 15500,- 22000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1036. Tolar 1719, Tyroly Hall "R" CNA 179-i-6 "krásná patina" 0/0 9500,- 11500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1037. Tolar 1725, Tyroly Hall mír. kraj. stř. -0/0 7500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1038. Tolar 1727, Tyroly Hall Her. 345; Dav. 1054; Voglh. 259/3
"krásná patina !"
0/0 9500,- 9500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1039. Tolar 1728, Tyroly Hall měl ouško, tém. 2/2 1700,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1040. Tolar 1737 b.zn., Tyroly Hall CNA 218-c-4 28,55 g +1/0 7000,- 7000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1041. VI kr. 1713, Vratislav-Nowak MKČ 1918 pěkná patina 1/1 1500,- 2200,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1042. VI kr. 1713, Vratislav-Nowak av. MKČ 1917 / rv. 1918 (korun
a bez stuh) var.: za CAROL místo dvojtečky je nahoře ležatá 9
tém.
0/0 3000,- --.-
1043. VI kr. 1729, Tyroly-Hall 1/0- 900,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1044. VI kr. 1732, Praha-Scharff -0/0+ 4500,- --.-
1045. VI kr. 1739, Tyroly Hall hr. 2/1- 140,- 300,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1046. 3 kr. 1712 IAP, Praha-Putz "R" +2/1- 800,- --.-
1047. 3 kr. 1712 FN, Vratislav-Nowak MKČ -, podobný typu 1925
nesrdčitý štítek, visící stuhy dotýkající se hlav orlů
opisy: CAROLVS.VI.DG.R.I.S().A.G.H.H.B.REX / místo "U" všude "V"
1/1 450,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1048. 3 kr. 1712 FN, Vratislav-Nowak MKČ 1926 var.: nad hlavou arabe
ska
1/1 800,- --.-
1049. 3 kr. 1716, Vídeň 1/1 140,- 140,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1050. 3 kr. 1716, Praha-Scharff MKČ 1828 var.: S.A.GER () "R" -0/1 1000,- 1000,-
1051. 3 kr. 1717, Štýrsko, Graz -1/2+ 110,- 180,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1052. 3 kr. 1717 b.zn., Praha-Scharff MKČ 1831 -1/1- 600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1053. 3 kr. 1724 FS, Praha-Scharff MKČ 1838 var.: HI. HV. B. REX /
DVX. B. -
1/1 700,- 900,-
1054. 3 kr. 1724 b.zn., Vratislav MKČ 1930 "R" patina -1/2+ 500,- 500,-
1055. 3 kr. 1725, Vídeň tém. 1/1 300,- --.-
1056. 3 kr. 1730 b.zn., Praha-Scharff MKČ 1840 +2/1- 260,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1057. 3 kr. 1730 b.zn., Vratislav MKČ 1932 tém. 0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1058. 3 kr. 1732 b.zn., Praha-Scharff var.: místo BOH. raženo HOH. !
"R"
0/0 8500,- 8500,-
1059. 3 kr. 1733, Vídeň tém. 1/1 500,- --.-
1060. 1 kr. 1733, Štýrsko Graz tém. 1/0 200,- 340,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1061. 1/2 kr. 1712 I.A.P, Praha, Putz "RR" 1/1 7500,- --.-
1062. 1/2 kr. 1713, Kutná Hora-Wohnsiedler tmavá patina, mír. exc. -1/- 600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1063. 1/2 kr. 1716 b.zn., Praha-Scharff MKČ 1844 patina -1/- 1400,- --.-
1064. 1/2 kr. 1719 b.zn., Vídeň mír. ohlý, jinak 1/- 300,- 360,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1065. 1/2 kr. 1719 b.zn., Vídeň -1/ 100,- 200,-
1066. 1/2 kr. 1719 b.zn., Vídeň -1/- 100,- 130,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1067. 1/2 kr. 1720 Praha-Scharff "R" pěkná patina 1/- 1600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1068. 1/2 kr. 1720, Kutná Hora-Weyer "R" 1/- 3000,- 8500,-
1069. Poltura 1715 PH Husz. -, pod Madonou s dítětem pět kuliček, p
o stranách datace hvězdičky, jiné interp. zn. portrét nedor.
2/1- 150,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1070. Denár 1733 KB Hus.1640 var.: dvojtečka za HUNGA: 1/1 500,- 660,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1071. Quattrino 1707 Miláno "R" KM 113 2/1 450,- 510,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1072. Quattrino b.l. M, Milán pro Lombardsko "R" Nov. 39 (kli
pa 15x15 mm)
-1/1- 600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1073. 4 kr. b.l., Invalidovna v Pešti "R" hr. -1/2+ 1200,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

1074. 2 kr. b.l., Invalidovna v Pešti "R" hr. -1/2+ 400,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1075. Velký korunovační žeton na uherskou korunovaci 25.6.
1741 v Bratislavě Ag 25 mm Nov. D-2,B odstr. ouško, tém.
1/1 1000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1076. Medaile na českou korunovaci v Praze 12.5.1743, anděl s trubkou a
Justicia korunují královnu / věž s cimbuřím bronz 42 mm
Nov. XIII/G/8a
2/1- 1100,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1077. Malý žeton na českou korunovaci 12.5.1743 v Praze, Ag 21 mm
(M.Donner) Novák XIII/G/3b dr. hr.
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1078. Medaile 1742 - na Pragmatickou sankci, Čtyři kurfiřti si rozdělu
ji území / Císařovna drží v náručí syna Josefa II. mosaz tměv
ě patin. 43 mm ČS 1304
+1/1 1600,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1079. Marie Terezie a František Lotrinský, dvojportrét zprava / med. na
zřízení pohraničního oddílu v Sedmihradsku 1762 sign.: I.D.F.
KEISERSWERTH Cu 59 mm
1/1 1800,- 1800,-
1080. Žeton 1769 - Pettau (Dolní Štýrsko), Nad erbem písmena F: W: a op
is: PURG FRIDTS BEREITUNG ZU PETAU 28.8. 1769 / Sv. Jiří poráží d
raka, bez textu postř. Cu 21 mm J. Appel č.2603
-1/2 800,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1081. Medaile 1779, Na Těšínský mír, Poprsí zprava, opis / Sedící bohyn
ě míru, po stranách lvi, 3-řádk. nápis a opis sign.: T.V.B.
Ag 32 mm 14,389 g Mo. 2093; LG.XIV/294 č. brouš. v rev.
1/1 3700,- 6500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1082. Medaile na odhalení pomníku ve Vídni 1888, osmiřádkový nápis /
pomník sign.: ADOLF MÜLLER zlacený bronz 34 mm orig.ouško
nep. hr. a rys.
1/1 800,- 1200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1083. Tolar 1741 b.zn., Vídeň "RR" 1/1+ 15000,- 18000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1084. Tolar 1741 K-B, Kremnica Husz. 1667 (MA:THERESIA.) var.: d
vojtečka za BO:
1/0+ 11000,- --.-
1085. Tolar 1742 K-B, Kremnica, opis: MA:THERESIA .... Husz. 1667
"R" škr., tém.
1/1 4400,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1086. Tolar 1743 K-B, Kremnica typ: M: THERES: ....HV:BO. - dva pramen
y vlasů Husz. 1668 rys.
-1/1 5000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1087. Tolar 1760 b.zn., Tyroly Hall 1/0- 6500,- 6500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1088. Tolar 1764 b.zn., Vídeň zc. nep. rys. -0/RL 6500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1089. Tolar 1765 G SC, Günzburg 1/1+ 6000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1090. Tolar 1765 S:C:/G, Günzburg "R" Her. 492; 1/0- 4500,- 7500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1091. Tolar 1766 b.zn., Günzburg - AD NORMAM var.: oblouk
nad korunou zleva doprava
1/1 3000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1092. Tolar 1767 I.C.-S.K., Vídeň rys. v av., hr. -1/1 5800,- --.-
1093. Tolar 1767 S:C:, Günzburg - AD NORMAM (var.: dvojtečky ve zn.) +2/2 1700,- 1700,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1094. Tolar 1771 K / EVM-D, Kremnica mír. just., tém 1/1 4500,- 4500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1095. Tolar 1773 SC, Günzburg 1/1 7500,- 7500,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1096. Tolar 1780 SF, Günzburg - původní ražba 1/1- 500,- --.-
1097. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba 0/0 300,- 340,-
1098. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba, zasazená do kroužku s točený
m Ag rámečkem s přívěškem "pěkná práce" 34,10 g
0/0 620,- 620,-
1099. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba +původní 12 ks RL-1 5000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1100. Tolar 1780 B / SK-PD, Kremnica - Madona 0/0 5000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc