Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1301. 1 kr. 1805 H "R" just. v rv. 1/1- 280,- 300,-
1302. 1 kr. 1812 B -0/1 240,- 240,-
1303. 1/4 kr. 1793 H - var.: bez rečky před minc. značkou, nad písm. Ü
pouze tečka nad pravou nožkou - přiložen sběratelský štítek šlech
tické sbírky Horn
-1/2 1200,- --.-
1304. 1/4 kr. 1816 S mír. exc, ražba 1/1 300,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1305. 1/4 kr. 1816 S - zmetek z mincovny "krásný dvojráz !" 1/2+ 600,- 850,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1306. 1/2 Scudo 1824 V "RR" 2/1- 2100,- 2100,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1307. 1/4 Lira 1822 M 1/1 1000,- --.-
1308. 1/4 Lira 1824 M "RR" tém. 2/1- 460,- 700,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1309. 15 Soldi - 8 1/2 kr. 1802 F tém. 1/1- 1600,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1310. 15 Soldi - 8 1/2 kr. 1802 F mělčí ražba, jinak -1/1 1200,- --.-

Pol.

Andreas Hofer (1809)

Stav

V.cena

D.cena

1311. 20 kr. 1809 Tyroly, Graz "R" perf. oprav. stopa, dr., rys. -1/1 850,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1312. Velký žeton na holdování ve Vídni 14.6.1835 Ag 20 mm
Novák XVIII/C/3/b tém.
RL 1200,- 1800,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1313. Medaile 1835 k holdování stavů ve Vídni, hlava cís. zprava / Stoj
. Austria se štítem, ležící říční bůh Danubius, opis Cu s původn
í tmavou patinou 46 mm Nov. VIII. c "sbírková"
0/0 8000,- --.-
1314. Velký žeton na českou korunovaci 7.9.1836 v Praze Ag 20 mm
Novotný XIX/c; Nov.XVIII/D/3b
0/0 1100,- 1100,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1315. Malý žeton na českou korunovaci 7.9.1836 v Praze Ag 18 mm
Novák XIX/D/4b, Novotný XIX/d škr.
1/0- 850,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1316. Ferd.V. a manželka Marie Anna, dvojportrét zleva / Česká koru-
novace král. páru 7. a 12.9.1836 v Praze mosaz 39 mm
sign.: LOOS/HELD Nov. V/XVIII/I/1d
1/1 2600,- 3600,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1317. Malý žeton na holdování v Sedmihradech 1837 Ag 18 mm 3,29 g
Novák E-3,b "R"
+1/0- 2400,- 3200,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1318. Korunovace na Lombardsko-benátského krále 6.9.1838 v Miláně, hla-
va zprava / Korunovační akt sign.: MANFREDINI patin.Cu 52 mm
Novák V/XVIII/G/1c; Wb. 2030; Hauser 34
1/1 2200,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1319. Medaile 1841, na vybudování pomníku cís. Františku II. v Grazu,
Pomník na podstavci, opis / Hlava cís. Ferdinanda V. vpravo, opis
sign.: SCHARFF Cu 50 mm Hauser 85; Wb. 2036
+1/1 2200,- 3500,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1320. Medaile 1846, Odhalení pomníku Františka II. ve Vídni, Hlava císa
ře zprava, opis / Pomník, opis, v ex. nápis sign.: K. Lange
Cu 49 mm Mont. 2624; Würzb. 2042; Horský 3650
1/1 2500,- 3200,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1321. Medaile 1846, Poprsí císaře zprava / Arcivévoda Josef Antonín - u
herský palatin, poprsí zleva - medaile na 50 let správy Uher 1796
/ 1846 sign.: K. Lange Ag 54 mm 87,54 g "sbírkový s
tav" dr. hr.
0/0 17000,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1322. Tolar 1839 A vlas. rys. 1/0- 5700,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1323. Tolar 1839 A 1/0 5500,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1324. Tolar 1841 A dr. rysky a škr. v av. 1/1+ 3500,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1325. Tolar 1842 A dr. vada ve stř., úh., tém. 1/1 2400,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1326. Tolar 1842 A tém. 1/0 4500,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1327. Tolar 1843 A 1/1 3800,- 3800,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1328. Tolar 1843 A nep. rys. 1/0- 3900,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1329. Tolar 1847 A dr. rys. 1/1+ 3200,- 3900,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1330. Tolar 1848 A dr. rysky +1/0- 5000,- 5000,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1331. Tolar 1848 A dr. hr., rys., tém. 1/1 3600,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1332. 1/2 Tolar 1837 B - Madona "RRR" hr., vl. rys., tém. 1/0- 33000,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1333. 1/2 Tolar 1841 A hr., tém. 0/0 4800,- 4800,-
1334. 20 kr. 1837 B - Madona 1/1- 260,- 400,-
1335. 20 kr. 1838 B - Madona 1/1 180,- 340,-
1336. 20 kr. 1839 B - orlice "RR" +2/1- 900,- 900,-
1337. 20 kr. 1839 B - orlice "RR" +2/2 1700,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1338. 20 kr. 1840 A +0/RL 550,- --.-
1339. 20 kr. 1841 A 1/0- 300,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1340. 20 kr. 1841 B - Madona 0/RL 500,- 500,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1341. 20 kr. 1842 A tém. Proof RL 500,- 900,-
1342. 20 kr. 1844 B 1/1+ 400,- --.-
1343. 20 kr. 1844 C 1/RL 480,- --.-
1344. 20 kr. 1845 A 1/0 260,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1345. 20 kr. 1845 C 0/RL 480,- 480,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1346. 20 kr. 1846 A RL 600,- 600,-
1347. 20 kr. 1846 C 1/0- 300,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1348. 20 kr. 1847 A "R" +1/1 320,- 380,-
1349. 20 kr. 1847 B škr., hr. 1/1 170,- --.-
1350. 20 kr. 1847 B zc. nep. just. 1/0 440,- --.-
1351. 20 kr. 1848 A +1/0 400,- --.-
1352. 20 kr. 1848 B 1/1+ 220,- 220,-
1353. 20 kr. 1848 M - dobový padělek Nov. -; Money Trend (T.C.)
"R"
2/1- 1200,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1354. 10 kr. 1836 A - FERDINANDVS "R" 2/1- 460,- --.-
1355. 10 kr. 1838 B "RR" mír. just. 2/2+ 1300,- --.-
1356. 10 kr. 1839 C tém. -1/1 500,- --.-
1357. 10 kr. 1842 A "R" hr., rastr. stř. 2/1- 400,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1358. 10 kr. 1844 B 1/0+ 800,- 800,-
1359. 5 kr. 1838 A nep. just. -1/1 260,- 260,-
1360. 5 kr. 1839 C 2/1 350,- --.-
1361. 5 kr. 1840 C RL 200,- 600,-
1362. 5 kr. 1840 C nep. škr. 1/0- 300,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1363. 5 kr. 1846 A 0/RL 600,- 1000,-
1364. 3 kr. 1837 A +2/1- 200,- --.-
1365. 3 kr. 1838 B "R" 2/1+ 500,- --.-
1366. 3 kr. 1845 E "RR" 2/1 1200,- --.-
1367. 3 kr. 1846 A 1/1 200,- 200,-
1368. 1 Centesimo 1843 V dr. hry. 2/1- 150,- 150,-

Pol.

Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

1369. 10 kr. 1848 KB "RR" škr. 1/1 2400,- --.-
1370. 6 kr. 1848 C RL 600,- 600,-
1371. Hat = 6 Krajczár 1849 NB -1/1 120,- 130,-
1372. Három = 3 Krajczár 1849 NB dr. vada stř. v av. 1/1 750,- 750,-

Pol.

Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

1373. Három = 3 Krajczár 1849 NB 1/1 1000,- 1000,-
1374. Egy = 1 Krajczar 1848 dr. hr. 1/1 200,- 200,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1375. Medaile na nastoupení vlády 2.12. 1848, Poprsí F.J.I. čelně, opis
/ Korunovační klenoty na podstavci, opis Sn 41 mm
Nov. XIX/ A/ 3c
1/1 1400,- 2200,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1376. Velký žeton na uherskou korunovaci 8.6.1867 v Budapešti, maďarský
nápis Ag 23,5 mm Pol.17, Nov. XIX/B/5/b dr. rys.
1/1 2800,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1377. Medaile na korunovaci v Budapešti 8.6.1867, Korunovační obřad, op
is / Osm medailonu s portréty Sn 52 mm Novák XIX/B/7/a
1/1 2800,- 2800,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1378. Medaile na korunovaci v Budapešti 8.6.1867, erb / budova parlamen
tu postř. bronz 38 mm Novák XIX/B/12/a dr. ox.flíčky
1/1 1400,- 1400,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1379. Tolar konvenční 1853 A "RR" -1/1 12000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1380. Tolar konvenční 1855 A "R" dr. škr. 1/1 10500,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1381. Tolar konvenční 1855 A "R" tém. RL 18000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1382. 1/2 Tolar konvenční 1853 B "REPLIKA" Ag 900 13,2 g (razila
minc. Kremnica v limit. nákladu 200 kusů - leklé provedení !!)
kapsle +dřevěnná krabička s certifikátem
RL 7500,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1383. Tolar spolkový 1857 A tém- RL 3200,- 3200,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1384. Tolar spolkový 1857 E "RR" rys. v av., tém. -1/1 10500,- 11000,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1385. Tolar spolkový 1858 A 1/0- 3500,- --.-
1386. Tolar spolkový 1858 A +1/0 2200,- 2400,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1387. Tolar spolkový 1858 A 0/RL 4500,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1388. Tolar spolkový 1858 A hr. ražbou 0/RL 2800,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1389. Tolar spolkový 1858 B -1/1 2700,- 3500,-
1390. Tolar spolkový 1858 B rys. v av. 1/1+ 3200,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1391. Tolar spolkový 1859 A 1/1 3000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1392. Tolar spolkový 1859 A RL 4500,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1393. Tolar spolkový 1859 A -0/0 2800,- 3600,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1394. Tolar spolkový 1861 V "RR" tém. 0/0 11000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1395. Tolar spolkový 1863 A škr. 1/1 2100,- 2300,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1396. Tolar spolkový 1863 V "RR" 1/1+ 7900,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1397. Tolar spolkový 1864 A dr. škr. 0/0 3800,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1398. Tolar spolkový 1865 A vlas. rys., tém. 1/1 3600,- 3600,-
1399. Tolar spolkový 1866 A -1/1 3200,- 3200,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1400. Tolar střelecký 1868 - III.spolkové střelby ve Vídni dr. rys. 1/0 6500,- 7500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc