Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1754-1806)

Stav

V.cena

D.cena

1201. Medaile na jmenování arcivévody guvernérem v Lombardii, 1771
Poprtrét zprava, opis / Bohyně města se znakem, 3-řádk. nápis, op
is sign.: KRAFFT F Sn 49 mm "R"
LG.XIV/268 (Ag); We.8039 (Br); SD.241 (Ag)
1/1 2600,- --.-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1202. Malý žeton ke korunovaci na římského krále 3.4. 1764 ve Frankfur
tu, Koruna, 9-řádkový nápis / Zeměkoule v oblacích, Boží oko, opi
s Ag 21 mm 1,981 g Nov. C14b tém.
1/1 1400,- 1800,-
1203. Žeton na holdování v Namuru 1764, Korunovaný znak, opis a nápis /
Orel nese korunu, trofeje a opis sign.. R (Roetiers) bronz 3
0 mm M. 1922-bis; Nov. D.1b
1/1 1000,- --.-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1204. Medaile b.l. (1781), na holdování ve Flandrech, Hlava cís. zprava
/ Lev drží před sebou věž s bránou, opis (T.van Berckel) "R"
Ag 30 mm 9.9 g Nov. XV/L-22a; Mo.2145; LG.XIV/937
0/0 3800,- --.-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1205. Medaile 1781 na cestu do Belgie, Portrét Josefa II. zprava a opis
/ Stojící bohyně drží roh hojnosti a Aeskulapovou hůl, v úseči 2-
řádk. nápis, opis Ag 27 mm 6,471 g Mo.1781 "R!"
+1/1 4000,- --.-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1206. Medaile 1782, k k návštěvě papeže Pia VI. ve Vídni, poprsí papeže
zprava / 5-ti řádkový nápis: IOSEPH. II. AVG./VINDOB. HOSPES./ A.
/ DIE. XI. KAL. MAI. MDCCLXXXII sign.: DONNER Ag 38 mm
dr.rys.
-1/2 3000,- --.-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1207. Ruschowan (Hrušovany okr. Litoměřice) - Odhalení pomníku Josefa I
I. 21.8. 1881 Sn 30 mm orig. raž. ouško
1/1 300,- --.-

Pol.

Josef II., jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

1208. 20 kr. 1772 C / EvS-AS, Praha v rv. just. 1/1+ 1000,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1209. Tolar konvenční 1784 A - orel "R" rysky 1/1 10000,- 13000,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1210. Tolar křížový 1784 B mírně otřelé vlasy, jinak 1/1+ 1800,- --.-
1211. Tolar křížový 1788 A vada ve stř. na hr. 2/1- 1600,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1212. Tolar křížový 1789 M mělčí ražba, jinak tém. 1/1 1900,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1213. 1/2 Tolar 1785 A - Madona (ražba pro Uhry) -1/2 1100,- --.-
1214. 1/2 Tolar 1787 A - Madona "R" just. u hr. 1/0- 1700,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1215. 1/2 Tolar křížový 1786 M vlas. rys v av. 1/0- 1500,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1216. 1/2 Tolar křížový 1789 A 1/1+ 350,- 1500,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1217. 1/2 Tolar křížový 1790 A dr. vada mat., zc.nep. hranka -1/1 1800,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1218. 1/4 Tolar křížový 1788 B tém. -1/1 1500,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1219. 1/4 Tolar křížový 1788 H zc. nep. rys., tém. 0/0 1400,- 2200,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1220. 1/4 Tolar křížový 1789 B nep. just. +2/1 1200,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1221. 1/4 Tolar křížový 1790 A zc. nep. just. ve tváři -0/0 1400,- 2600,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1222. 1/4 Tolar křížový 1790 B 1/1+ 1400,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1223. 1/4 Tolar křížový 1790 B mír. just. 1/0- 2100,- --.-
1224. 10 kr. 1785 B "R nedor. 2/2 200,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1225. 10 Liard 1789, Brusel "R" 1/1 1900,- 1900,-
1226. Grešle (3/4 kr.) 1781 A - pro Čechy var. B (patka u č. 7) -1/1 90,- 140,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1227. 1/4 kr. 1782 A - zajímavý mincovní zmetek 2/2 500,- 650,-
1228. 1 Heller 1785 H, Günzburg mír. nedor., tém. 1/1 1100,- --.-
1229. 1/2 (Demi) Liard 1789, Brusel - pro Lucembursko hr. -1/1- 280,- 280,-

Pol.

Belgické povstání (1789-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1230. Jeton 1790, na odtržení Flander od Rakouska, 7-mi řádk. nápis ve
věnci / 7-mi řádk. nápis ve věnci Cu 34 mm Mont. 2197;
LG: XIV/1068; FW.II.11369 "R" tém.
1/1 1000,- --.-
1231. Jeton 1790 na vyhlášení samostatnosti, EX DECRETO COMITIORVM...
1790 / 10-ti řádk. nápis JVGO AVSTRIACO.... a datace 1789
Ag 33 mm 12,782 g Mont.2196; Horský 3178 "R"
1/1+ 6000,- --.-
1232. Jeton 1790 na vyhlášení samostatnosti, EX DECRETO COMITIORVM...
1790 / 10-ti řádk. nápis JVGO AVSTRIACO.... a datace 1789
Cu 33 Mont.2193; Horský 3178 ox. skvr., tém.
1/1 1400,- --.-

Pol.

Belgické povstání (1789-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1233. Lion d´argent 1790, Brusel "RR" Nov.70 zc. nep. just. +1/1 12000,- --.-

Pol.

Belgické povstání (1789-1790)

Stav

V.cena

D.cena

1234. 2 Liards 1790 Brusel tém. 1/1 550,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1235. Velký žeton ke korunovaci na římského krále 9.10.1790 ve Frankfur
tu Ag 25 mm Novák XVI/E/10/b
1/1 1800,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1236. Malý žeton k volbě za římského císaře 30.9. 1790 ve Frankfurtu
Ag 20 mm Novák XVI/E/11/b
1/0- 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1237. Malý žeton ke korunovaci na římského krále 9.10.1790 ve Frankfur
tu Ag 21 mm Novák XVI/E/11/b
1/1- 1200,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1238. Medaile ke korunovaci na českého krále 6. 9. 1791 v Praze, Poprsí
císaře vlevo a opis / Na podstavci s přehozem leží české korunova
ční klenoty, opis a v úseči 2-řádk. nápis Sn 47 mm Cu čep p
ravosti sign. "R" (J. Ch. Reich) Nov. Q1a rysky na hr.
1/1 2800,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1239. Velký žeton na holdováni v Belgii 1791, Portrét císaře zprava a o
pis / 5-ti řádk. nápis ve věnci Ag 27 mm 6,3 g "R"
Nov. XVI/K-6a; Mo.2231 tém.
0/0 4000,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1240. Medaile 1791, na příjezd a holdování v Miláně bronz 50 mm
Novák XVI/O/1c
1/1 3000,- 3300,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1241. Tolar císařský 1790 A, Vídeň "R" hr. tražbou, škr., dr. úh. -1/1 24000,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1242. Tolar královský 1790 A, Vídeň "RR" Dav. 1176; J. 72;
KM 2157; Aurea XII.2014 pol. 829 zc. nep. rys.
1/0- 50000,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1243. 1/4 Tolar křížový 1791 H vlas. rys. -0/1+ 2800,- 2800,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1244. 1/4 Tolar křížový 1791 H "pěkná patina" -0/0 2800,- 4200,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1245. 10 Liards 1791, Brusel "R" ďubka 1/1 2400,- 3400,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1246. VI Sols 1790 H "R" tém. 1/2+ 1800,- --.-
1247. III Sols 1790 H, pro Lucembursko "R" 1/2 1300,- 1300,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1248. 1 Sol 1790 H, Günzbug patina, tém. 1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

1249. 1 Heller 1790 H "R" 1/1- 750,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1250. Velký žeton na prohlášení rakouským dědičným císařem ve Vídni 6.1
2.1804 Ag 25 mm Nov.XVII/O/1b stopa po sponě
-1/2+ 480,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1251. Tolar křížový 1792 M rys. před nosem, dr. hr. 1/0- 2200,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1252. Tolar křížový 1793 M mír. just., nep. hr. 1/1 2400,- 3000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1253. Tolar křížový 1795 H 1/1 1900,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1254. Tolar křížový 1795 M mír. just., tém. 1/1 1500,- 1500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1255. Tolar křížový 1796 F "R" škr., tém. 2/1- 2500,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1256. Tolar křížový 1796 M vlas. rys. -1/1 1800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1257. Tolar křížový 1797 F "RR" +2/1- 3000,- 3200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1258. Tolar 1806 A - říšská koruna "R" mír. just. v rv. u hrany 1/0- 9000,- 9000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1259. Tolar 1806 A - říšská koruna "R" 1/1+ 14000,- 14000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1260. Tolar 1815 C 1/1+ 3800,- 3800,-
1261. Tolar 1818 V -2/2+ 800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1262. Tolar 1819 G zc. nep. hr., slabě ražen prsní štítek 1/1+ 1100,- 1100,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1263. Tolar 1821 B 0/0+ 3200,- 3200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1264. Tolar 1822 G tém. -1/1 2600,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1265. Tolar 1823 G 1/1- 2200,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1266. Tolar 1825 B dr. hr., rys., tém. 1/1 2600,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1267. Tolar 1824 C - dlouhé vlasy 1/0 2400,- 2400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1268. Tolar 1825 B 1/1+ 1900,- 1900,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1269. Tolar 1827 A -1/1 3500,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1270. Tolar 1834 A neznat. vlas. rys. 1/1+ 7000,- 7000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1271. 1/2 Tolar křížový 1797 B 1/0- 2500,- 2500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1272. 1/2 Tolar 1809 C "RR" dobové ouško 2/2+ 1000,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1273. 1/2 Tolar 1826 A 1/0- 2600,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1274. 1/4 Tolar křížový 1795 B - var. malá zn. mincovny just. v rv. 2/1- 1200,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1275. 1/4 Tolar křížový 1796 A škr. ve tváři, jinak +1/0- 1200,- 1200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1276. 1/4 Tolar křížový 1797 B 1/1+ 1200,- 1900,-
1277. 20 kr. 1794 G - var.: tečka za datací nep. vlas. rys. u hr. 1/1+ 440,- 500,-
1278. 20 kr. 1804 B just. v rv. -1/1- 170,- --.-
1279. 20 kr. 1806 A - říšská koruna tém. RL/0 500,- 500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1280. 20 kr. 1806 B - říšská koruna tém. RL 480,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1281. 20 kr. 1814 A 1/0- 360,- 550,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1282. 20 kr. 1815 A dr. úh., tém. RL 500,- 850,-
1283. 20 kr. 1818 A 1/1 450,- 450,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1284. 20 kr. 1823 A 0/RL 460,- 460,-
1285. 20 kr. 1827 A 1/1+ 480,- --.-
1286. 20 kr. 1830 C vlas. rys. 0/0- 440,- --.-
1287. 20 kr. 1831 A - stuhy na krku "R" tém. +2/1 500,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1288. 20 kr. 1831 M "R" tém. 1/0- 800,- --.-
1289. 20 kr. 1832 A dr. just. při hr. -1/1 400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1290. 20 kr. 1832 C 1/0 500,- --.-
1291. 20 kr. 1833 C tém. 1/0 300,- --.-
1292. 12 kr. 1795 A rys. v av. -1/1 600,- --.-
1293. 7 kr. 1802 B - přeražba hr. 1/1 550,- --.-
1294. 7 kr. 1802 C - přeražba -1/1- 140,- 140,-
1295. 6 kr. 1800 C - var.: tenký střížek tém. 1/1 260,- 260,-
1296. 6 kr. 1800 C, S 2 ks patina 1-1- 300,- 300,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1297. 6 kr. 1800 F "R" "sbírkový" +1/1+ 1200,- 1500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1298. 5 kr. 1821 A "R" ďubka pod okem, jinak RL 1200,- 1200,-
1299. 3 kr. 1815 V část. mělčí ražba opisu -1/1 200,- 240,-
1300. 3 kr. 1819 A "R" tém. +2/1 260,- 320,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc