Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Lobendau (Lobendava okr. Děčín)

Stav

V.cena

D.cena

2301. Na památku svěcení praporu jezdeckého spolku OSTERREITER 20.6.189
7, devíti řádkový německý nápis / Jezdec s praporem na koni, opis
: FÜR GOTT, KAISER UND VATERLAND mosaz 27 mm orig. ouško +
závěs malá ox. skvr.
1/1 450,- --.-

Pol.

Medlov u Uničova

Stav

V.cena

D.cena

2302. 25. výročí jubilejní výstavy 8.9. a 10. září 1893, 7-mi řádkový n
ěmec. nápis v otevřeném věnci / Zeměděl. alegorie a opis: ERSTES
MÄHR. LANDW.BAUERN-CASINO DES KIRCHSPRENGELS MEEDL
sign.: Zimbler Wien mosaz 46 mm "R"
1/1 400,- 400,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2303. Sochař Franta Úprka, hlava zleva / Sdružení výtvarných umělců
moravských 1932 sign.: PELIKÁN bronz 50 mm Taul 445
1/1 180,- 180,-
2304. MUDr.Mauric Remeš * 1867, poprsí vlevo / Vlastenecký spolek
musejní v Olomouci 1947 sign.:PELIKÁN bronz 50 mm
Taul 443
1/1 280,- 280,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2305. Vlastivědná společnost musejní 1883-1973, Budova muzea / Městská
pečeť sign.: P.KUDELA postř. bronz 50 mm BK 28/19b (vydán
o 20 ks !)
1/1 120,- 480,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2306. 850 let konsekrace dómu sv.Václava v Olomouci 1131- 1981 /
biskup Zdík sign.: GRMELA/DOLEŽAL bronz 60 mm
1/1 80,- 130,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2307. 250. výročí Englerových varhan v chrámu sv. Mořice 1745-1995 /
Donator Franciscus Gregorius Giannini sign.: B.TEPLÝ
postř. bronz 50x60,5 mm
1/1 100,- 180,-
2308. Kanonizace Jana Sarkandra 21.5 1995, sv. Jan s Andělem / Kaple sv
. Jana Sarkandra v Olomouci s výjevem mučení vydala pob. ČNS
v Olomouci Al 52 mm
0/0 100,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2309. Otto František Babler 1901-1984, prtrét mírně zprava / La Divina
Commedia - Dante . Beatrice, uprostřed obraz sign.: BT (B. Te
plý) patin. Ag 50 mm 61,42 g "R"
0/0 1600,- --.-
2310. 80 let olomoucké pobočky ČNS 1929-2009, uprostřed jména všech svý
ch předsedů / Caesarova kašna 1725 sign.: BT (B.Teplý) pos
tř. bronz 51 mm
1/1 100,- 110,-

Pol.

Ostrava

Stav

V.cena

D.cena

2311. VIII. Numismatické dny 1963, budova Nové radnice a městský znak /
Česká a polská mince v proměnách dob, pražský a krakovský groš
vydala ČNS Ostrava postř. bronz 30 mm (raž. pouze 10 ks !! )
BK 30/1 A
1/1 150,- 310,-
2312. "MAC" Moto-auto club Mor. Ostrava, barev. smalt. odznak zasazený
do plakety s moto. tématikou, dorytý 2-řádk. nápis: III. Ostravsk
ý okruh 7. června 1931 postř. bronz 86x50 mm
2x dírka pro úchyt
1/- 100,- 170,-

Pol.

Poprad

Stav

V.cena

D.cena

2313. "SZEPES-VÁRMEGYEI ERDÉSZETI EGYESÜLET", čtyř řádkový nápis v otev
řeném dubov. věnci / Pod parožím 4-řádk. nápis: SZEPESVÁRMEGYEI
ELSÖ AGANCSKIÁLLITÁS .POPRÁDON. 1912. JANUÁR bronz 30 mm
orig. ouško +závěs "R"
1/0 1700,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2314. Velké Národní divadlo, Budova divadla / Nový most pražský 1868,
Řetězový most nad Vltavou česko - něm. nápis nesign.
Sn 40 mm orig. ražené ouško Don. 4914
1/1 340,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2315. "Spolek Vltavan" - Na památku svěcení praporu 14.7. 1872, kotva s
lanem / korunovaný český lev ve štítu, po stranách dubové větve,
nahoře ve stuze nápis "NA ZDAR" Sn 27 mm orig. ražené ou
ško
0/0 300,- 300,-

Pol.

Přerov

Stav

V.cena

D.cena

2316. II. Středomoravská výstava psů všech plemen - Přerov 1935, Pes zp
rava na územní mapě Moravy sign.: Špánek jednostr. bronz.
plaketa 52x51 mm původní etue
1/- 400,- 2200,-

Pol.

Příbram

Stav

V.cena

D.cena

2317. RD Řimbaba 1843 - důl Božího požehnání / Spolek ŘIMBABA založen 2
006 * Bohutín patin. Ag 30 mm 12,376 g
1/1 500,- --.-

Pol.

Šumperk

Stav

V.cena

D.cena

2318. 50. výročí založení mužského pěveckého spolku 20.8. 1848-1899, Hr
adební brána a erb, němec. opis / Lyra ve věnci a něm. opisy
Al 39 mm orig. ouško
1/1 200,- 200,-

Pol.

Uherský Brod

Stav

V.cena

D.cena

2319. Krajinská hospodářsko-průmyslová výstava 1895, městský znak v okř
ídleném kole / "ZA ZÁSLUHY", alegorický výjev se třemi postavami
sign.: F. Leisek Wien zlacený bronz 54 mm dr. rys., jinak
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Velehrad

Stav

V.cena

D.cena

2320. 800 let založení Velehradského kláštera 1205-2005, Průčelí koste
la / Veligrad, příchod věrozvěstů sign.: Vitanovský
vydala pob. ČNS Kroměříž (vydáno 50 ks číslovaných ražeb)
Ag 925 70,13 g 50 mm kapsle +orig.etue číslo 29
Proof 3500,- 4200,-
2321. Památka na tisíciletou slavnost na Velehradě 1885 / Chvalme Boha
ve svatých Cyrillu a Metoději Sn 32 mm Burian 55 orig. o.
1/1 140,- 150,-

Pol.

Vyškov

Stav

V.cena

D.cena

2322. Hospodářská průmyslová a národopisná výstava 1902 / ZÁSLUZE, aleg
orie sign.: Šmakal Praha zlacený bronz 44 mm
0/0 1200,- 1200,-
2323. "ZO ČSV Vyškov" (svaz včelařů), svatý Ambrož s úlem v levé ruce /
Uprostřed velký včelí úl, nahoře městský znak s nápisem "110 LET
", pod úlem ve stuze datace 1897-2007 Cu 30 mm
RL 100,- 130,-

Pol.

Babka Karel (1880-1953)

Stav

V.cena

D.cena

2324. František Palacký otec národa 1798-1876, stoj.postava / sněmovní
sál v Kroměříži, 2-řádkový nápis a erb: VEŠKERÁ MOC....
bronz 60 mm
0/0 100,- 130,-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

2325. Na paměť stého výročí smrti velkého pěvce MÁJE Karla Hynka Máchy
1810-1836, poprsí zleva / zamilovaný pár a opis prvního verše Máj
e bronz 60 mm původní etue
1/1 100,- 110,-
2326. Mnichovský diktát 30.IX.1938 / 20 let ČSR 28.X.1938, okleštěná ma
pa republiky / Alegorie bronz 65 mm
1/1 130,- 160,-

Pol.

Knobloch Milan (1921-)

Stav

V.cena

D.cena

2327. Karel IV., Trůnící císař / Gotické výzdoby staroměst. mostecké vě
že vydala ČNS Praha a Národní muzeum 1978
Ag patin. 750/1000 matná 40 mm BK 1/14a
1/1 300,- 850,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931-)

Stav

V.cena

D.cena

2328. Antonín Dvořák 1841-1904, poprsí zprava / ARTIA, alegorie
Ag 900 38 mm 22,074 g kapsle
Proof 700,- 2000,-
2329. Leoš Janáček 1854-1928, poprsí zprava / ARTIA,
Ag 900/1000 25,73 gr 38 mm kapsle
Proof 700,- 1500,-
2330. Bohuslav Martinů 1890-1959, poprsí zleva / ARTIA, alegorie
Ag 900 38 mm 24,92 g kapsle
Proof 700,- 1500,-

Pol.

Pichl (1850-1923)

Stav

V.cena

D.cena

2331. Ústřední hospodářská společnost pro království české , Korunovaný
český znak a česko-něm. opis / ZA ZÁSLUHY, Alegorie zemědělství a
průmyslu, česko-německý opis nepunc. Ag 52 mm 45,08 g
0/0 2000,- 2100,-

Pol.

Seidan Václav (1817-1870)

Stav

V.cena

D.cena

2332. Ředitelstvo jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách *, rostoucí
lev ve štítu a opis / "ZÁSLUHÁM" otevřený dubový věnec a sign.
Ag 37 mm 27,50 g
0/0- 3000,- 4200,-

Pol.

Seidan Václav (1817-1870)

Stav

V.cena

D.cena

2333. 500. výročí založení Karlovy univerzity v Praze 1848, 5-ti řádkov
ý nápis / novogotický pomník Karla IV. bez signatury ! br
onz 52 mm NL; Taul 1954
1/1 1200,- --.-

Pol.

Seidan Václav (1817-1870)

Stav

V.cena

D.cena

2334. Slavné položení základního kamene divadla Národního v Praze
dne 16.máje 1868, 6-ti řádk. nápis v otevřeném lipovém věnci / B
udova ND, bez textu sign. Sn 34 mm
Proof 130,- 220,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

2335. Za zásluhy v oblasti zemědělství, německá sekce, pro Markrabství
Moravské, 10-ti řádk. německý nápis, symbolika / Stojící bohyně d
rží v levé ruce štít s moravskou orlicí, pravou pozvedá palmovou
ratolest, bez textu sign. Ag 60 mm 83,95 g zc. nep. hr.
1/1 4000,- --.-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

2336. Odborná škola kadeřnického družstva ve Vídni, Hlava dívky vlevo a
německý opis / Otevřený dubový věnec, bez textu sign. Ag ne
punc. 44 mm 30,582 g
1/1 1800,- --.-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

2337. Anton Dreher, Poprsí zleva a datace / 25. výročí pivovaru Dreher
1870-1895, V kosočtverci z obilí, data s nárustem produkce
sign. Ag 36x45 mm 33,55 g Hauser 1777; Loehr 262 patina
0/0 2200,- 2400,-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

2338. Josef Ritter von Storck. Památka k oslavám 70. výročí narození -
1900, Poprsí zprava, nápis / 9-řádkový nápis bronz 61 mm
1/1 800,- 800,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

2339. Svatováclavský miléniový denár 1929 Ag 22 mm RL 100,- 260,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

2340. Na paměť 150. výročí tolerančního patentu 1781-1931, Kaple, nápis
a opis / Kalich stojící na bibli, nápis: UČINILŤ JEST NÁMI......
sign. Ag 987 34,392 g 40 mm "R"
1/1 3000,- 25500,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

2341. 10. výr. republiky 1928 / Jsem ražen z českého kovu Ag 34 mm 0/0 1400,- 2600,-
2342. 10. výr. republiky 1928 / Jsem ražen z českého kovu Ag 34 mm 1/1 1200,- 2400,-

Pol.

Walter A.

Stav

V.cena

D.cena

2343. Hynek Pala, hudební skladatel 1837-1937, poprsí čelně / Po straná
ch Lyry lipová a dubová větvička, na pozadí silueta města, opis:
Nehynoucí památce I. náčelníka Sokola a I. sbormistra Hlaholu v P
lzni na hraně punc Ag 987 a nápis Mincovna Kremnica 40 mm 42
,75 g
1/1 3000,- 3400,-

Pol.

Zeman Karel (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

2344. Markrabě Jošt / 40 let pob.ČNS Brno 1977 Ag 42 mm 23,424 g
BK 5/6
0/0 500,- 1600,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

2345. Fürst von Bismarck Kanzler des Deutschen Reiches, hlava vpravo /
dva orli drží v pařátech praporce a štít s erbem, ve stuze nápis:
IN TRINITATE ROBUR, po obvodu 11 kartuší se jmény měst
sign.: W.M. Ag punc 50 mm 43,91 g
1/1 2500,- 3000,-
2346. Princ Albert (Sasko-Coburg-Gotha), hlava zprava / Mezinárodní prů
myslová výstava v Londýně 1851, výstavní pavilon a nápisy sign
.: Allen a Moore zinek 65 mm úhozy v rv.
1/1- 460,- 460,-
2347. Wilhelm II., hlava zprava v medailonu podlož. dubovo-vavřín. větv
ičkou, nápis / Pomník a opis: KYFFHÄUSER DENKMAL 18.JUNI 1896,
Ag 28,5 mm orig. ouško
0/0 700,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

2348. Wilhelm I. císař Německa a král Pruska, Hlava ve věnci zprava / K
100. výročí narození 1797-1897, Nad oltářem se vznáší dva andělíč
ci, drží korunu a číslici "100", opis Sn 39 mm orig. ouš
ko "sbírková
RL 500,- --.-
2349. Doctor Martin Luther 1483-1546, poprsí mírně zleva a opis / K 400
. výročí narození 1883, 6-ti řádkový nápis a opis bronz 28
mm orig. ouško
1/1 300,- --.-
2350. Olympijské hry, Berlin 1936, uprostřed zvon, opis rozdělený svas
tikou / stojící bohyně vítězství a opis: ZUR EHRE DES VATERLANDES
.... sign.: K.Roth bronz 36 mm mincovna Berlin "R"
0/0 1000,- 1100,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

2351. Welden a V. - Upomínka na cís.manévry 1. a 3.armád.sboru r.1911
pohled na město / v ploše tři medailony: princ Leopold, Ruppre-
cht, Kress v.Kressenstein, dole modro-bílý erb Al kosočtverec
31x31 mm orig.ouško +závěs tém.
RL 220,- 280,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

2352. Berlín, Upomínka na průmyslovou výstavu 1844, sedící Germania / v
e věnci na štítech symboly prům. odvětví sign.: Loos, Lorenz a
Schilling Cu 45 mm dr.hr., ox. flíček
1/0- 550,- 660,-
2353. Dr. Hugo Eckener, poprsí čelně / Let vzducholodi Zeppelin z Evrop
y do Ameriky r. 1924 sign.: LAUER Ag 33 mm 15,59 g
1/1 650,- 750,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

2354. Hamburg - Volný obchod 19.1. 1665, sedící Merkur s rohem hojnosti
/ "VON LAND-ZU LAND", Obchodní komora 1.1. 1867, sedící muž na pr
amici a anděl s pochodní sign.: F.Bendemann-W.Kullrich A
g 900 40 mm 20,32 g patina
Proof 3000,- --.-
2355. Hamburg - Sedící bohyně s kormidlem v pravé ruce, opis: Für Langj
ährige Diensttreue / Létajíc včely a úl, opis: Patriotische Gesel
lschaft Hamburg 1765 zlac. Ag 925 9,172 g 27,5 mm
0/0 500,- 500,-

Pol.

Německo, porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2356. J.F. Budger 1682-1719, vynálezce evropského porcelánu, poprsí zpr
ava / Dresden-Meissen 1982, erb a opis hnědý porcelán 43 mm +
zelená šňůrka
0/0 100,- 100,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2357. Ludvík XIV. Rex Christianiss, hlava zprava / Na příjezd krále do
Landrecies 1655 sign.: MAVGER Cu 41 mm
1/1 300,- 500,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2358. "Jeton de Rambouillet 1712" Čtyř řádkový nápis a arabesky / Zdobe
ný korunov. burbonský znak Ag 28 mm 7,13 g
1/0 500,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2359. Napoleon III. a Eugenie - na křest syna Napoleona Evžena Ludvíka
Bonaparta, 14.7.1856, dvojportrét zleva / hlava dítěte zleva
a opis sign.: Caqué Ag 16 mm 1,993 g
1/1 450,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2360. Emile Goubert - Laure Decauville, dvojportrét zleva / Na sňatek 7
.2. 1887, datace ve třech řádcích podložena dubovou větvičkou
(medailér Oscar Roty) bronz 38 mm
1/1 200,- --.-
2361. Arras 1893 - Cena ministerstva zemědělství, Hlava Republiky zleva
/ Alegorie zemědělství sign.: H. Ponscarme Ag 42 mm 38,36
5 g
1/1 900,- --.-
2362. Sdružení textilií a textilních materiálů "Záslužná medaile", věno
vání: Mr. Delabarre Alfred 1920 / tkadlec u stavu Ag 36 mm
19,97 g dr.rys.
1/1 460,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2363. Grossglockner Hochalpenstrasse, silnice mezi skalisky, po stranác
h dva erby / Glocknerkreuz 3798 m, kříž na vrcholku hory
sign.: Bauer šroubovací patin. plech 58 mm, uvnitř 12 dobovýc
h kruhových fotografií (1. republika) vroubkovaná hrana
1/1 100,- 380,-
2364. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1931, hlava zprava / 175. výr.naroze
ní, pohled na Salzburg sign.: HARTIG Ag 900/1000 36 mm
Proof 500,- 550,-
2365. "25 Jahre Del-Ka", datace ve věnci a 2-řádk. nápis / Ve věnci náp
is: Del-Ka / Jubiläum / 1933, a opis sign.: J.P. - mincovna Ví
deň Ag 900 35 mm 16,302 g
0/0 280,- 280,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2366. Leo XIII., medaile na Svatý rok 1900, poprsí papeže zleva / Krist
us v oblacích nad Svatou bránou sign.: BIANCHI patin. bron
z 30 mm
1/1 160,- --.-
2367. Pius XI., poprsí zleva, I. rok pontifikátu (1922) / Kázající Kris
tus "Učte všechny národy" sign.: Mistruzzi bronz 44 mm
1/1 460,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2368. Pius XII., poprsí zleva, VII. rok pontifikátu (1945) / Milosrdens
tví. Biblický výjev s milosrdným Samaritánem sign.: MISTRVZZI
Ag 44 mm 37,436 g
Proof 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2369. Pius XII., poprsí zprava VIII. rok pontifikátu (1946) / Jmenování
32 kardinálů z pěti kontinentů sign.: MISTRVZZI Ag 44 mm
36,135 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2370. Pius XII., poprsí zleva, IX. rok pontifikátu (1947) / Devět novýc
h světců sign.: Mistruzzi Ag 44 mm 35,598 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2371. Pius XII., poprsí zprava, X. rok pontifikátu (1948) / Papež před
zaplněným náměstím sv. Petra sign.: MISTRVZZI Ag 44 m
m 35,562 g
Proof 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2372. Pius XII., poprsí zleva / Chrám sv. Eugenia v Římě 1951
sign.: MISTRVZZI Ag 44 mm 36,987 g
RL 2200,- --.-
2373. Pius XII., poprsí zleva, XIV. rok pontifikátu (1952) / Hrob první
ho apoštola sv. Petra sign.: MISTRVZZI Ag 44 mm 39,1
96 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2374. Pius XII., poprsí zprava XV. rok pontifikátu (1953) / Papež s nov
ými kardinály sign.: MISTRVZZI Ag 44 mm 34,61 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2375. Pius XII., poprsí zprava, XVIII. rok pontifikátu (1956) / Papež p
řijímá představitele Křesťanského sdružení italských pracujících
sign.: MISTRVZZI Ag 44 mm 35,154 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2376. Pius XII., poprsí zleva, XIX. rok pontifikátu (1956) / Beatifikac
e papeže Inocence XI., účastníka záchrany před tureckou invazí
sign.: MISTRUZZI Ag 44 mm 35,583 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2377. Pius XII. - medaile k papežovým 80. narozeninám 1956, poprsí zpra
va a opis / Vznášející se andělé nad zeměkoulí drží erb, opis
sign.: Mistruzzi Ag 44 mm 37,503 g
Proof 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2378. Pius XII., poprsí zprava, XX. rok pontifikátu (1958) / Radio Vati
kán. Zvýšení a vylepšení antén. Letící archanděl Gabriel
sign.: MISTRVZZI Ag 44 mm 37,352 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát

Stav

V.cena

D.cena

2379. Joannes Paul II., XII. rok pontifikátu (1990) / 25 let institutu
synody biskupů sign.: G.MERIGHI Ag 986 37,913 g 44 m
m
0/0 2000,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2380. Beroun - Zajíčkův mlýn / 3 kg mosaz 23 mm, +zinek 23 mm
2 ks
1-1 200,- 260,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2381. Muráň - "1 kr." / Erb mosaz 24 mm "R" tém. 1/1 2000,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2382. Olomouc - PERSONALKÜCHE OLMÜTZ - EINLAGE 1 K
Zn 25 mm orig. dírka "R"
0/- 1400,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2383. Opava - Městská pouliční dráha, česko-němec. opis (cca 1920-40)
Cu 20 mm
1/1 80,- 220,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2384. Opava - Městská pouliční dráha, česko-němec. opis (cca 1920-40)
mosaz 20 mm
1/1 80,- 220,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2385. Plzeň - "20 h", nad nominálem znak c.k. státních dráh, opis: POTR
AV.SKLAD.C.K.R.ST.D. V PLZNI / Portrét dívky a opis: LEBEN SMITTE
L-MAGAZIN DER K.K.Ö.STB.PILSEN* sign.: Pichl Cu 16 mm
+2/1- 140,- 260,-
2386. Plzeň ? - Obecná kuchyně "Pečeně" / Perličkový obvod, bez textu
mosaz. ovál 31x24,5 mm
1/1 150,- --.-
2387. Ročov - Fr. Ibla mlýn a pekárna, Nápis a opis / * 1 CHLÉB*
mosaz 22 mm
2/ Sobčice - Mádlova pekárna / Mádlův chléb jakostí razí si cestu
Al 28 mm 2 ks
0-1 110,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2388. Třinec - "1", hodnota bez textu / EISENWERK TRZYNIETZ Cu 18 m
m
+1/0 150,- 200,-
2389. Třinec - "10", hodnota bez textu / EISENWERK TRZYNIETZ ZnNi 20
mm
1/1 300,- --.-

Pol.

Polsko - nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

2390. Dabrówa (Gornicza) - Pod názvem města hodnota a 3-řádk. nápis: 30
/ A. - S. / 1861 / rv.: Uprostřed ve dvou řádcích "30." / A.S., o
pis ve zkratkách mosaz 23 mm "RR"
0/0 1500,- --.-
2391. Zywiec - Arcyksiazecy browar(pivovar) / 1 Liter Zn 24 mm tém. 1/1 300,- --.-

Pol.

Sokolské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2392. Český Těšín - Zemský skautský sjezd 1936, Upomínka na 25 let česk
oslov. skautingu, Styliz. lilie raž. minc. KREMNICA masív.
bílý kov 30x39 mm jehlice
1/- 300,- 300,-

Pol.

Československo - odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2393. Brno - "Mährischer Gewerbe Verein 1861 Brün", štít s moravskou or
licí a štít s rakouskou orlicí ve dvou zlatých stuhách sign.:
Schwerdtner Wien mosaz 34 mm smalt. modro-bílo-červeně-modře
-černě-zlatě klopový úchyt
0/- 350,- 510,-

Pol.

Československo - odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2394. Strakonice - "Č. K. V. DUDÁK" (Český klub velocipedistů), Uprostř
ed styliz. kola stříbrná postava dudáka barev. smalt. bronz 2
5 mm sign.: KARNET-KYSELÝ PRAHA zapín. spona "sbírkový"
1/- 4200,- --.-

Pol.

František II.

Stav

V.cena

D.cena

2395. Vojenská záslužná medaile dolnorakouské mobilizační výzvy z roku
1797, velká stříbrná medaile pro subalterní důstojníky sig.: I.
N. WÜRT. F. Ag 39 mm VM 1/16c; Marko 350 "RR"
odstr. ouško
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

2396. Medaile "Za statečnost", typ 1866-1914 tzv. náhradní zlatá I.
třída, bez podpisu medailéra VM 1-5/IX/C
1/1/1- 3400,- --.-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

2397. Medaile "Za statečnost", stříbrná II. třída VM I 5/IXg
sign.: TAUTENHAYN nová stuha
1/1/1 400,- --.-
2398. Medaile "Za statečnost" I. třída sign.: LEISEK Ag 40 mm
VM 1/5-X D
1/1/0 1000,- --.-
2399. Medaile "Za statečnost" I. třída sign.: LEISEK Ag 40 mm
VM 1/5-X D stuha z válečné medaile, drob. úh.
1/1/1 500,- 500,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

2400. Stříbrný "Záslužný kříž" bez koruny, s válečnou dekorací - malý
typ VM 2-6/C 11 orig.etue
1/1/1 400,- 2100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc