Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Německo, drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

1901. 1 Pfennig 1885 G "RR" tém. -1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Německo, okupace Kiau Chau (poloostrov Východní Číny)

Stav

V.cena

D.cena

1902. 5 Cents 1909 Y. 1 "R" 1/1 2500,- --.-

Pol.

Výmarská republika (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

1903. 5 RM 1925 D - Rhineland KM 47 dr. rys. 1/1 2300,- --.-
1904. 5 RM 1927 F - dub KM 56 0/0 2400,- 2600,-

Pol.

Výmarská republika (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

1905. 5 RM 1928 E - dub KM 56 +1/1 3000,- --.-

Pol.

Výmarská republika (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

1906. 5 RM 1932 A - dub KM 56 zc. nep. hranka 0/0- 2000,- 2100,-
1907. 3 Mark 1924 A KM 43 dr. rys. 1/1 550,- 550,-

Pol.

Výmarská republika (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

1908. 3 RM 1925 G - Rhineland KM 46 1/0 1400,- --.-
1909. 3 RM 1929 A - Waldeck KM 62 "R" dr. rys., tém. 1/1 2000,- 2300,-
1910. 3 RM 1929 J - přísaha KM 63 1/1+ 700,- 850,-
1911. 2 RM 1926 D dr. ox. 0/1 200,- 220,-
1912. 2 RM 1931 D KM 45 tém. 0/0 900,- --.-
1913. 1 Mark 1924 A KM 42 1/1 180,- --.-
1914. 1 Mark 1925 D KM 42 "R" -1/1- 200,- 220,-

Pol.

Výmarská republika (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

1915. 50 Rpf. 1932 E "RR" 1/1 1400,- 1400,-
1916. 10 Rpf. 1931 F "R" 1/1- 250,- --.-
1917. 5 Rpf. 1926 E "R" -1/1- 280,- --.-

Pol.

Německo - 3 říše, 1933-1945

Stav

V.cena

D.cena

1918. 5 RM 1934 F - Schiller KM 85 "R" dr.rys. 1/1 4500,- 5600,-
1919. 2 RM 1933 A - Luther KM 79 1/1 360,- 360,-
1920. 2 RM 1933 G - Luther KM 79 "R" 1/1 1000,- --.-
1921. 2 RM 1934 F - Schiller KM 84 1/1 1000,- 2000,-
1922. 2 RM 1936 G "R" rys., tém. 1/1 360,- --.-

Pol.

Německo - 3 říše, 1933-1945

Stav

V.cena

D.cena

1923. 2 RM 1936 J "RR" vada stř. na hr. -1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Německo - 3 říše, 1933-1945

Stav

V.cena

D.cena

1924. 50 Rpf. 1938 A - Ni KM 95 "R" 0/RL 900,- 1200,-

Pol.

Německo - 3 říše, 1933-1945

Stav

V.cena

D.cena

1925. 50 Rpf. 1938 A - Ni KM 95 "R" 1/1 800,- 800,-
1926. 50 Rpf. 1942 E "R" 0/0 250,- 250,-
1927. 50 Rpf. 1942 G "R" 1/1- 400,- --.-
1928. 50 Rpf. 1942 G "R" 1/1 200,- 200,-
1929. 2 Rpf. 1937 F "R" 1/1 260,- --.-

Pol.

Saarland

Stav

V.cena

D.cena

1930. 50 Franken 1954 KM 3 "R" 1/1 170,- 170,-
1931. 100 Franken 1955 KM 4 "R" 0/1 200,- --.-

Pol.

Německo - BRD (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

1932. 50 Pfennig 1950 G - Bank Deutscher Länder "RR" KM 104
(raženo 30 000 ks !)
1/1 6000,- --.-
1933. 2 DM 1951 F KM 111 "R" 1/0 300,- --.-
1934. 2 DM 1951 G "R" KM 111 1/1 850,- --.-
1935. Sbírka 73 kusů oběžných 5 DM - všechny ročníky a mincovny !
(roč. 1958 J = Falzum)
0-1 13000,- --.-

Pol.

Německo - BRD (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

1936. 5 DM 1952 D - Museum Norimberg "RR" KM 113 1/1 8500,- --.-

Pol.

Německo - BRD (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

1937. 5 DM 1955 F - Schiller "RR" KM 114 RL 6000,- --.-
1938. 5 DM 1957 J - Eichendorff "RR" KM 117 -0/0 3800,- --.-

Pol.

Německo - BRD (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

1939. 5 DM 1958 J KM 112,1 "RRR" nep.rys. -1/1 7500,- --.-
1940. 5 DM 1964 J - Fichte "R" KM 118,1 RL 500,- --.-

Pol.

Německo - BRD (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

1941. 5 DM 1964 J - Fichte "R" KM 118,1 kapsle Proof 7500,- --.-
1942. 5 DM 1966 D - Leibniz KM 119,1 "R" Proof 1000,- --.-

Pol.

Německo - DDR (1949-1990)

Stav

V.cena

D.cena

1943. 5 M 1984 A - Adolf Freiherr von Lützow KM 98 "R" RL 1000,- 1000,-
1944. 5 M 1988 A - Ernst Barlach KM 122 "R" RL 900,- --.-
1945. 10 M 1971 - Albrecht Dürer KM 31 "R" hr. RL 1000,- 1000,-
1946. 10 M 1977 - Otto von Guericke KM 65 vlas. rys., jinak RL 1000,- 1000,-

Pol.

Anglie, George III. (1760-1820)

Stav

V.cena

D.cena

1947. 1/2 Penny 1799 KM 647 "R" 1/1 900,- --.-
1948. 1/2 Penny 1807 KM 662 "R" tém. 1/1 800,- --.-

Pol.

Anglie, George III. (1760-1820)

Stav

V.cena

D.cena

1949. Tokens = 1/2 Penny 1793, Sr. Isac Newton "R" 0/0 700,- 1100,-

Pol.

Anglie, Victoria (1837-1901)

Stav

V.cena

D.cena

1950. 1 Penny 1876 H KM 755 "R 1/1- 300,- --.-

Pol.

Anglie, Victoria (1837-1901)

Stav

V.cena

D.cena

1951. 1 Crown 1892 KM 765 2/2+ 650,- 950,-
1952. 1 Crown 1899 LXIII KM 783 tém. 2/2+ 650,- --.-

Pol.

Dánsko, Frederik VI. (1808-1839)

Stav

V.cena

D.cena

1953. 10 Skilling 1816 KM 14 Ag 625 2,436 g tém. 1/1 500,- 500,-

Pol.

Dánsko, Christian IX.(1863-1906)

Stav

V.cena

D.cena

1954. 5 Ore 1890 CS KM 794.1 "RR" 1/1 2000,- --.-
1955. 25 Ore 1894 VBP KM 796,2 "R" 1/1 200,- --.-
1956. 2 Kroner 1888 CS - 25 let vlády KM 799 "R" 1/1+ 800,- --.-

Pol.

Francie - Antverpy

Stav

V.cena

D.cena

1957. 10 Centimes 1814, LL - široký monogram KM 7.1 "RR"
hr., úh.
2/2 700,- 700,-

Pol.

Francie, Charles V. (1364-1380)

Stav

V.cena

D.cena

1958. AR blanc au K (26 mm 1,906 g), Korunované K mezi dvěma liliemi, p
o obvodu 12 lilií / Krátký kříž a nápisy ve dvou kruzích Cia
ni 471; Roberts 3351; Duplessy 363 "R" hr.
+2/2 300,- 700,-

Pol.

Francie, Ludvík XIV. (1643-1715)

Stav

V.cena

D.cena

1959. Ecu 1694 V KM 298,19 "R" přeražba 2/1- 1400,- --.-

Pol.

Francie, Ludvík XV. (1715-1774)

Stav

V.cena

D.cena

1960. Žeton 1736, Poprsí krále zprava / Korunovaný erb a opis: JETON DE
S ESTATS BRETAGNE 1736 Ag 29 mm 6,966 g
1/1 1200,- --.-

Pol.

Francie, První republika (1793-1803)

Stav

V.cena

D.cena

1961. 30 Sols 1792 A rok 4 "R" jako KM 606 2/2+ 800,- --.-

Pol.

Francie, Charles X. (1824-1830)

Stav

V.cena

D.cena

1962. 10 Centimes 1828 A, Paříž KM 11,1 "R" -1/1- 1500,- --.-

Pol.

Francie, Louis Philippe (1830-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1963. 5 Francs 1833 A KM 749,1 2/2+ 600,- --.-
1964. 5 Francs 1833 W KM 749,13 2/2+ 600,- --.-

Pol.

Francie, Louis Philippe (1830-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1965. 5 Francs 1835 W KM 749,13 škr. 2/2+ 600,- 700,-
1966. 5 Francs 1837 B KM 749,2 hr. -1/2+ 600,- 600,-

Pol.

Francie, Napoleon III.(1852-1870)

Stav

V.cena

D.cena

1967. 5 Francs 1867 A KM 799.1 hr. +2/1- 570,- --.-
1968. 5 Francs 1867 A KM 799.1 1/1 500,- 520,-

Pol.

Francie, Napoleon III.(1852-1870)

Stav

V.cena

D.cena

1969. 5 Francs 1868 BB KM 799,2 rys. ve tváři, tém. 1/1 700,- --.-
1970. 5 Francs 1868 BB KM 799,2 tmavá patina -1/1- 600,- --.-

Pol.

Francie, Třetí republika (1871-1940)

Stav

V.cena

D.cena

1971. 5 Francs 1875 A KM 820,1 rys, tém. -1/1 400,- --.-
1972. 5 Francs 1876 A Y. 52,1 +1/1 550,- --.-

Pol.

Itálie-Benátky, Francesco Erizzo (1631-1646)

Stav

V.cena

D.cena

1973. Scudo (140 Soldi) b.l. (1637) DB Dav. 4249 m.o. 2/2+ 2000,- --.-

Pol.

Itálie-Neapol a Sicílie, Ferdinando IV.(1759-1805)

Stav

V.cena

D.cena

1974. 120 Grana 1798 P/M AP Dav. 1409, KM tento roč. neuávdí +2/1- 3500,- 4000,-

Pol.

Itálie-Sicilie a Sardinie, Viktor Amadeus II. (1666-1732)

Stav

V.cena

D.cena

1975. Medaile 1706, Porážka Francouzů v Turíně 1706, poprsí zprava a op
is / alegorie, opis a tří řádkový nápis sign.: J.C Sn 42 mm
patina
-1/1- 220,- 320,-

Pol.

Maďarsko (1926-1945)

Stav

V.cena

D.cena

1976. 5 Pengö 1938 - sv. Štěpán KM 516 RL 350,- 370,-
1977. 5 Pengö 1939 - Horthy KM 517 RL 400,- 420,-

Pol.

Maďarsko (1989-)

Stav

V.cena

D.cena

1978. 20 000 Forint 2017 BP- 150. výr. rakousko-maďar. kompromisu
Ag 925 77,76 g 52,5 mm (vydáno 5 000 ks !!) +certifikát
Proof 2200,- --.-

Pol.

Malta, Emmanuel de Rohan (1775-1795)

Stav

V.cena

D.cena

1979. XXX Tari 1789 KM 327 (I. typ) "RR" mír. just. 1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Nizozemí - Brabantsko, Filip IV. (1621-1665)

Stav

V.cena

D.cena

1980. Patagon 1630 zn. hvězda, Maastricht KM 53.3 "R" +2/1- 4000,- 5000,-

Pol.

Nizozemí - Campen

Stav

V.cena

D.cena

1981. Escalin (Adlerschilling) b.l., nepravidelný střížek, ostřižen ? +1/1- 250,- --.-

Pol.

Nizozemí - Gelderland

Stav

V.cena

D.cena

1982. Ducaton (Silver Rider) 1790 KM 95,3; Dav. 1824
řetízková hrana, mír. nedor., tém.
1/1 1500,- 2300,-

Pol.

Nizozemí - Španělské, Philip IV. (1621-1665)

Stav

V.cena

D.cena

1983. Tolar (Patagon) 1645 Zc, minc Antverpy KM 53.1
mělká ražba, kraj. stř.
2/2- 2000,- --.-

Pol.

Nizozemí - Utrecht

Stav

V.cena

D.cena

1984. Silver ducat 1694 1/1 2500,- 2600,-

Pol.

Nizozemí - Zwole, město

Stav

V.cena

D.cena

1985. Daaldder 1646 - lví, datace v opisu KM 46 nedor. 2/2 1500,- 1600,-

Pol.

Norsko, Oscar II. (1872-1905)

Stav

V.cena

D.cena

1986. 1 Öre 1876 KM 352 "R" 1/1 400,- --.-

Pol.

Polsko, Wladislaw Lokietek (1306-1333)

Stav

V.cena

D.cena

1987. Denár, podobný jako Kop. I / 26.2 "R" 1/2 400,- 2000,-

Pol.

Polsko, Jan Albrecht (1492-1501)

Stav

V.cena

D.cena

1988. 1/2 Groš korunní b.l., zn.růžice Krakov Gum.545; Kop. 386 -1/1- 120,- 120,-

Pol.

Polsko, Zikmund I. (1506-1548)

Stav

V.cena

D.cena

1989. Groš pruský 1534, Toruň odrol. hrana, patina -1/1- 130,- --.-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

1990. Groš pruský lenní 1531 S, minc. Královec mělčí ražba 2/1- 140,- --.-
1991. Groš pruský lenní 1533 S, minc. Královec 1/1- 150,- 150,-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

1992. Groš pruský lenní 1534 S, minc. Královec hr. 1/1 150,- 240,-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

1993. Groš pruský lenní 1535 S, minc. Královec Stronczynski 7 1/1 170,- 340,-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

1994. Groš pruský lenní 1537 S, Královec Stroncz. 7; Kop.3778 -1/1 170,- 200,-
1995. Groš pruský lenní 1538 S, Královec Stroncz. 7 1/1 170,- 170,-
1996. Groš pruský lenní 1539 S, Královec Stroncz. 7; Kop. 3780 -1/1- 140,- 170,-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

1997. Groš pruský lenní 1539 S, Královec Stroncz. 7; Kop. 3780 1/1 170,- 170,-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

1998. Groš pruský lenní 1542 S, Královec Stroncz. 8 1/1 170,- 280,-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

1999. Groš pruský lenní 1543 S, Královec Stroncz. 8 1/1 150,- 200,-

Pol.

Polsko, Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

2000. Groš pruský lenní 1544 S, Královec Stroncz. 9 1/1 170,- 220,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc