Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1601. 5 Koruna 1907 KB - korunovační 0/0 700,- 2000,-
1602. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní vlas.rys. 1/1 600,- --.-
1603. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní tém. 0/0 580,- 850,-
1604. 5 Koruna 1908 KB vlas.rys. 1/1 900,- --.-
1605. 5 Koruna 1909 b.zn. - Marschall -1/1 700,- --.-
1606. 5 Koruna 1909 b.zn. - Marschall rys., úhozy v av. +2/1- 500,- --.-
1607. 5 Koruna 1909 b.zn. - Marschall dr. rys. 1/1 560,- 700,-
1608. 5 Koruna 1909 b.zn. - Schwartz rys. v av. 1/1 540,- 550,-
1609. 5 Koruna 1909 KB dr. rys. 1/1 900,- --.-
1610. 5 Koruna 1909 KB tém. 0/0 1600,- 1600,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1611. 2 Koruna 1912 KB tém. RL 210,- 400,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1612. 2 Koruna 1913 b.zn. - Ražba v hliníku !! "R"
oxyd. skvrna v av. a rv., jinak
0/0 9000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1613. 2 Koruna 1913 KB RL 240,- 280,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1614. 2 Koruna 1914 KB "R" 0/0 2400,- 2600,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1615. 1 Koruna 1892 b.zn. "R" 2/1- 4400,- --.-
1616. 1 Koruna 1892 b.zn. "R" tém. -1/1 8000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1617. 1 Koruna 1892 b.zn. "R" tém. 2/1 2900,- --.-
1618. 1 Koruna 1892 KB 2/1- 250,- 280,-
1619. 1 Koruna 1894 b.zn. 0/RL 800,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1620. 1 Koruna 1894 KB RL 1000,- 1200,-
1621. 1 Koruna 1896 KB 0/RL 1400,- --.-
1622. 1 Koruna 1898 b.zn. 0/0+ 1500,- --.-
1623. 1 Koruna 1899 b.zn. 1/1 300,- --.-
1624. 1 Koruna 1899 b.zn. tém. 0/0 290,- 340,-
1625. 1 Koruna 1900 b.zn. zc. nep. rysky -0/1+ 300,- 300,-
1626. 1 Koruna 1900 b.zn. 1/0- 160,- 160,-
1627. 1 Koruna 1901 b.zn. 1/1 120,- 120,-
1628. 1 Koruna 1903 b.zn. 1/1 130,- 360,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1629. 1 Koruna 1905 b.zn. "R" tém. 0/0 1800,- 1800,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1630. 1 Koruna 1907 b.zn. "RR" tém. -1/1 4400,- --.-
1631. 1 Koruna 1908 jubil. - obě varianty, s tečkou a bez tečky za HVNG
2 ks
RL-0 400,- 600,-
1632. 1 Koruna 1912 KB 0/0+ 120,- 140,-
1633. 1 Koruna 1914 b.zn. "luxusní stav" RL 180,- 260,-
1634. 1 Koruna 1914 KB 0/0 150,- 150,-
1635. 1 Koruna 1915 KB RL 120,- --.-
1636. 1 Koruna 1915 KB RL 160,- --.-
1637. 1 Koruna 1916 KB RL 260,- 600,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1638. 20 Fillér 1906 KB "RRR" nep. hr., tém. 1/1 14000,- 14500,-
1639. 20 Fillér 1914 KB RL 200,- --.-
1640. 20 Fillér 1916 KB 0/0 160,- 160,-
1641. 10 Fillér 1915 KB - Fe "R" tém. 0/0 1800,- 1800,-
1642. 10 Fillér 1915 KB - bronzový odražek "RR" 1/1- 2000,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1643. 2 hal. 1892 b.zn. "RRR" 1/1 8000,- --.-
1644. 2 Fillér 1896 KB "R" sbírkový kus RL 260,- --.-
1645. 2 Fillér 1903 KB "R" 1/1- 300,- 340,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1646. 1 hal. 1899 b.zn. "R" tém. 1/1 650,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1647. 1 Fillér 1892 KB "R" 1/1 900,- 1200,-
1648. 1 Fillér 1901 KB "R" lakovaný 1/1 400,- --.-
1649. 1 Fillér 1902 KB 0/0 120,- --.-
1650. 1 Fillér 1902 KB RL/0 200,- --.-
1651. 1 Fillér 1903 KB "R" 0/0 2500,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1652. F.J.I., hlava zleva / Upomínka na lidovou slavnost v Pratru 18.-2
3. 8. 1863 Sn 23 mm vryp, škr., hr.
-1/1- 150,- 150,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1653. F.J.I., hlava zprava / Návštěva Božího hrobu IX. XI.1869, symblik
a sign.: TAUTENHAYN bronz 72 mm "R"
0/0 6500,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1654. F.J.I., hlava zprava / Světová výstava ve Vídni 1873 "DEM
VERDIENSTE" Sign.:TAUTENHAYN/SCHWENZER bronz 70 mm
"sbírkový stav"
0/0 2000,- 2000,-
1655. F.J.I., hlava zprava / Světová výstava ve Vídni 1873, výstavní pa
vilón sign.: T Schneider Wien Sn 50 mm dr. rys., hr., tém.
1/1- 650,- 650,-
1656. F.J.I. a Alžběta dvojportrét zprava / Upomínka na slavnost v Schw
arzenbergské zahradě 1879, šesti řádkový něm. nápis sign.: Lei
sek / Unecht Al 30 mm orig. ouško
RL 300,- 380,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1657. VIRIBUS UNITIS, busta císaře zleva / Na památku sl. uvitání jeho
veličenstva Františka Josefa I. 1.6. 1880, tří řádkový nápis, opi
s sign.: KVASNIČKA Sn 24 mm bez ouška
0/0 200,- 240,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1658. F.J.I., hlava zprava - Čestná cena c.k. Ministerstva obchodu, něm
opisy, na hraně nápis: GEWERBE - AUSSTELLUNG 1886 TROPPAU (Opava)
sign.: TAUTENHAYN "RRR" Ag 57 mm 70,93 g (uděleno do 5 ks
!!) jako Javorský III. 6 (Ag nezná !) dr. rys,.
1/0- 15000,- 26000,-
1659. Franciszek Józef I., poprsí císaře zprava / Na pamiatke manewrów
cesarskich w Galicyi 1890, 5-ti řádkový nápis mosaz 29 mm
orig. ražené ouško
1/1- 2000,- 2000,-
1660. FRANZ JOSEF I., portrét v uniformě zprava / Na památku přítomnost
i jeho veličenstva našeho císaře při podzimních manévrů v Bystřic
i, září 1897, 12-ti řádkový česko-německý nápis mosaz 29 mm
orig. ražené ouško "R" rysky, tém.
1/1 900,- 900,-
1661. FRANZ JOSEF I., portrét v uniformě zprava / Na památku 50. výročí
vlády a výstavu ve Vídni 7.V. 1898, osmi řádkový něm. nápis
sign.: W.PITTNER mosaz 29 mm orig. ražené ouško "R"
1/1 260,- 260,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1662. 50.výročí vlády F.J.I., Dvojpoprsí (mladší a starší) zleva, opis
/ Klub pro šíření zemědělských znalostí, alegorie latinský opis
sign.: BATEK/ZIMBLER Ag 42 mm 20,39 g Hauser 962
1/0 2500,- 2500,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1663. 50. výročí vlády F.J.I., poprsí v uniformě zprava, opis s datací
1848-1948 / VIVAT IMPERATOR, dav vítá císaře v kočáře sign.: M
arschall Ag 29 mm 12,151 g
1/1 650,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1664. 50.výročí vlády F.J.I., poprsí v uniformě zprava s dubovou větvič
kou, bez textu / Dívka v kroji zprava a 4-řádk. nápis s datací J
uni 98 sign.: Marschall Ag 29 mm 13,756 g
1/1 650,- 700,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1665. 50.výročí vlády F.J.I., 2.12.1848 mladý portrét / starý portrét
2.12.1898, TE SALVO AVSTRIA SALVA sign.: SCHARFF
Ag 27 mm 10,15 g orig.ouško
1/1 700,- 700,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1666. 50.výročí vlády F.J.I., 2.12.1848 mladý portrét / starý portrét
2.12.1898, TE SALVO AVSTRIA SALVA sign.: SCHARFF
Ag 26 mm 7,997 g
0/0 650,- 1200,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1667. 50.výročí vlády F.J.I., Dvojpoprsí (mladší a starší) zleva, bez t
extu / Po stranách korunov. monogramu FJI datace 1848-1948, obvod
lemován lístky sign.: R.Neuberger Wien 1908 Ag 49,5x45,2
mm 59,64 g Hauser 1072 "R"
1/1 3000,- 3000,-
1668. F.J.I., poprsí zprava a opis / Upomínka na svěcení praporu vojens
kých veteránů v Georgswalde (Jiříkov okr. Děčín) 3.8. 1902, osmi
řádkový německý nápis bronz 28 mm orig. ouško +závěs
setřelé zlacení, jinak
1/1 500,- 500,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1669. 60.výročí vlády F.J.I., 1848 mladý portrét / Starý portrét 1908
Ag 29 mm 13,673 g orig. ražené ouško
1/1 2300,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1670. F.J.I., hlava zprava / Státní cena za zemědělské zásluhy (tiskací
písmo) německý opis sign.: Tautenhayn Cu 40 mm
0/0 850,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1671. F.J.I., hlava zprava / Náhrada státu za hospodářské zásluhy
sign.:TAUTENHAYN český text Cu 40 mm
0/0 800,- --.-
1672. F.J.I., hlava zleva, opis s datací 18.8. 1830-1930 / Tři korunova
né znaky, nápis ve stuze a opis SIGNVM MEMORIAE sign.: R.Fänn
er Ag 29,5 mm 13,584 g
1/1 650,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1673. Arcivévodkyně Marie Amalie (1746-1804), na zasnoubení s Ferdinand
em Bourbonským 27.6. 1769, Portrét arcivévodkyně zprava, opis / D
vě alegorické postavy pod stromem se znaky sign.: W. (Wideman
) Ag 26 mm 3,83 g Ho 3304; Mo 1999 tém.
-1/1 1400,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1674. Arcivévoda Ferdinand Karel a Marie Beatrix dˇEste - svatební jeto
n 1771, Portréty vpravo a opis / Stojící Merkur se dvěma štíty,
vpravo sedící říční bůh, v úseči 3-řádk. nápis a opis Ag 25 m
m 3,9 g Mont. 2035; Wellh. 838; Ho 3291 dr. rys., tém.
1/1 2600,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1675. Fardinand - arcivévoda rakouský, Poprsí čelně a opis / PRO FIDE E
T LEGE, Boží oko nad oblaky, na zeměkouli leží kniha a meč
sign.: A.Wideman Sn 45 mm
1/1 2400,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1676. Andreae Josepho Freiherr von Stiftt, busta císařského lékaře vlev
o, opis / Bohyně Austrie přijímá císaře, který se vrací do Charon
s Nachen 1826 sign.: I. LANG Ag 48 mm 35,039 g "R"
Brett. 1174. Mont. -. Horsky 7663. Storer 3433 úh., škr,
-1/1 3000,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1677. Andreae Josepho Freiherr von Stiftt, busta císařského lékaře vlev
o, opis / Bohyně Austrie přijímá císaře, který se vrací do Charon
s Nachen 1826 sign.: I. LANG Ag 48 mm 34,896 g "R"
Brett. 1174. Mont. -. Horsky 7663. Storer 3433 dr. rys., úh.
1/1 3500,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1678. Čestná cena - Za zlepšení chovu dobytka na Moravě, 8-mi řádk. ně
mec. nápis / Moravská orlice, opis: EHRENPREIS DER..... sign.:
J. Schön Ag 38,5 mm 26,23 g Hauser 4143 dr. rys.
1/0 3500,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1679. 500. výročí připojení Tyrol k Rakousku 1363-1863, Rudolf IV. a Ma
rgareta bok po boku, opis / Tyrolská orlice, opis
Ag 35,5 mm 16,75 g Hauser 1615
Proof 1500,- 1700,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1680. Michael Thonet 1796-1871, poprsí zepředu / Dva dělníci při práci,
Záslužná medaile - udělení: AN DUBNÝ 1871-1911 GEBRÜDER THONET
sign.: BREITHUT Ag 60 mm
0/0 2500,- 2500,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1681. Hofrath Doctor Paul Gautsch v. Frankenthurn, poprsí zprava a opis
/ "Za zásluhy", Ředitel. k.k. vídeňské Theresianum orientální a
kademie 1881-1883-1885, Čtyř řádkový nápis ve věnci a opis sig
n.: Jos. Tautenhayn Ag 51 mm 43,957 g dr. rys., tém.
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1682. Feldmarschall Erzherzog Friedrich Herzog von Teschen, busta v uni
formě zprava / provolání k vojákům 8.12.1914 a pohled na zámek
sign. H. Scholz Ag 54 mm 70,30 g
1/1 4200,- --.-
1683. Feldmarschall Erzherzog Friedrich Herzog von Teschen, busta v uni
formě zprava / provolání k vojákům 8.12.1914 a pohled na zámek
sign. H. Scholz bronz 54 mm
1/1 900,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1684. Karl Freiherr von Birago (stavitel mostu), Památník v Klosterneub
urgu / 12-ti řádkový nápis s datací 1914 sign.: Rigele bron
z 60x100 mm Hauser: 2687 "R"
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1685. Enns - "Za zásluhu a uznání", 4-řádk. nápis ve věnci / Zemská kul
turní rada arciv. rakouského pro město Enns, Korunovaný městský z
nak v kartuši sign.: L. ZIMPEL Ag 40 mm původní etue
0/0 1200,- 1500,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1686. Innsbruck - Mezinárodní výstava 1896, Fama létá nad Innsbruckem /
Protektor arcivévoda Ferdinand Karel, v uniformě zleva sign.: C
hristlbauer Wien zlacený bronz 52 mm převýšený velkou korunou
Hauser 3809 "R" "sbírkový kus"
0/0 4200,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1687. Vídeň - Rakouská zahradnická společnost, 4-řádk. něm. nápis v ozd
obném štítu v dubovém věnci / Bohyně Austrie pozvedá ruku s věnce
m, před ní stojící postava se zahrad. náčiním razil a ryl A.M
ENZE & SOHN bronz 38 mm
0/0 360,- 360,-
1688. Vídeň - I. WIENER ZAUBER-APPARATEN-HAUPT-DEPOT*, poprsí šaška /
V otevřeném věnci 5-ti řádk. nápis: S.KLINGL/WIEN/FÜHRICHGASSE 4/
GEGRÜNDET/1876 bílý kov 32 mm tém.
0/0 200,- --.-
1689. Vídeň - I. WIENER ZAUBER-APPARATEN-HAUPT-DEPOT*, poprsí šaška /
V otevřeném věnci 5-ti řádk. nápis: S.KLINGL/WIEN/FÜHRICHGASSE 4/
GEGRÜNDET/1876 bílý kov 32 mm tém.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1690. Vídeň - IV. Německo-rakouský pěvecký festival 1890, Vznášející se
bohyně s dítětem, harfou a ratolestí nad městem, opis / Korunovan
á orlice v kartuši podlož. otevř. věncem s erby, bez textu si
gn.: J.Schwerdtner bronz 35 mm
1/1 100,- 260,-
1691. Vídeň - Upomínka na cyklo jízdu po Blumen-Corso 1897, 7-mi řádkov
ý němec. nápis / Jízdní kolo v kruzích a nápis ALL´ HEIL sign.
: Zimbler zlacený kov 31 mm orig. ražené ouško
1/1 200,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1692. Vídeň - Upomínka na cyklo jízdu po Blumen-Corso 1897, 7-mi řádkov
ý němec. nápis / Jízdní kolo v kruzích a nápis ALL´ HEIL sign.
: Zimbler zlacený kov 31 mm orig. ražené ouško
1/1 200,- 200,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1693. Vídeň - I. mezinárodní výstava loveckých psů 1910, myslivec se ps
em / bohyně se smečkou psů sign.: H.Schaefer Wien Ag 42 m
m 33,269 g
1/1 2200,- 2200,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1694. Uhry - JÓZSEF MAGYAR ORSZÁG NÁDORA ÉS FÖ KAPITANJA
VÁLASZTATOTT NOV.12.1796, portrét zleva / EMLÉKÜL
FÉL SZÁZADOS ÉRDEMÉRT 1846 sign.:BOEHM Ag 53 mm "R"
nep. ďubky
1/1 5000,- --.-

Pol.

Koloman (1095-1116)

Stav

V.cena

D.cena

1695. Denár, Rethy 40 1/1 150,- 260,-

Pol.

Stephan IV. (1162-1163), nebo Béla III. (1173-1296)

Stav

V.cena

D.cena

1696. Denár s arabským nápisem Rethy VIII/109 1/1 700,- 1000,-
1697. Denár s arabským nápisem Rethy VIII/109 hr. -1/1 150,- 220,-

Pol.

Anonym (10.-12.stol.)

Stav

V.cena

D.cena

1698. Denár, bez jména panovníka podobný rv. jako Husz. 162 1/1 500,- 650,-

Pol.

Stephan II. (1114-1131)

Stav

V.cena

D.cena

1699. Denár, Rethy 74 1/1 150,- 340,-

Pol.

Béla II. (1131-1144)

Stav

V.cena

D.cena

1700. Denár, Rethy 57 1/1 150,- 210,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc