Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

2601. 3 kr. 1712 FN, Vratislav-Nowak MKČ -, podobný typu 1925
nesrdčitý štítek, opis: SG.R.I.S.A.()G.H.H.B.REX. /...BUR.SILE
-2/2 100,- 100,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

2602. Tolar 1758, Jáchymov "REPLIKA" 1994 Ag 999/1000 41 mm 29,8 g
ČM Jablonec orig. etue
Proof 420,- 460,-
2603. Tolar 1758, Jáchymov "REPLIKA" 1994 Ag 999/1000 41 mm 29,8 g
ČM Jablonec
Proof 750,- --.-
2604. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba "pěkná patina" 0/0 480,- --.-
2605. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba, zasazená do kroužku s točený
m Ag rámečkem s přívěškem "pěkná práce" 36,00 g
1/1 620,- --.-
2606. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba "zlacený" 0/0 340,- --.-
2607. Tolar 1780 SF, Günzburg "REPLIKA" bílý kov 39 mm m.o. 0/0 75,- 75,-
2608. Tolar 1780 SF, Günzburg "REPLIKA" Cu 39 mm 1/1 50,- 50,-
2609. 1/2 Tolar křížový 1775 zn. hlava, Brusel 2/2- 500,- 550,-
2610. 10 kr. 1765 K-B, Kremnica -1/2+ 200,- 230,-
2611. 10 kr. 1775 SF, Günzburg "R" -2/2 380,- --.-
2612. 10 kr. 1778 VC-S, Tyroly Hall 2/1- 260,- 270,-
2613. 3 kr. 1756 b.zn., Vídeň 3/2 260,- --.-
2614. 3 kr. 1767 C-K, Vídeň Nov. 86 vada mat. v av. 3/2 170,- --.-
2615. 3 kr. 1776 C-A, Vídeň patina 2/2- 120,- 200,-
2616. 1 kr. 1762 P, Praha hr. ražbou, tém. 1/1 200,- 200,-
2617. 1/2 kr. 1772 G, Günzburg "R" 2/3 160,- 160,-
2618. Fenik - 1/4 kr. 1765 b.zn., Vídeň jako obr. Nov. 7 2/1- 50,- --.-
2619. Fenik - 1/4 kr. 1765 b.zn., Vídeň jako Nov. 7, var.: opis začí
ná nad ramenem, nad hlavou není přerušen
2/2+ 50,- --.-
2620. 1 Heller 1768 b.zn., Vídeň 2/1 100,- --.-
2621. 1 Soldo 1762 G, Graz -1/1- 280,- 280,-
2622. 1/2 Soldo 1779 b.zn., Milán Nov. 42 var. otevřený věnec -2/1- 400,- --.-
2623. Konvolut 60 kusů Cu mincí 2-3 40,- 600,-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

2624. 1 kr. 1762 W, Vídeň +2/1 50,- 50,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

2625. 20 kr. 1783 B dírka +2/1- 95,- --.-
2626. 1 kr. 1782 C, 1790 S 2 ks -1-2 170,- 200,-
2627. Grešle (3/4 kr.) 1781 A - pro Čechy var. B (patka u č. 7) -1/1- 50,- 50,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

2628. 10 kr. 1792 B 2/2- 200,- 260,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

2629. Tolar křížový 1795 M stopa po o. -2/3- 440,- 500,-
2630. Tolar křížový 1796 B -2/2+ 800,- 950,-
2631. 1/4 Tolar křížový 1792 A -3/2- 250,- --.-
2632. 30 kr. 1807 A hr. -1/2+ 100,- 100,-
2633. 20 kr. 1808 B dírka 2/2 75,- --.-
2634. 20 kr. 1810 A dírka 2/3+ 70,- --.-
2635. 15 kr. 1807 A "patina" 1/1 400,- 400,-
2636. 10 kr. 1796 E oprav. dírka, tém. +2/1 200,- 200,-
2637. 7 kr. 1802 A - přeražba mělčí ražba -1/2 120,- --.-
2638. 6 kr. 1800 B 1/1 260,- 260,-
2639. 6 kr. 1800 C 1/1+ 300,- --.-
2640. 5 kr. 1821 A, 1818 A, +3 kr. 1830 A 3 ks 2-2 250,- --.-
2641. 3 kr. 1800 B, +1 kr. 1800 A, S, +1/2 kr. 1816 A 4 ks 1-2 120,- 120,-
2642. 3 kr. 1800 C 1/1 280,- 280,-
2643. 3 kr. 1800 S mělčí ražba portrétu -1/0- 300,- --.-
2644. 3 kr. 1826 A -1/1 300,- --.-
2645. 1 kr. 1800 A, B, +1812 S 3 ks 1-2 360,- --.-
2646. 1 kr. 1812 A, O, E 3 ks -1-3- 120,- 120,-
2647. 1 kr. 1812 S; +1/2 kr. 1800 A, 1816 A 3 ks -1-2- 120,- --.-
2648. 1 kr. 1816 A "patina" 1/1 120,- 120,-
2649. 1/2 kr. 1816 A pěkná patina 0/0- 200,- 200,-
2650. 1/4 kr. 1816 A, 1816 S 2 ks 0-1 120,- 120,-
2651. 1/4 kr. 1816 S ox. skvr. 1/1- 250,- --.-
2652. 1 Centesimo 1822 V 2/1- 100,- 130,-
2653. Konvolut 128 kusů Cu mincí -1-2- 80,- 800,-

Pol.

Andreas Hofer (1809)

Stav

V.cena

D.cena

2654. 1 kr. 1809 Tyroly, Graz -1/1- 700,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

2655. 10 kr. 1838 C +2/1- 480,- 480,-
2656. 5 kr. 1840 C 2/1- 70,- 70,-
2657. 3 kr. 1838 B "R" just. 2/2+ 220,- 230,-

Pol.

Revoluce 1848-1849

Stav

V.cena

D.cena

2658. 20 kr. 1848 KB +2/1- 320,- --.-
2659. Hat = 6 Krajczár 1849 NB -1/1- 100,- 140,-
2660. Hat = 6 Krajczár 1849 NB +1/1 360,- --.-
2661. Egy = 1 Krajczar 1849 NB vlas. rys. 1/1 800,- --.-

Pol.

Konvolut

Stav

V.cena

D.cena

2662. 5 kusů Ag 1 kr. Leopolda 2-3- 50,- 170,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

2663. Zlatník 1854 A - svatební "Novoražba 2012" Ag 333 9,995 g
kapsle
RL 300,- --.-
2664. Zlatník 1858 A hr., úh. -2/1- 300,- --.-
2665. Zlatník 1858 M - bez tečky za REX "R" -2/2 460,- 460,-
2666. Zlatník 1858 M - tečka za REX tém. 1/0- 800,- 3700,-
2667. Zlatník 1859 B rys. -1/0- 700,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

2668. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX RL 420,- --.-
2669. Zlatník 1861 A škr., tém. 1/1 280,- --.-
2670. Zlatník 1861 A +0/RL 420,- --.-
2671. Zlatník 1868 A "R" patina -1/1 3400,- --.-
2672. Zlatník 1869 KB 1/0 1400,- --.-
2673. Zlatník 1870 A 1/1 1200,- --.-
2674. Zlatník 1871 A tém. 1/1 1700,- --.-
2675. Zlatník 1872 b.zn. "R" -2/2 300,- --.-
2676. Zlatník 1872 KB "RR" nep. hr., vlas. rys. 1/1 3200,- --.-
2677. Zlatník 1873 b.zn. 2/1- 300,- --.-
2678. Zlatník 1874 KB "R" 2/2 950,- --.-
2679. Zlatník 1875 b.zn. - Příbramský sign. ražba z r.2006 Ag 925/1
000 (raženo 100 ks !) bublina
Proof 1000,- 1000,-
2680. Zlatník 1875 b.zn. - Příbramský sign. ražba z r.2006 Ag 925/1
000 (raženo 100 ks !) bublina
Proof 1100,- --.-
2681. Zlatník 1875 b.zn. 0/RL 700,- --.-
2682. Zlatník 1877 KB -1/1- 290,- 310,-
2683. Zlatník 1878 b.zn. RL 400,- 400,-
2684. Zlatník 1878 KB - Bánsko-štiavnický Ag 925/1000 sign. (ražba 20
06) "vydáno 100 ks !" bublina
Proof 1000,- 1100,-
2685. Zlatník 1879 b.zn. patina 1/1 200,- --.-
2686. Zlatník 1881 KB - široký štít Mor. 87a "R" -2/2 270,- --.-
2687. Zlatník 1882 b.zn. 1/1 500,- --.-
2688. Zlatník 1882 b.zn. -1/1 290,- --.-
2689. Zlatník 1882 KB "R" +1/1 2000,- --.-
2690. Zlatník 1883 KB -1/1- 350,- --.-
2691. Zlatník 1887 KB 0/0- 800,- 800,-
2692. Zlatník 1887 KB vlas. rys. +1/1 600,- 600,-
2693. Zlatník 1888 KB rys. 0/0 700,- --.-
2694. Zlatník 1889 b.zn. 0/0 350,- --.-
2695. Zlatník 1889 KB 2/2+ 240,- --.-
2696. Zlatník 1890 KB - bez FIUME "R" -1/1 800,- --.-
2697. Zlatník 1890 KB - FIUME "R" část. patina 2/1 600,- --.-
2698. Zlatník 1892 KB "R" -1/1 650,- 700,-
2699. 1/4 Zlatník 1858 A 1/1 320,- --.-
2700. 1/4 Zlatník 1858 M "R" -2/1- 1300,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc