Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

2401. Čestné vyznamenání "Za zásluhy o Červený kříž" - Důstojnické čest
né vyznamenání Ag punc v rv. datace: 1864 - 1914 VM 2-14/3
1/1 9000,- 9000,-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

2402. Vojenský záslužný kříž, III.třída s válečnou dekorací,
VM2-5/D/30 jiná stuha
1/1/2 2600,- --.-

Pol.

František Josef I.

Stav

V.cena

D.cena

2403. "250 let 54. pěšího pluku Starhemberg 1661-1911", Poprsí císaře F
.J.I. podložené větvičkami v uniformě zleva postř. bronz 30 m
m původní závěs, bez stuhy mírně otřelá
-1/-/- 800,- --.-

Pol.

Karel I.

Stav

V.cena

D.cena

2404. Medaile "Za statečnost" velká stříbrná - I. třída orig.stuha
VM 1-5/XII/C orig. etue
1/1/1 1000,- 1900,-

Pol.

Medaile veteránských spolků

Stav

V.cena

D.cena

2405. Tuřany -Na památku 25.letého trvání spolku dne 26.září 1897, spol
ek vojen.vysloužilen fárnosti tuřanské / S BOHEM PRO CÍSAŘE A VLA
ST zlac. bronz 31 mm pův. ražené ouško
1/1 300,- --.-

Pol.

Odznaky s vojenskou a brannou tématikou

Stav

V.cena

D.cena

2406. Oremov Laz (Krupina, Bán. Bystrica) - "Voj. zátiší", čtyř řádkový
nápis / Buď vzorem čs. vojáka, čtyř řádkový náúpis Al 27 mm
dva otvory pro nošení
1/1 200,- --.-

Pol.

Odznaky s vojenskou a brannou tématikou

Stav

V.cena

D.cena

2407. "Závody I. jezd. brigády 1937", uprostřed zkřížené houfnice, naho
ře státní znak, vespod vypletené kolo sign.: Pichl masívní
bronz tvaru podkovy 30x40 mm "R" oprav. jehlice
1/- 550,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2408. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti" Ag I. vyd.
VM IV/43 Nov.142 orig.etue
1/1/1 300,- --.-
2409. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti" Ag II.vyd. punc v ploše
VM IV/43 Nov.144 orig.etue
1/1/1 220,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2410. Řád "Rudého praporu práce" I. vydání č. 2638 VM IV/45,
Nov. 150 +malá stužka orig.etue
1/1/1 1600,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2411. Řád "Vítězného února" č. 732 VM IV/58; Nov. 127 "R" 1/1/1 11000,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2412. Řád "Sv. Cyrila a Metoděje" - V. třída, Ag medaile pro laiky (v
ydání z let 1951-1981) etue nepův. stuha
0/0/2 4500,- --.-
2413. Pamětní medaile "Vojenských táborů nucených prací - PTP 1948 - 19
54" bronz, stuha +malá stužka etue
1/1/1 120,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2414. Tlapatý kříž rupertského typu se středovým medailonem se třemi zn
aky Čech, Moravy a Slezska pod českou královskou korunou
mosaz 83x98 mm orig. závěs
1/- 300,- 300,-

Pol.

Československo - Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2415. Odznak "N S - Vlasti zdar", (Národní souručenství) všechny tři t
ypy (kruhový, štítový a štít s příčným břevnem s lipovými listy)
1-1 450,- --.-

Pol.

Českoslov. odborové a resort

Stav

V.cena

D.cena

2416. Upomínkové hornické vyznamenání na setkání hornických měst v Příb
rami stříbrná se stuhou +malá stužka s miniaturou pův. etue
(vydáno pouze 40 ks !!)
1/1/1 1500,- --.-
2417. Odznak "Státní veterinární služba - Hygienický dozor" znak ČSSR n
a černém smaltu se zlatým písmem / číslo "607" mosaz ovál 32x4
7 mm zapín. sponka
1/- 300,- 420,-
2418. Odznak "Státní veterinární služba - Hygienický dozor" znak ČSSR n
a zeleném smaltu se zlatým písmem / číslo "830" mosaz ovál
32x47 mm zapín. sponka
1/- 300,- 440,-

Pol.

Československo - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2419. Odzanky pro výkonný letecký personál od r.1923-53, miniatura
polního pilota - letce bronz 12 mm Krubl 11/1,3
1/- 200,- --.-

Pol.

Československo - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2420. Vojenská známka ? - Mosazný tlačený plech 48 mm, uprostřed odznak
Vojenské akademie Ant. Zápotockého s červenou hvězdou, po stranác
h číslice 5 - 316, dole číslice 13, nahoře dírka pro úchyt K
rubl -, "R"
1/- 700,- 700,-

Pol.

Československá federativní republika

Stav

V.cena

D.cena

2421. Řád "Milana Rastislava Štefánika" IV. třída číslo "09" +malá
stužka a odznak Nov. 196a orig. etue "R"
0/0/0 55000,- --.-

Pol.

Československá federativní republika

Stav

V.cena

D.cena

2422. Řád "Milana Rastislava Štefánika" V. třída, číslo "119"
+malá stužka a odznak Nov. 196b orig. etue "R"
0/0/0 45000,- --.-

Pol.

Československá federativní republika

Stav

V.cena

D.cena

2423. Medaile "Za zásluhy" I. stupeň pozlac. Ag +malá stužka se skř
íženými meči Nov. 198a orig. etue
0/0/0 20000,- --.-

Pol.

Československá federativní republika

Stav

V.cena

D.cena

2424. Medaile "Za zásluhy" II. stupeň Ag +malá stužka Nov. 198b
orig. etue
0/0/0 13000,- --.-

Pol.

Československá federativní republika

Stav

V.cena

D.cena

2425. Medaile "Za zásluhy" III. stupeň bronz +malá stužka s meči
Nov. 198c orig. etue
0/0/0 8000,- --.-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2426. Odznak "Zemská ústřední hasičská jednota Království českého", náp
isy ve zkratkách (kolem r.1900) smalt. mosaz 19x21 mm jehli
ce
1/- 400,- --.-
2427. Mečeříž - Vzpomínka na župní sjezd 28.6. 1914, 6-ti řádk. nápis
/ Kráčející hasič s trubkou, opis PRO VLAST A BLIŽNÍHO
sign.: Šmakal Praha Sn 29 mm orig. ouško vlas. rys.
-1/1- 100,- 100,-
2428. Čepicový odznak: I. Republika - lev v červeném štítu, zlacený 61x
52 mm (v rv.: Autor. právo svazu DH); 2/ Čepicový odznak I. Repu
blika 46x51 nm 2 ks bez úchytu
-1-2 350,- --.-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2429. Čepicový odznak: I. Republika -Štít se lvem převýšený královskou
korunou, zasazený do bronzu s hasič. atribury 80x40 mm smalt.
schází zapín. spona
1/- 500,- 660,-
2430. Odznak "Památka na 37. sjezd a oslavu 40 let. trvání hasič. župy
Podlipanské v Tuchorazi 22.VI. 1924 raž.: Karnet-Kyselý Al
26x30 mm pův. jehlice
RL 140,- 140,-
2431. Odznak "Sjezd dobrovol. has. Č.S. 1925 v Brně", Moravská orlice a
hasič. atributy bronz. plech 28x39 mm +trikolorní stužka spo
nka
1/- 200,- --.-
2432. Odznak "Hasičský den župy Rokosovy č. 55, 10 září 1933 v Brně"
hasič se stříkačkou uhašuje plameny bronz. plech 24x41 mm špe
ndlík
1/- 250,- --.-
2433. Rakousko - Rohrbach, 25. výročí dobrovolných hasičů 10.7. 1898, č
tyř řádkový němec. nápis a opis / Uprostřed hasičské atributy, op
is: GOTT ZUR EHR DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR mosaz 31 mm orig. o
uško
1/1 340,- 340,-

Pol.

Šlarafie

Stav

V.cena

D.cena

2434. Jihlava - Na 5-ti cípé hvězdě ve zlaceném věnci s přilbici a výre
m na vrcholu, rytířský kulatý štít s meči a zlac. ježkem uprostře
d, na přilbici nápis: MARS výrobce: A.Schwerdt. Stuttgart
66x77 mm
1/- 300,- 1300,-
2435. Nášivný odznak - "Hlava výra", nad hlavou styliz. hrad s okny
dutý bronz 15x19 mm průlis pod hlavou 6 mm
1/- 50,- 340,-
2436. Nášivný odznak - "Ost - Jaken Neoticinia" (Nový Jičín),
lisovaný mosaz. plech 36x25 mm
1/- 100,- 220,-
2437. Nášivný odznak - "PONTANA" (Most), stojící výr na městském znaku
s hradbami a hornickými kladívky lisovaný zlacený plech 23x29
mm
1/- 160,- 220,-
2438. Nášivný odznak - "PRECIOSA ISERINA" (Jablonec n.Nis.), stojící vý
r dutý bronz 14x34 mm
1/- 100,- 180,-
2439. Nášivný odznak - "PRECIOSA ISERINA / JUVAVIA / PRAGA" (Jablonec n
.Nisou), nad štítem s nápisem hlava výra, dole vsazená červená ku
lička mosaz. plech 19x35 mm
1/- 120,- 550,-
2440. Rakousko - Windobona (Vídeň), stoj. výr na podstavci s nápisem
prořezávaný stříbřený kov 15x19 mm
1/- 60,- 60,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2441. Řád "Sv. Cyril a Metoděj" I. třída pozlacená, červený smalt
stuha na kolodce Burian 112
1/-/1 650,- --.-
2442. Řád "Sv. Cyril a Metoděj" II.stupeň - modrý smalt stuha na ko
lodce Burlian 112
0/-/0 500,- --.-
2443. Řád "Sv. Cyril a Metoděj" III. stupeň - bílý smalt, stuha na ko
lodce Burian 112
1/-/1 400,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2444. Francouzská vojenská medaile "LA MÉDAILLE MILITAIRE" 5.typ
VALEUR ET DISCIPLINE 1870 Kounovský 2e poškoz. smalt
1/1/1 480,- 500,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2445. Odznak "22" (horští myslivci) - Na korpusu lesního rohu číslice 2
2, uprostřed kamzík na pozadí hory zn.: DRAGO PARIS
bílý kov 18x36 mm
1/- 250,- --.-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2446. Kříž "Pour le Mérite" nepůvodní stuha
zc. nep. vada smaltu v pravém rameni
1/1/1 7000,- 7000,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2447. Friedrich Wilhelm III. - Záslužná medaile "VERDIENST UM DEN STAAT
" 2. třída Ag 40 mm orig. ouško bez stuhy Nim. 1831 (
vyobraz. 1821)
1/1/- 1000,- --.-
2448. "Železný kříž" 1813-1914 2.třída Nim. 1909
2/ Kříž pro účastníky války 1914-1918, s meči - na rubu č. 013
na společné sponě (na sponě v rv. DRGN) 2 ks
1/1/1 1000,- 1500,-
2449. Wilhelm II. - Kříž "Kriegshilfsdienst" 1916 Zn 41,5 mm +stu
ha
1/1/1 500,- 500,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

2450. Kříž "17. XII. 1918", němec. orlice v otevřeném věnci stojí na er
bu s černě-stříbr. šikmými pruhy bílý smalt 31x48 mm šroub.
úchyt
1/- 1000,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

2451. Koloniální odznak "Südsee Afrika Kiautschou", slon / Ges.
Geschützt Nr. 33992 nové stříbro 35x40 mm Nim. 3307
1/- 2500,- --.-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2452. "Záslužný kříž světové války 1914-1918" II.třída - s meči
na rubu: "45 / R.V. / PFORZHEIM/ +stuha Hathung 1
1/1/1 150,- 190,-
2453. "Železný kříž 1939" - I.třída spona Hartung 22, Nim.3822
zn. č. 51 "nemagnet. kov"
1/- 600,- 600,-
2454. "Záslužný válečný kříž 1939-45" II.třída - s meči bronz (če
rná patina) Hartung 34, Nim.3835 +stuha
1/1/1 400,- 1100,-
2455. "Záslužný válečný kříž 1939-45" II.třída - bez mečů, bronz
Hartung 35, Nim. 3836 +orig.stuha
1/1/1 400,- 500,-
2456. Medaile "Kriegsverdienstkreuz 1939" Hartung 36, Nim. 3837
nová stuha
1/1/1 400,- 400,-
2457. Medaile "Winterschlacht im Osten 1941/42" Hartung 54
Nim. 3850 +stuha +malá stužka
1/1/1 500,- 1000,-
2458. Vyznamenání "TREUEDIENST" II. stupeň - za 40 let "zlatá"
Hartung 235, Nim. 3522
1/1/- 1400,- --.-
2459. Medaile "Deutsches Volkspflege 1939-1945" stříbrná Hartung
304, Nim. 3565 +orig. stuha
1/1/1 800,- 800,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

2460. Vojenská známka, "NR. 261 / STABSKOMP. KDTUR. DANZIG.", dva opis
y proti sobě Zn ovál 70x50 mm úchyty pro připevnění
-1/- 200,- 400,-

Pol.

Veteránské spolky

Stav

V.cena

D.cena

2461. Liebeschitz (Liběšice) - Na památku svěcení praporu veteránského
spolku 2.7. 1894, 8-mi řádkový text / Ve věnci voj. atributy
bronz 29 mm orig. ražené ouško
0/1 700,- --.-
2462. Ober Hanichen (Horní Hanychov u Liberce) - Na památku svěcení pra
poru vojenského veterán. spolku 19.6. 1898, pěti řádkový němec. n
ápis a opis / Vojenské atributy a opis MIT GOTT F'UR KAISER UND V
ATERLAND Al 30 mm orig. ouško
1/1 800,- --.-
2463. Spolek vojen. vysloužilen fárnosti Tuřanské - Na památku 25. leté
ho trvání spolku dne 26. září 1897, šesti řádkový nápis +opis / V
ojenské atributy a opis S BOHEM PRO CÍSAŘE A VLAST mosaz 31
mm orig. ražené ouško
0/0 200,- 200,-
2464. Dolní Rakousko - St. Andrä-Wördern, Na památku svěcení praporu v
ojen. veterán. spolku arciv. Leopolda Salvatora 7.8. 1904, šesti
řádkový němec. nápis a opis / Vojenský erb a opis sign.: Zimb
ler Wien VII bílý kov 31 mm orig. ouško
0/0- 450,- --.-

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2465. 10 Gulden 16.4.1813 - na rv.: Formular eines Anticipations-Schein
es á Zehn Gulden Pick PA 52 "R"
-3/3 400,- 4600,-
2466. 10 Gulden 1.1.1847 sér. AP Pick A76 natrž. 3/3 300,- 8000,-
2467. 20 Kronen 1913 sér. 1173 - II.vyd. Pick 14 přelož. -1/1- 60,- --.-
2468. 10 Krejcar 1.8. 1849 Almásy série D. Ri. 422 -2/- 500,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2469. 1000 Kč 1934 sér. L SPECIMEN Baj. 27 0/0 260,- 360,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2470. 50 K 1944 sér. 10 A "SPECIMEN" Baj. 42 0/0 130,- 130,-

Pol.

Československo, 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

2471. 100 Kčs b.l.(1945) sér. PN perf. 3x m. dírka Baj. 74 0/0 120,- 120,-
2472. 100 Kčs b.l.(1945) sér. PN perf. 3x m. dírka Baj. 74 0/0 120,- 120,-
2473. 100 Kčs b.l.(1945) sér. PN perf. 3x m. dírka Baj. 74 0/0 120,- 120,-
2474. 50 Kčs 1948 sér. A 24 perf. "S" Baj. 81b 0/0 350,- 350,-

Pol.

Turecko

Stav

V.cena

D.cena

2475. 5 Kurush AH 1293-1295 - v rv. černé razítko Constantinopole 1877
Pick 2
-2/2 100,- 100,-

Pol.

Num.katalogy

Stav

V.cena

D.cena

2476. Halačka I.: Mince zemí koruny České I. - III. díl +dodatek N 650,- 650,-
2477. Katalog mincí RSFSR, SSSR a Ruska 1921-2018
vydání: 6/ 2017
N 300,- --.-
2478. Krause/Mishler: World Coins 1601-1700 4. vydání +CD N 800,- 800,-
2479. Krause/Mishler: World Coins 1601-1700 4. vydání +CD N 800,- --.-
2480. "World Coins 2001 - Date" 3. vydání 2009 + DVD N 400,- --.-
2481. "World Coins 2001 - Date" 4. vydání 2010 N 500,- --.-
2482. Lichnowsky/Mayer : Des fürstlichen Hochstiftes Olmütz Münzen
und Medailen nach der zu Kremsier befindlichen Sammlung
dle originálu z r.1873 novotisk Graz 1963
N 400,- --.-
2483. Pavlíček J./Schön J.: Mincování šlechtických rodů (rodové mince A
rciv. rakouského, Zemí koruny české a Království uherského v XVI.
-XIX. století) vydání I. 2008 113 stran velký formát
N 170,- --.-
2484. Pavlíček J./Schön J.: Mincování šlechtických rodů (rodové mince A
rciv. rakouského, Zemí koruny české a Království uherského v XVI.
-XIX. století) vydání I. 2008 113 stran velký formát
N 160,- 220,-
2485. Saurma-Jeltsch: Schlesische Münzen und Medailen
Reprint Olomouc 1991, dle orig.vydání z r.1883 - plátěná vazba,
křídový papír - velký formát
N 300,- 300,-
2486. Saurma-Jeltsch: Schlesische Münzen und Medailen
Reprint Olomouc 1991, dle orig.vydání z r.1883 - plátěná vazba,
křídový papír - velký formát
N 190,- 300,-
2487. Yeoman R.S.: A Guide Book of United States Coins, vyd. 2003 N 200,- 200,-

Pol.

Num.spisy

Stav

V.cena

D.cena

2488. Petráň/Radoměřský: Encyklopedie české, moravské a slezské numisma
tiky 310 stran + množství pérovek vyd. Libri Praha 2001
N 200,- 320,-

Pol.

Faleristika

Stav

V.cena

D.cena

2489. Furmánek J./Šimůnek P.: Vojenská resortní vyznamenání, medaile a
odznaky vydání AVIS 2007 II.vydání 242 stran brož.
N 180,- --.-
2490. Šnajdr Miroslav: Úder blesku, letecká válka 10. května 1940 (ofen
zíva Westfeldzug, útok na neutrální Nizozemsko, Belgii, Lucemburs
ko a severní Francii) 415 stran +foto vyd.: Naše vojsko 2
010 vázáno
N 450,- --.-
2491. Tomáš Jan: Svět 1940 - 1945 ve stejnokroji (Hodnostní označení a
stejnokroje branných sil hlavních válčicích států ve II. světové
válce) 431 stran vydalo Naše vojsko 2011 vázáno
N 160,- 200,-

Pol.

Notafilie

Stav

V.cena

D.cena

2492. Cuhaj G.: WORLD PAPER MONEY, Modern Issues 1961-date 9.vyd.
(2003)
N 300,- --.-
2493. Cuhaj G.: WORLD PAPER MONEY, Modern Issues 1961-date 11.vyd.
(2005)
N 350,- --.-
2494. Surga Leopold: České bankovky a mince 1993 - 2012
245 stran, barevné reprodukce vydalo naklad. JEROME r. 2012
velký formát
N 200,- --.-

Pol.

Historické spisy

Stav

V.cena

D.cena

2495. Křivánková Alena: Velcí mužové českých dějin
558 stran vyd. Československý spisovatel 2012
poškoz. dva listy
N 160,- --.-

Pol.

Alba na mince, bankovky, řády

Stav

V.cena

D.cena

2496. Box na mince 34,5x24 cm, výška 26,5 cm, uzamykatelný s přenosným
držadlem. osahuje 15 plast. plat s hnědou výplní pro 400 ks mincí
(klíč přiložen) "luxusní provedení" tém.
N 1600,- --.-
2497. Box na mince zn. SAFE - Ručně vyrobená skříňka z jasanového dřeva
modrné barvy má šest šuplíků (á 28 mincí 45x45 mm (2x), á 15 minc
í 65x65 mm (4x), skříňka je zabezpečená zámkem se dvěma klíči
Rozměry střínky: šířka 380 x hloubka 270 mm x výška 180 mm.
(cena nové 5750,- Kč) použ., výbor.
Zach. 1700,- --.-
2498. Plata na mince 30x23,5 cm , zahraniční výroby 19 ks Zach. 200,- 480,-

Pol.

Alba na mince, bankovky, řády

Stav

V.cena

D.cena

2499. Mincovní skříň s vyřezávanou moravskou orlicí na dveřích (výška 8
6 cm; šířka 43 cm; hloubka 39 cm), obsahuje 13 tabel á 25 polích
5x5 cm +1 tablo náhradní - vše podloženo černým sametem "krásn
á práce" DRAŽBA JEN V SÁLE (v případě limitu, osobní odběr
nutný!¨)
N 6500,- 6500,-

Pol.

Alba na mince, bankovky, řády

Stav

V.cena

D.cena

2500. Mincovní skříň s vyřezávaným znakem olomouckého biskupství (výška
17,5 cm; šířka 34 cm; hloubka 28 cm), obsahuje 5 tabel - 1 tabl
o po 16 polích 5,5x4,5 cm; 4 tabla po 30 polích 3,5x3,5 cm - vše
podloženo černým sametem "krásná práce" DRAŽBA JEN V SÁLE
(v případě limitu, osobní odběr nutný !)
N 3000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc